Religija

Ibn Sirin Veliki tumač snova – Islamski sanovnik

TUMAČENJE SNOVA U KOJIMA ROB ( ČOVJEK ) SANJA DA STOJI PRED SVOJIM GOSPODAROM ALLAHOM DŽ.Š.

O SANJANJU VJEROVJESNIKA I POSLANIKA UOPŠTE, POSEBNO O SANJANJU MUHAMMEDA S.A.V.S.

O SANJANJU MELEKA

SANJANJE ASHABA I TABIINA, RADIJALLAHU ANHUM VE ERDAHUM

SANJANJE SURA IZ KUR’ANA A .Š.

TUMAČENJE SNOVA O ISLAMU

TUMAČENJE SNOVA O NAZIVANJU SELAMA I RUKOVANJU

TUMAČENJE SNOVA O TAHARETU (VJERSKOJ ČISTOĆI)

TUMAČENJE SNOVA O EZANU I IKAMETU

TUMAČENJE SNOVA O NAMAZU I NJEGOVIM SASTAVNIM DIJELOVIMA

TUMAČENJE SNOVA O DŽAMIJI, MIHRABU, MUNARI I ZAJEDNIČKIM ZIKROVIMA

TUMAČENJE SNOVA O ZEKATU, SADAKI, MILOSTINJI I VITRAMA

TUMAČENJE SNOVA O POSTU I MRŠENJU

TUMAČENJE SNOVA O HADŽU, UMRI, KABI, HADŽER-UL-ESVEDU, ZEMZEMU, PRINOŠENJU ŽRTAVA I KLANJU KURBANA

TUMAČENJE SNOVA O DŽIHADU (BORBI)

TUMAČENJE SNOVA O SMRTI, UMRLIM, GROBOVIMA, KEFINIMA (MRTVAČKOJ ODJEĆI) I ONOME ŠTO JE S TIM U VEZI; PLAČ, NARICANJE I DRUGO

TUMAČENJE SNOVA O KIJAMETSKOM DANU, OBRAČUNU MJERENJU DJELA I DAVANJU ZAPISANIH DJELA U DESNU I LIJEVU RUKU, SIRAT-ĆUPRIJI I ONOGA ŠTO JE S TIM U VEZI

TUMAČENJE SNOVA O DŽEHENNEMU, SAČUVAO NAS ALLAH NJEGA

TUMAČENJE SNOVA O DŽENNETU, NJEGOVIM VRATIMA, HURIJAMA, DVORCIMA, RIJEKAMA I PLODOVIMA

TUMAČENJE SNOVA O DŽINIMA I ŠEJTANIMA

TUMAČENJE SNOVA O LJUDIMA: STARCIMA, MLADIĆIMA, DJEVOJKAMA, DJECI, POZNATIM I NEPOZNATIM

TUMAČENJE SNOVA O LJUDSKOM TIJELU, POJEDINIM NJEGOVIM ORGANIMA

TUMAČENJE SNOVA O STVARIMA KOJE IZLAZE IZ ČOVJEKA I IZ ŽIVOTINJA KAO ŠTO SU: MLIJEKO, KRV, GLAS I DRUGO

TUMAČENJE SNOVA O ŽIVOTINJSKIM GLASOVIMA I RAZGOVARANJU SA ŽIVOTINJAMA

TUMAČENJE SNOVA O LJUDSKIM BOLESTIMA, BOLOVIMA I ZARAZAMA

TUMAČENJE SNOVA O LIJEČENJU, LIJEKOVIMA, NAPICIMA I PUŠTANJU KRVI

TUMAČENJE SNOVA O HRANI, JELIMA, SLATKIŠIMA, VRSTAMA MESA I PRIBORU ZA PRIPREMANJE I SERVIRANJE JELA

TUMAČENJE SNOVA O PIJANKAMA, MUZICI, SVIRCI, IGRAMA, ZABAVAMA, MIRISIMA, GOZBAMA I BANKETIMA

TUMAČENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA I BOJAMA ODJEĆE

TUMAČENJE SNOVA O SULTANIMA, CAREVIMA, NJIHOVOJ PRATNJI, STRAŽI I ONIMA KOJI SU U KONTAKTU SA NJIMA

TUMAČENJE SNOVA O RATU, RATNIM STANJIMA, ORUŽJU, ORUŽANIM SREDSTVIMA, UBIJANJU, VJEŠANJU, HAPŠENJU, OKOVIMA I SL.

TUMAČENJE SNOVA O RAZNIM ZANATIMA, ZANIMANJIMA I POSLOVIMA

TUMAČENJE SNOVA O KRUPNOJ I SITNOJ STOCI

TUMAČENJE SNOVA O DIVLJIM ŽIVOTINJAMA I ZVIJERIMA

TUMAČENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA PTICA I DRUGIH ŽIVOTINJA KOJE IMAJU KRILA, KAO I O NEKIM MORSKIM ŽIVOTINJAMA

TUMAČENJE SNOVA O SREDSTVIMA ZA LOV I RIBOLOV

TUMAČENJE SNOVA O GMIZAVCIMA, INSEKTIMA I KUKCIMA

TUMAČENJE SNOVA O NEBU, SUNCU, MJESECU, ZVIJEZDAMA, NOĆI, DANU, VAZDUHU, VJETRU, OBLACIMA, GROMU, MUNJI, DUGI, KIŠI, GRADU, SNIJEGU, LEDU, BUJICI, BLATU, PROPADANJU ZEMLJE I ZEMLJOTRESU

TUMAČENJE SNOVA O ZEMLJI, BRDIMA, PRAŠINI, PIJESKU, PUTEVIMA, GRADOVIMA, SELIMA, KUĆAMA, ZGRADAMA, DVORCIMA, TVRĐAVAMA, RADNJAMA, TRGOVINAMA, POJEDINIM KUĆNIM PROSTORIJAMA, VRATIMA, STROPOVIMA, KUPATILIMA, KLOZETIMA, ZATVORIMA, DŽAMIJAMA, CRKVAMA, SINAGOGAMA I GROBNICAMA

TUMAČENJE SNOVA O ZLATU, SREBRU, NAKITU, DRAGULJIMA, OLOVU, BAKRU, SURMI, NAFTI, BRONZI, STAKLU, ŽELJEZU, KATRANU I DR.

TUMAČENJE SNOVA O MORU, RIJECI, BUNARU, LAĐI, VODI, UTAPANJU, I RAZNIM POSUDAMA ZA VODU

TUMAČENJE SNOVA O VATRI, NJENIM SREDSTVIMA I PRIBORU, TE DRVA, UGALJ, OGNJIŠTE, PEĆ, MANGALA, LAMPA, SVIJEĆA, KANDILJ I DR.

TUMAČENJE SNOVA O DRVEĆU KOJE DAJE PLODOVE O NJIHOVIM PLODOVIMA, DRVEĆU KOJE NE DAJE PLODOVE, VRTOVIMA, VINOGRADIMA I PROLJETNOM BILJU

TUMAČENJE SNOVA O ZRNEVLJU, USJEVIMA, POVRĆU, BILJU, BAŠTAMA, BOSTANU, KRASTAVCIMA I SL.

TUMAČENJE SNOVA O PERU, TINTI, MASTIONICI, LISTOVIMA, PISANJU, POEZIJI I SL.

TUMAČENJE SNOVA O IDOLIMA, ZABLUDJELIM VJERAMA, ODPADNIŠTVU I SL.

TUMAČENJE SNOVA O PRIBORU I SREDSTVIMA ZA JAHAĆE ŽIVOTINJE

TUMAČENJE SNOVA O KUĆNOM NAMJEŠTAJU I POTREBŠTINAMA, O ZANATSKIM SREDSTVIMA, POMAGALIMA TE O PREDIVU I SUKANJU

TUMAČENJE SNOVA O LEŽANJU, SPAVANJU, SANJANJU, BUĐENJU, TE O ŽENI, STARICI I ROBINJI

TUMAČENJE SNOVA O ŽEĐI, GLADI, PIJENJU, JEDENJU, JEDENJU VALSTITOG ILI MESA SVOG RODA, ŽVAKANJU ŽVAKAĆIH GUMA I KUHANJU

TUMAČENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA BELAJA KAO ŠTO SU:OČAJ, SIROTOST, BOL, MUKA, UŽAS, MRŠTENJE, GOLOTINJA, USAMLJENOST, PROGON, KRAĐA, LUDILO, PONIŽENJE, GUBITAK, PRONEVJERA, ZATVOR, TEŠKI TERET, BIJEDA, TIRANIJA I ZABLUDA

TUMAČENJE SNOVA O NEKIM SUPROTNOSTIMA KAO ŠTO SU:ŠKRTOST, DAREŽLJIVOST, NEPOMIRLJIVOST, POMIRLJIVOST, OHOLOST, PONIZNOST, LAŽ, ISKRENOST, SIROMAŠTVO, BOGASTVO, STRAH, SIGURNOST, BRIGA, RADOST, NIJEKANJE, POTVRĐIVANJE, DOBRO, ZLO, GRIJEH, KAJANJE

TUMAČENJE SNOVA O BRAKU ŠTO JE U VEZI SA BRAKOM KAO ŠTO JE: INTIMNI ODNOS, LJUBOMORA, RASTAVA, GOJAZNOST, KUPOVANJE ROBINJE, BLUD, HOMOSEKSUALNOST, NAVOĐENJE NA ZLO, IMITIRANJE SUPROTNOG SPOLA I GLEDANJE U SRAMNA MJESTA

TUMAČENJE SNOVA O PUTOVANJU, SKAKUTANJU, PJEŠAČENJU, POSKAKIVANJU, ŽURBI U HODU, ODMJERENOSTI U HODU, IZGUBLJENOSTI, LETENJU, JAHANJU I POVRATKU S PUTA

TUMAČENJE SNOVA O RAZNIM POSLOVIMA, KOJE LJUDI MEĐUSOBNO OBAVLJAJU KAO ŠTO JE KUPOPRODAJA, ZALAGANJE, NAJAM, ORTAKLUK, DAVANJE STVARI NA ČUVANJE, POZAJMLJIVANJE, JAMSTVO, GARANCIJA, VRAĆANJE DUGA, IZVRŠAVANJE I ODGAĐANJE VRŠENJA OBAVEZA

RAZNO