Religija

Tumačenje snova o namještaju i potrebštinama, o zanatskim sredstvima, pomagalima te o predivu i sukanju

Tumačenje snova o namještaju i potrebštinama, o zanatskim sredstvima, pomagalima te o predivu i sukanju

LAVOR simbolizira robinju ili slugu.
Ko sanja da koristi bakreni lavor to znači da će kupiti robinju Turkinju obzirom da se bakar donosi iz Turske (tj. u to vrijeme se uvozio iz Turske – prev.).
Srebreni lavor simbolizira robinju Grkinju.
Zlatni la vor simbolizira lijepu ženu koja od svog muža traži ono što joj on nije u stanju ispuniti i obavezuje ga iznad njegovih mogućnosti.
Rečeno je i to da lavor sim bolizira ženu koja savjetuje svog muža i koja mu ukazuje na koji način će se spasiti i biti čist.
DRVENI ČANAK simbolizira debelu robinju koja pravi spletke.
KAMENI ĆUP simbolizira čovjeka koji potpomaže svoje komšije.
Rečeno je da LONAC simbolizira domaćicu, a peć njenog muža koji kontaktira s ljudima i brine se za opskrbu.
Katkad peć simbolizira domaćicu, a lonac njenog muža, obzirom da ga ona stalno i iznutra i s vana prži svojim jezikom i traži od njega da je opskrbljuje.
Ko sanja da je naložio vatru i na nju stavio lonac s me som ili nekom drugom hranom – to znači da će on pokrenuti nekog čovjeka da traži neku korist; ako se meso pritom skuhalo i snivač ga pojeo, to znači da će on od tog čovjeka dobiti neki halal imetak; ako meso nije dobro skuhano, to znači da će taj imetak biti haram; a ako u loncu nije bilo ni mesa niti neke druge hra ne, to znači da on nekog siromaha obavezuje na nešto što ovaj nije u stanju i ko ji mu ne može učiniti nikakvu korist.
ZEMLJANI LONAC simbolizira čovjeka koji čini dobro svim ljudima, a posebno svojim komšijama.
KOTAO simbolizira izdržavaoca porodice koji je porijeklom kršćanin.
CJEDILO simbolizira lijepog slugu.
STAKLENA POSUDA simbolizira snivačevu voljenu osobu i koja voli snivača ukoliko se sanja da se u njoj servira neko slatko obzirom da slatko koje se servi ra u staklenoj posudi ukazuje na povećanje ljubavi voljene osobe.
Ako neko sa nja da mu se u staklenoj posudi servira povrće ili neko kiselo jelo, to znači da će mu voljena osoba izazvati neprijateljstvo i mržnju.
ZEMBILJ simbolizira robove.
SEPET (korpa) u osnovi simbolizira radost ili upozorenje; ako je u sepetu nešto lijepo i nešto što ima lijepo značenje, to onda simbolizira radost, a ako je u sepe tu nešto što nema lijepo značenje, to onda simbolizira upozorenje.
SANDUK simbolizira ženu ili robinju. Kajrevani veli da sanduk može da simbolizira tabut, snivačevu kuću, ženu, dućan ili mjesto gdje čuva novac ili hranu.
To isto može da simbolizira i prag. Kad neko sanja da mu nešto ulazi u ili izlazi iz sanduka, bilo to dobro ili zlo, to mu može simbolizirati unošenje plijena u kuću; ako ima trudnu ženu, ona će mu roditi muško dijete; a ako ima neku robu na kojoj je izgubio ili se pokajao što ju je kupio, šta će mu se desiti u vezi s robom, zavisi od toga šta je konkretno vidio da ulazi u sanduk ili izlazi iz sanduka i da li to ukazuje na dobro ili zlo.
TABUT simbolizira velikog vladara.
Ko sanja da se nalazi na tabutu, ako je dos tojan vlasti, dobiće je, shodno riječima Uzvišenog: “Znak njegove vlasti reče im vjerovjesnik njihov biće kovčeg koji će vam stići…”
Rečeno je i to: Ako neko sa nja ovakav san i ako je nemoćan i u strahu od neprijatelja, to znači da će se iz baviti iz situacije u kojoj se nalazi.
Takode je rečeno da ovakav san znači i pov ratak odsutne osobe.
Rečeno je i to: Ako se neko sanja u tabutu, to znači da on ima neku obavezu u vezi s oporukom, ili ima nekakav spor, i izvršiće obavezu, odnosno pobijediće u sporu.
KUTIJA za nakit simbolizira dvorac.
Ko sanja da je našao kutiju u kojoj su biseri to znači da će dobiti dvorac s poslugom.
KOVČEŽIĆ simbolizira ženu koja čuva svjetske tajne.
ZAVEŽLJAJ simbolizira tajnu.
Ko sanja da je nekom čovjeku dao na čuvanje za vežljaj ili kesu s novcem – to znači da mu on povjerava neku tajnu; ako je novac bio pravi, to je neka lijepa tajna; ako je novac bio krivotvoren, to je neka ružna tajna, a ako taj povjerenik otvori zavežljaj ili kesu, to znači da će on otkriti tajnu.
MJEŠINA simbolizira povjerljivu staricu kojoj se povjerava imetak.
BOCA (staklenka) simbolizira djevojčicu ili dječaka.
Neki vele da boca simbolizira ženu pozivajući se pritom na riječi Vjerovjesnika s.a.v.s. koji je rekao: “Budite paž ljivi sa ženama!” (ili sa bocama, obzirom da riječ “karure” znači i “žena” i “boca”).
KESA simbolizira osobu.
Ko sanja praznu kesu to znači da će umrijeti onaj kome pripada.
Rečeno je da kesa simbolizira tajnu, isto kao i zavežljaj.
Rečeno je da, ako neko sanja da ima za pojasom kesu, to znači da će on postići solidno znanje.
Ako je u toj kesi pravi i upotrebljivi novac, to znanje je ispravno, a ako je novac krivotvoren ili neupotrebljiv, to znači da on treba još mnogo da uči.
Priča se da je neki čovjek došao Ebu Bekru r.a. i rekao mu: – Sanjao sam da sam potrošio skoro sve što imam u kesi i da mi je ostalo vrlo malo novca. – Ebu Bekr r.a. mu je rekao: – Kesa simbolizira ljudsko tijelo, novac – spomen i slavu, a vrlo malo novca simbolizira kratak život, pa ako čovjek sanja da je iz zavežljaja kese ili novčanika potrošio sav novac, to znači da će umrijeti i da će se prestati spo minjati. – kasnije je tog čovjeka udario konj i usmrtio ga.
Pojas u kojem se drži novac simbolizira isto što i kesa.
Rečeno je da takav pojas simbolizira i imetak. Ko sanja da mu je pojas s novcem pao u more ili rijeku – to znači da će mu novac otići vladaru, a ako mu je pojas pao u vatru, to znači da će mu novac otići nekom silniku.
MAKAZE simboliziraju djelitelja imetka i si.