Religija

Tumačenje snova o raznim vrstama belaja kao što su: očaj, sirotost, bol i sl.

Tumačenje snova o raznim vrstama belaja kao što su: očaj, sirotost, bol i sl.

OČAJ ; ako se sa ni a simbolizira izbavljenje i spas, shodno riječima Uzvišenog: …I kad su poslanici gotovo nadu gubili i pomišljali da će ih lašcima proglasiti, pomoć Naša bi im došla..’
SIROČE (JETIM) . Ko sanja da je siroče – to znači da ga neko izigrava u vezi s nekim poslom, imetkom, trgovinom, ženom i si.
BOL ; ako se sanja simbolizira kajanje za počinjeni grijeh.
K o sanja da je rahat – to znači da će zapasti u muku, a ako se sanja MUKA , ona simbolizira rahatluk.
UŽAS simbolizira činjenje nasilja i grijeha.
Ko sanja da je umro od užasa – to znači. da će umrijeti kao siromah a neće se poravnati za nasilja koja je počinio.
USAMLJENOST simbolizira obavezu, a OBAVEZA simbolizira usamljenost.
Reče no je da sanjanje usamljenosti ukazuje na razvod sa ženom.
NAMRŠTENOST lica u snu Simbolizira dobijanje kćerke, shodno riječima Uzvišenog: “…a kad nekog od njih obraduje viješču da mu se rodilo žensko, lice mu se pomrači i postaje potišteno.
SPOTICANJE . Ko sanja da se spotakao na nožni palac – to znači da će mu se sakupiti dug tj. biće zadužen.
Ako pritom iz prsta izađe krv, zadesiće ga neki užas.
Neki vele da to znači da će dobiti haram imetak.
GOLOTINJA . Ko sanja da je skinuo svoju odjeću pojaviće mu se skriveni neprijatelj sa svojim neprijateljstvom, koji mu je ranije iskazivao ljubav i davao savjete, shodno riječima Uzvišenog: “O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu…”
Ko sanja da se nag nalazi na nekom sijelu ili skupu – to znači da će se obrukati, a ako sanja da se nag nalazi na usamljenom mjestu, to znači da njegov neprijatelj traži njegovu slabu tačku, međutim, neće uspjeti da je nađe.
PROGONSTVO nije pohvalno sanjati.
Ko sanja da je nekog od dobrih ljudi prognao, ili prepao, ili se na njega izderao, to znači da će snivač zapasti u strašnu situaciju i da će ga njegov neprijatelj svladati.
KRAĐA . Nepoznati kradljivac u snu simbolizira meleka smrti, a poznati kradljivac simbolizira osobu koja će se okoristiti od onoga od koga je u snu nešto ukrao, a ta korist može biti u vidu znanja, savjeta ili imetka.
Ko sanja da je nepoznati kradljivac ušao u njegovu kuću i ukrao mu tablu (poslužavnik), čaršaf ili neku staklenu posudu, to znači da će mu umrijeti žena.
LUDILO u snu simbolizira neznanje.
Ko sanja da je poludio to znači da je on neznalica.
PONIŽENJE , ako se sanja, simbolizira pomoć.
GUBITAK simbolizira grijeh.
PRONEVJERA simbolizira blud.
ZATVOR simbolizira poniženje i brigu.
Rečeno je: Ako neko sanja da je stavljen u zatvor, to znači da će dobiti vlast, što se potkrepljuje kazivanjem o Jusufu a.s. Zatvorenost u nepoznatoj okrečenoj kući izdvojenoj od ostalih kuća simbolizira kabur (grob).
Ko sanja da je vezan u zaključanoj kući – to znači da će dobiti neko dobro.
TEŠKI TERET ; ako se sanja, simbolizira zla komšiju.
Ko sanja da ga je spopala BIJEDA – to znači da će osiromašiti.
Ko sanja da je zalutao s puta – to znači da se zaglibio u neistinu.
Ako se je potom ponovo vratio na put, to znači da će biti spašen od neistine i da će dobiti neko dobro.