Religija

Tumačenje snova o životinjskim glasovima i razgovaranju sa životinjama

Tumačenje snova o životinjskim glasovima i razgovaranju sa životinjama

Rzanje konja u snu simbolizira uvažavanje od strane nekog časnog čovjeka sa kojim će razgovarati kao što je u snu razgovarao sa konjem, obzirom da životinje u snu ne lažu.
Revanje magarca simbolizira vrijeđanje od strane nekog glupog neprijatelja.
Revanje mazge simbolizira poteškoću koja će doći od nekog teškog čovjeka.
Rikanje vola simbolizira padanje u iskušenje.
Rikanje deve simbolizira dugo putovaje, npr. odlazak na hadždž, u borbu ili uspješno trgovačko putovanje.
Blejanje ovce simbolizira dobročinstvo od strane nekog časnog čovjeka.
Blejanje ovna ili jarca simbolizira radost i izobilje.
Lavlja rika simbolizira strah od vladara silnika.
Mjaukanje mačke simbolizira korenje sluge kradljivca.
Oglašavanje gazele simbolizira dobijanje lijepe robinje ne-Arapke.
Oglašavanje lisice simbolizira lukavstvo od strane nekog lažljivca.
Lajanje psa simbolizira kajanje za neko zlo.
Hroktanje svinje simbolizira pobjedu nad neukim neprijateljima i njihov imetak.
Cijukanje miša simbolizira štetu od strane maskiranog lopova i griješnika.
Zavijanje kojota simbolizira viku žena, zatvorenika i siromaha.
Oglašavanje leoparda simbolizira govor pohlepnog čovjeka.
Oglašavanje noja simbolizira dobijanje hrabrog sluge.
Gukanje golubice simbolizira časnu muslimanku koja uči Kur’an.
Lavež lovačkog psa simbolizira poučni govor govornika (vaiza).
Rečeno je da je sanjanje oglašavanja bilo koje ptice dobro i da to ukazuje na uzvišenost osobe koja sanja ptice.
Šuškanje zmije simbolizira udaljavanje od neprijatelja koji skriva neprijateljstvo i konačnu pobjedu nad njim.
Kreketanje žaba simbolizira upošljavanje kod poglavara, vladara ili učenjaka.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam kao da razgovaram sa nekom životinjom, – našto mu je Ibn Sirin rekao: – Ti ćeš umrijeti! – i izrecitovao mu je riječi Uzvišenog: “A kada se obistini riječ (kazna) na njima, Mi ćemo im izvesti životinju iz zemlje koja će im govoriti…” Dotični čovjek je umro isti dan.