Home / Privatnost

Privatnost

bh-vjesnik.net štiti privatnost svojih korisnika i neće dijeliti, prodavati ili na neki drugi način zloupotrijebiti lične podatke korisnika koji posjećuju našu stranicu.

Kolačići
U cilju da iskoristi svoju cjelokupnu svrhu te shodno zakonu EU za privatnost internet korisnika na tom području, portal bh-vjesnik.net sprema tzv. kolačiće (eng. cookies) odnosno informacije na vaš uređaj, koji pamte podešavanja prilagođena za vaše prethodno iskustvo. Posredstvom omogućenih kolačića portal nikada ne može pristupati vašim privatnim dokumentima na vašem uređaju.
Postoji više vrsta kolačića. Privremeni se spremaju prilikom posjete web stranici a brišu nakon zatvaranja browsera. Pored privremenih postoje trajniji kolačići koji na vašem računaru ostaju da vam olakšaju prijave ukoliko ste se prijavili na našoj stranici.
Pored tih kolačića izdvajamo i kolačiće trećih lica jer na našoj web stranici koristimo takve usluge. To je npr. Google Analytics, Google Adsense, ShareThis, kao i društvene mreže koje možete eventualno odabrati preko naše stranice, a koje se shodno pravilima i same obavezuju na zaštitu vaših podataka.
Imate potpuno pravo isključiti kolačiće za vaš browser, bilo to da koristite Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer ili neki drugi browser za pretragu na internetu.

Onemogućavanje kolačića
Shodno tome koji browser koristite za isključivanje kolačića i zabrane njegovog spremanja u svakom trenutku možete koristiti ispod ponuđenu pomoć za potrebno podešavanje, na bosanskom i engleskom jeziku.
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari
Onemogućavanjem kolačića moguće je da usporite učitavanje stranice Bh-vjesnik.net, kao i da vam ne budu aktivne sve opcije na stranici.

Privacy
bh-vjesnik.net protects the privacy of its visitors and will not share, sell or otherwise abuse the personal data of users who visit our site.

Cookies
In order to exploit its entire purpose and in accordance with the EU law on the privacy of Internet users in that area, the portal Bh-vjesnik.net saves the so-called. Cookies, or information on your device, remember the settings customized for your previous experience. With enabled cookies, the portal can never access your private data on your device.
There are several types of cookies. Temporary cookies are saved when you visit a website and are deleted after you close the browser. Also there are permanent cookies that remain on your computer to make it easier for you to log in if you have logged in on our site.
There are and third-party cookies because we use such services on our website. This is, for example, Google Analytics, Google Adsense, ShareThis, as well as social networks that you can optionally choose through our site, which, in accordance with the rules, they are oblige to protect your data.
You have absolutely the right to exclude cookies for your browser, whether you use Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer or any other search browser on the Internet.

Disabling Cookies
You can disable cookies for your browser, and there are instructions how to do that.
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari
By disabling cookies, it’s possible to slow down the loading of the Bh-vjesnik.net site, and that you do not have all the options on the page active.