Religija

Tumačenje snova o nekim suprotnostima kao što su: škrtost, darežljivost, nepomirljivost…

Tumačenje snova o nekim suprotnostima kao što su: škrtost, darežljivost, nepomirljivost, pomirljivost, oholost, poniznost, laž, iskrenost, siromaštvo, bogatstvo, strah, sigurnost, briga, radost, nijekanje, potvrđivanje, dobro, zlo, grijeh, kajanje

Ko sanja da se POPEO na brdo – to mu znači žalost i put.
Ko sanja da se je uspeo na nebesa, tako da je dosegao zvijezde, postići će čast i poglavarstvo.
Ko sanja da se popeo na nebo i pretvorio se u neku od zvijezda koja služi za orijentaciju – to znači da će on postati imam.
SPUŠTANJE s nebesa nakon uspinjanja simbolizira poniženje nakon uspona.
Rečeno je i to da to simbolizira postizanje ovos-vjetskih blagodati uz vjersko poglavarstvo.
Kada se sanja da se spušta s brda, postići će se radost.
Rečeno je da takav san simbolizira i promjenu situacije i nemogućnost postizanja cilja.
ŠKRTOST simbolizira nešto pokuđeno.
Ko sanja da škrtari to znači da će biti prekoren, i obratno, ako sanja da ga neko prekorava, to znači da će on škrtariti.
Ko sanja da UDJELJUJE i protiv svoje volje – to znači da mu se približila smrt, shodno riječima Uzvišenog: “I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe…”
Ko sanja da dragovoljno udjeljuje to znači da će dobiti neko dobro i blagodat, shodno riječima Uzvišenog: “…i milostinju udjeljujte – za svoje dobro!.. “, kao i: “…što god vi udijelite, On će to nadoknaditi…”
POKLON . Ko sanja da je nekom čovjeku poklonio roba to znači da će mu on poslati neprijatelja.’
NEPOMIRLJIVOST (tvrdoglavost) simbolizira bijeg. Ko sanja da je nepomirljiv -to znači da će on bježati od situacije u kojoj će se naći, kao što je uprava, trgovina, zanatstvo, spor i dr.
Takav san takođe ukazuje na snivačevo izbjegavanje savjeta i predavanja predavača ili nepoštivanje učenih ljudi, shodno riječima Uzvišenog: “Ali, oni su uporni od bahatosti i u bježanju od istine”.
POMIRLJIVOST . Ko sanja da poziva vjerovnika na pomirenje, a da nije vratio dug, to znači da on zalutalu osobu poziva na uputu.
Pomirenje s vjerovnikom uz dogovor polovljenja imetka simbolizira dobro.
OHOLOST . Ko sanja da se uzoholio zbog prihvatanja radosti ovog svijeta, njegovog uspjeha u postizanju ovosvjetskih dobara i slično, to znači damu je život na izmaku, shodno riječima Uzvišenog: “Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari, dođe zapovijed Naša, noću ili danju…”
KOČOPERENJE simbolizira omašku u vjeri, shodno riječima Uzvišenog: “U hodu budi odmjeren (ne kočoperi se)…”
Takav san može da simbolizira i dobijanje ovosvjetskog ugleda koji će se uskoro izgubiti.
PONIZNOST ljudima u snu simbolizira pobjedu, uspon i postizanje deredže kod Uzvišenog Allaha, kako se prenosi u tradiciji: “Ko se ponizi Allahu, Allah će ga uzdignuti”.
LAŽ . Ko sanja da laže – to znači da je on bez pameti, pogotovo ako sanja da la že na Uzvišenog Allaha, shodno Njegovim riječima: “…govore o Allahu laži, i većina njih nema pameti”.
ISKRENOST simbolizira iman. Ako kjafir sanja da je iskren tj. da govori istinu, to znači da će postati vjernik.
Ako vjernik sanja da vjeruje, to znači da je iskren u svom vjerovanju.
SIROMAŠTVO . Ko sanja da je siromah – to znači da će dobiti obilnu blagodat, shodno kazivanju Uzvišenog o Musau a.s.: “Moj Gospodaru! Potrebna mi je blagodat koju ćeš mi udijeliti!”
B OGATSTVO simbolizira siromaštvo. Ko sanja da je bogat osiromašiće.
STRAH simbolizira pokajanje. Svako onaj ko sanja da se boji – to znači da se on kaje.
Rečeno je: Ako neko sanja da je uplašen, to znači da će se spasiti od straha i da će postići položaj.
Ko sanja da je siguran zadesiće ga strah.
BRIGA (TUGA) simbolizira veselje.
Neki vele da briga simbolizira samu brigu.
VESELJE simbolizira brigu odnosno tugu, shodno riječima Uzvišenog: “Zaista Allah ne voli one koji se vesele”.
NIJEKANJE može biti dvojako: nijekanje istine i nijekanje neistine.
Ko sanja da niječe neistinu – to znači da on naređuje pozitivno, a zabranjuje negativno a ako sanja da poriče istinu, to znači da će on zanijekati, shodno riječima Uzvišenog: “…a dokaze naše samo nevjernici osporavaju”.
PRIZNAVANJE robovanja nekom čovjeku u snu simbolizira priznavanje neprijateljstva prema njemu.
Priznavanje vlastitih grijeha i neposlušnosti simbolizira ugled, čast i kajanje, shodno kazivanju Uzvišenog o Ademu a.s. i hazreti Havu. “Odgovoriše: – Naš gospodaru, mi smo sebi nasilje učinili”.
Sanjanje priznava nja ubistva nekog čovjeka simbolizira debljanje uprave, poglavarstva ili sigurnosti shodno kur’anskom kazivanju o Musau a.s.
DOBROČINSTVO . Ko sanja da čini dobro i da je dobročinitelj biće spašen.
Ko sanja da čini ZLO doživjeće propast.
ČINJENJE VELIKIH GRIJEHA ; ako se sanja, simbolizira snivačevu zaduženost, i obrnuto, ko sanja da je zadužen – to znači da on čini velike grijehe.
POKAJANJE ; ako se sanja, simbolizira.postizanje vlasti, ugleda i blagoslov-.;, nakon što je postojala mogućnost zapadanja u belaje.