Religija

Tumačenje snova o ljudskim bolestima, bolovima i zarazama

Tumačenje snova o ljudskim bolestima, bolovima i zarazama

Poznati učitelj Ebu Sa’d – Allah mu se smilovao – rekao je: – Nije pohvalno sanjati
GROZNICU , obzirom da ona opominje smrću i njen je glasnik. Koga god sanjaš da je u groznici počet će neki posao koji vodi u iskvarenost njegove vjere.
Neprestana groznica u snu simbolizira ustrajnost u griješenju; trodnevna povratna groznica simbolizira grijeh za koji se neko pokajao nakon što je bio kažnjen; drhtavica simbolizira omalovažavanje vjere i ljudi od vjere; groznica popraćena visokom temperaturom simbolizira natjecanje u neistini; četvorodneuna povratna groznica simbolizira da će osobu koja je sanja stići kazna za grijeh za koji se više puta kajala pa se ponovo vraćala na isti grijeh.
Kaže se i to da će onaj ko sanja da ima groznicu dugo živjeti, da će biti dobrog fizičkog zdravlja i da će imati mnogo imetka.
GUBA simbolizira dobijanje odjeće bez ukrasa, a neki vele da ona simbolizira imetak.
Ko saija da je prošaran pjegama – to znači da će oboljeti od gube.
BRADAVICE simboliziraju imetak koji neprestano raste, za koji se snivač boji da će nestati.
SVRAB , ako se sanja da je bez tečnosti, simbolizira brige i poteškoće ko­je dolaze od strane bliže rodbine, a ako se sanja da je sa tečnošću, svrab simbolizira postizanje imetka napornim poslom.
Rečeno je da svrab, ako ga sanja siromah, simbolizira bogatstvo, a ako ga sanja bogataš, dobit će neki upravni posao.
Takođe je rečeno da je svrab ili gubu bolje sanjati na sebi nego na nekome drugom, jer ako se to sanja na nekome drugom prekinut će kontakte s njim, što u tumačenju snova nije pohvalno.
BUBULJICE . Ako se sanjaju da pucaju i da iz njih teče gnoj, simboliziraju pobjedu.
Gnoj u bubuljicama, svrabu, kozicima (boginjama) i sl. simbolizira veliki kapital.
KOZICE (boginje) simboliziraju povećanje imetka. To simbolizira i čir.
OSPICE simboliziraju zarađivanje imetka od vladara, uz brigu i strah od propasti.
SVRBEŽ po tijelu, ako se sanja, simbolizira traženje rodbine i osjećaj praznine bez njih, uz mogućnost nanošenja tegobe od njihove strane.
PRIŠTOVI simboliziraju imetak, srazmjerno količni gnoja koji imaju u sebi. Upalni čvorići po tijelu i licu, ako se sanjaju, simboliziraju brojnost grijeha.
OPADANJE DLAKA sa tijela simbolizira gubitak imetka.
DRHTANJE pojedinih organa simbolizira poteškoće.
Ako neko sanja da mu podrhtava glava, imat će nekih poteškoća od strane vladara; ako sanja da mu podrhtava desna ruka, imat će poteškoća u izdržavanju sebe i svoje porodice; ako sanja da mu drhti stegno (but), imat će poteškoća od strane rodbine; ako mu drhte listovi (potkoljenice) imat će poteškoća u životu, i ako mu drhte noge, imat će poteškoća u vezi sa imetkom.
Ko sanja da se napio OTROVA i da mu je tijelo oteklo, naduhlo se i podgnojilo -dobit će imetka srazmjerno tome, a ako mu se tijelo nije podgnojilo, zapast će u brigu i žalost. Rečeno je i to da smrtonosni otrovi, ako se sanjaju, simboliziraju smrt.
Ko sanja da po tijelu ima CISTE (mjehuriće) dobit će neki imetak.
OSIP simbolizira sticanje imetka na brzu ruku i radost, kao i ubrzavanje kazne.
KUGA , ako se sanja, simbolizira rat, a rat simbolizira kugu.
Nije pohvalno ako neko sanja da je izujedan.
Ko sanja da je u NESVIJESTI -to ne znači nikakvo dobro i takvi snovi nisu pohvalni.
Paraliza lica simbolizira ispoljavanje novotarija u vjeri, koje za sobom povlače Allahovu dž.š. kaznu. Neki vele da opšta bolest simbolizira bolesl vjere, shodno riječima Uzvišenog: “U njihovim srcima je BOLEST …”, uz obavezno tjelesno zdravlje. Ako ovakav san sanja ratnik, bit će ranjen, shodno riječima Uzvišenog: “Neće biti griješni ako vas kiša uznemiri ili budete bolesni pa odlo­žite svoje oružje…” (“bolesni” tj. ranjeni).
Ko sanja da je na samrti, da je umro i da mu se žena potom udala – umrijet će kao nevjernik.
Ko sanja kao da mu je žena bolesna – to znači da je njeno vjerovanje dobro (tj. da je dobra vjernica). Nije pohvalno za bolesnika ako sanja da mu je tijelo zamašćeno ili da jaše na devi, magarcu, svinji ili bivolu.
Za bolesnika je pohvalno ako sanja da je debeo, da je visok, da je širok, da izdaleka posmatra ovce ili goveda ili da se kupa vodom, jer sve ovo znači oporavak i ozdravljenje bolesnika.
Takođe je pohvalno ako sanja da pije čistu vodu, da na glavu stavlja krunu, da se penje na drvo sa plodovima ili da se uspinje na vrh brda.
Sanjanje nekog nedostatka na tijelu usljed bolesti simbolizira slabo vjerovanje. Rečeno je da sanjanje bolesne osobe ukazuje na izbavljenje, pobjedu i imetak, za onoga ko je u brizi, dok za bogataša to znači neku potrebu, obzirom da je bolesnik – muhtać (tj. osjeća potrebu za pomoć od drugih). Ko želi da ide na neki put, pa sanja da je bolestan – nešto će ga sprječavati da ode na put, obzirom da za bolesnike nije karakteristično da idu na put.
Ko sanja da ima neki nedostatak na nekom od tjelesnih organa – bit će mu umanjen imetak i blagodati koje uživa.
Sanjanje OTEKLINE simbolizira povećanje bogatstva, dobrotu stanja i sticanje znanja. Neki vele da oteklina simbolizira sticanje imetka nakon brige i nekih riječi. Neki, opet, vele da ona simbolizira zatvor ili uznemiravanje od strane vladara.
MRŠAVOST simboli­zira nedostatak imetka i slabost stanja.
MUČNINA .u stomaku simbolizira jedenje kamate. Ko sanja da ima
ALEFANTIJAZIS (vrsta gube) – upropastio je svoja djela svojom drskošću prema Allahu dž.š. i potvara nedužnu osobu.
Ako mu se je uslijed te bolesti tijelo povećalo i oteklo, to predstavlja imetak koji traje. Neki vele da to simbolizira miraz (otpremninu).
Ko sanja da je u namazu i da boluje od ove bolesti to znači da on zaboravlja Kur’an.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam obolio od elefantijazisa – našto mu je Ibn Sirin rekao: – Na tebe se upire prstom za neko ružno djelo, a ti si nedužan.
LIŠAJ simbolizira imetak za koji se čovjek bori da će biti potraživan.
Ko sanja da je obolio od neke HLADNE BOLESTI – on je nemaran prema farzovima i vadžibima (strogim i obaveznim dužnostima koje predstavljaju iskazivanje pokornosti prema Allahu dž.š.) i stoga je kažnjen od strane Allaha dž.š.
TOPLE BOLESTI simboliziraju brigu od strane vlasti.
Ko sanja da boluje neku od SUHIH BOLESTI – to znači da on rasipa imetak tamo gdje Allah dž.š. nije zadovoljan da se troši, da je pozajmljivao i trošio novac ne vraćajući dugove i da ga je snašla Allahova dž.š. kazna.
VODENE BOLESTI simboliziraju poteškoće i nemoć za rad.
LUDILO simbolizira imetak, srazmjerno tome koliko je snivač u snu bio lud, s tim što će se taj imetak sa lošim društvom rasipati tamo gdje ne treba. Neki vele da ludilo simbolizira miraz (otpremninu), a neki, opet, sticanje vlasti, za onoga ko je za to pozvan.
Ludilo djeteta u snu simbolizira imetak ocu od djeteta, a ludilo žene simbolizira rodnost godine.
U osnovi, sanjanje BOLESTI GLAVE treba prilikom tumačenja dovoditi u vezu sa poglavarom.
Ko sanja da ima glavobolju treba da se pokaje za neki grijeh i da učini neko dobro djelo ili bude imao neprilika od glavobolje, otkup (mu) je post, milostinja ili kurban”.
Ko sanja da mu opada kosa i da je sprijeda oćelavio – boji se da će izgubiti imetak i ugled kod ljudi.
Sanjanje žene ćelave sprijeda simbolizira neku sumnjivu rabotu.
Ko sanja da na sljepoočnicama nema kose njegov poglavar će izgubiti jedan dio imetka, ili će snivač zbog poglavara ili nekoga drugog izgubiti jedan dio imetka. Rečeno je: Ako ovakav san sanja dužnik, odužit će se.
Ko sanja da je oćelavio – on od svog poglavara traži imetak, kojim se neće okoristiti i koji neće dobiti osim s mukom.
Sanjanje ćelave žene simbolizira nerodnost godine.
Bolest sljepoočnice simbolizira štetu u imetku, a bolest čela – gubljenje ugleda.
Sakaćenje nosa i iskopavanje oka u snu znače da onaj ko je osakatio nos ili iskopao oko vraća dug onome kome je to urađeno, ili da neko nekome plaća ranije urađeni posao, shodno riječima Uzvišenog: “Mi smo im u njemu (Tevratu) odredili da je: osoba za osobu (da se ubije onaj ko ubije drugoga), oko za oko, nos za nos, uho za uho…”
Ko sanja da mu je neki nepoznati starac odrezao uši dobit će dvije odštete za tjelesnu povredu.
Ko sanja da Vjerovjesnik s.a.v.s. nekome trlja uši – to znači da taj iznevjerava Vjerovjesnikovu s.a.v.s. porodicu i potomke i da će uskoro izgubiti vlast. Rečeno je: Ko sanja da su mu uši osakaćene, ako ima trudnu ženu, umrijet će mu, a ako nema žene, umrijet će neka ženska osoba u njegovoj porodici.
GLUHOĆA simbolizira pokvarenost vjere.
Ko sanja da je KRMELJIV – on okreće leđa istini i ima pokvareno vjerovanje srazmjerno količini krmelja, obzirom da krmeljivost ukazuje na sljepoću. Allah dž.š. u Kur’anu a.š. veli: “Zaista nisu slijepe oči, nego su (im) slijepa srca koja su u grudima”. Rečeno je i to da krmeljivost ukazuje na to da onaj ko je (u snu) ima izgleda da dobije neko bogatstvo, ako mu krmeljivost ne umanjuje.Takođe je rečeno da krmeljivost simbolizira brigu koja dolazi od djece.
VID , on je potplaćen da se po vjeri veže za nekog pretka koji sa njim nema ništa.
Svaka manjkavost vida simbolizira manjkavost u vjeri.
Ko sanja da liječi oči – on poboljšava svoje vjerovanje.
Ko sanja da navlači surmu, ako pri tom ima osjećaj da mu to popravlja vid, on vodi računa o ispravnosti svog vjerovanja, a ako pri tom ima osjećaj da to radi samo radi ljepote, on u svom vjerovanju poseže za nečim čime će ga uljepšati.
Ko sanja da daje surmu dobit će imetak.
Ko sanja da mu vid nije onakav kao što ljudi misle, da je oslabio i pomutio se a da to ljudi ne znaju, to znači da on u svom vjerovanju potajno ni­je onakav kakav je javno, a ako sanja da mu je vid oštriji i jači nego što ljudi misle, on je potajno bolji nego javno.
Ko sanja da ima mnogo očiju – to mu je povećanje u vjeri, a ako sanja da mu srce ima oko kojim gleda, to je njegova ispravnost u vjeri.
Rečeno je da se ispravnost ili neispravnost oka ogleda u onome u čemu oko uživa, kao što su npr. imetak, djeca, znanje, tjelesno zdravlje…
Ako čestit čovjek sanja da je ćorav , to znači da je on vjernik koji je iskren u svjedočenju, a ako to sanja griješnik, otići će mu pola vjere ili će počiniti veliki grijeh, ili će zapasti u brigu i bolest i nadnijeti se nad smrt, ili će se, možda, nešto desiti njemu, ili njegovoj ruci, ili njegovoj djeci, ili njegovoj ženi, ili njegovom ortaku, ili će izgubiti blagodati koje uživa, shodno riječima Uzvišenog: “Zar mu nismo dali dva oka, i jezik i dvije usne…”, – a kad ode oko, odu i blagodati.
Ko sanja da su mu oči iskopane dobit će nešto čemu će se njegove oči obradovati.
SLJEPILO simbolizira zalutalost u pitanju vjere, kao i dobijanje imetka od neke bande.
Rečeno je: Ako siromah sanja da je oslijepio, dobit će bogatstvo. Sljepilo takode sim­bolizira zaboravljanje Kur’ana, shodno riječima Uzvišenog: “On će reći: – Moj Gospodaru, zašto si me proživio slijepim, a ja sam imao vid? – Reći će (Allah dž.š.): – Tako ti (je); došli su ti naši znaci, pa si ih zaboravio…”
Ko sanja da ga je neki čovjek oslijepio – taj ga zavodi sa pravog puta (u vjeri), utiče na njega da mijenja mišljenje.
Ako nevjernik sanja da je oslijepio, doživjet će neki gubitak ili će zapasti u brigu i tugu: Ko sanja da je slijep i da je odjeven u novu odjeću – umrijet će.
Ako slijepac sanja da ga neki čovjek liječi i da je progledao, taj čovjek ga vodi onome što će mu koristiti i podstiče ga na pokajanje.
Sljepilo ponekad simbolizira i gubljenje spomena.
Ko sanja da mu je crnina u oku pobijeljela zapast će u brigu i tugu.
Priča se da je neki čovjek došao Džaferu es-Sadiku r.a. i rekao: – Sanjao sam da su mi oči pobijeljele, – pa mu je Džafer es-Sadik rekao: – Izgubit ćeš jedan dio imetka i izmaći će ti se ono čemu se nadaš.
Ako neko, kome je neko od njegove bliže rodbine odsutan, sanja da se taj vratio i da je slijep, snivač će umrijeti, jer njegov san ukazuje na to da je taj njegov bliži došao da ga posjeti na grobu i nemože ga vidjeti. Ko sanja da na oku ima mrenu ili nešto slično – zapast će u veliku tugu, koju će strpljivo podnositi, shodno slučaju Jakuba a.s.
Ko sanja da mu je iz očiju potekla crna tečnost i da od nje ništa ne vidi – on ima vrlo malo stida, obzirom da se stid pokazuje očima.
RUŽNOĆA I ISPUCALOST LICA u snu simboliziraju nedostatak stida; ljepota li­ca simbolizira stid; žuta boja lica simbolizira rugu onoga ko u snu ima takvo lice, a pjegavost lica simbolizira mnoštvo grijeha.
Ko sanja da neki čovjek ima osakaćen NOS – on tom čovjeku govori riječi kojima ga ponižava.
Neki vele da osakaćenost nosa u osnovi označava smrt ko na snu ima takav nos; drugi vele da to simbolizira smrt žene osakaćenog, ako mu je žena trudna; dok neki, opet, vele da osakaćenost nosa ukazuje na njegovo stvarno osakaćenje, jer kad se sa lica otkine nos, lice postaje ružno.
Ako trgovac sanja da mu je otkinut nos, pretrpjet će gubitak u trgovini.
JEZIK simbolizira čovjekovog tumača i sredstvo njegovog potvrđivanja. Ko sanja da mu je jezik raspolovljen i da ne može da govori – to znači da on govori riječi koje će po njega imati loše posljedice i bit će mu nanesena šteta srazmjerno oštećenosti jezika u snu.
To takođe ukazuje i na to da osoba koja to sanja – laže, ili, ako je trgovac, da će pretrpjeti gubitak u trgovini, a ako je upravitelj, bit će smijenjen sa svog položaja.
Ko sanja da mu je jedna strana jezika otkinuta – on ne iznalazi argumenata u raspravi, a ako je svjedok, ne svjedoči istinito, ili se njegovo svjedočenje ne prihvata.
Neki vele: Ko sanja da mu je jezik otkinut – on je dobrodušan (blag) čovjek. Ko sanja da mu je njegova žena otkinula jezik – to znači da je on prema njoj ljubazan i fin.
Ko sanja da je ženi otkinuo jezik – to ukazuje na njenu čestitost i dobrotu. Ko sanja da je otkinuo jezik nekom siromahu – to znači da nešto daje nekom glupaku.
Ko sanja da mu je jezik zalijepljen za nepce – on poriče svoj dug, ili je kod njega nešto što mu je povjereno.
NIJEMOST simbolizira iskvarenost vjere i potvaranje, a ukazuje i na vrijeđanje Ashaba i omalovažavanje časnih osoba.
Ko sanja da mu je jezik zavezan bit će nadaren rječitošću i razumnošću, shodno riječima Uzvišenog: “… i razveži uzao sa mog jezika, da bi razumjeli moj govor…”, i dobit će rukovodstvo i pobijediti neprijatelje.
Ko sanja da su mu odsječene USNE – on je potkazivač. Ko sanja da mu je odsječena gornja usna bit će rastavljen od nekoga ko mu pomaže u njegovim poslovima.
Neki vele da prilikom tumačenja usne treba dovoditi u vezu sa ženom.
Ko sanja da ima ZADAH IZ USTA – on sam sebe hvali, bit će opovrgnut i zapasti u teške muke.
Ko sanja da neko drugi ima zadah iz usta – on će od te osobe čuti ružne riječi. Ko sanja da mu zadah iz usta ne prestaje – on mnogo čini nemoral i razvrat.
Ko sanja da KAŠLJE zbog neke smetnje u grlu – on se žali nekome ko je povezan sa vladarom.
Ko sanja da je od silnog kašlja pocrvenio – umrijet će.
Rečeno je da kašljanje simbolizira i namjeru žaljenja na nekoga i odustajanje od toga.
Ko sanja da mu je iz grla izašla dlaka ili nit i on je povukao a da je nije prekinuo, s tim da je nije potpuno izvukao, imat će neku dugu parnicu i raspravu sa svojim poglavarom, a ako je trgovac, trgovina će mu biti uspješna.
Ko sanja da je od GUŠENJA umro – osiromašit će, a ako sanja da živi i poslije smrti, obogatit će se nakon siromaštva.
Ko sanja da sam sebe guši – sam sebe dovodi u brigu i tugu.
Ko sanja da ga boli neki zub čut će nešto ružno od nekoga iz svoje bliže rodbine kome dotični ZUB odgovara i taj će mu svojim pustupcima nanijeti veću bol od boli zuba koju je osjećao u snu.
Ko sanja da ga boli VRAT – njegovo ophođenje sa drugima je tako loše da ono za sobom povlači pritužbe. Ovakav san ponekad znači i to da onaj ko ga sanja iznevjerava ono što mu se povjeri i da ga je stigla Allahova dž.š. kazna.
Ko sanja da je GRBAV dobit će veliki imetak i vlast od nekoga iz svoje bliže rodbine ko ima jaka leđa.
Ko sanja da mu se ŠTUCA – on se srdi, govori ono što mu ne dolikuje i teško će oboljeti.
Sanjanje boli u RAMENU simbolizira nanošenje zla u teškom poslu i privređivanju.
Bolest RUKE simbolizira neku patnju kod braće, a bolest prstiju – neku patnju kod bratića.
Ko sanja da nema ruku traži nešto što neće dobiti.
Ko sanja da se rukuje sa nekim muslimanom i da mu je on iščupao ruku -to znači da će on tom muslimanu povjeriti nešto što će ovaj iznevjeriti.
Ko sanja da mu je desna ruka odsječena – on se mnogo zaklinje. Ko sanja da mu je desna ruka odsječena i stavljena pred njega – zaradit će neki imetak.
Manjkavost ruke simbolizira nedostatak snage i pomoći.
Odsječena ruka ponekad znači i prekidanje posla kojim se čovjek upravo bavi.
Ko sanja da mu je ruka odsječena u zglobu šake dobit će neki imetak; ako sanja da mu je ruka odsječena u laktu, bit će mu nanesena nepravda od sudije; a ako sanja da mu je ruka odsječena u ramenu i da je nestala, umrijet će mu brat ako ga ima, shodno riječima Uzvišenog: “Reče (Allah dž.š.) : – Mi ćemo ojačati tvoju mišicu (ruku) tvojim bratom…”, a ako nema brata ili nekog ko mu zamjenjuje brata, umanjit će mu se imetak.
Ko sanja da neki upravitelj odsijeca ruke i noge onih koji su pod njego­vom upravom – on uzima njihove imetke i upropaštava im ono što zarađuju i privređuju za život.
Ibn Sirina su pitali za nekog čovjeka koji je sanjao da mu je odsječena ruka, pa je Ibn Sirin rekao: – Taj čovjek radi neki posao koji će promijeniti. – Bio je to neki stolar koji se kasnije posvetio nekom drugom poslu.
Neki drugi čovjek je došao Ibn Srinu i rekao: – Sanjao sam dvojicu ljudi; jednom su bile odsječene i ruke i noge, a drugi je bio obješen, – našto je Ibn Sirin rekao: Ako je tvoj san istinit, ovaj emir (zapovijednik) će biti smijenjen i na nje­govo mjesto će doći drugi. – Isti dan je razvlašten Fatin ibn Mudnk, a njegovo mjesto je zaposjeo Hl-Džerrah ibn Abdullah.
Ko sanja da mu je sudija odsjekao desnu ruku bit će prisiljen krivo se zakleti.
Ko sanja da mu je odsječena lijeva ruka to znači da će mu umrijeti brat ili sestra, ili će prekinuti odnose sa njima ili sa rodbinom, ili će se razići sa ortakom, ili će se razvesti sa ženom.
Ko sanja da mu je ruka odsječena pred vladarovom kapijom – izgubit će imetak koji posjeduje.
Kratka ruka u snu simbolizira izmicanje onog što se želi, nemogućnost postizanja toga i ostavljanje na cjedilu od strane pomagača i braće.
Ibn Sirin je upitan za čovjeka koji je sanjao da mu je desna ruka duža od lijeve, pa je on rekao: – taj čovjek mnogo čini ono što je pozitivno i održava dobre odnosi, sa svojom rodbinom.
Ko sanja da su mu kratke podlaktice i nadlaktice, njegov san ukazuje na to da je on kradljivac, ili izdajnik, ili nasilnik. Ko sanja da su mu podlaktice i nadlaktice duže nego što su na javi – on je snalažljiv, darežljiv i hrabar čovjek.
Ko sanja da su mu ruke paralizirane (ukočene) – on čini izuzetno veliki grijeh. Ko sanja da mu je paralizirana (oduzeta) desna ruka – on napada nedužnog i čini nasilje nemoćnom. Ko sanja da mu je oduzeta lijeva ruka – umrijet će mu brat ili sestra.
Ko sanja da mu je sasušen palac umrijet će mu roditelj; ako sanja da mu je sasušen kažiprst, umrijet će mu sestra; ako mu je sasušen sred­nji prst, umrijet će mu brat; ako mu je sasušen domali prst, stradat će mu kćer; ako mu je sasušen mali prst, stradat će mu mati i porodica.
Ko sanja da su mu prsti savijeni unazad – on izbjegava djela koja predstavljaju neposlušnost. Neki vele: Počinit će izuzetno veliki grijeh za koji će ga Allah dž.š. kazniti.
Ko sanja da su mu ruke i noge odrezane unakrst – on pravi smutnju i diže se protiv vladara, shodno riječima Uzvišenog: “Zaista je kazna onima koji ratuju protiv Allaha i Njegova Poslanika i (koji) po zemlji čine smutnju da se smaknu, ili da se povješaju, ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da budu protjerani iz zemlje…” Rečeno je: Ko sanja da mu je odsječena desna ruka – on je kradljivac, shodno riječima Uzvišenog: “A kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke za kaznu zbog onoga što su zaslužili (primjenjujući na njima) Allahovu kaznu”.
Neki čovjek je sanjao da mu je odsječena ruka, pa je njegov san ispričan tumaču, koji je rekao: – Rastavit će se sa svojim bratom, ili sa prijateljem, ili sa ortakom, – pa mu je rečeno da je snivaču umro prijatelj.
Neki drugi čovjek je sanjao da mu je ruku odsjekao neki poznati mu čovjek, pa mu je tumač rekao: – Njegovom zaslugom ćeš dobiti pet hiljada dirhema ako si čestita osoba, a ako nisi, njegovom zaslugom ćeš prestati činiti ružna djela.
BOLEST PRSTUJU simbolizira neku mahanu kod djece, a ako to sanja neko ko nema djece, to znači da on ispušta namaze.
Rečeno je: Ko sanja da mu je otkinut mali prst izgubit će dijete; ko sanja da mu je otkinut domali prst rodit će mu se dijete; ko sanja da mu je otkinut srednji prst – u njegovom mjestu umrijet će neki učen čovjek ili sudija; ko sanja da su mu otkinuta četiri prsta oženit će četiri žene i sve će pomrijeti.
Takođe je rečeno: Ko sanja da je nekom čovjeku odsjekao prst nanio je neku štetu njegovom imetku.
Rečeno je i to da gubljenje prstiju simbolizira gubljenje posluge; sisanje prstiju simbolizira nestanak imetka; skupljanje prstiju – napuštanje nedozvoljenog.
BOLEST NOKTIJU u snu ukazuje na slablje­nje snage i iskvarenost u vjerskim i drugim poslovima.
Takode je rečeno: – Dugi nokti simboliziraju brigu. Ko sanja da nema nokata ostat će bez igdje išta. Ko sanja da su mu svi nokti presvučeni (odjeveni) – umrijet će.
Isto tako, ko sanja da su mu nokti zeleni i da mu ne polazi za rukom da skine tu boju – umrijet će.
Ko sanja da osjeća bol u GRUDIMA – on rasipa imetak tamo gdje Allah dž.š. nije zadovoljan da se troši, i stoga je kažnjen.
PREHLADA u snu simbolizira neku laga­nu bolest, iza koje slijedi ozdravljenje i blagostanje.
Ko sanja da ima upalu POREBRICE – on se usuđuje na nepokornost i od vladara će ga stići kazna.
Ko sanja da ga boli STOMAK – on svoj imetak troši u neposlušnosti prema Allahu dž.š., za to ga grize savjest i želi se pokajati. Ko sanja da ima grčeve u želucu – on oskudno hrani djecu i porodicu i na njega će se spustiti kazna. Rečeno je: Sanjanje bolova u stomaku ukazuje na zdravlje porodice i bliže rodbine. Ko sanja da ga boli pupak – on loše postupa prema svojoj ženi.
Bol u SRCU ukazuje na loš životni put u pitanju vjere; bolest srca ukazuje na munafikluk i sumnju, shodno riječima Uzvišenog: “Njihova srca su bolesna…” ; a tuga u srcu ukazuje na pokajanje.
Ko sanja da osjeća bol u JETRI – on loše postu­pa prema djeci. Poslanik s.a.v.a.s. je rekao: “Naša djeca su naše jetre”. Otkidanje jet­re u snu ukazuje na smrt djeteta.
Čir na jetri simbolizira obuzetost niskim željama i strasnom ljubavlju.
Bol u SLEZENI u snu ukazuje na upropaštavanje veli­kog imetka koji je činio snivačev oslonac i oslonac njegove porodice, koju je doveo na rub propasti, a ako mu se bol u snu povećao, tako da se bojao da će umrijeti, to ukazuje na gubljenje vjere – neka nas Allah dž.š. od toga sačuva!
Ko sanja da mu se PLUĆA raspadaju – primakao mu se edžel (smrt), obzirom da pluća predstavljaju mjesto ruha (duha).
Bol u LEĐIMA u snu ukazuje na smrt brata, obzirom na izreku: Smrt brata je smrtonosni udarac.
Kaže se i to da sanjanje bola u leđima prilikom tumačenja treba dovesti u vezu sa osobom koja ojačava snivača u životu, kao npr. sin, otac, poglavar ili prijatelj. Ko sanja da su mu se leđa iskrivila od bola – to ukazuje na osiromašenje i brigu.
Smanjenje BUTINE ukazuje na malobrojnost roda, na stranstvovanje i ostajanje bez ikoga. Ko sanja da ga boli but – on loše postupa prema svojoj rodbini.
Bol u NOZI u snu ukazuje na mnoštvo imetka. Otkinuto stopalo u snu simbolizira nemoć.
Ko sanja da su mu u snu noge odsječene i nestale – izgubit će imetak ili će umrijeti.
Ko sanja da mu je odsječena jedna noga izgubit će polovinu imetka, ili će izgubiti snagu, snalažljivost i pokretljivost.
Ko sanja da mu je neki čovjek odsjekao nožni palac – taj čovjek će dati da se on pritvori, zbog duga prema njemu, ili će mu uzeti dio imetka koji mu predstavlja oslonac.
Ko sanja da je nepokretan oslabit će mu moć i u dunjalučkim i vjerskim poslovima.
Ko sanja da puže na stomaku pogodit će ga neka bolest koja će ga sprečavati od posla, tako da će morati trošiti svoj imetak, što će ga dovesti do siromaštva; ako sanja da mu se koža na stomaku zgulila od puzanja i da više ne može da puže te da traži od ljudi da ga ponesu, osiromašit će i biti doveden u situaciju da prosi od ljudi.
Ako čovjek sanja da osjeća bol u SPOLNOM UDU , on je nekim ljudima nanio zlo, oni ga spominju po zlu i uče dove protiv njega.
A ako sanja da mu je ud odsječen i bačen, to ukazuje na njegovu smrt, ili da više neće imati potomstva, ili da će mu umrijeti sin.
Ako čovjek ima kćer i sanja da mu je spolni ud otkinut i stavljen za uho, njegova kćer će roditi vanbračno dijete.
Odsijecanje spolnog uda u snu za upravitelja znači smjenjivanje sa položaja, a za ratnika – poraz.
Ko sanja kao da je uškopljen ili da je sam sebe uškopio – bit će ponižen.
Ko želi da nekome da nešto na čuvanje ili da mu povjeri neku svoju tajnu, pa nja uškopljenika (haduma), neka odustane od svoje namjere!
Rečeno je i to: Ko sanja da se preobrazio u uškopljenika (haduma) – postići će čast. Ko sanja nekog nepoznatog haduma, koji se vlada kao što se vladaju dobri ljudi i koji govori mudre riječi – to je neki od meleka koji želi da ga upozori ili obraduje.
Ko sanja da ne može da mokri zatvorit će mu se životne kapije kao što mu se i mokraćna cijev u snu zatvorila za mokraću.
Ovaj san može da znači i to da je osoba koja ga sanja dužna i da ne može da vrati dug.
Ko sanja da je kilav postići će neki imetak, koji mu neće biti siguran od njegovih neprijatelja. Ko sanja da u nekom od tjelesnih organa osjeća nepodnošljivu bol – čut će neke ružne riječi o nekom iz svoje bliže rodbine, kome odgovara organ koji ga boli.
Ko sanja da ga je neki čovjek OGREBAO po nekom od tjelesnih organa – taj čovjek će nanijeti zlo njemu i nekome od njegove bliže rodbine; ako pri tom ogrebotina bude imala krvi, sukrvice ili gnoja, on će od tog čovjeka nešto čuti i potom dobiti neki imetak.
Ko sanja da mu je izgrebano čelo uskoro će umrijeti.
Svaka ogrebotina koja se sanja na tijelu i koja ima gnoja ili sukrvice, simbolizira imetak, a svako povećanje na tijelu, ukoliko ne smeta onome ko ga sanja, simbolizira povećanje blagodati.
Što se tiče GUBE, ELEFANTIJAZISA i KOZICA , o njima je ranije bilo riječi.
Najbolje je da čovjek sanja da je on taj koji ima gubu, svrab, kozice i bubuljice; ako ih sanja kod nekog drugog, one ukazuju na tugu i gubljenje časti snivača, obzirom da čovjek bježi od svega onoga što je ružno.
To naročito važi ako ih čovjek sanja kod svog sluge, što znači da taj u svom služenju ništa ne radi kako treba, što je rugo­ba i sramota. Ovo važi za sve one sa kojima ima kontakt.
Ko sanja da ima kozice (boginje) – to mu predstavlja povećanje imetka. Ko sanja da mu dijete ima kozice – to mu je neko dobro koje dolazi njemu i njegovom sinu.
I sanjanje ČIREVA po tijelu takode predstavlja imetak.
Ko sanja da u ruci ima čireva iz kojih teče gnoj to mu je imetak od koga će imati koristi i koji mu neće nanijeti štetu.
Ospice (male boginje) simboliziraju imetak koji se dobija od vladara.
Neki vele da one simboliziraju klevetu.
DRHTANJE pojedinih tjelesnih organa u snu simbolizira poteškoće u poslovima osobe na koju se dotični organ odnosi.
Ako neko sanja da mu drhti desna ruka, imat će poteškoća u svom izdržavanju; ako sanja da mu drhti stegno, imat će poteškoća od svoje rodbine, a ako sanja da mu drhte noge, imat će poteškoća sa imetkom.
KUGA u snu simbolizira tugu. Tako, ko sanja da je obolio od kuge zapast će u tugu, a ako sanja da je zapao u tugu, oboljet će od kuge. Ko sanja da su mu tjelesni organi pootkidani – on će otići na put i njegova rodbina će se razići na razne strane, shodno riječima Uzvišenog: “Mi smo ih po Zemlji razasuli u skupine…”,
Ko sanja da je IMPOTENTAN – on je još uvijek sačuvan od grijeha, suzdržava se od dunjaluka i dunjalučkih stvari i potpuno je nepoznat, a ako mu nestane impotencije, dobit će vlast i biti spominjan.
Rečeno je: Ko sanja da se oženio, ili kupio robinju pa sa njom ne može da ima spolni odnos zbog impotenci­je, on će se upustiti u trgovinu bez kapitala i bez izdržljivosti: Ako neko sanja da je neplodan zbog godina, zapast će u brigu koja će prerasti u sramotu, a ako sanja da ga je neki čovjek učinio neplodnim, taj čovjek će ga, iz zavisti, osramotiti.
Ko sanja da mu je desna NOGA oboljela, ili slomljena, ili iščašena, ako na njoj ima rana, oboljet će mu sin; ako to sanja na lijevoj nozi i ako ima kćer, ona će se vjeriti; a ako nema kćeri, rodit će mu se.
Ko ima namjeru da krene na put i pritom sanja da mu je noga slomljena – neka ide na put i nek ništa ne čeka!
Ko sanja da mu je iščašena noga – oboljet će mu žena. Ko sanja da mu je jedna noga duža od druge otići će na nekakav put.
Ko sanja da je HROM , ili ukočen (nepokretan), ili ga ne nose noge, to znači da on nema snage za ono što traži i da će ga ostaviti na cjedilu neko od njegove bliže rodbine na koga se odnosi njegov oboljeli or­gan.
Rečeno je: Ko sanja da je hrom bit će dobar i učevan u vjeri, i ako se bude zaklinjao, njegovo zaklinjanje neće biti nešto loše.
Ovo je rekao Ibn Sirin. Hroma osoba ne može najbolje obavljati neki zanat i ne može se u svom izdržavanju osloniti na neki neznatni imetak.
Ako čovjek sanja hromu ženu; dobit će nešto nepotpuno (manjkavo), a ako sanja hroma čovjeka, i ona će dobiti nešto nepotpuno (manjkavo). Ko sanja hromog starca – on ima djeda ili prijatelja kojem nešto nedostaje.
Ako čovjek sanja da ide na jednoj nozi i da mu je druga noga na toj na kojoj ide, on je pola svog imetka pokrio i posluje samo sa drugom njegovom polovinom.
OPEKOTINA u snu se tumači sa raznih aspekata. Ko sanja da ima otok na koži od stare ili nedavne opekotine – on će na dunjaluku dobiti blago, pa ako ga bude koristio u pokornosti prema Allahu dž.š., uspio je, a ako ga bude koristio u nepokornosti prema Allahu dž.š., tim blagom koje je sakupio na dunjaluku bićt e pržen na Ahiretu, shodno riječima Uzvišenog: “Onima koji srebro i zlato gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu – navijesti bolnu patnju na Dan kada se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala…”.
Rečeno je: Trag stare ili nedavne opekotine, ako je na njoj ispucala kora i ako to osobu ne boli, simbolizira najveći najbolji i najjači lijek, tako da se, u ovom slučaju opekotina smatra lijekom. Takođe je rečeno:
Opekotina simbolizira bolne riječi. Rečeno je i to da okrugla opekotina simbolizira stabilnost u odnosu na vladara ili cara koji se ne vlada po Sunnetu.
Rečeno je i to da opekotina simbolizira stupanje u brak ili rađanje djeteta. Prenosi se da je Ebu Bekr r.a. rekao: – Allahov Poslaniče, sanjao sam da na grudima imam dvije opekotine, – našto mu je Allahov Poslanik s.a.v.a.s. rekao: – Biti ćeš (poslije mene) zapovjednik (vladar pravovjernih) dvije godine”. Priča se da je neka žena sanjala da su joj se razboljela dvojica sinova, pa je, na javi oslijepila. Neki čovjek je sanjao da je bolestan i da nema liječnika koji bi ga izliječio.
Taj čovjek se parničio sa nekim čovjekom. Njegov san je protumačen tako da ga je taj sa kojim se parniči pobijedio.
BOLEST simbolizira parničenje, a ljekar – pomagača.
Neki drugi čovjek je sanjao da mu se razbolio otac.
To mu se na javi pokazalo kao bolest glave, obzirom da glava simbolizira oca. Umorno i ispucalo lice u snu simbolizira nedostatak stida i nedostatak vođe.
Tako, ko sanja da mu je lice mehko i svježe – on je osoba koja posjeduje stid.
Ružnoća u snu simbolizira sramotu, a sramota – ružnoću.
Neki čovjek je sanjao da je epidemija zahvatila ljude i stoku, pa je za san pitao tumača snova, koji mu je rekao: – Vladar našeg vijeka će ubijati ljude, ili će ih hapsiti, ili će uznemiravati poštene osobe.
Neki vladar je bio tiranin i nasilnik, pa ga je neki od dobrih ljudi sanjao kao da je poružnio, da mu se lice pretvorilo u stražnjicu, da je umro, da su mu odsječene i ruke i noge i da je neko počeo da recituje: “Zar ti nisi vidio što je tvoj Gospodar uradio od (naroda) Ad, (od grada) Lrema, velikih stubova…”, pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Vladar će biti uništen kao što je bio uništen i narod Ad. – Dvadeset dana poslije toga vladar je izgubio vlast i imetak i Allah dž.š. ga je uništio sačuvavši narod od njegovog zla.