Religija

Vrijednost posta na Dan Arefata

Pred nama je najbolji dan u godini, a to je dan uoči Kurban-bajrama ili DAN AREFATA koji je ove godine u Subotu, 10. Augusta 2019. godine.

Tko taj dan provede u postu imat će neizmjernu nagradu koju nam je opisao poslanik Muhammed a.s. rekavši:

“Post na dan Arefata je otkup za grijehe u prošloj godini i za narednu godinu”

SubhanAllah, tko je spreman propustiti toliku nagradu?

Dan Arefata je dan prije Kurban bajrama kada su sve hadžije okupljene na jednom mjestu i svi zajedno veličaju, mole Allaha dž.š., i zahvaljuju mu se na svemu što im je dao.

Ovaj dan ima posebnu vrijednost kod Allaha dž.š., i to je najbolji dan u godini, kao sto učenjaci zaključuju iz hadisa Allahova Poslanika a.s.

Katade r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. upitan o postu na dan Arefata, pa je odgovorio: „On iskupljuje grijehe prošle i ostatak tekuće godine!” (Muslim)

Također, se prenosi od Allahovog Poslanika a.s. da je rekao: „Nikada šejtan nije manji, poniženiji, udaljeniji od dobra i ljući kao što je to na dan Arefata. A to je radi toga sto vidi kako silazi Allahova milost što Allah oprašta velike grijehe…” (imam Malik u djelu El-Muwetta).

Isto tako prenosi se od hazreti Aiše r.a., da je Allahov Polsanik a.s. rekao:

„Nema ni jednog dana u kome Allah oslobodi više robova od džehennemske vatre kao što je to slučaj sa danom Arefata.

Allah dž.š., se spusti na dunjalučko nebo, te se pred melekima pohvali iskazujući svoj ponos sa Svojim robovima govoreći:”Šta ovi žele?”

A u drugoj predaji se navodi nastavak gdje se kaže: “Budite svjedoci, meleki moji, da sam ja njima oprostio!” (Muslim, En-Nesai)

Dova je, također, spomenuta u hadisu Allahova Poslanika a.s., koji kaže: “Najbolja dova je na dan Arefata. Najbolje riječi koje sam ikada izgovorio ja i poslanici prije mene su: Lailahe illallah wahdehu la šerike leh (Nema drugog boga sem Allaha jedinog, Koji nema sudruga.)” (Malik i Tirmizi)

Dakle, Arafat, deveti dan mjeseca zul-hidždžeta, najvazniji je dan cijele godine. Strogo je, kao što smo spomenuli, pozeljan, pohvalan i preporucen post tog dana, dakaka, za o­ne koji ne obavljaju hadzdz, jer je Poslanik a.s., kazao “da post na dan Arefata briše grijehe iz godina koja je prosla i godine koja dolazi.” (Muslim).

Drugi hadis nam, opet, kazuje da se na dan Arafata oprašta o­nima koji paze na svoj sluh, vid i jezik. Iz tog razloga, preporucljivo je biti npr., u i’tikafu (biti u dzamiji) – na dan Arafata. Arafat je, također, najbolji dan za citanje Kur’ana, ucenja dova, razmišljanja o svekolikim blagodatima Allaha.

Za vrijeme kurban-bajrama ili hadži-bajrama, tog dana je post zabranjen.

Musliman je dužan da iskoristi ove dane i provede ih u istinskom ibadetu, ne želeći ništa drugo osim Allahovo dž.š., zadovoljstvo, milost i oprost.

Samo Allah zna kada čemo umrijeti, odnosno, da li ce uopče dočekati slijedeču godinu, mjesec zul-hidždže i Dan arefata u njemu. Zbog toga bi, usitinu, trebalo da se potrudimo, više nego li inače, da uradimo što više hajrata, a manje džunaha, da zaslužimo što više nagrada, naročito ovim danima kada je nagrada mnogostruka.

Nikad ne mislite da ste uradili dovoljno dobra. I onda kada uradimo mnogo dobra, hajra – malo je, a onda kada uradimo malo zla, šerra, džunaha – puno je.