Religija

Tumačenje snova u kojima rob ( čovjek ) sanja da stoji pred svojim Gospodarom Allahom dž.š.

Obavijestio nas je Ebu-l-Kasim el-Husein ibn Harun u Akki, da mu je kazivao Ebu Jakub Ishak ibn Ibrahim el-Evzai, ovome Abdurrahman ibn Vasil Ebu Zera-te el-Hadiri, a njemu Ebu Abdullah et-Tusteri, koji je rekao:-Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan, kao da sam ustao iz kabura i kao da mi je dovedena neka jahaća životinja, koju sam uzjahao. Zatim sam se digao na nebo, a kad tamo – Džennet. Htio sam da sjašem životinju, ali mi je rečeno: – Ovo nije tvoje mjesto! – Zatim sam bio uzdizan na jedno po jedno nebo, a na svakom nebu je bio Džennet, sve dok se nisam našao u najvišim visinama. Tu sam sjahao, i htio sam da sjednem, pa mi je rečeno: Zar ćeš sjesti prije nego vidiš svog Gospodara, azze ve dželle? – Rekao sam: – Ne! – pa sam ustao, i pošli smo dok nisam stigao pred Slavljenog i Uzvišenog Allaha. Pred njim je sjedio Adem a.s. Kada me Adem a.s. vidio, posadio me je sa svoje desne strane, i to tako kao da traži pomoć. Rekao sam: – Gospodaru, hoćeš li oprostiti ovome starcu? – Tada sam čuo da je Uzvišeni Allah rekao: – Ustani, Ademe! Oprostili smo ti.”

Obavijestio nas je Ebu Ali el-Hasan ibn Muhammed ez-Zubjeri da mu je kazivao Muhammed ibn Musejjib, kome je kazivao Abdullah ibn Hanif, ovome sestrić Bišra ibn el-Harsa, koji je rekao: Došao mi je neki čovjek i upitao me: – Jesi li ti Bišr ibn el-Hars? – Rekao sam mu: – Da! – On je rekao: – U snu sam vidio Gospodara, azze ve dželle, pa mi je On rekao: – Otiđi kod Bišra pa mu reci: – Kad bi Mi ti sedždu činio na žeravici, ne bi Mi se mogao nazahvaljivati za ono što sam učinio da tvoje ime bude poznato među svijetom.

Obavijestio nas je Ahmed ibn Ebi Imran es-Sufi u Mekki-neka je Allah čuva koga je obavijestio Ebu Bekr et-Tarsusi, koji veli da je Osman el-Ahval, El-Har-razov učenik, rekao: – Kod mene je zanoćio Ebu Seid. Kada je prošla jedna trećina noći, počeo je da me doziva: – Osmane! Ustaj i upali svjetlo! – pa sam ja ustao i upalio svjetlo, kad on veli: – Teško tebi! Evo sad sam sanjao kao da sam na Ahiretu, i kao da je nastupio Kijametski dan, pa su me pozvali i doveli pred Gospodara. Ja sam se sav tresao od straha. Nije bilo dlake na meni a da nije umrla. Tada mi je on rekao: – Ti si taj što, kad slušaš o Selmi i Busejni aludiraš na Mene! Da ja zasigurno ne znam da si ti iskren u tome, kaznio bih te kaznom kakvom nikog od svih svjetova nisam kaznio!

Poznati učitelj Ebu Sad, radijallahu anhu, rekao je: – Ko sanja da je stao pred Uzvišenog Allaha dž.š. i da ga Allah dž.š. posmatra, ako je taj što sanja dobra osoba, njegov san je san milosti, a ako nije dobar, treba da se pripazi obzirom da je Uzvišeni rekao: “…na dan kada će ljudi stajati pred Gospodarom svjetova…” Ako pak osoba sanja da je Allah dž.š. doziva to znači da će je On počastiti svojom blizinom i da će učiniti da je ljudi zavole. (“I mi smo ga Sebi približili da čuje naše riječi”). To isto važi i za osobu koja sanja da pred Uzvišenim Allahom čini sedždu (“Učini sedždu i približi se (Allahu dž.š.)”).

Ako neko sanja da Allah dž.š. s njim razgovara iza zastora, to znači da je njegovo vjerovanje dobro, da je povjerljiv i da će mu ojačati ugled. A ako neko sanja da Allah dž.š. s njim razgovara bez ikakvog zastora između sanjača i Allaha dž.š., to znači da on u svom vjerovanju ima nekakvu grešku, shodno kur’anskom ajetu: “Čovjeku nije dato da Allah govori s njim osim putem objave ili iza zastora…”.

Ko sanja da srcem vidi Njegovu veličinu, i da ga je On – neka je Uzvišen – približio sebi i ukazao mu počast i oprostio mu, ili da mu je vršio obračun i obradovao ga, bez da pred očima ima ikakav lik, to znači da će on na Kijametskom danu sresti Uzvišenog Allaha.

Isto tako, ako neko sanja da mu Allah dž.š.obećava oprost i milost, to obećanje je ispravno i u to nema nikakve sumnje, jer Allah dž.š. ne krši obećanja. Međutim tu osobu koja to sanja, zadesiće belaji, bilo da je u pitanju zdravlje, bilo izdržavanje, dok god je živ.

Ako neko sanja da ga Allah dž.š. savjetuje, prestaće da čini ono čime Allah dž.š. nije zadovoljan, shodno riječima Uzvišenog: “On vas savjetuje da biste prihvatili pouku”. Ako neko sanja da ga je Allah dž.š. odjenuo nekim predmetom, to mu je briga i bolest dok je živ, ali je obavezan da na tome puno zahvaljuje.

Kazuje se da je neki čovjek sanjao da ga je Allah dž.š. odjenuio sa dvije: haljinke i on ih odmah obukao, pa je za san pitao Ibn Sirina, koji mu je rekao: – Pripremi se za belaje! – Uskoro je taj čovjek obolio od gube i bolovao je od nje sve do svoje smrti.

Ko sanja da je zapao u neopisivu svjetlost, neće imati koristi od svojih ruku dok god je živ. Ako neko sanja da ga Allah dž.š. oslovljava njegovim ili nečijim drugim imenom, postići će napredak i pobijediće svoje neprijatelje.

Ako neko sanja da mu Allah dž.š. daje nešto od dunjalučkih dobara, to su mu belaji koje će imati i kojima će zaslužiti Njegovu milost. Ako neko sanja da se Allah dž.š. naljutio na njega, to ukazuje na to da su njegovi roditelji ljuti na njega, a ako sanja da su mu se roditelji naljutili na njega, to ukazuje da se Allah dž.š. naljutio na njega, shodno Njegovim riječima: “Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim.” U predaji jednog habera stoji: “Allahovo dž.š. zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova dž.š. ljutnja je u ljutnji roditelja.”

Takođe se veli: Ko sanja da se Allah dž.š. na njega rasrdio – past će sa neke visine, shodno riječima Uzvišenog: “a koga snađe moja srdžba nastradao je…” Ako pak sanja da pada sa nekog zida ili iz vazduha ili sa brda to ukazuje na to da se Allah dž.š. na njega rasrdio.

Ako neko sanja da je pred Allahom dž.š., na nekom mjestu koje mu je poznato, u tom mjestu će zavladati pravda i izobilje i propašće nasilnici tog mjesta, a biće potpomognuti oni kojima je nasilje učinjeno. Ako neko sanja da gleda u Allahovo dž.š. prijestolje (Kjurs), postići će blagodat i milost (od Allaha dž.š.).

Ako neko sanja neki lik ili sliku, pa mu bude rečeno: – To je tvoj Bog!, ili on bude mislio da je to njegov Bog, pa ga počne obožavati i sedždu mu činiti, pretpostavljajući da je to istina, ta osoba je ogrezla u lažima. Ovakav san je san osobe koja izmišlja laži o Allahu dž.š.. Ako neko sanja da huli na Allaha dž.š. ta osoba ne priznaje blagodati koje mu Silni i Uzvišeni Gospodar daje i ona nije zadovoljna sudbinom koju joj je On odredio.