Religija

Tumačenje snova o ljudskom tijelu, pojedinim njegovim organima

Tumačenje snova o ljudskom tijelu, pojedinim njegovim organima

Poznati učitelj Ebu Sa’ad, Allah mu se smilovao, rekao je: – Boja kože i njegova koža čovjeka sakrivaju.
CRNA BOJA KOŽE se tumači kao napuštanje vjere.
Ko sanja da mu je pocrnilo lice a da na sebi ima bijelu odjeću – to znači da će mu se roditi kćer, shodno riječima Uzvišenog: “Kada bude neko od njih obradovan sa ženskom, pocrni mu lice…’ Vladar pravovjernih El-Mehdi, neka mu se Allah smiluje, sanjao je da mu je lice pocrnilo pa se iz sna probudio uznemiren. Pozvao je Ibrahima ibn Abdullaha el-Kermanija, pa mu je on došao iz mjesta Sirdžana pa mu ispriča svoj san. A ovaj mu reče: – Rodit će ti se kćer, – i citirao mu prethodni ajet. Sljedeće noći mu se našla kćer, čemu se on obradovao i lijepo ga nagradio. Ko sanja da mu je lice pocrnilo i da mu je odjeća prljava – to znači da on laže na Allaha dž.š. Ko sanja da mu je lice boje crne prašine – njegov san ukazuje na njegovu smrt. Priča se da je neki čovjek došao kod Ibn Sirina i rekao mu: -Sanjao sam umrlog čovjeka koji je crn, i kupa ga jedan čovjek koji stoji na nje­mu. Ibn Sirin je odgovorio: – Što se tiče njegove smrti, to je napuštanje islama, a njegova crnina predstavlja njegov kapital, a onaj što ga kupa, to je neko ko mu podvaljuje u vezi sa njegovim imetkom.
Priča se da je neki drugi čovjek došao Ibn Sirinu i rekao: – Sanjao sam kao da je neki čovjek obješen lancem s neba i da je pola njegova tijela crno, a pola bijelo, i da ima rep kao u magarca. – Pa mu je Ibn Sirin rekao: – Ja sam taj čovjek. Sto se tiče bijele polovine mog tijela, to je moj vird koji učim u danu, a crna polovi­na je moj noćni vird, lanac na kojem visim, to je moj zikr koji se trajno diže od mene u nebo, a što se tiče repa, to je moj dug koji sam nasakupljao, i umrijet ću dužan. – I desilo se tako kako je protumačio.
Rečeno je: Ako hrabra osoba sanja da joj je lice pocrnilo,to znači da će ta osoba postati strašljivac, kukavica.
Neki čovjek je došao kod Ibn Sirina i rekao mu: – Zaručio sam se sa jednom ženom, pa je sanjam u snu kao da je crna i poniska – a on mu reče: – Njena crni­na je njen kapital, a njen nizak rast je njen kratak život, te nije prošlo malo vre­mena, zaista je umrla i on ju je naslijedio. Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.a.s. sanjao crnu ženu bujne raščupane kose koja kao da je izašla iz Medine i nastanila se u Džuhfi (mjestu između Mekke i Medine). To je Vjerovjesnik s.a.v.a.s. protumačio da će se zaraza iz Medine prenijeti u to mjesto.
Priča se da je neki čovjek usnio da je dobio na poklon nubijskog dječaka; kada je osvanuo, dobio je na poklon izvjesnu količinu uglja.
Ko sanja da ga nadziru abesinske žene (crnkinje), to znači da će se nad njim nadviti neko dobro ili čast, zbog toga što ih je vidio, ali – od strane neprijatelja.
CRVENA BOJA je ugled i radost, ako u crvenoj ima i bijele boje, sanjač će postići ugled i slavu.
ŽUTA BOJA je bolest. Ko sanja da mu je lice jako žute boje, bit će odlikovan na Ahiretu i bit će od Bogu bliskih.
BIJELA BOJA Ko sanja da mu je lice bjelje nego što je bilo poboljšaće mu se vjera i zauzeće pravilan položaj u vjeri.
Ko sanja da mu je boja obraza bijela – postići će slavu i poštovanje.
Priča se da je neki mladi čovjek sanjao da mu je lice zamazano crvenom bojom kao u žene, i kao da sjedi u društvu žena. Objašnjeno mu je da se on bavi prostitucijom i da će se obrukati.
GLAVA ČOVJEKA se u snovima obično tumači pretpostavljenom osobom ili njegovim ličnim kapitalom.
Ko sanja da mu je glava veća nego što je bila povećat će mu se ugled.
Ko sanja da mu je glava manja nego što je bila smanjit će mu se ugled.
Ko sanja da ima dvije ili tri glave – pobijedit će neprijatelje ako je u borbi s njima, ako je siromašan, obogatit će se, ako je bogat, imat će pobožne djece, ako je neoženjen, oženit će se i postići će ono što želi.
Ako trgovac sanja kao da je oborene glave, pretrpjet će štetu u trgovini.
Ko sanja nekog čovjeka da je oborene glave i kao da visi – oduljit će mu se život u trudu i prijekoru, našto aludira priča o Harutu i Marutu.
Ko sanja da je oborene, tj. savijene glave u nekoj skupini – taj čini greške za koje se kori i pokajat će se zbog toga.
Osnova ovakvog tumačenja za dug život se nalazi u riječima Uzvišenog: “A slavimo lik onome kome smo dali dug život.”
Ko sanja da mu je glava okrenuta – to znači za onog ko želi ići na put da će imati neku smetnju koja će ga spriječiti, i ono što on želi neće ubrzo dobiti, trebat će sačekati do određenog roka.
A ko je već na putu usamljen, takav san mu ukazuje na to da će se vratiti u svoje mjesto nakon spriječenosti mimo njegove volje.
Kada čovjek sanja glavu i vrat, ako na sebi imaju čir ili neki bol, to ukazuje na neku bolest koja će zadesiti ljude bez razlike.
Ko sanja da mu je glava kao u psa, magarca ili konja, ili neke druge domaće životinje, slijedi ga napor, umor i robovanje.
Ko sanja da mu se glava pretvorila u glavu slona, lava, tigra ili vuka, rečeno je da će on započeti neke poslove iznad svojih mogućnosti, od kojih će imati korist i postići će karijeru i pobijedit će svoje neprijatelje.
Ko sanja da mu se glava pretvorila u ptičiju – to znači da će mnogo putovati.
Ko sanja da mu je glava namirisana i namazana uljem – to znači lijepo stanje njegovog djeda. Ko sanja isječene glave – to znači da će mu ljudi biti poslušni.
Ako neko sanja da jede sirovu ljudsku glavu, on ogovara poglavara i dobit će imetak od nekog starješine, a ako sanja da jede pečenu glavu, to je glavnica kapitala tog čovjeka ako je poznat, a ako nije poznat, to je njegov lični imetak.
Ko sanja da je uzeo svoju glavu u ruku – to je imetak koji će mu doći i koji će biti veći od hiljadu dirhema. Ovaj san ukazuje na to da će se nagoditi sa čovjekom kojem je bio dužan, shodno riječima Uzvišenog: “Ako se pokajete, pripada vam glavnica vašeg imetka.”
Ko sanja da ga napusti glava bez udarca – rastavit će se sa jednim prvakom, a ako odnese glavu sa tog mjesta, ode mu karijera; ako mu je glava odsječena te je uzme i stavi na njeno mjesto kao da je zdrava kakva je i bila, bit će ubijen u ratu.
Ko sanja da mu je otišla glava pa je uzme i zaštiti zadobit će kapital veći od hiljadu dirhema i izliječit će se ako je bolestan.
Glava na koplju ili štapu je neki visoki poglavar.
Ko sanja da je nečija glava u posudi u krvi – to predstavlja poglavara na kojeg se laže.
Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je otišla glava s vrata, ako je bolestan, ozdravit će; ako je dužan, riješit će se duga; ako nije išao na hadždž, otići će; ako je u ne­volji ili ratu, bit će izbavljen od toga.
Ako je poznavao onoga ko mu je odsjekao glavu, taj će biti uzrokom da mu se desi gore navedeno.
Ako je osoba koja mu je odsjekla glavu maloljetno dijete, to je njegov komoditet i izbavljenje iz nevolje ili bolesti, a ipak će ga smrt zadesiti u jednom takvom stanju; ako to sanja dok je bolestan, odužit će mu se bolest, spasti će s njega grijesi, ako je poznat po svojoj dobroti, sresti će Allaha dž.š. u najljepšem stanju.
Tako isto žena poslije poroda, ili čovjek koji boluje od stomaka, ili ko je na umoru – to za njih predstavlja neprijatelja i to se tumači šehidskom deredžom.
Ko sanja da mu je odsječena glava, a ne nalazi se u nevolji, niti u čemu što je gore opisano – bit će lišen blagodati u kojima se nalazi i rastavit će se sa poglavarom, izgubit će vlast, izmijenit će mu se kompletno stanje.
Ko sanja da mu je odsjekao glavu vladar ili upravitelj – upravitelj u snu predstavlja Allaha dž.š. koji će ga spasiti njegovih briga i pomoći će ga u njegovim životnim stvarima.
Ko sanja da vladar skida glave svojim podanicima – on će učiniti amnestiju i puštati one koji su zgriješili na slobodu.
Odsjecanje glave na nekom podaniku ukazuje na njegovo oslobođenje.
Rečeno je još: Ko sanja da mu je smaknuta glava bilo presudom suca, bilo da su ga napali razbojnici, bilo da je to u ratu ili neg­dje drugdje – takav san nije lijep za onog ko ima žive roditelje, a živo mu je i di­jete. To je zato jer glava predstavlja roditelje koji su uzrok našem ovom životu, kao što predstavlja djecu sa stajališta lika.
Ako ovaj san sanja osoba koja je u stra­hu ili osuđenik, taj san je pohvalan jer iskušenje zadesi čovjeka samo jedanput i nikad se takvo iskušenje ne ponavlja.
Ako to sanja neki pehlivan mjenjač ili neki bogataš, to znači da će on izgubiti svoj kapital. Ovakav san za putnike znači povratak sa puta. A za one koji se spore znači pobjedu u sporu, jer je tijelo takvo, kada mu se odsiječe glava, nema mu lijeka.
Ko sanja da mu je njegova glava u njegovoj ruci – to je dobro za onoga ko nema djece i on neće moći otići na put.
Ko sanja da mu je vlastita glava u ruci, a ima glavu na ramenu – to znači da se on bavi nekim svojim nedostatkom koji ga je obuzeo i da će uljepšati svoje ružne životne stvari u svom djelovanju.
Prenosi se da je neki čovjek došao kod Vjerovjesnika s.a.v.a.s. i rekao mu: – Allahov poslaniče, sanjao sam da mi je otkinuta glava, a ja gledam jednim okom u nju. Poslanik s.a.v.a.s. se osmjehnuo i upitao: – A kojim okom si gledao glavu? -Poslije tog susreta Allahov Poslanik s.a.v.a.s. je ostao na ovom svijetu onoliko koliko je Allah dž.š. htio da ostane.
Gledanje u Poslanika s.a.v.a.s. je slijeđenje Sunneta, a glava predstavlja imama.
Usnio je Ibn Merjem 60 djevojaka da ulaze u njegovu kuću, a svaka djevojka nosi u ruci tašnu na kojoj se nalazi jedna ljudska glava oprana i očešljana, i u tom momentu kao da se čuje da neko uči riječi Uzvišenog: “Nema čovjeka da mu Allah govori osim objavom ili iza zastora…” On je ispričao svoj san koji mu je protumačen: – Odlikovat će te halifa i od njega ćeš dobiti nagradu od 60 000 zlatnika. – Kasnije se to i obistinilo.
Ako neko sanja da je ljudima u svojoj mahali poodsjecao glave, to znači da će se ti ljudi staviti pod njegovu komandu ili će se skupiti u toj mahali.
Ko sanja da je u posjed dobio glavu – to je kapital koji će on dobiti u vrijednosti od hiljadu dirhema do hiljadu zlatnika.
Ako imam usni na svojoj glavi izraslu kost, to je povećanje njegove moći i časti, a ako sanja da je njegova glava kao u ovna, to znači da će zadobiti polovinu od gore navedenog.
Ko sanja da mu je glava ko u psa griješi i glupo upravlja svojim podanicima.
KOSA glave predstavlja imetak i dug život; kosa se razlikuje u tumačenju ovisno o onome ko sanja.
Ako ratnik sanja bujnu kosu na glavi, to znači povećanje, uspjeh, zaštitu i krupnoću njegovu.
Ako to sanja bogataš, to mu predstavlja kapital, a ako to sanja siromah, to su njegovi grijesi. Lijepa kosa na glavi predstavlja čast i ugled.
Ko sanja da je jedan dio njegove kose kovrdžav, a drugi ravan, postići će uspjeh i slavu.
Ako neko sanja da mu je kovrdžava kosa postala ravna (ispravljena), spustit će se na niži nivo od onog na kojem je bio.
Ako neko sanja dugu ravnu kosu rastavljenu, to znači da se kapital njegovog poglavara dijeli. Ako je kosa bila mehkana i fina, to znači povećanje kapitala njegovog poglavara.
Ko sanja da ima dugu kosu a on na snu veseo zbog toga, značenje toga je pohvalno, a naročito kod žena jer se one bave ukrašavanjem kose drugih.
Ibn Sirinu se nije sviđala bijela kosa u mladića u snu. Govorio bi: – Osijediti – to znači osiromašiti, a duga takva kosa znači brigu.
Ako to usni siromah, on će pored svog siromaštva zapasti u dugove ili će biti pritvoren.
Ako sanja da čupa svoje sijede dlake, taj radi poprečno Sunnetu i smatra glupim visoke učitelje u vjeri.
Ako mladić sanja da u kosi ima sijedih dlaka, znači da će neko odsutan doći.
Kažu da se sijedost tumači kao povećanje dostojanstva i vjera. A kaže se da to znači i povećanje života, shodno riječima Uzvišenog: “Zatim da doživite starost.”
Takođe je rečeno da ko sanja da mu je osijedila glava – rodit će mu se dijete, kako kaže Uzvišeni: “A glava mu plamti starošću (obijelio sam).”
Priča se da je Hadždžadž ibn Jusuf sanjao da su mu glava i brada obijeljele.
Značenje toga je bilo da je vladar Abdulmelik ibn Mervan zapao u brige i tugu i pogoršala mu se situacija.
Što se tiče žene, kad ona usni da joj je cijela glava osijedila, to znači da joj muž griješi, ako joj je muž dobar čovjek,on joj izaziva ljubomoru drugom ženom ili robinjom, a ako to nije tako, on će zbog nje zapasti u brigu i tugu.
Kad muškarac sanja da ima pletenicu – to znači da će dobiti časna sina ako je oženjen, ako je neoženjen, kupice lijepu robinju ili više njih, shodno broju pletenica.
Kod žene pletenica znači najstarijeg sina, a isto tako znači i rodnu godinu.
Što se tiče sanjanja crne kose žene, ona može da znači dvoje: ljubav njenog muža prema njoj i da će se stabilizovati stanje njenog muža.
Ako žena sanja da je otkrila kosu, njen muž će otići od nje.
Ako sanja da joj je trajno otkrivena kosa, muž joj se neće vratiti.
Ako nije udata, neće se nikad udati.
Ako sanja da joj je kosa gusta i da to svijet primjećuje, doživjeće neku bruku.
Ako čovjek sanja da na glavi ima rogove, to je nesavladiv čovjek.
Ako neko sanja da mu se razbarušila kosa, i to sprijeda, bit će potlačen.
Ko sanja da mu se razbarušila kosa otpozadi – to je dokaz da će biti prezren kad osijedi.
Ko sanja da mu se kosa razbarušila sa desne strane – to znači da će mu se u familiji rađati muška djeca.
Ako sanja da mu je kosa razbarušena sa lijeve strane – to znači da će mu se rađati ženska djeca u familiji.
Ko nema familije sa muške i ženske strane, ta nezgoda će zadesiti njega.
Što se tiče obrijane glave muškarca na hadždžu ili skraćenja njegove kose, to se tumači kao sigurnost, osvojenje, vraćanje duga i izbavljenje, shodno riječima Uzvišenog: “Ući ćete u Sveti mesdžid ako Allah bude htio, sigurni, obrijanih glava ili potkraćene kose bez straha…” Ako se to sanja izvan hadždž, ima isto značenje, samo što je sanjanje na hadždžu preče ako vlasnik sna nije poglavar, a ako je poglavar i obrije se na mjestu koje nije za to predviđeno na hadždžu, njegov san mu znači da će osiromašiti ili će izgubiti položaj ili će mu biti pocijepana njegova zavjesa.
Ovakav san za siromaha znači da će se osloboditi duga, a za bogataša da će mu se smanjiti kapital.
Ako je sanjač od dobrih ljudi, oslabit će snaga njegove dobrote.
Ko ne vidi u snu čin brijanja glave svoje nego samo vidi obrijanu glavu – pobijedit će neprijatelja i postići će moć i slavu.
Neki kažu da je dobro sanjati brijanje glave ko ima običaj da se brije, a nije dobro onome ko nema običaj da brije glavu.
Kaže se da brijanje glave za ratnika znači da će umrijeti kao šehid.
Neki čovjek je pričao: – Vidio sam svoju glavu da je obrijana i izađe iz mojih usta ptica i sretne me jedna žena i uvede me u svoju maternicu i vidjeh svoga oca kako me traži užurbano i zadrža se na distanci od mene. Pa sam ispričao san svome društvu i protumačio sam im ovako: Sto se tiče moje obrijane glave, položit ću je (umrijet ću), ptica koja mi je izašla iz usta je moj ruh, a žena koja me je uve­la u svoju utrobu, to mi je grob u zemlji u kome ću se izgubiti. A to što moj otac traži mene, zatim njegovo zadržavanje od mene na distanci, on će se truditi da ga zadesi ono što će mene zadesiti. – I vlasnik ovog sna je bio ubijen kao šehid. (Poslije sinove pogibije, otac se trudio da postane šehid kao sin, ali nije uspio u tome.)
Drugi neko je usnio da svojom rukom brije glavu i to je ispričao tumaču snova, a on mu je rekao da će vratiti svoj dug.
Ako žena sanja da joj je obrijana kosa, pustiće je muž ili će umrijeti, a ako sanja da je njen muž obrijao njenu glavu ili podrezivao njenu kosu u haremu, to znači da će ona vratiti svoj dug i ispuniti svoj emanet (što joj je povjereno).
Ako sanja da joj je muž obrijao glavu izvan harema na bilo kom mjestu, njen san znači da će je muž zatvoriti u stanu, jer ptica ostaje u gnijezdu kada joj se odrežu krila. Rečeno je: Ako je on brije, to znači kidanje njenog zastora (pokrivača).
Ako žena usni da je zove neki čovjek da joj ošiša kosu, to znači da on njenog muža zove drugoj ženi u tajnosti od nje, i desit će se između nje i tog čovjeka koji je zove neprijateljstvo i mržnja. Ko sanja da su mu u žene odsječene pletenice – neće mu nikada roditi dijete.
MOZAK PREDSTAVLJA RAZUM
Ako neko sanja da ima veliki mozak, to ukazuje da je mnogo pametan, a ko sanja da nema mozga, to ukazuje na njegovo neznanje i malenkost njegovog razuma. Takođe je rečeno da mozak znači ušteđen, čist, ali mali imetak.
Ko sanja da jede svoj mozak ili srž kostiju – to znači da on jede svoj imetak. Neki vele da sanjanje jedenja mozga umrle osobe znači skoru smrt.
Lijep uvojak kose znači imetak i slavu. Rečeno je, ko ga sanja da će oženiti lijepu ženu, srazmjerno ljepoti uvojka kojeg je vidio.
ČELO u snu predstavlja čovjeka i njegovu krupnoću, a mahana na čelu znači manjkavost u časti i veličini, a povećanje te manjkavosti na čelu znači da će mu se roditi sin koji će ocrniti njegovu porodicu.
Ko sanja da mu je čelo od željeza, bakra ili kamena – to je pohvalno ako to sanja policajac ili vozač ili neko ko s mukom zarađuje za život, dok za ostale to znači da će biti omrznut kod ljudi.
DVIJE SLJEPOČNICE su dva časna blagoslovljena sina, a OBRVE znače lijep postupak čovjekov, zatim njegovu lijepu vjeru i njegovu čast, a nedostatak u obrvama predstavlja nedostatak tih kvaliteta. Kaže se: Ako su obrve naglašenih dlaka tj. guste, to je pohvalno zbog toga što i žene crne svoje obrve tražeći time ukras.
OKO (OČI),to se tumači kao vjera čovjekova i vid kojim raspoznaje pravi put od zablude. Ko sanja da na svom tijelu ima mnogo očiju – to znači povećnje dobra u njegovoj vjeri. Ko sanja da mu je raspukao trbuh (stomak) i vidi u trbuhu oči – on je zindik (otpadnik), kako kaže Uzvišeni: “Nije dao Allah čovjeku dva srca u utrobi.”
Ko sanja da su njegove oči, oči neke druge nepoznate osobe – njegov san znači, da će izgubiti vid i da će mu drugi pokazivati put.
Ako je osoba poznata, onaj koji sanja će vjenčati njegovu kćerku i zadobit će od njega dobro.
Ko sanja da je izgubio oči – umrijet će mu djeca.
Ko sanja da je slijep u oba oka, a usamljen je, produžit će mu se njegova usamljenost do smrti.
Ko sanja da su mu oči od željeza snaći će ga teška briga, koja će ga dovesti u situaciji da mu se skine veo.
Ko sanja da je otvorio oči prema nekom čovjeku on će obratiti pažnju na njegov slučaj i pomoći mu.
Ko sanja da gleda u nekog poprijeko pakostan mu je.
Ko sanja da okom čuje i da gleda uhom taj navodi svoju porodicu i kćerku na griješenje.
Ko sanja da mu je na dlanu ljudsko ili životinjske oko postići će kapital očevidno.
Ko sanja da gleda u oko pa ga je ono zadivilo, a on ga uljepšava, on radi neku stvar koja šteti njegovoj vjeri.
Crno oko predstavlja din, plavo oko predstavlja novotariju.
Crvenkasto oko znači oponiranje vjeri, a zeleno oko predstavlja vjeru koja se razlikuje od ostalih vjera.
Ko sanja da njegovo srce ima oko ili oči – to je dobro u vjeri, srazmjerno svjetlu tog oka. Ko sanja da čini prostituciju okom, on gleda žene.
Ko sanja da mu je oko smeđe – on gleda sumnjivo ženu prijatelja.
Oštrina vida u snu ima fino značenje za sve koji sanjaju, a slab vid ukazuje da će biti ovisan o ljudima i da će doći u oskudicu jer je kapital na položaju oka.
Ako ima djece i usnije ovakav san – to znači da će mu oboljeti jer djeca su na nivou dragih očiju.
Hadždžadž ibn Jusuf je sanjao da su mu ispale oči u sobi i umro mu je brat Mu­hamed i sin Muhamed.
Sanjao neki Židov robinju u nebesima ili oko robinje i ispričao svoj san Berhemi, a ovaj mu je rekao: – Zadobit ćeš kapital od strane trgovine. – Ako taj san usnije neki zanatlija, i on će zadobiti kapital iz svog zanata.
OČNE TREPAVICE se tumače kao štićenje vjere, jer one štite oči više nego obrve. Neki vele da one znače dobro ili loše, da se to odnosi na djecu ili imetak.
Ko sanja da su mu očne trepavice mnogo lijepe – vjera mu je sigurna (utvrđena).
Ko sanja da sjedi u hladu u sjeni svojih trepavica, ako je vjernik i učen, živjet će u sjeni svoje vjere, ako je dunjalučar, on uzima kapital od ljudi i vara (obmanjuje).
Ko sanja da mu oči nemaju trepavica – on napušta zakon vjere, a ako ih čovjek čupa, njegov ga neprijatelj savjetuje u njegovoj vjeri.
Ko sanja da su mu dlake od trepavica obijeljele – dokaz mu je da će ga zadesiti bolest od strane glave, očiju, ušiju ili će imati zubobolju.
LJEPOTA OČNIH JAGODICA u snu znak je obilja, radosti, izbavljenja, a njihova ružnoća znak je bolesti i štete.
OBRAZI su posao čovjekov.
Ako usni imam da su mu očne jagodice iznad normale, to je povećanje njegove časti (dostojanstva).
Kaže se da NOS znači ljepotu za čovjeka, a kaže se i to da je familija čovjekova, ko sanja da nema nosa, nema rodbine.
Ko sanja da ima dva nosa – to znači da će doći do razmimoilaženja između njega i njegove porodice, obzirom da nos simbolizira porodicu.
Ako neko sanja da osjeća lijep miris, desit će mu se izbavljenje iz nečega.
Ako to sanja trudna žena, rodit će veselo dijete. Kaže se da nos predstavlja dijete, a kažu i čast i srodstvo, a neki opet kažu i roditelje.
Tumačenje onoga što uđe u nos je uzimanje lijeka.
Ako neko sanja da mu u nos uđe nešto nepoželjno, to je bijes.
Ko sanja da ima surlu to znači da potiče od jakog roda.
SANJANJE USTA predstavlja početak i kraj nečega za onoga ko sanja.
Ko sanja da mu iz usta izlazi nešto – to ukazuje na opskrbu, bilo dobru, bilo lošu.
Ko sanja da su mu usta obješena i da je na njih stavljen katanac – njegov san ukazuje na nevjerovanje.
Usna označava prijatelja koji se lijepo ophodi sa njim, koji ga pomaže i podupire.
Ako se sanja donja usna, značenje je jače nego kad se sanja gornja usna.
Takođe je rečeno da usna u tumačenju označava srodstvo, kao i to da gornja usna predstavlja prijatelja na koga se onaj koji sanja oslanja u svemu, zavisno od toga kakve se usne sanjaju, to treba protumačiti prema već gore opisanom.
Ako se sanja da su usne vlažne, to znači da sa prijateljem nije sve u najboljem redu.
JEZIK predstavlja tumača onoga čiji je, njegovog planera, onoga koji izvršava ono što je u njegovom srcu i njegovim organima, bilo od dobra, bilo od zla. On to sve prevodi svojim govorom. Ako je jezik duži, širi ili slobodniji u govoru prilikom navođenja argumenata, to znači jačinu i pobjedu.
Ko sanja da ima dug jezik (fizički) – to znači da on ima dug jezik (govori prostački). Ponekad dug jezik (fizički) znači pobjedu, onoga čiji je, u retorici, dokazivanju, znanju, odgoju i savjetovanju.
Ako imam (vođa) sanja da mu se jezik izdužio, to znači da će imati puno oružja. To takođe znači i da će postići imetak, posredstvom svog tumača.
Vezan jezik se tumači siromaštvom i bolešću.
Ko sanja da mu je na jeziku izrasla crna dlaka – uskoro će ga zadesiti neko zlo. Ako je dlaka bijela, to je zlo koje će se naknadno desiti.
Ko sanja da ima dva jezika – pored svog znanja steći će još jedno znanje, i pored svojih argumenata, i dodatne argumente i pobjedu nad svojim neprijateljem.
Rečeno je da jezik normalne veličine u zdravim ustima ima pohvalno značenje ma ko to sanjao.
RESICA: Ko sanja da mu se resica povećala tako kao da će mu začepiti grlo – to ukazuje na njegovu pohlepu za sticanjem imetka, štednju na vlastitoj koži i da mu se primakla smrt.
ZUBI u snu predstavljaju familiju, gornji zubi muške članove familije, a donji ženke članove familije.
Očnjaci predstavljaju domaćina, desni sjekutić predstav­lja oca; lijevi amidžu; ako njih nema, onda braću ili sinove, a ako ni njih nema, onda drage prijatelje. Sjekutići do očnjaka predstavljaju amidžiće.
Kutnjaci predstavljaju dajdže i tetke ili one koji ih u savjetovanju zamjenjuju.
Umnjaci predstavljaju djedove i malu djecu.
Donji desni sjekutići predstavljaju majku, lijevi strinu. Ako njih nema, onda sestre i kćeri ili onoga ko ih zamjenjuje.
Donji sjekutići do očnjaka predstavljaju amidžične.
Donji očnjaci predstavljaju domaćicu, donji kutnjaci dajdžične, donji umnjaci dalje ženske članove familije.
Ako se sanja da se neki zub klima – to ukazuje na bolest člana familije kome taj zub odgovara.
Ko sanja da mu je ispao ili izgubio se neki zub – znači da će mu umrijeti odgovarajući član familije ili će biti u odsustvu iz koga se neće vratiti.
Cvokotanje zuba ukazuje na svađu u porodici.
Ko sanja da su mu zubi požutjeli – to znači neku mahanu u njegovoj familiji za koju je on kriv.
Pokvareni zubi predstavljaju kuđenje familije. Tupi zubi predstavljaju slabo stanje familije.
Čišćenje zuba od žutila predstavlja ulaganje imetka radi smanjenja briga familije.
Bijeli, dugi i lijepi zubi predstavljaju povećanje snage imetka i ugleda familije.
Ko sanja da mu je pored sjekutića ponikao drugi sjekutić, broj članova njegove familije će se povećati.
Ako ga iznikli sjekutić vrijeđa, član kojim je povećan broj familije sramit će je i brukati.
Ko sanja da je povadio zube znači da on kida rod­binske veze ili da troši imetak na način na koji oni nisu zadovoljni.
Ko sanja da jezikom izbacuje zube, svojim govorom će poremetiti starije u svojoj familiji.
Ko sanja da ima zlatne zube – san mu je pohvalan ako je nadaren znanjem i govorljivošću, a ako time nije nadaren, san mu nije pohvalan, jer on u tom slučaju ukazuje na bolest ili požar.
Sanjanje srebrenih zuba ukazuje na gubitak imetka.
Sanjanje staklenih ili drvenih zuba ukazuje na smrt.
Ko sanja da su mu prednji zubi poispadali i umjesto njih iznikli novi – izmijenit će svoje poslove i planove.
Ako neko sanja da su mu gornji zubi ispali u ruku, to mu je imetak koji će mu stići.
Ako neko sanja da mu je zub ispao u krilo, rodit će mu se sin, shodno riječima Uzvišenog: “I razgovarati će (Isa) sa ljudima (kad bude) u kolijevci,” tj. u krilu. Ako mu zub ispadne na zemlju, umrijet će mu onaj kome taj zub odgovara. Ako ispali zub nije zatrpao zemljom već ga je uzeo u ruku, neko će mu nadomjestiti osobu kojoj taj zub odgovara. To važi i za ostale zube.
Ko sanja da mu je u srcu iznikao zub uskoro će umrijeti.
Po nekima, ispadanje zuba ukazuje na ometanje snivača u nečemu što želi.
Po nekima opet na vraćanje duga.
Ko sanja da su mu svi zubi poispadali imat će brojnu porodicu.
Ko sanja da su mu svi zubi poispadali i da su mu se izgubili iz vida – članovi njegove porodice će poumirati prije njega. Ovaj san se može odnositi i na njegove vršnjake umjesto na njegovu porodicu.
Ko sanja da ga ljudi stiskaju ili ujedaju kutnjacima – to znači da on ruje ponizan u ophođenju sa ljudima i ako bi to mogao biti. Neki vele da velika većina ljudi, izuzev rijetkih izuzetaka, tumačenju snova o zubima pod ustima podrazumijeva stan ili kuću u kojoj se živi, a pod zubima ukućane.
I to tako što se pod desnom stranom usta podrazumijeva muškinje, a pod lijevom stranom ženskinje.
Neki vele da, ko sanja da su mu zubi polomljeni, vratit će dug malo pomalo.
Sanjanje bezbolnog ispadanja zuba ukazuje na nevaljale poslove, a sanjanje bolnog ispadanja zuba ukazuje na gubljenje neke od kućnih stvari.
Ispadanje prednjih zuba simbolizira sprečavanje čovjeka u nekom od govornih poslova. Ukoliko se pritom osjeti bol, poteče krv ili se otkine dio desni – to znači da će se poremetiti ili pokvariti nešto što se željelo.
Za zdrave, slobodne ili oso­be koje su na putu, ispadanje svih zuba na snu može da znači i dugu bolest ili mršavost, s tim da od toga neće umrijeti. To se objašnjava time što čovjek bez zuba ne može uzimati tvrdu hranu, ali zato može koristiti kašastu i tečnu, što umrlim osobama ne ispadaju zubi i time, ako nešto ne možemo ponuditi umrloj osobi, to ne znači da time ne možemo ponuditi bolesnika.
Stoga se smatra dobrim ako bolesnik sanja da su mu poispadali zubi, jer njegov san ukazuje na to da će brzo ozdraviti. Za trgovce putnike ovaj san znači da neće imati poteškoće sa transportom robe, naročito ako sanjaju da im se zubi klimaju.
Sanjanje izduženih i povećanih zuba ukazuje na raspravu i prepirku u kući.
Ko ima crne, nagrizene i iskrivljene zube pa sanja da su mu poispadali – riješit će se svih poteškoća
Ko sanja da su mu zubi ispali u bradu ili u krilo pa ih on uzima u ruku – prestat će mu se rađati djeca, a ako se koje i rodi, neće dugo živjeti.
Priča se da je neki čovjek sanjao da su mu poispadali svi zubi, pa je zapao u tešku brigu i svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Svi tvoji vršnjaci će poumirati prije tebe. – Tako je i bilo.
Neki drugi čovjek je sanjao kao da je iz usta uzeo tri zuba u šaku i potom je zatvorio šaku. San mu je protumačen tako da će naći dirhem i po (tri polovine dirhema).
BRADA simbolizira starješinu roda kome pripada osoba koja sanja, koji ima brojno potomstvo.
UHO simbolizira suprugu ili kćer.
Ko sanja da ima tri uha – to su mu supruga i dvije kćeri.
Ko sanja da ima četiri uha – to može da znači da ima četiri supruge ili četiri kćeri koje su ostale bez majke.
Ko sanja da je ostao bez jednoga uha – ili će mu umrijeti kćer ili će se rastaviti sa ženom. Ko sanja da ima samo jedno uho neko od njegovih bližih neće dugo poživjeti.
Ko sanja da ima pola uha umrijet će mu žena i on će dovesti drugu.
Ko sanja da mu na uhu visi prsten udat će kćer, koja će mu roditi sina.
Takođe se kaže da uho simbolizira vjeru, tako da onaj ko sanja da je nešto natrpao u uši, san mu znači da nije vjernik, ako sanja da ima mnogobrojne uši, on se okreće od istine i ne prihvaća je, shodno riječima Uzvišenog: “…imaju li uši ko­jima slušaju?”
Kaže se da će trgovac, ako sanja,da ima lijepe i skladne uši, čuti lijepe i radosne vijesti. Ako, pak, sanja da su mu uši ružne i neskladne, čuti će puno loših vijesti.
Ko sanja da u ušima ima oči oslijepit će, tako da će ušima nadomještati vid.
Sanjati da se imaju mnogobrojne uši može biti i dobar san, ukoliko to sanja neko ko želi imati nekoga ko bi mu bio poslušan, kao npr. suprugu, djecu ili poslugu.
Ako ovakav san usni bogataš, ako su uši lijepe i skladne, čut će neke radosne vijesti, a ako su uši ružne i neskladne, čut će neke ružne (pokuđene) vijesti. Ako ga usni bijeli rob, njegovo robovanje, služenje i pokornost će potrajati.
Ako ga usni neko ko je profesionalno vezan za rasprave, kao npr. tužilac, sud ga neće tako lahko pustiti iz službe.
Priča se da je neki čovjek sanjao da ima više od šest pari ušiju, pa je taj san stigao do nekog od tumača snova, koji je rekao: – Ako ima robova ili posluge, postići će neko veliko dobro; ako je bogataš, srazmjerno broju ušiju čut će vijesti sa raznih strana u vezi sa prihodima; ako je bijeli rob, prema njemu će se ružno postupati i imat će briga; ako se bude sporio pred sudom, sud će ga višestruko osuditi i bit će izgrđen; i ako učestvuje u raspravi o nekom pitanju, pobijedit će svoje oponente.
BRADA: Ko sanja da mu je brada nenormalno duga – to mu je dug ili briga.
Ako sanja da mu je brada do zemlje, uskoro će umrijeti, shodno riječima Uzvišenog: “Mi smo vas od nje (zemlje) stvorili, i u nju ćemo vas povratiti…”
Ko sanja da mu se brada izdužila, tako da mu pada na stomak, steći će imetak i čast, koji će ga opteretiti srazmjerno količini brade na stomaku.
Ko sanja da mu je dužina brade prikladna i lijepa – postići će imetak i čast i udobno će živjeti.
Rečeno je i to: Ko sanja da mu je brada do pupka – to znači da on nije pokoran Allahu dž.š. Ko sanja da mu se brada sa strana, ali ne i sa sredine, izdužila – dobit će nešto u čemu niko osim njega ne nalazi zadovoljstvo.
Došao neki čovjek Ibn Sirinu i rekao: – Sanjao sam da mi je brada do pupka i da ja gledam u nju, – našto mu je Ibn Sirin rekao: – Ti kad mujeziniš sa munare gledaš u susjedske kuće! Nije pohvalno ako dijete koje nije dostiglo zrelost sanja da ima bradu.
Ako sanja da je rukom uzelo i vuče nečiju bradu, to znači da će ono naslijediti i jesti imetak onoga kome je vuklo bradu.
Ko sanja da mu je brada okraćala, ali ne previše, to mu je neko olakšanje, razrješenje duga i izbavljenje.
Ko sanja da mu je brada previše okraćala izgubit će imetak i ugled i bit će ponižen.
Ko sanja da mu neka osoba rijetke brade razgovara sa ženom situacija će mu se pomutiti srazmjerno tome, i rastavit će se sa voljenim društvom, jer se Iblis – Allah ga prokleo! – kada se obraćao hazreti Havi, pojavio u liku osobe sa rijetkom bradom.
Tamnocrna brada simbolizira neovisnost.
Ko sanja da ima bradu na prelasku između crne i zelene steći će vlast i brojan imetak, ali će biti oholi nevjernik. Takvu bradu je imao (Musaov a.s.) faraon.
Žuta brada simbolizira siromaštvo i oskudicu. Crvena brada simbolizira čuvanje od harama.
Ko sanja da su mu se dlake od brade raspršile po ruci pa ih on sakupi, ali ih ne baci, otići će mu iz ruke neki imetak, koji će mu se kasnije vratiti, a ako ih baci, otići će mu imetak, ali mu se neće vratiti.
Ko sanja da čupa bradu, ako je bogat, znači da rasipa imetak, a ako je siromašan, zapast će u dvostruku brigu ili će doći u situaciju da pozajmljuje od nekoga da bi nekome drugome dao pozajmicu.
Sanjanje brijanja brade simbolizira gubljenje imetka i ugleda.
Ko sanja da je odsjekao dio brade koji mu je prelazio preko šake – to znači da on dijeli zekat na svoj imetak.
Sijeda brada simbolizira dostojanstvo i veličanstvenost.
POVEĆANJE BRKOVA u snu se smatra pokuđenim, a njihovo smanjenje pohvaljenim.
Bojenje simbolizira prikrivanje. Ako je u pitanju bojenje knom (knivanje), onda to simbolizira pridržavanje sunneta.
Ko sanja da je obojio kosu, ali ne i bradu – to znači da on čuva tajnu svog poglavara.
Ko sanja da je obojio i kosu i bradu – to znači da se on trudi da prikrije svoje siromaštvo čuvajući tako svoj ugled kod ljudi.
Ako mu kosa prihvati boju, ugled će mu biti vraćen, ali ne zadugo. Zatim će svoju situaciju pokušati zadovoljiti onim što ima, ali će na kraju ipak biti postiđen.
Ko sanja da bojenje čini blatom (ilovačom) ili malterom – to znači da on traži nemoguće i da će se za njegov slučaj pročuti.
Ako žena sanja da ima bradu, to znači da ona neće više rađati djecu. Neki vele da to znači da će oboljeti, neki da će se povećati imetak njenog muža i sina i da će porasti ugled njene djece, neki da će joj suprug, ako je udata, biti odsutan, a ako je noseća, da će roditi sina koji će odrasti. Kaže se da će onaj ko sanja da ima dugu bradu i bujnu kosu dugo živjeti i da će mu se imetak povećati.
Kaže se da ono što dolazi prije vremena ukazuje na zlo, kao npr. kad muško dijete sanja da ima bradu i da mu je obijeljela kosa, ili kad djevojčica sanja da se udaje ili da je rodila dijete. To važi za sve što dolazi prije vremena, izuzev govora, koji ima dobro značenje, obzirom da je čovjek po prirodi životinja koja govori.
Tako, ako dijete koje nije dostiglo zrelost (punoljetnost) sanja da ima bradu, umrijet će prije nego dostigne punoljetstvo, obzirom da ono po svojoj dobi još nije doraslo da ima bradu. Ako dječak kome uskoro treba da počne nicati brada sanja da ima bradu, živjet će izdvojeno i sam će se brinuti o sebi.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da mi je brada duža, ali ne i brkovi, – na što mu je on rekao: – Dobit ćeš neki imetak koji nećeš koristiti ti već neko drugi. Čuperak brade ispod usne simbolizira pomoć koju neko uživa i kojom se ponosi među svijetom. Ako se čuperak brade pod usnom sanja ovakav ili onakav, san treba tumačiti prema već spomenutom.
Ko sanja da mu je pola brade obrijano – osiromašit će i izgubiti ugled; ako mu je bradu obrijao neki nepoznati mladić, ugled će mu oduzeti neki poznati mu neprijatelj, ili imenjak, ili neko ko mu je sličan; ako mu je bradu obrijao neki starac, ugled će mu biti sveden na određenu mjeru, a ako mu je starac bio nepoznat, ugled će mu uzeti neki poglavar koji izrabljuje i potčinjava i koji nema porijekla.
Ko sanja da mu je brada odsječena izgubit će na imetku i ugledu srazmjerno odsječenoj bradi. Ko sanja da mu je brada obrijana izgubit će finansijsku moć i ugled u svom rodu.
Brijanje brade u snu ima blaže značanje nego čupanje.
Ako neko sanja da mu je brada počupana, to može da znači i neko dobro po njega, ako mu lice poslije brijanja nije smežurano, ali će oko tog svog dobra da se namuči.
Priča se da je neki čovjek došao kod Ibn Sirina i rekao mu: – Sanjao sam da sam svoga amidžu uhvatio za bradu, da sam mu je potegao i iščupao iz korjena, -našto mu je Ibn Sirin rekao: Ti ćeš jesti nasljedstvo svoga amidže i bit ćeš njegov jedini nasljednik. Zavisno od toga koliko si njegove brade zahvatio rukom, toliko će ti njegove ostavštine i pripasti.
Ko sanja da ima svijetlobijelu bradu – postići će čast, ugled, priznatost i popularnost. Ibrahim a.s. je imao bijelu bradu.
Ko sanja da ima prosijedu bradu steći će ugled i dostojanstvo.
Ko sanja da ima ljepšu i tamniju bradu nego što ima na javi steći će strahopoštovanje, uznositost, ugled i ljepotu.
Ko sanja da mu je brada osijedila, ali da je zadržala nešto od svoje crnine – to mu je dostojanstvo. Ako mu brada nije zadržala nimalo crnine, osiromašit će i izgubiti ugled.
Neki mladi čovjek crne brade došao je Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da mi je brada obijeljela i da je ja bojim, ali da ona ne prihvata boju. – Ibn Sirin mu je rekao: – Imao si neki gubitak u imetku pa si to htio da prikriješ, ali ti to nije poš­lo za rukom. – Tada mu je čovjek rekao: – Upravo je tako bilo.
VRAT simbolizira sigurno (bezbjedno, povjerljivo) mjesto. Sanjanje povećanja vrata ukazuje na povećanje vjere i čuvanje povjerenja, a sanjanje smanjenja vrata ukazuje na nedostatak čuvanja povjerenja.
Ko sanja da mu se oko vrata obavila zmija – on ne dijeli zekat na svoj imetak, shodno riječima Uzvišenoga: “Ono čime su škrtarili bit će im obješeno o vratu na Sudnjem danu.”
Ko sanja da mu je iz vratnih žila potekla krv uskoro će umrijeti.
Ako imam sanja da mu je krut vrat, to ukazuje na njegovu snagu, pravednost i nadmoć u odnosu na njegove neprijatelje.
Krutost potiljka označava snagu kojom ga je Allah dž.š. odlikovao, a finoća potiljka ukazuje na kukavičluk i bježanje.
Ko sanja da na potiljku ima dlaku – on je dužan neki imetak, a i njemu se dužno.
Brijanje potiljka označava čuvanje povjerenja i vraćanje duga.
Ko sanja da na potiljku nema dlaku – to ukazuje na njegovo bankrotstvo.
Neki čovjek je sanjao kao da mu vrat nije ni duži ni kraći, pa je san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Ako ti je moral loš, popravit će se; ako si hrabar čovjek, postat ćeš još hrabriji; ako si loše naravi, postat ćeš plemenit.
PLEĆA simboliziraju iskrenog prijatelja, ortaka ili najamnika, plećka simbolizira ženu, a RAME ukras, ljepotu i lahkoumnost.
Sanjanje različitih promjena kod tih organa treba tumačiti u već datim okvirima.
Rečeno je da krut potiljak lijepog oblika označava putovanje i snagu u radu, a za zatvorenike da će ostati u zatvoru dok god mogu vući lance.
Ko sanja da na ramenu ima neku mahanu – to ukazuje na to da će mu oboljeti ili umrijeti brat, jer ramena označavaju braću.
Neki čovjek je sanjao kao da ne može da vidi jedno svoje rame, pa mu je san protumačen tako da će, prilikom rada, oćoraviti, obzirom da onaj ko je ćorav ne vidi ono rame koje mu je sa strane ćoravog oka.
DESNA RUKA simbolizira izdržavanje (prehranjivanje), imetak i dobročinstvo.
Ako se sanja da se ima duga ruka, to za upravitelja znači uspjeh, za trgovca profit i za običnog čovjeka iz naroda vještinu.
Ako imam sanja da ima duge i jake ruke, to ukazuje na snagu njegovih pomoćnika i da će dugo živjeti.
Ko sanja da su mu ruke debele povećat će mu se imetak.
Ko sanja kao da su mu ruke od mermera živjeće dugo i sretno.
Kaže se da zdrave i lijepe ruke označavaju dobrotu u uzimanju i davanju.
Kaže se i to da desna ruka označava mušku, a lijeva žensku rodbinu, tako ako neko sanja da je izgubio jednu ruku, to znači da će izgubiti nekog od bližnjih, bilo da će taj biti odsutan bilo da će umrijeti.
Ko sanja da je stavio ruku pod pazuho i da je na njoj vidio svjetlo kada je izva­dio ispod pazuha, steći će znanje ako je dostojan znanja, a ako je trgovac, profitirat će. Isto tako, ko sanja da mu je ruka svijetla kad je izvadi ispod pazuha – postići će snagu, pobjedu i dostojanstvo u onome čemu se posvetio,a ako sanja da mu je ruka mokra to mu označava imetak. Ko sanja da je pored svoje dvije ruke dobio još jednu – to mu znači povećanje moći i snage, ili da će mu se roditi sin, ili da će se neko njegov vratiti iz odsustva, ili da će mu se roditi brat. Ko sanja da je ljevoruk imat će poteškoća u svom poslu.
Ko sanja da s poteškoćom radi lijevom rukom na kraju će ipak udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ispružene ruke simboliziraju darežljivost.
Ko sanja da hoda na rukama – on će se u nekom svom poslu oslanjati na nekog od svojih bližih. Ko sanja da rukama vidi isto kao i očima – on ima čestih kontakata sa osobom sa kojom mu to po šeriatu nije dozvoljeno.
Ko sanja da sasvim lijepo priča svojom desnom rukom – poboljšat će mu se život. Ko sanja da mu lijeva ruka govori o dobru – rodbina će mu biti zahvalna. Ko sanja da ga jedna ili obje ruke kore (grde) – radi ružne postupke. Ko sanja da mu je desna ruka od zlata – umrijet će mu sudrug ili supruga.
Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku njegovog vladara – postići će vlast i postupat će isto kao taj vladar, bez obzira da li se radi o pravednom ili nepraved­nom postupanju.
Ko sanja da je dobio krila – rodit će mu se dva sina.
MIŠICA (NADLAKTICA) simbolizira brata.
Ko sanja da mu se mišica (nadlaktica) povećala – to je neko dobro koje će se desiti njegovom bratu ili njegovom punoljetnom sinu srazmjerno povećanju mišice.
Ko sanja da mu se mišica smanjila -,to je neka nezgoda koja će se desiti njegovom bratu ili sinu, srazmjerno smanjenju mišice.
Neki čovjek je sanjao da mu se smanjila mišica (nadlaktica), pa je svoj san ispričao tumaču snova koji mu je rekao: – Biti ćeš glup, a lijep.
PODLAKTICA simbolizira iskrenog prijatelja, kao što je npr. brat ili punoljetni sin, od koga će imati koristi i na koga se može osloniti.
Ako čovjek sanja ženu otkrivenih podlaktica, to je dunjaluk, shodno hadisu Vjerovjesnika (s.a.v.a.s.) u vezi sa mi’radžom.
Kada se sanja da se osjeća bol u laktu, to ukazuje na tugu, na ništavost poslova koji se rade rukom i na nedostatak posluge.
Sanjanje dlaka na laktu simbolizira dug.
PRUŽENA ŠAKA simbolizira dunjalučko bogatstvo, a skupljena šaka – dunjalučku nemaštinu. Dlake na dlanu simboliziraju dug i tugu.
Neki vele da je to imetak koji izvire iz dlana, a da dlake na poleđini šake znače gubitak imetka.
PRSTI predstavljaju bratiće (prema onima koji vele da ruka predstavlja brata). Isprepleteni prsti, koji ništa ne rade, predstavljaju siromaštvo ruke (brata). Zaposlenost prstiju nekim poslom predstavlja ukućane, ili bratiće, koji su zaposleni nekim poslom koji im je zadao a koji oni nerado obavljaju izražavajući prema njemu odbojnost i smatrajući da on može taj posao i sam obaviti.
Takođe je rečeno da prsti desne ruke predstavljaju pet dnevnih namaza: palac – sabah, kažiprst – podne namaz, srednji prst – ikindiju-namaz, domali prst – akšam-namaz i mali prst – jaciju-namaz.
Tako, ko sanja da su mu prsti kratki – to znači da nepotpuno i lijeno obavlja na­maze, a ko sanja da su mu prsti dugi – znači da čuva pet dnevnih namaza.
Otpadanje nekog prsta predstavlja ostavljanje nekog namaza koji mu odgovara.
Ko sanja da mu je neki prst na mjestu nekog drugog prsta – on namaz koji odgovara prvom prstu obavlja u vremenu namaza kojem odgovara drugi prst.
Ko sanja da je nekog ugrizao za jagodice – to znači da je ugrizena osoba nevaspitana, a da ova druga pretjeruje sa vaspitnim metodama.
Ko sanja da mu iz palca izlazi mlijeko a iz kažiprsta krv i on to dvoje pije – to znači da on ima spolne odnose sa majkom ili sestrom svoje supruge.
Pucketanje prstima u snu ukazuje na nekakav ružan govor u rodbini onoga ko sanja.
Ako imam sanja da su mu se prsti produljili, to ukazuje na porast njegove pohlepe, na njegovu nepravednost i pristrasnost.
Priča se da je Harun er-Rešid sanjao meleka smrti a.s., kojeg je upitao: – Koliko mi je još ostalo od života? – pa mu je melek pokazao ruku sa pet ispruženih prsta. Harun er-Rešid se prestravljen probudio i počeo da plače zbog onog što je usnio, pa je kasnije san ispričao kupiraču (osoba koja pušta krv kupicom ili rogom) za koga se govorilo da tumači snove koji mu je rekao: – O vladaru pravov­jernih, on te je obavijestio da pet stvari zna samo Allah dž.š. Te stvari su nabrojane u ajetu: “Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo on spušta kišu i samo on zna šta je u maternicama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti…”
Tada se Harun er-Rešid nasmijao i razveselio.
Prsti lijeve ruke predstavljaju bratiće i sestriće.
NOKTI predstavljaju dunjalučku ljudsku moć.
Bjelina nokta predstavlja brzo pamćenje i razumijevanje.
Ko sanja da su mu nokti normalni – to mu ukazuje na njegovo ovosvjetsko i vjersko dobro.
Baratanje noktima predstavlja vještinu skupljanja dunjalučkih dobara.
Dugi i lijepi nokti predstavljaju imetak i odijevanje, kao i pripremanje oružja, argumenata i imetka iz bojazni od neprijateljskog zla.
Ako neko sanja da su mu nokti toliko dugi da se boji da će ih polomiti, to ukazuje da će mu neko preuzeti posao, koji će zloupotrebom svoje moći pokvariti.
Ko sanja da podsijeca nokte – to znači da daje vitre (sadekatu-1-fitr).
Ko sanja da mu neki starac naređuje da podsiječe nokte – to mu njegov djed naređuje da treba da stoji iza prisege koju je dao i da čuva svoju čast.
Ako čovjek sanja da je oknio svoje nokte, to znači da on puno tesbih čini Allaha dž.š.
Ako žena sanja da je oknila nokte, to znači da njen suprug dobro postupa prema njoj.
Ako žena sanja da boji nokte, ali joj nokti ne prihvataju boju, to znači da njen suprug ne pokazuje ljubav prema njoj.
Ako čovjek sanja da su mu šake obojene nekom ružnom bojom, s mukom će zarađivati za život, ako, pak, sanja da mu je lijeva ruka obojena ružnom bojom, to ukazuje na to da bi on mogao ubiti nekog čovjeka.
Ko sanja da su mu obje ruke oknivene – izaći će na vidjelo ono što je u njegovim rukama, bilo od dobra, bilo od zla, bilo od njegovog imetka ili zarade ili posla koji obavlja.
Ako čovjek sanja da su mu ruke išarane knom, to znači da će zbog slabih prihoda biti prinuđen da proda nešto od pokućstva, da bi mogao da se izdržava, što će biti povod da mu njegov neprijatelj pakosti i ponižava ga.
Ako žena sanja da su joj ruke išarane knom, ona će prodavati svoj nakit da bi učinila neko dobro djelo. Ako sanja da su joj ruke išarane ilovačom, to znači da ona puno tesbih čini Allaha dž.š.; ako sanja da su joj se šake međusobno pomiješale, to znači da će rađati djecu; ako sanja da joj je ruka obojena ili išarana zla­tom, to znači da ona svoj imetak daje svom čovjeku, ili da će je on obradovati.
Ako čovjek sanja da mu je ruka obojena ili išarana zlatom, to znači da će on tražiti način da obezbijedi imetak za izdržavanje.
Ko sanja da su mu DLAKE ISPOD PAZUHA duge – to znači da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi, shodno riječima Uzvišenog: “I stavi svoju ruku u svoja njedra, izaći će bijela bez mahane… Dlake pod pazuhom ukazuju i na vjeru i čast onoga koji sanja.
Ako neko sanja da pod pazuhom ima bujne dlake, to znači da se on sav predao skupljanju imetka koristeći se naukom, položajem, trgovinom i slično, i to se ne dovodi u vezi sa njegovom Ijudskošću niti vjerom.
Sanjanje velikog broja ušiju pod pazuhom simbolizira brojnost porodice.
LEĐA predstavljaju čovjekovu suprugu, njegov oslonac, njegovu vrijednost, njegovo utočište u kojem traži pomoć i mjesto njegove snage.
Ko sanja da su mu se leđa iskrivila pogodit će ga neka nesreća, a neki vele da to znači osijediti.
Ko sanja leđa prijatelja – to znači da će mu se on usprotiviti i napustiti ga, Sanjanje leđa neprijatelja predstavlja sigurnost od njegovog zla.
Sanjanje leđa neke starice predstavlja zalazak i nestajanje dunjaluka.
Sanjanje djevojačkih leđa predstavlja neznatno odlaganje postizanja onoga što želi.
Sanjanje leđa sredovječne žene predstavlja neki pokušaj i odustajanje od njega zbog poteškoća.
KIČMA predstavlja postojanost, rodnost i snagu.
Ko sanja da ima jaku kičmu bit će nadaren pameću a neki vele jakim djetetom.
Sanjanje kičme normalne dužine je pohvalno.
Sanjanje kičme dulje od normalne ukazuje na skoru smrt i prestanak života, a sanjanje kratke kičme takođe ukazuje na kratkoću života i značaja (ugleda) kao i na gojaznost, tjelesnu i duhovnu snagu.
Ko sanja da ima zmijsko tijelo ispoljit će prikriveno neprijateljstvo.
Ko sanja da ima debeo rep, npr. kao u ovna, iza sebe će ostaviti sina koji će biti dobro situiran. Ko sanja da mu je TIJELO od željeza ili od kamena – uskoro će umrijeti.
Ko sanja da ima neki tjelesni dodatak koji mu ne smeta – povećat će mu se blagodati.
Neki nepoznati siromah je došao kod tumača snova i rekao mu: – Sanjao sam da mi se tijelo dvostruko povećalo, da imam svjetlo i sjaj, da sam se produhovio i da hodam po brdima i dolinama, – pa mu je tumač snova rekao: – Bit ćeš od takvih i dobit ćeš vlast, imetak i slavu.
Nedugo zatim otišao je u borbu, u kojoj je pokazao hrabrost i junaštvo spram idolopoklonika, stekao ratni plijen i zadobio ratni imetak.
Ako čovjek sanja da su mu po tijelu izrasle dlake to znači da mu je žena u drugom stanju.
Ako žalosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka, žalost će mu se povećati, a ako sanja da mu dlake otpadaju žalost će ga napustiti.
Ako radosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka, povećat će mu se radost i bogatstvo, a ako sanja da mu dlake opadaju izgubit će bogatstvo.
Sanjanje povećanja dlaka po tijelu za bogataša predstavlja imetak, a za siromaha povećanje duga.
Ako bogataš sanja da se namazao sredstvom za opadanje dlaka, bit će mu opljačkan imetak, a ako to sanja siromah sa mukom i naporom i uz potraživanje vratiće dug.
Ako bogataš sanja da su mu malje (dlake) po tijelu bijele, izgubit će skoro sav imetak, a ako to sanja siromah, moći će se riješiti duga.
Ko sanja da su mu po tijelu dlake neke domaće ili divlje životinje – zapast će u teškoće.
Sanjanje tjeskobe u GRUDIMA predstavlja zabludu (zalutalost).
Ako zimija (slobodni nemusliman pod zaštitom islamske države) sanja tjeskobu u grudima, pretrpjet će gubitak u imetku.
Kaže se i to da širina u grudima predstavlja darežljivost, tjeskoba u grudima škrtost, a bujnost dlaka na grudima – dug osobe koja to sanja.
Ko sanja da su mu grudi od kamena – to znači da je on nemilosrdan.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao: – Sanjao sam kao da mi je na prsima izniklo puno dlaka i kao da ih ja vežem – našto mu je Ibn Sirin rekao: – Dato ti je povjerenje i ti si ga očuvao.
Širina u grudima može da predstavlja i punoljetstvo.
Ako čovjek sanja svoje SISE, one mu predstavljaju ženu ili kćer i zavisno od toga kakve ih sanja, lijepe ili ružne ta ljepota ili ružnoća se odnosi na ženu ili na kćer.
Ko sanja da je neka žena obješena za sise, to znači da ona čini blud i da će roditi vanbračno dijete, shodno riječima Vjerovjesnika (s.a.v.a.s.) : “Dok sam bio na mi’radžu vidio sam jednu ženu obješenu za sise, pa sam upitao Džibrila: – Ko je ova? – pa mi je on rekao: – Ona je rodila vanbračno dijete.”
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da imam ogromnu sisu našto mu je Ibn Sirin rekao: – Ti činiš blud sa osobom sa kojom po šeriatu ne možeš stupiti u brak! – obzirom da je njegova sisa od njegove krvi i mesa kao i osoba sa kojom po šeriaru ne može stupiti u brak, pa se ovakav san tumači nedozvoljenim (haram) brakom.
Kad muško sanja da su mu sise nadojene mlijekom, ako je neoženjen, oženit će se i dobiti dijete, ako je siromašan, nastupit će mu olakšanje, i ako je mlad, dugo će živjeti.
Ako ovakav san sanja mlada žena, zatrudnit će i roditi dijete; ako ga sanja starica, osiromašit će i izgubiti imetak; ako ga sanja djevojka, udat će se; i ako ga sanja djevojčica, umrijet će.
Ako čovjek sanja da ima duge sise, tako da mu padaju po prsima, to znači da se on povodi za nekom žudnjom sa kojom Allah dž.š. nije zadovoljan.
Rečeno je i to da ovakav san ukazuje na umiranje djece, a ako osoba koja to sanja nema djece, to ukazuje na siromaštvo i žalost.
Ako žena sanja da ima prekomjerno duge dojke, to ukazuje na veliku žalost; ob­zirom da se žene u velikoj žalosti čupaju za dojke i grebu ih.
Ko sanja da ga doji neka žena – obolit će, izuzev ako ima trudnu ženu, što znači da će ona roditi muško dijete.
Ako ovakav san sanja žena, rodit će žensko dijete.
STOMAK vanjštinom i unutrinom predstavlja imetak, djecu, ostavu i sklonište porodice osobe koja ga sanja.
Sanjanje velikog stomaka ukazuje na brojnost, a malog stomaka na nedostatak navedenog.
Ako se sanja mali stomak a ne osjeća se glad; to predstavlja nedostatak kapitala.
A ako sanja da je gladan, pohlepan je i zadobit će imetak srazmjerno jačini njegove gladi.
Rečeno je da veličina stomaka u snu znači jedenje kamate, a puzanje na stomaku znači oslanjanje na imetak.
Ko sanja da mu je stomak postao malen imat će mnogo sredstava za život.
Sitost u snu predstavlja zasićenost imetkom.
Žeđ znači loše stanje u vjeri onoga koji sanja. Napojenost predstavlja dobro stanje u vjeri.
SRCE (u snu) je čovjekova hrabrost, velikodušnost, upornost, ustrajnost, darež­ljivost, oštrina, dobrota i pokvarenost – što se sve prenosi na tijelo, obzirom da je ono vladar u tijelu i nosilac upravljanja tijelom.
Izlazak srca iz utrobe predstavlja ljepotu i čistoću vjere. Ispražnjivanje srca predstavlja uputu ka istini.
Kaže se da srce u snu predstavlja ženu onoga koji sanja, jer je ona ta koja kreira njegove stvari (poslove).
Ko sanja da mu je presječeno srce, ako je bolestan, ozdravit će i spasiti se nevolje.
JETRA predstavlja mjesto srdžbe i milosti. Rečeno je i to da jetra predstavlja djecu i život.
Izlazak jetre iz utrobe predstavlja u snu otkrivanje zakopanog kapitala.
Ko sanja da jede ljudsku jetru ili ju je dobio – zadobit će i jesti zakopani kapitat.
Ako se sanja puno kuhanih, pečenih ili nepečenih jetri, to znači otkrivanje nekog blaga koje će se zadobiti.
Jetre ljudi i životinja tumače se jednako.
Jedenje jetre poznatog čovjeka predstavlja jedenje njegovog imetka.
Ko sanja da se ogleda u jetri kao u ogledalu – umrijet će.
VELIKA JAKA SLEZENA predstavlja izbavljenje, jer je ona oslonac tijela.
Ko sanja da neki čovjek zubima kida žučnu kesu nekom drugom čovjeku, pa ovaj umre, osoba koja je kidala žuč čini drugoj osobi jako veliku zlobu i upropaštava je.
Ako pri tom poteče krv, pa je napasnik popije, on iz svog neznanja i zla smatra da mu je imetak ovog drugog dozvoljen.
ZDRAVA PLUĆA u snu predstavljaju dug život, a nezdrava pluća predstavljaju kratak život, jer su pluća mjesto ruha (duha). BUBREZI u snu predstavljaju mjesto bogatstva, ispravnosti, jasnosti (objašnjenja) i greške.
Sanjanje bubrega u loju predstavlja bogatstvo, govorljivost i ispravnost osobe koja sanja.
Sanjanje mršavih bubrega predstavlja siromaštvo i griješenje u mišljenju osobe koja sanja. Kaže se i to da bubrezi predstavljaju rodbinu, a zdravlje ili bolest bubrega ukazuje na zdravlje ili bolest u rodbini.
Ako neko sanja da su mu se iz stomaka pojavila CRIJEVA ili nešto drugo, to znači da će on početi da troši neku ušteđevinu, ili će neko iz njegove porodice, ili on lično, postati glava porodice. Ko sanja da jede vlastita crijeva – to znači da on jede vlastiti imetak.
Ko sanja da jede crijeva ili nešto drugo iz utrobe drugoga – zadobiće ušteđeni kapital te osobe i ješće ga (trošiće ga).
Rečeno je da izlazak crijeva vani ukazuje na zaruku kćeri osobe koja sanja.
Ko sanja da su mu crijeva i ostala utroba izvađena iz trbuha, pa potom trbuh opran,vratilo se ili se ne vratilo u trbuh, znači da će umrijeti u zadovoljstvu Uzvišenog Allaha.
Ko sanja da mu je iz utrobe izašlo nešto – oporučio je dio imetka nekom čovjeku, za koga misli udati i kćer. Rečeno je da izlazak nečega iz utrobe ukazuje na otkrivanje prikrivenog.
Ko sanja da je vladar izrasjecao stomake svojih podanika, to znači da on nadzire kako oni troše svoj imetak.
Ako im uzme ono što im je u stomacima, uzeće im imetak.
Ko sanja da otvara svoj trbuh pa vidi da mu je sva utroba na svom mjestu – to je pohvalno za onoga ko nema djece ili za siromaha, jer onaj ko nema djece imat će, a siromah će se obogatiti, jer djeca predstavljaju (zauzimaju) položaj utrobe.
Što je utroba za čovjeka, to je inventar za kuću.
Kada čovjek sanja da mu je neko otkrio utrobu i pokazuje je – to je loš znak koji ukazuje da će mu on postati parničar i otkrivati njegove skrivene stvari.
Ko sanja da mu je utroba raspukla (otvorena) i da je potpuno prazna – to je znak da će mu kuća biti potpuno srušena, da će mu poumirati djeca i da će ostati sam. Za bolesnika ovakav san znači da će umrijeti.
PUPAK predstavlja suprugu, omiljenu robinju ili ambiciju čovjeka.
Sve što se u snu vidi u vezi sa pupkom, da je ružan, lijep ili slično odnosi se na njih.
Rečeno je i to da onaj ko sanja svoj pupak bolesnim, a ima roditelje, to ukazuje na bolest roditelja, ko nema roditelja – to se odnosi na njihov dom u kome su se rodili.
A onaj ko je na putu usamljen, vratit će se.
Trbušni mišići iznad i ispod pupka ukazuju na snagu tijela i na vlast.
Ako u snu na nekom njihovom dijelu osjeti bol – to simbolizira bolest i siromaštvo osobe koja sanja.
REBRO simbolizira ženu jer je ona stvorena od njega, i što se rebru dešava, odnosi se na ženu.
Otkrivanje STIDNIH MJESTA od (pupka do kolenja) simbolizi­ra otkrivanje prikrivenog i zluradog neprijatelja.
Ko sanja da je sramno mjesto otkrio ili skinuo odjeću sa njega ili nekog njegovog dijela, desit će mu se gore navedeno, srazmjerno veličini otkrivenosti stidnog mjesta.
Ako čovjek sanja da na sebi ima toliko odjeće da njome pokriva samo stidno mjesto, to znači da on pretjeruje u nečemu u čemu drugi ne pretjeruju.
Ako je to u čemu pretjeruju u vezi sa vjerom, on će u vjeri i dobru postići takav stepen u kome će biti jedinstven.
Ako je to u vezi sa neposlušnoću Allahu dž.š., on će dostići takvu neposlušnost u kojoj će pretjerati.
Ko u snu ne zna da li se izdvaja u pitanju vjere ili grijeha i pritom se nalazi na pijaci ili među ljudima, a sramno mjesto mu otkriveno da ga on vidi, i kao da se stidi od toga, imaju pritom na sebi nešto odjeće, a pored toga ne vidi nešto što upućuje na dobro djelo – ovakav otkriva svoje pokriveno i nema dobra u njemu. Ako je njegovo izdvajanje kao što je već opisano, a ne vidi svoje sramno mjesto niti se stidi toga, nemajući pritom na sebi odjeću – spasit će se teške situacije u kojoj se nalazi, kao npr. ako je bolestan, Allah dž.š. će ga izliječiti, ako je zadužen vratit će svoj dug, ako je u strahu, zadobit će sigurnost, ako na sebi nema ništa od odjeće, izgubit će nadu od onoga u koga se nadao, bit će smijenjen sa dužnosti na kojoj je bio i srušit će mu se stvar za koju se držao. Sve to će se desiti ko bude vi­dio svoje stidno mjesto javno, otvoreno (otkriveno), a on se stidi toga.
Ako stidno mjesto nije otkriveno javno niti se stidi njega, promjena njegovog stanja koje sam opisao ukazuje na stanje spasa i njegov neprijatelj ga neće ismijavati, inšaallah.
Sanjanje izdvajanja u svrhu vršenja nekog posla ukazuje na upornost snivača u tom poslu i njegovo postizanje onog što želi.
Ko sanja da na sebi nema uopšte odjeće – ima neprijatelje koje će pobijediti na onom mjestu na kome se sanjao.
Ako mu stidno mjesto nije otkriveno, neće ih pobijediti.
Ako stidno mjesto nečim pokrije, ili to učini svojom rukom, bit će pokoren i pobjeći će od njih. Ko sanja na svojoj sredini samo kecelju bit će uporan u ibadetu.
Ko usni da se usamio (izdvojio) u traženju nečega – postići će to srazmjerno njegovoj izdvojenosti.
Ako u snu naga osoba nije preokupirana nekim poslom, to joj je nesreća, ostavljanje pokornosti i otkrivanje prikrivenog.
Priča se da je neki čovjek došao kod Ibn Sirina i rekao mu: – Sanjao sam nekog čovjeka da stoji usred džamije u Basri, osamljen. U ruci mu bijaše sablja kojom udaraše po kamenu kako bi ga rascijepio, – našto Ibn Sirin reče: – Taj čovjek treba da bude Hasan el-Basri.
Čovjek koji je sanjao uzviknu: – Tako mi AIlaha, on je! – Ibn Sirin na to reče: -Znao sam da se on izdvojio u vjeri, znači u džamiji. Sablja kojom udara je njegov jezik čijim istinitim govorom puca kamen.
Što se tiče MUŠKOG SPOLNOG ORGANA, on u snu može značiti spomen čovjekov među ljudima, njegov ugled ili njegovo dijete.
Srazmjerno njegovu povećanju ili smanjenju, kod snivača će se smanjivati ili povećavati navedeno.
Ako se on sanja neprirodno velikim, snivača će zadesiti briga.
Ko sanja da ima dva muška spolna organa – pored postojećeg djeteta zaimat će i drugo dijete, i pored spomena i časti još jedan spomen.
Ako ga iščupa svojom rukom ili dio njega, pa ga vrati na njegovo mjesto, umrijet će mu sin, pa će mu od koristi biti drugi sin, i otići će mu imetak koji će mu se ponovo vratiti.
Ako sanja da mu je otkinut i udaljen od njega, to ukazuje na njegovu smrt ili smrt njegovog sina, obzirom da se smrću osobe prekida spomen na nju.
Sanjanje uspravljenog muškog organa simbolizira izuzetnu marljivost snivača, a sanjanje njegovog pokretanja simbolizira aktivnost snivača i njegovo dunjalučko izobilje.
Sanjanje otkinutog muškog spolnog organa može da znači i odlazak i prestanak spominjanja snivača u tom mjestu ili mahali, tako da takav san može da ukazuje i na sigurnost i dobro, ali ne ukazuje na smrt.
Sanjanje promjena na muškom spolnom organu u odnosu na njegovo stvarno stanje uglavnom se tumače promjenama koje se odnose na djecu i potomstvo.
Kad čovjek sanja da mu se spolni organ razgranao na manje ili vrše organa – to se uglavnom tumači njegovom čašću i spominjanjem njegovog imena među ljudima, srazmjerno razgranatosti njegovog spolnog organa u snu, čiji ogranci simboliziraju širenje njegovog spomena.
Nejakost muškog spolnog organa simbolizira bolest djeteta snivača ili skori pad njegovog dostojanstva.
Ko sanja da sije spolni organ nekog čovjeka ili neke životinje – to znači da će njegovo ime živjeti i spominjati se uz ime osobe ili životinje čiji spolni organ je sanjao da sije.
Ko sanja da je dvospolac (hermofrodit) to znači da je njegovo vjerovanje dobro.
Ko sanja da mu je njegovo stidno mjesto otkriveno, da on u njega ne gleda i ne stidi se zbog toga, te da se niko ne osvrće na njegovu otkrivenost, to znači da će on biti sačuvan od nezgode u kojoj se nalazi, kao što su npr. bolest, brige, strah, dug…
Izbacivanje sperme simbolizira postizanje željenog cilja.
Ko sanja da je spolni organ vezao u čvor – život će ga pritisnuti, bit će u teškoj situaciji i djeca će mu biti ismijavana.
Ko sanja da mu je spolni organ ušao u njegovu unutrinu – to znači da on ne posvjedočuje istinu.
Ko sanja da ljubi otvor spolnog organa, ako nema djece, rodit će mu se, a ako ima djecu, ona će biti na putu i vratiti će mu se, pa će ih on dočekati.
Neka žena je sanjala da je otvor spolnog organa njenog sina obrastao dlakama, pa je san ispričala tumaču snova, koji joj je rekao – Njegov život je prošao. – Uskoro je sin te žene umro. Neki čovjek je sanjao da mu je otvor spolnog organa ob­rastao dlakama koje su bile okrenute prema njemu, pa je san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Tvoj san ukazuje na to da si ti razvratnik i da si ogrezao u pokvarenosti. Neki drugi čovjek je sanjao da u mokraćni otvor spolnog organa stavlja hranu, što mu je protumačeno da će umrijeti nedoličnom smrću, obzirom da se hrana treba da uzima na usta, a on je postupio kao da nema ni lice ni usta.
ŽENSKI SPOLNI ORGAN predstavlja olakšanje.
Ako žena sanja da joj je u spolni organ ušla voda rodit će sina.
Ako sanja da joj je spolni organ od željeza ili bronze, izgubit će nadu u postizanje onog što želi.
Ako čovjek sanja da je prodro u svoju suprugu nečim drugim umjesto spolnim organom, to znači da će od nje postići neku nepotpunu i slabu utjehu.
Ko sanja da je ugrizao spolni organ neke nepoznate žene – dobit će neko olakšanje u vezi sa njegovim dunjalukom.
Ko sanja spolni organ svoje robinje – steći će neko dobro i doživjet će olakšanje.
Ko sanja kao da hoće da ima spolni odnos sa svojom ženom, ali ustanovi da je njen spolni organ neprobojan – to znači da on od svoje supruge traži utjehu koju mu ona ne može pružiti.
Ko sanja da je spolni organ njegove supruge otpo­zadi – on se nada dobru i ljubavi koje bi moglo otići njegovu neprijatelju, pa ako je spolni organ njegove supruge bio mali – nadjačat će neprijatelja, a ako je bio veliki – neprijatelj će nadjačati njega.
Ako čovjek sanja da njegov spolni organ ne može prodrijeti u ženski spolni organ, to znači da će onemoćati nakon što je bio moćan.
Kad čovjek sanja da njegova supruga ima muški spolni organ, ako ona ima već dijete ili je trudna, to dijete će odrasti i zagospodariti u porodici.
Ako, pak, žena nema djece niti je trudna, djeca im se neće više rađati, a ako im se koje i rodi, umrijet će prije punoljetstva. Tumačenje ovog sna može da se odnosi i na muža, umjesto na ženu, tako da on znači da će muževljevo ime i čast biti spominjani među ljudima srazmjerno veličini spolnog organa kojeg je sanjao da mu žena ima. Ako čovjek sanja da ima ženski spolni organ, biće ponižen i potčinjen.
Ako čovjek sanja da ima ženski spolni organ i da neki čovjek ima s njim spolni odnos, to znači da će ga čovjek kojeg je sanjao iskoristiti, a ako mu on nije potčinjen, onda će iskoristiti nekog njegovog imenjaka. Kaže se i to da preobraža­vanje u snu s ženskog polnog organa u muški ukazuje na prostakluk žene u govoru i njeno nadvladavanje svoga supruga. Ko sanja da siše ženski spolni organ – postići će malu i slabu utjehu. Ko sanja da gleda ili dotiče spolni organ svoje ili neke druge žene sa strašću – bavit će se nepoželjnom trgovinom.
TESTISI u snu simboliziraju stranu sa koje neprijatelj napada.
Ko sanja da su mu testisi raskinuti, a da se pritom nisu usmrdjela niti pokvarila, njegovi neprijatelji će imati uspjeha, srazmjerno oštećenosti njegovih testisa.
Ko sanja da su mu se testisi povećali ili postali jači nego inače – bit će nesavladiv za svoje neprijatelje i oni mu neće moći nauditi.
Raskidanje testisa u snu može da znači i razdvajanje ženske od muške djece, ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na dobro, obzirom da je riječ testis (u ar. jeziku) ženskog roda.
Lijevi testis simbolizira mušku djecu, pa ako čovjek sanja da mu je ono otkinuto, umrijet će mu muška djeca i neće mu se više rađati muška djeca.
Ako čovjek sanja da je svoj testis dragovoljno poklonio nekom drugom i ono ode od njega, rodit će mu se vanbračno dijete, koje neće biti njegovo. Ko sanja da su mu testisi u ruci nekog poznatog mu čovjeka – taj čovjek će ga nadvladati; ako je osoba koju sanja mladić, taj mladić mu je dušmanin. Ko sanja da je kilav – postići će neki imetak koji neće biti zaštićen od njegovih neprijatelja.
Neki čovjek se sanjao da ima deset spolnih udova a da nema nijenog testisa, pa je san ispričao tumaču, koji mu je rekao: – Rodit će ti se deset sinova, a neće ti se roditi nijedno žensko dijete. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa kratke -to znači da on ima pravilan odnos prema Sunnetu. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa duge – postići će imetak i autoriret kod nekog stranca. Ko sanja da mu oko spolnog organa uopšte nisu ponikle dlake – njegov imetak će biti stavljen pod skrbništvo, ili će izgubiti jedan dio imetka.Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa toliko duge da se vuku po zemlji dobit će ogroman imetak, s tim što će upropastiti svoju vjeru i zanemariti Sunnet i čovječnost.
STRAŽNJICA simbolizira ženino bogatstvo. Ko sanja veliku stražnjicu – to znači da mu žena ima veliko bogatstvo.
Ko sanja da je njegova stražnjica velika, zagospodarit će imetkom svoje supruge i u tome vidjeti svoje dobro.
Ko sanja nekog čovjeka otkrivene stražnjice, to znači da on tog čovjeka hrani i upošljava i da će mu kasnije prepustiti upravu nad poslom.
Ako je osoba kojoj je u snu vidio stražnjicu neki mladić, povjerit će mu upravu.
Ako je to neki poznati mu starac, taj starac će snivaču vratiti upravu.
Ako je to neki nepoznati starac, snivač će dobiti upravu odakle se i ne nada.
Ko sanja da je neka osoba otkrila njegovu (snivačevu) stražnjicu – to znači da ta osoba želi nanijeti sramotu njegovoj porodici.
Ko sanja otkrivenu stražnjicu neke žene – to znači da će njegov posao doći pod nečiju upravu i zapast će u dugove u trgovini ili na položaju.
Ko sanja da sa ženom ima odnos u stražnjicu – to znači da on ono što traži – traži na naopak način i da od toga neće imati koristi, obzirom da takav odnos sa ženom ne može dati ploda (poroda).
Ko sanja da ga neko vuče za stražnjicu zapast će u neku nevolju.
BEDRO (but) simbolizira rod. Ko sanja da mu je bedro otkinuto i da je otišlo od njega – napusti će svoj narod i svoj rod, tako da će ga i smrt snaći u tom njegovom stranstvovanju, obzirom da bedro, kad se otkine, ne zarasta niti boli, te se stoga uzima da se uopšte neće vratiti svom narodu.
Ko sanja da mu je bedro od bakra – to znači da je njegova porodica sklona griješenju. Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu kako je vidio u snu da mu je bedro crveno, da su po njemu narasle dlake i da je nekom čovjeku naredio da ih skrati. Ibn Sirin mu je na to rekao: – Ti imaš neki dug, koji će vratiti neki muškarac iz tvoje familije.
ŽIVAC simbolizira prvaka svog naroda i onoga koji povezuje svoju rodbinu.
VENE nekog organa simboliziraju kućnu čeljad onoga koga simbolizira dotični organ; ljepota vena simbolizira njihovo lijepo stanje, a loš izgled vena simbolizira njihovo loše stanje.
Ko sanja da mu je otvorena vena – umrijet će mu neko od njegove bliže familije, koga simbolizira dotična vena.
To takođe može da se odnosi na samog snivača, tj. da će ga smrt odvojiti od njegove famelije. Ukoliko je u snu bilo nešto što ukazuje na nešto neželjeno i strašno, u vezi sa venom, to može da znači rastanak smrću ili na neki drugi način.
KOLJENO simbolizira čovjekov trud i njegov oslonac u životu.
Ako sanja da na koljenu ima neku promjenu, ta promjena se odnosi na njega. Jačina kože na koljenu simbolizira solidnu životnu opskrbu. Zguljenost kože koljena simbolizira povećanje truda i umora. Gruba koža na koljenu, ili pojava otoka na njemu, ako se sanja, simbolizira sricanje imetka sa poteškoćom.
Kaže se: Kad bolesnik sanja u svom koljenu vodu ili bolest, to znači njegovu smrt. Takođe je rečeno da dva koljena simboliziraju snagu, pokretljivost i širinu poslovnosti. S toga, ako se ona sanjaju zdrava i jaka, to ukazuje na putovanja ili neka druga kretanja, kao i na poslove koje će snivač raditi, zbog dobrog zdravstvenog stanja tijela. Ko sanja da su mu koljena bolesna ili da ga bole, to ukazuje na posrtanje koljena u poslovima koje obavlja.
NOGA je čovjekov oslonac, simbolizira njegov imetak i njegovo izdržavanje, jer se na nogu u svemu tome i oslanja.
Cjevanica može da simbolizira životnu dob snivača, pa ako sanja da mu je cjevanica od željeza, to znači da će imati dug život i trajat će mu njegov kapital.
Ako neko sanja da mu je cjevanica od drveta, to znači da mu nije dugo ostalo do smrti, a otići će mu i kapital i njegov oslonac, obzirom da drvo nije trajan materijal.
Ako neko sanja da mu je odsječena noga izgubit će pola imetka a ako sanja da su mu obje noge odsječene, izgubit će sav imetak i svoj oslonac, ili će umrijeti.
Sve će mu se to desiti ako sanja, da su mu odsječene noge odstranjene od njega, rečeno je i to da dvije noge simboliziraju dva roditelja.
Hodanje bosih nogu simbolizira umor i poteškoće.
Rečeno je: Ko sanja da ima mnogo nogu, ako je putnik, bit će mu lagahan put i postići će dobro; ako je siromašan, postići će bogatstvo; ako je bogat, oboljet će.
Ko sanja da su mu obje noge obojene ili istetovirane, za muškarca to predstavlja smrt čeljadi, a za ženu smrt muža. Ko sanja da je spetljao noge ispod koljenja, jednu s drugom, približio mu se je njegov edžel (smrt) i očekuje ga nešto teško.
Ovaj san takođe može da znači da je onaj ko ga sanja – lažac. Ako muškarac sanja žensku potko­ljenicu, to znači da će se oženiti. Ako žena sanja da je otkrila nogu do koljena, to znači da joj je lijepa vjera i da će postići nešto bolje od onoga što ima.
ČLANAK noge simbolizira dijete, koje se odalo kocki. Kaže se da lomljenje nož­nog članka simbolizira smrt ili tugu.
Ko sanja da ima slomljenu PETU – to znači da žuri za nečim što za sobom povlači kajanje.
STOPALO simbolizira ukras čovjeka i njegov imetak, a PRSTI stopala simboliziraju sluškinje i sluge. Ko sanja da mu se je neki prst ispeo na nebo – umrijet će mu neko od njegove posluge. Dlake na stopalima uglavnom simboliziraju dug.
Ko sanja da su mu se ispele na nebo i nestale – umrijet će mu dvoje djece.
Ko sanja da prostituciju čini nogom – to znači da na nedozvoljen način pristaje za ženama.
Ko sanja da ima mnogo nogu, ako je bogat, oboljet će, jer mu je tada potrebno rnnogo tuđih nogu da ga zamijene a moguće je da takav san može da znači i gubljenje vida i da će mu biti potreban neko ko će da ga vodi.
Ovaj san za zlikovce simbolizira zatvor, jer će imati čuvare i neće moći samostalno hodati. Neki čovjek je sanjao da mu se jedna noga pretvorila u kamen, pa mu se ta noga na javi osušila.
Neki čovjek je sanjao da mu je svo carstvo pod njegovom nogom. Kasnije se ispostavilo da je imao novčić s likom vladara u svojoj obući.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam jednog čovjeka na čijim sam nogama ispod koljena vidio mnogo dlaka, – našto je Ibn Sirin rekao: – Taj čovjek je u velikom dugu i umrijet će u zatvoru, pod dugom. – Taj čovjek koga sam sanjao bio si ti! – reče čovjek, a Ibn Sirin ustuknu. Ibn Sirin je kasnije umro u zatvoru, a imao je duga 40.000 zlatnika. Čovjek koji je sanjao navedeni san, poslije Ibn Sirinove smrti je vratio njegov dug.
Neki čovjek je sanjao da mu je ispravljena potkoljenica, pa mu je tumač snova rekao sljedeće: Ti ćeš postati bludnik. – Kasnije je taj čovjek uhvaćen sa nekom ženom.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam kao da su prsti moje noge na žeravici; kada ih držim na žeravici ona se ugasi, a kada ih podignem, onda bude onakva kakva je i bila. – Ibn Sirin je rekao: – Ovaj čovjek se odao niskim željama. – Ibn Sirinu je rečeno: – Nije se odao niskim željama, nego raspravlja o sudbini. – Na to Ibn Sirin reče: – A šta je opasnije od raspravljanja o sudbini?
Neka žena je sanjala da joj je odsječen veliki prst na nozi, pa je svoj san ispričala Ibn Sirinu, koji je rekao: – Uspostavit ćeš dobre odnose s nekim s kime si ih bila prekinula.
Prsti stopala simboliziraju ukras imetka onoga ko ih sanja i njegova dobra djela. Kosti stopala simboliziraju imetak na koji se čovjek oslanja i od kojeg se izdržava.