Religija

Tumačenje snova o stvarima koje izlaze iz čovjeka i iz životinja kao što su: mlijeko, krv, glas i drugo

Tumačenje snova o stvarima koje izlaze iz čovjeka i iz životinja kao što su: mlijeko, krv, glas i drugo

Prenosi se da je Vjerovjesnik s.a.v.a.s. rekao: “Ko sanja da pije mlijeko – njegovo vjerovanje je prirodno “čisto”. Poznati učitelj Ibn Sa’ad je rekao: – Sanjanje
MLIJEKA u sisama ili dojkama, za muškarce i za ženu, simbolizira imetak, a obilno tečenje mlijeka iz sisa ili dojki simbolizira obilje imetka.
Kad žena koja na javi nema mlijeka sanja da doji poznato dijete, čovjeka ili ženu, to znači da će se kapija ovog svijeta (dunjaluka) zatvoriti i pred njom i pred njima.
Jedan od tumača snova je rekao: – Ko sanja da doji ženu – postići će imetak i zaradu. Ko sanja da pose konja ili kobilu zavoljet će ga vladar, od koga će postići neko dobro.
Mlijeko domaćih životinja simbolizira dozvoljeni imetak od strane vladara.
Ko sanja da je po njemu posuto mlijeko žene – to simbolizira tjeskobu i zatvor.
Isto značenje ima i san ako neko sanja da doji ili pospe neku poznatu ili nepoznatu osobu s tim što, ako je u pitanju poznata osoba to predstavlja izrazitiju tjeskobu ili teži zatvor.
Muženje simbolizira zamku.
Muženje arapske deve simbolizira neko predstavništvo u zemlji arapskoj.
Muženje horosanske deve simbolizira neko predstavništvo van arapskih zemalja, koje radi u skladu sa Sunnetom i prirodnom (čistom) vjerom.
Ko sanja da muze devu, pa umjesto mlijeka poteče krv to znači da on zloupotrebljava povjerenu mu vlast, a ako poteče otrov, znači da on na nedozvoljen način ubire poreze.
Ako trgovac sanja da muze devu, na dozvoljen način će ostvariti zaradu u trgovini i poteći će mu ovosvjetska dobra, srazmjerno obilnosti tečenja mlijeka prilikom muženja na snu. Deva muzara simbolizira prirodno (istinsko) vjerovanje.
Ko sanja da pije mlijeko deve muzare , ili sanja da je potegao jedan dva ili tri gutljaja njenog mlijeka, to znači da on u skladu sa prirodnom (istinskom) vjerom klanja, posti i dijeli zekjat, kao i to da će steći dozvoljeni (halal) imetak, znanje i mudrost.
Rečeno je: Ko sanja da muze devu i njeno mlijeko – oženit će se dobrom ženom, a ako je snivač čestita osoba, rodit će mu se dijete, koje će biti njegov blagoslov.
Kravlje mlijeko simbolizira rodnost godine dozvoljeni (halal) imetak i prirodnost (ispravnost) vjerovanja.
Rečeno je: Ako kravlje mlijeko sanja rob bt iće oslobođen, a ako ga sanja siromah, zaimat će.
Ovčije i kozije slatko mlijeko simbolziraju,dozvoljeni (halal) imetak.
Ko sanja da pije lavlje mlijeko pobijedit će svog neprijatelja, a neki vele da će dobiti neki imetak od vladara silnika.
Pseće mlijeko simbolizira veliki strah.
To isto simbolizira i vučije mlijeko, koje može da simbolizira i primanje imetka od nekog ko čini nasilje.
Svinjsko mlijeko simbolizira ludost . Neki vele da svinjsko mlijeko u velikoj količini simbolizira haram kapital, a u maloj količini – halal kapi­tal, shodno riječima Uzvišenog: “.. a ako bude prisiljen ne tražeći i ne prelazeći (granice dozvoljenog), nema mu grijeha.”
Tigrovo mlijeko simbolizira ispoljavanje neprijateljstva.
Gazelino mlijeko simbolizira opreznost. Mlijeko domaćeg magareta simbolizira lakšu bolest.
Mlijeko divljih životinja koje pasu simbolizira snagu u vjeri.
Bravlje i bivolje mlijeko simbolizira dobro i prirodnost (ispravnost) u vjeri.
Medvjeđe mlijeko simbolizira štetu i tugu koja će uskoro nastupiti.
Lisičije mlijeko simbolizira lakšu bolest.
Mačije mlijeko simbolizira lakšu bolest i parničenje. Ko sanja da pije kobilje mlijeko, imat će dobar glas u narodu.
Magareće mlijeko simbolizira postizanje nekog dobra.
Ako se sanja da se iz zemlje pojavilo mlijeko , to ukazuje na pojavu nasilja (tiranije).
Sanjanje mlijeka nečega što po prirodi ne daje mlijeko simbolizira postiza­nje željenog odakle se i ne nada.
Mlijeko gmizavca simbolizira izmirenje sa neprijateljima. Ko sanja da pije mlijeko zmije radit će neki posao kojim će Allah dž.š. biti zavodoljan. Rečeno je i to da će, ko to sanja postići izbavljenje i spas od belaja.
Mlado maslo simbolizira koristan i sabran kapital i bogatstvo.
To isto simbolizira i topljeno maslo, s tim što ono u sebi ima žestinu vatre koja ga je dohvatila. Prevareno mlijeko simbolizira nešto u čemu nema dobra.
Neki vele da ono simbolizira zaradu na putovanju.
Mlaćenica simbolizira neku zaradu nakon brige i bola. Neki vele da mlaćenica simbolizira nedozvoljen (haram) imetak i poslovanje sa ljudima koji su bankrotirali, obzirom da se mlaćenica dobija odvajanjem masla iz kajmaka.
A neki opet, vele: Onaj ko sanja da pije mlaćenicu poziva na dobro nekoga od koga nema nikakvog dobra.
Grušalina simbolizira slušanje onoga što žene govore. Varenika simbolizira imetak postignut u pobožnosti i suzdržavanju od harama.
Sir simbolizira imetak stečen na komotan način, s tim što je bolje sanjati mladi nego suhi sir, koji simbolizira posjedovanje zalihe i pored rodne godine: Rečeno je i to da suhi sir simbolizira putovanje.
Takode je re­čeno da komad sira simbolizira pozamašnu količinu imetka. Ko sanja da jede hljeb i sir – to znači da on živi umjereno.
Neki, opet, vele da će onoga ko sanja da jede hljeb i sir zadesiti neka iznenadna slabost.
Za surutku se može reći da simbolizira teški dug a po nekima – skromni imetak koji nadomješta veći imetak koji će biti postignut nakon velikog napora.
Topljeni sir simbolizira vrijedan i ukusan imetak.
Prenosi se da je Vjerovjesnik s.a.v.s., dok je bio u Taifu, sanjao da je pred njega stavljena čaša mlijeka, koja se prosula. Ebu Bekr r.a. je san protumačio sljedećim riječima: – Allahov poslaniče, mislim da ove godine više nemaš šta dobiti u Taifu, – našto je Poslanik s.a.v.s. rekao: – Da! Nije mi više dozvoljeno da ostanem u Taifu. – Zatim je Allahov Poslanik s.a.v.s. otputovao iz Taifa.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da je neko preda me i pred moje drugove donio čašu mlijeka. Tada je donesena druga čaša, u koju je sasuto sve mlijeko. Ja i moji drugovi smo počeli da pijemo pjenu mlijeka, ‘lađa se to pretvorilo u kamilju glavu, koju smo jeli zajedno sa medom. – Ibn Sirin mu je tada rekao: – Mlijeko u tvom snu predstavlja prirodnu (istinsku) vjeru. Druga čaša u koju je sasuto sve mlijeko znači da prirodna (istinska) vjera nije ničim zaprljana. To što ste vi pili pjenu mlijeka treba povezati sa riječima Uzvišenog: “Što se tiče otpada (pjene), on odlazi bačen…” Kamila simbolizira Arapa. Najvi­talniji dio tijela kamile je glava, a glava Arapa je vladar pravovjernih, a vi jedete njegovo meso ogovarajući ga. To što ste jeli i med, znači da ste svoj govor nečim uljepšavali. – To je bilo u vrijeme Omera ibn Abdulaziza.
Neki drugi čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam kao da jedem jednu svoju dojku, – našto je Ibn Sirin upitao: – A šta ti radiš? – On je rekao: -Radim sa svojim gospodarom u prodavnici. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Boj se Allaha u pitanju tvog odnosa prema imetku svog gospodara!
Adijj ibn Ertae je sanjao da stoji na svojim vratima dok je ispred njega prolazila deva muzara, pa mu je ponuđeno njeno mlijeko, koje je on odbio. Zatim mu je mlijeko ponuđeno po drugi put, a on je opet odbio. Kada mu je ponuđeno i po treći put, prihvatio je. Ibn Sirin je taj san protumačio ovako: – To znači da mu je nuđeno mito, koje je on u početku odbijao, ali na kraju ga je ipak uzeo.
Priča se da je vladar pravovjernih, Harun er-Rešid, neka je Allah zadovoljan njim i njegovim precima, sanjao da u ženskim odajama pose neku gazelu, pa je od El-Kermanija zatražio tumačenje sna, koji mu je rekao: – Vladaru pravovjer­nih, dojenje nakon odbijanja od mlijeka znači pritvaranje u zatvor. Pošto se takvi kao ti ne hapse, onda ćeš biti uhapšen ljubavlju prema nekoj ženi, sa kojom po šeriatu ne možeš stupiti u brak. – Tako je i bilo.
Sanjanje dugog i lagahnog KRVARENJA iz nosa simbolizira dobijanje trajnog imetka. Sanjanje jakog krvarenja iz nosa simbolizira položaj.
Ko sanja da mu iz nosa teče krv ako pritom ima osjećaj da mu krvarenje koristi, zadesit će ga neko dobro od strane njegovog poglavara, a ako ima osjećaj da mu krvarenje škodi od njegovog poglavara će ga zadesiti neko zlo, koje će po njega imati štetne posljedice.
Ako ovakav san sanja poglavar, osjetit će promjene na svome tijelu, zavisno od toga da li je u snu osjetio jačinu ili slabost, jako ili slabo krvarenje.
Tako, ako je sanjao da mu je iz nosa kanula kap, dvije ili tri, to mu je neka korist; ako je sanjao da mu je isteklo pola decilitra ili decilitar krvi, imajući pritom osjećaj da to koristi njegovom tijelu, pošto zdravlje tijela simbolizira zdravlje vjere, oslobodit će se grijeha i vjerovanje će mu se popraviti, a ako je pritom imao osjećaj da mu krvarenje šteti tijelu, to slabljenje tijela simbolizira slabljenje vjere i zapadanje u grijeh; ako je nakon krvarenja osjetio gubljenje snage, osiromašit će, a ako je imao osjećaj da je ojačao, postat će bogatiji, obzirom da čovječija snaga simbolizira njegovo bogatstvo.
Ko sanja da mu je prilikom krvarenja iz nosa krv poprskala i obojila odjeću zapast će u neki grijeh i postići na nepohvalan način neki imetak, a ako mu prilikom krvarenja odjeća ne bude poprskana i obojena krvlju, oslobodit će se nekog grijeha.
Ko sanja da se nalazi na nekom putu dok mu iz nosa kaplje krv, to znači da on dijeli sadaku i zekat na svoj imetak tako što izađe na put i daje onome ko naiđe.
Kaže se i to da krvarenje iz nosa simbolizira dobijanje nekog blaga a da krvarenje simbolizira pouzdano znanje u vjeri sa nečim u šta se sumnjalo.
Sanjnje hladnih SUZA simbolizira radost, a sanjanje vrelih suza simbolizira brigu.
Ko sanja da mu, bez plakanja, na licu ima suza – on kritikuje svoje potomke, koji se pokoravaju njegovim riječima.
Ko sanja da su mu u očima navrle suze, to znači da on u vjerske svrhe prikuplja neki halal imetak, za koji ne želi da svako zna, a ako mu suze poteku, on razgaljuje svome srcu dijeljenjem tog imetka.
Ko sanja da mu suze iz njegovog desnog oka ulaze u njegovo lijevo oko – to znači da on želi da uda svoju kćer za svoga sina, neka nas Allalh dž.š. sačuva Njegove srdžbe!
SLINE .Ko sanja da je obrisao nos vratit će dug, ili će se riješiti briga, ili će nekoga nagraditi za učinjeni mu posao.
Kaže se da sline simboliziraju dijete, shodno kazivanju da je mačka nastala od lavljih slina.
Ko sanja da se oseknuo na zemlju rodit će mu se kćer.
Ko sanja da se je oseknuo na svoju ženu – ona će zanijeti i po­baciti muško dijete. Ko sanja da se njegova žena oseknula na njega – žena će mu roditi sina, ili će malo dijete odbiti od dojenja.
Ko sanja da se oseknuo u kući ne­kog čovjeka – stupit će u dozvoljeni ili nedozvoljeni bračni odnos sa nekom žen­skom osobom iz te kuće.
Ko sanja da se oseknuo na postelju nekog čovjeka – on tog čovjeka vara sa njegovom ženom, a ako sanja da se oseknuo u njegovu maramicu, vara ga sa njegovom sluškinjom.
Ko sanja da se oseknuo, pa njegova žena uzme sline, to znači da ga žena vara i da je zanijela sa drugim.
Ko sanja da pere nečije sline – taj neko ga vara sa njegovom ženom i on se trudi da ga prikrije, ali mu to ne polazi za rukom. Ko sanja da jede vlastite sline – on jede imetak svoje djece, a ako sanja da jede nečije tuđe sline – jede imetak tuđe djece. Ko sanja da u nosu ima slina – žena mu je trudna.
Ko sanja da je kihnuo i kao da mu je iz nosa izašla neka životinja pripisivat će mu se nečije tuđe dijete; ako je ta životinja bila mačka, to dijete će biti kradljivac, a ako je to bila golubica, to dijete će biti simpatična djevojčica.
Ko sanja da mu cure sline imat će djece koja će ličiti na njega. Ko sanja da mu se neki čovjek oseknuo u postelju – sa tim čovjekom će stupiti u rod putem ženidbe.
ZIJEVANJE simbolizira bolest, prijatan dah iz usta simbolizira vanjsku (fizičku) ljepotu.
SMIJANJE simbolizira tugu, shodno riječima Uzvišenog: “Pa neka se malo smiju…”; smijanje takođe može da simbolizira i radosnu vijest, shodno ri ječima Uzvišenog: “.. i nasmijala se, i Mi smo je obradovali Ishakom…”. Sanjati smješkanje (osmjehivanje) je pohvalno.
Ko sanja da je zaspao i da u snu hrče to znači da je on nemaran, kao i to da i ne sluti da je prevaren.
Sanjanje dizanja GLASA simbolizira ružan govor, shodno riječima Uzvišenog: “…i spusti glas, a najružniji glas je magarečije revanje”. Ko sanja da je čuo lijep i čist glas – dobit će neki položaj (upravu).
Ko sanja da ga neko vrijeđa riječima – on će od te osobe biti uznemiravan, ali će ga na kraju pobijediti i biti potpomognut protiv njega.
Neki vele da to znači da mu je osoba koja ga vrijeđa povrijedila neko njegovo pravo, kao i to da on može tražiti da se osoba koja ga vrijeđa kazni određenim brojem udaraca za kršenje nekog od pravnih propisa.
Ako je osoba koja grdi vladar, to znači da je onaj koji je uvrijeđen bolji od onoga koji vrijeđa, jer oni kojima se nanosi uvreda bivaju potpomognuti od strane Allaha dž.š. Ko sanja da je sam i da pri tom viče, oslabit će mu snaga.
Ko sanja da je svoj glas digao iznad glasa nekog učenjaka, on čini neko djelo koje predstavlja neposlušnost Allahu dž.š., shodno riječima Uzvišenog: “.. ne dižite svoje glasove iznad glasa Vjerovjesnika…!” a učenjaci su nasljednici vjero vjesnika.
ZNOJ simbolizira neki ovosvjetski gubitak. Rečeno je i to: Ko sanja da je obliven znojem bit će mu udovoljeno nekoj njegovoj potrebi.
Sanjanje zadaha znoja ispod pazuha za podanika znači rijaluk (isticanje svojih dobrih dijela da ih drugi vide), a za upravitelja znači postizanje imetka na nepohvalan način.
UČENJE DOVE . Ko sanja da u mraku (tmini) čini dovu svome Gospodaru (Alla­hu dž.š.) – bit će izbavljen iz brige.
Ko sanja da se dovom obraća nekom čovjeku – znači da je on prema tom čovjeku ponizan iz straha od njega.
Ako neko sanja da čuje neki udaljeni glas, bilo da je to naređenje, bilo zabrana, bilo radosna vijest, bilo upozorenje, treba to prihvatiti onako kako je, bez ikakvog tumačenja. Isti slučaj je i kad se čuje da umrla osoba nešto govori. Ko sanja
GOVOR ptica -to mu je radosna vijest da će dobiti veliku vlast, znanje i razumijevanje. Ko sa­nja da umije da govori razne jezike – postići će veliku vlast (carstvo).
Što se tiče sanjanja dogovaranja, ako griješnik sanja da se dogovara sa čestitim čovjekom, uskoro će doći teobe (pokajat će se za svoje grijehe); ako čestit čovjek sanja da se dogovara sa griješnikom, uskoro će prihvatiti neku novotariju u vjeri, a ako se dogovara sa čestitim, želi postići neko dobro; ako se dogovara griješnik sa griješnikom, dobit će protuotrov.
Ko sanja da čisti uši od prljavštine – čut će neke radosne vijesti,
Ko sanja da jede prljavštinu iz svog uha – to znači da je on homoseksualac ili bludnik.
PLJUVAČKA simbolizira imetak i snagu čovjeka.
Ko sanja da pljuje -potvorit će nekoga, a ako je u pljuvački bilo krvi – to je zarada na nedozvoljen (haram) način.
Ko sanja da je pljunuo na zid trošit će svoj imetak na džihad, ili će svoj imetak uložiti u trgovinu.
Ko sanja da je pljunuo na zemlju kupit će zemlje ili nešto od nekretnina.
Ko sanja da je pljunuo na drvo – krši zavjet ili zakletvu.
Ko sanja da je pljunuo u čovjeka potvara ga. Topla pljuvačka simbolizira dug život, hladna pljuvačka simbolizira smrt, a suha pljuvačka simbolizira siromaštvo.
Ko sanja da mu iz usta teče pljuvačka dobit će neki imetak, koji će kasnije otići od njega.
Ko sanja da mu iz usta teče pljuvačka koja se ne dotiče ni jednog njegovog dijela tijela i kao da ljudi rukama prihvataju njegovu pljuvačku to ukazuje na to da on među ljudima širi znanje.
Ako je pri tom pljuvačka bila pomiješana sa krvlju – to znači da on miješa nauku i laž. Ko sanja da mu iz usta obilno teče voda – imat će obilje imetka za život.
Ako trgovcu u snu teče voda iz usta, on je čovjek koji govori istinu.
Ako mu iz usta poteče pljuvačka i padne pred nekog mlađeg čovjeka, on odaje njegove tajne neprijatelju, a ako sa pljuvačkom bude i krvi, on laže u onome što se tajno dogovaraju.
SLUZ (balgam) simbolizira prikupljeni imetak koji ne raste. Ko sanja da izbacuje sluz – doživjet će izbavljenje i ozdravljenje ako je bolestan.
Ko sanja da je iskihnuo sluz – on potajno troši neki imetak, a ako je učenjak, škrt je u širenju znanja.
Ko sanja da mu iz usta izlazi dlaka, konac ili neka nit koja nije gadljiva, imat će dug život.
Kaže se i to da tečenje vode iz nečijih usta simbolizira vaz (poučno savjetovanje) od koga ljudi imaju koristi.
Ako voda teče iz usta nekog trgovca, to znači da on govori istinu.
POVRAĆANJE simbolizira teobu (pokajanje) ako se nakon povraćanja osjeti prijatan dah, a ako se os­jeti neprijatan dah, to ukazuje na nepristajanje na teobu (pokajanje).
Ko sanja da posti i da je povratio pa nakon povraćanja nastavio postiti – on je dužan i u stanju je da vrati dug, ali ga ne vraća i tako čini grijeh.
Ko sanja da je pio mlijeko, a povratio med i mlijeko – doći će teobe (pokajat će se). Ko sanja da je progutao biser a povratio med, on izučava komentar Kur’ana. Ko sanja da povraća mlijeko – odmetnut će se od islama.
Ko sanja da povraća hranu – poklonit će nešto nekom čovjeku, a ako ponovo povrati – darovat će mu još nešto.
Ko sanja da je pio alkoholno piće i da se nije opio, ali je povratio, uzet će neki haram imetak pa će ga po­tom vratiti.
Ako se pri tom opio, on je škrtica koji škrtari na izdržavanju svoje porodice i koji se kaje za ono što je dao na izdržavanje svoje porodice.
Ko sanja da mu na usta izlaze crijeva, to ukazuje na to da će mu pomrijeti djeca.
Ko sanja da mu se podriguje i da ima teško povraćanje – to ukazuje na njegovu smrt.
Rečeno je: Ko sanja da povraća krv i da njegovo povraćanje ima lijepu boju – rodi će mu se dijete; ako pri tom krv teče u posudu, dijete će poživjeti, a ako,krv padne na zemlju, dijete će ubrzo umrijeti.
Ovakav san za siromaha znači imetak i veliko imanje. Ako ovaj san sanja neko ko želi iznevjeriti nekog čovjeka, bit će razotkriven.
SUKRVICA za sve one koji je sanjaju simbolizira bolest. Ko sanja malo sukrvice, kao jedan ispljuvak, to ukazuje na njegovu porodicu i bližu rodbinu, kao i na neko zlo, kojeg će se na kraju osloboditi.
Rečeno je i to: Ko sanja da povraća krv pokajat će se za grijehe i haram imetak i održat će povjerenje koje mu je na vratu.
MOKRAĆA simbolizira haram imetak: Ko sanja da mokri na nekom nepoznatom mjestu – oženit će se iz tog mjesta, nakon tajnog dogovaranja sa nekim iz tog mjesta ili sa svojim susjedom.
Rečeno je: Ko sanja da mokri – on dijeli imetak koji će mu biti vraćen shodno riječima Uzvišenog: “…a nadoknadit će vam ono što god vi udijelite; i On je najbolji darovalac”. Ko sanja da mokri u bunar dijelit će imetak zarađen na halal način.
Ko sanja da mokri po nekoj robi – to znači da ta roba nije čista. Ko sanja da mokri u mihrabu rodit će mu se dijete koje će postati učenjak.
Priča se da je Mervan ibn Hakem sanjao da mokri u mihrabu, pa je svoj san ispričao Seidu ibn el-Musejjibu, koji mu je rekao: – Ti ćeš izroditi halife.
Ko sanja da mokri na mushaf rodit će mu se dijete koje će postati hafiz Kur’ana.
Ko sanja da mokri, pa jedan dio mokraće zadrži (ne izmokri je), ako je bogat, iz gubit će jedan dio imetka, a ako je u brizi, jedan dio briga će mu nestati.
Ako neko sanja da mokri zajedno sa nekom drugom osobom i da im se mokraća miješa, bit će jedan drugom privrženi i imat će zajedničkih tajni.
Ko sanja da pati od zadržavanja mokraće – to znači da se on srdi na svoju ženu. Ko sanja da ne može da zadrži mokraću, ali ne nalazi mjesta gdje bi mogao da se pomokri, to znači da on želi da zakopa neki imetak, ali ne nalazi mjesta gdje bi ga zakopao.
Ko sanja da je mnogo mokrio na mjestu predviđenom za mokrenje, ako je siroma­šan riješit će se siromaštva, a ako je bogat, izgubit će imetak.
Ko sanja da se ljudi potiru njegovom mokraćom – rodit će mu se sin kojeg će ljudi slijediti.
Ko sanja da po njemu mokri neki nepoznati čovjek – to znači da ga taj čovjek izdržava.
Ako neko sanja da je neka žena izmokrila mnogo mokraće, to znači da ta žena ima strast za muškarcem.
Ko sanja da mokri mlijekom – to znači da je on izgubio prirodno (istinsko) vjerovanje.
Ko sanja da mu mokraću pije neki poznati čovjek -to znači da snivač tom čovjeku udjeljuje halal imetak.
Ko sanja da mokri krvlju – to znači da on stupa u odnos sa ženom dok ona ima menstruaciju. Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da mokrim krvlju, – našto mu je Ibn Sirin rekao: – Boj se Allaha! Ti se sastaješ sa ženom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. – To je istina! – potvrdio je čovjek.
Rečeno je i to: Ko sanja da mokri krvlju, ako ima trudnu ženu, to znači da će mu žena pobaciti.
Ko sanja da mu krv peče mokraćnu cijev, ili ga ona boli, to znači da on ima spolne odnose sa razvedenom ženom ili sa ženom sa kojom po šeriatu ne može stupiti u brak, a da toga nije svjestan.
Ko sanja da mokri šafranom, rodit će mu se bolešljivo muško dijete. Ko sanja da mokri sokom on rasipa svoj imetak.
Ko sanja da mokri zemljom ili ilovačom – on ne uzima valjano abdest niti ga čuva.
Ko sanja da mokri vatrom rodit će mu se dijete koje će biti kradljivac.
Ko sanja da je izmokrio neku grabežljivu životinju rodit će mu se dijete koje će či­niti nasilje.
Ko sanja da je izmokrio ribu porodit će mu se robinja koju je doveo sa obala istočnih mora.
Ko sanja da je izmokrio pticu rodit će mu se dijete koje će po naravi biti nalik toj ptici. Ko sanja da mokri stojećki – on svoj imetak dijeli kao neznalica.
Ko sanja da mokri u svoju košulju rodit će mu se sin, a ako nije oženjen, oženit će se.
Ko sanja da mokri u svoj nos – sastaje se sa osobom sa kojom po šeriatu ne može stupiti u brak. Ko sanja da mokri po gljivama – on dijeli svoj imetak tamo gdje nije pohvalno.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: -Sanjao sam žensku osobu iz moje familije tako kao da među dojkama ima posudu sa mlijekom, i kad je htjela da je digne do usta i da pije, potjerala ju je mokraća te je otišla da se pomokri. – Na to je Ibn Sirin rekao: – Ta žena je dobra muslimanka i njena vjera je prirodna (istinska), ali ona strasno želi muškarce i gleda za njima. Bojte se Allaha i udajte je! – Tako je i bilo.
Otac perzijskog kralja Ardešira sina Sasanovog, koji je bio pastir, sanjao je da mokri i da se od njegove mokraće digla para koja je zaklonila nebo, pa je svoj san ispričao tumaču snova Babeku, koji je rekao: – Neću ti protumačiti san dok mi ne daš obećanje da ćeš svoga sina koji će ti se roditi pripisati meni. – Nakon što mu je to on obećao, Babek je rekao: – Rodit će ti se sin koji će zavladati horizontima. – Tako je i bilo. Nakon što se rodio Ardešir, njegov otac ga je pripisao tumaču snova Babeku, ispunjavajući tako svoje obećanje. Zato se i kaže: Ardešir, sin Babekov, mada mu je otac bio Sasan.
Neki čovjek je sanjao da mokri na nekom tržišnom skupu pa je kasnije postao tržišni inspektor, jer starješine uvijek bivaju omalovažavani od strane podređenih.
SLUZ iz spolnog uda simbolizira imetak koji ne traje dugo, uz kajanje.
SPERMA simbolizira višak imetka.
Ko sanja da izbacuje spermu, kad se probudi, primijetit će da ju je stvarno izbacio.
Ko sanja da je umazao svoju ženu spermom kupit će joj nešto od nakita ili garderobe.
Ko sanja da ima tuđu spermu dobit će nečiji imetak.
Ko sanja vrč sa spermom dobit će neko blago. Ko sanja da se umazao spermom žene – od nje će imati neke koristi.
Kad žena sanja da joj iz spolnog organa izlazi žućkasta tečnost rodit će boležljivo dijete; ako sanja da joj izlazi crvenkasta tečnost, rodit će dijete koje će imati kratak životni vijek, ako sanja da joj izlazi crna tečnost, rodit će dijete koje će zagospodariti porodicom; i ako sanja da joj iz spolnog organa izlazi vatra, rodit će dijete koje će dobiti vlast i koje će biti tiranin i nasilnik.
Ako trudnica sanja da je rodila ribu, neki vele da će roditi dijete koje će dugo živjeti, a neki, opet, da će roditi dijete koje neće dugo živjeti.
Ako muškarac sanja da ima menstruaciju, to znači da ima nedozvoljene odnose sa ženom sa kojom po šeriatu ne može stupiti u brak.
Ako mlada žena sanja da se okupala nakon MENSTRUACIJE , doći će teobe (pokajaće se) i doživjeti neku utjehu.
Ako žena koja je izbila nadu da će dobiti menstruaciju sanja da ju je dobila,to znači da će roditi dijete, shodno riječima Uzvišenog: “A njegova (Ibrahimova a.s.) žena stajala je i nasmijala se, i Mi smo je obradovali Ishakom…”. Smijeh u ovom slučaju simbolizira menstruaciju.
Ako žena sanja da ima krvarenje i nakon menstruacije, ona je zapala u grijeh iz kojeg želi da se izbavi ali to nije u stanju.
Kaže se da sanjanje IZMETA simbolizira imetak od nasilja.
Ko sanja da obavlja nuždu oslobodiće se brige, a ako ima imetka, na njega će podijeliti zekat.
Kad neko sanja da je prilikom obavljanja nužde izbacio mnogo izmeta, ako je na putu, prekinut će putovanje.
Jedenje, dobijanje i pohranjivanje izmeta na snu simbolizira haram imetak, koji prati kajanje.
To ponekad znači i govor za koji se neko kaje zbog pohlepe.
Kosanja da prilikom nužde izbacuje tvrd izmet podijelit će jedan dio imetka na ime zdravlja , a ako je prosjak, podijelit će sav imetak.
Ako je mjesto na kojem je obavio nuždu neko poznato mjesto, kao npr. nužnik, on je poznat po tome da ima silnu želju za udjeljivanjem, a ako je mjesto bilo nepoznato, on udjeljuje imetak tamo gdje ne zna da li je dozvoljeno udjeljivati, da li to mjesto zaslužuje da mu se udijeli i da li će biti zahvalno na udjeljivanju, a sve to čini od svoje drage volje.
Svaki ljudski ili životinjski izmet, ako se sanja, simbolizira imetak. Da li je to halal ili haram imetak, zavisi od zadaha, prljavštine ili uznemiravanja ljudi. Izuzetak čini ako se ljudski izmet sanja u prevelikim količinama i ako je kašast, što u tom slučaju simbolizira brigu i strah od vladara.
Ko sanja da je obavio nuždu u svoju odjeću – to znači da je počinio neku sramotu.
Ko sanja da je obavio nuždu u gaće rasrdit će se na svoju ženu i isplatiti joj mehr.
Ko sanja da je obavio nuždu na nekom mjestu, pa je potom izmet zatrpao zemljom, on krije neki imetak.
Ko sanja da je obavio nuždu na svoje tijelo zapast će u neki grijeh.
Ko sanja da je obavio nuždu u svojoj postelji dugo će bolovati, obzirom da to na javi ne radi niko izuzev nepokretnih osoba.
Ovaj san može da ukazuje i na to da će se čovjek razvesti sa ženom.
Rečeno je: Ko sanja da jede hljeb sa izmetom – on na javi jede hljeb sa medom, a neki vele da to znači da se suprotstavlja Sunnetu.
Ko sanja da je nehotice izbacio izmet i da ga je uzeo u ruku i ponio – dobit će haram novac, srazmjerno količini izmeta. Ko sanja da vrši nuždu u prometnom i naseljenom mjestu, u javnom kupatilu ili na nekom skupu, to ukazuje na srdžbu Allaha dž.š. i Njegovih meleka prema toj osobi (snivaču), na to da ta osoba čini veliku sramotu, da će doživjeti veliki gubitak i da će biti otkriveno ono što ta osoba taji. To takođe znači da će tu osobu zadesiti neki manjak (nedostatak). Ko sanja da obavlja nuždu na smetljištu, na obali mora ili na nekom mjestu na kojem to nije pokuđeno – to ukazuje na neko dobro i nestanak brige i boli. Ko sanja da ga neka poznata mu osoba gađa ljudskim izmetom – ta osoba mu se protivi i suprotstavlja mu se u mišljenju, čini mu nasilje i veliku štetu. Velika količina ljudskog izmeta takode simbolizira nepokretnost ili okretanje nečemu što ima brojne štetne posljedice. Uprljanost ljudskim izmetom simbolizira bolest ili strah. To takođe može da znači i dobro za onoga čiji postupci su ružni i ko je izvukao pouku iz svojih ružnih postupaka.
Nečujno PUŠTANJE VJETRA (u snu) simbolizira prezren govor. Ko sanja da je nečujno pustio vjetar zapast će u brigu.
Ako je to bilo u društvu, zapast će u brigu za koju će se pročuti.
Ko sanja da je neko drugi nečujno pustio vjetar, ali da je on to osjetio čulom mirisa, on prebroduje neku brigu.
Ko sanja da obavlja namaz i da je pritom pustio vjetar bez neugodnog mirisa – on želi udovoljiti nekoj svojoj potrebi, i Allahu dž.š. čini dovu da mu se toj potrebi udovolji, ali Mu se obraća nepristojnim riječima i teško da će mu biti udovoljeno.
Ko sanja da je u nekom društvu nehotice i glasno pustio vjetar bit će izbavljen iz, neke brige i poteškoće, ali na nedoličan način.
Ako je, pak, to učinio svjesno i na sav glas i ako je to pratio smrad, on govori ružne riječi i čini ružna djela, zbog kojih će ga biti loš glas, srazmjerno smradu, i koji će se raširiti srazmjerno jačini (glasnosti) puštanja vjetra u snu.
Ko sanja da je nečujno pustio vjetar bit će ga ružan glas srazmjerno smradu, ali koji se neće pročuti u narodu.
Ako neko sanja da je glasno pustio vjetar u društvu, ako je to društvo u nekoj brizi i tegobi, on će ih toga osloboditi, a ako su u nekoj poteškoći, on će im olakšati.
Ko sanja da sa naporom glasno pušta vjetar- to znači da on obavlja neki posao za koji nema snage, a ako sanja da sa lahkoćom glasno pušta vjetar, to znači da obavlja posao za koji ima snage.
Ko sanja da mu je iz stražnjice izašao pauk rodit će mu se lijepa kćer; ako sanja da mu je iz. stražnjice izašla riba, rodit će mu se ružna kćer; ako sanja da mu je iz stražnjice izašao crv, uš ili neki parazit koji se hrani u njegovoj utrobi, razići će se sa nekim iz svoje bliže rodbine; ako sanja da je iz njega izašlo nešto poput neke zmije, to mu je u svakom slučaju rodbina, neki od dalje rodbine koji su se otuđili. Ko sanja da mu iz stražnjice izlazi krv oslobodit će se grijeha; ako se time umaže, oslo-bodit će se haram imetka. Neki vele da sanjanje izlaženja krvi iz stražnjice simbolizira unučad. Ko sanja da pije na čmar – on je pasivni homoseksualac, a ako to nije, bit će klistiran.
ŽIVOTINJSKI IZMET . Ko sanja da mete konjsku balegu dobit će imetak od nekog uglednog čovjeka.
Sanjanje goveđe balege, isključivo grudaste, za poljoprivrednike predstavlja dobro, ali ne i za one koji nisu poljoprivrednici.
Ko sanja da je sjeo na balegu dobit će neki imetak od nekog iz svoje bliže rodbine.
Sanjanje JAJA u nekoj posudi simbolizira sluškinje, shodno riječima Uzvišenog: “…kao da su one jaja pokrivena…”
Ko sanja da mu je kokoš snijela jaje rodit će mu se dijete. Oguljeno kuhano jaje simbolizira lahku zaradu.
Ko sanja da pije sirovo (nekuhano) jaje – to znači da on jede haram imetak, ili će zapasti u brigu, ili će počiniti grijeh.
Ko sanja da jede ljusku jajeta – to znači da on pljačka grobove. Ko sanja da mu je žena snijela jaje rodit će mu se dijete koje će biti nevjernik, shodno riječima Uzvišenog: “… i izvodi mrtvo iz živog…” Ko sanja da je pod kvočku stavio jaje i iz njih se izlegla pilad – oživjet će mu neki zamrli posao, ili će mu se roditi sin koji će biti vjernik, shodno riječima Uzvišenog: “…On izvodi živo iz mrtvoga…”, a možda će mu se roditi onoliko sinova koliko je bilo piladi.
Ko sanja da je stavio jaja pod pijetla i da su mu se izlegli pilići – sastaće se sa muallimom ko­ji obučava djecu.
Ko sanja da je razbio jaje oduzet će nevinost nekoj djevojci, a ako pokuša razbiti jaje pa ga ne razbije, neće biti u stanju to uraditi.
Ko sanja da je udario jaje a pritom ima trudnu ženu – on od nje zahtijeva da pobaci.
Ko sanja da je neko drugi razbio jaje i vratio mu ga – neko će oduzeti nevinost njego­voj kćeri.
Ko sanja da je imao spolni odnos sa svojim rukavom i da je iz rukava izašlo jaje – to znači da on ima spolni odnos sa svojom sluškinjom (ili robinjom) koja će mu roditi dijete.
Ko sanja da ima mnogo jaja – on posjeduje imetka i robe za koju se boji da će se pokvariti.
Sve ovo važi za prijesna jaja.
Ko sanja kuhana jaja izaći će mu na dobro neki posao koji se bio otegao i koji mu je zadavao poteškoće, uz to će dobiti imetak i oživjet će mu nešto što je bilo zamrlo.
Ko sanja da jede kuhano jaje sa ljuskom – on pljačka grobove.
Ko sanja da mu se podriguje od kuha­nih jaja – on jede i rasipa ženin imetak. Ko sanja da jede kuhana jaja oženit će ženu koja ima imetak.
Ždralovo jaje simbolizira siromašno dijete, a papigino jaje simbolizira robinju koja se čuva od harama.
Rečeno je da će onaj ko sanja da daje jaje, dobiti čestito dijete; ako se jaje pritom razbije, dijete će umrijeti.
Takođe je rečeno da sanjanje jaja za živinare i za osobe koje žive od jaja simbolizira neko dobro, a za ostale – mala količina jaja simbolizira korist, obzirom da se jaja jedu u malim količinama, a velika količina predstavlja probleme i brige, počesto i skrivene stvari. Isto tako je rečeno da krupno jaje simboliziraju mušku, a mala jaja žensku djecu.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao: – Sanjao sam da jedem ljuske jaja – našto mu je on rekao: – Boj se Allaha, jer ti otkopavaš grobove i kradeš mrtve!
Neki neoženjeni čovjek je sanjao da je našao mnogo jaja, pa je san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – To za neoženjenog simbolizira ženidbu, a za oženjenog – djecu.
Neki je, opet, čovjek sanjao da guli kuhano jaje, pa je san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Neki gospodar će ti dati neki imetak.
Neki bijeli rob je sanjao da je od svoje gospodarice uzeo kuhano jaje, čiju ljusku je bacio, a ostatak pojeo. Kasnije je njegova gospodarica rodila sina, kojeg mu je, po naređenju svog muža, dala na vaspitanje, tako da je zahvaljujući tom djetetu obezbijedio sebi izdržavanje.
Ako čovjek sanja da je trudan, po nekima to znači povećanje dunjalučkih dobara, a po nekima – žalost zbog tajnog ubistva.
Ako čovjek sanja da je dobio djevojčicu, postići će neko dobro uskoro će se riješiti problema i rodit će mu se potomak koji će biti gospodar njegove porodice; ako sanja da je dobio dječaka, zadesit će ga teška briga.
TRUDNOĆA žene u snu simbolizira povećanje imetka. Ako žena sanja da je rodila dječaka, rodit će djevojčicu. A možda joj je priroda drugačija, tako da, ako sanja da je rodila djevojčicu, rodit će djevojčicu, a ako sanja da je rodila dječaka, rodit će dječaka.
Ako čovjek sanja da mu je žena ili robinja rodila djevojčicu, postići će neko dobro, a ako sanja da je neka od njih rodila dječaka, zapast će u tešku brigu.
Isto tako, ako čovjek sanja da je kupio robinju, postići će neko dobro, a ako sanja da je kupio roba, zapast će u tešku brigu.