Religija

Tumačenje snova o ljudima: starcima, mladićima, djevojkama, djeci, poznatim i nepoznatim

Tumačenje snova o ljudima: starcima, mladićima, djevojkama, djeci, poznatim i nepoznatim

Poznati učitelj Ebu Sa’ad, Allah mu se smilovao, rekao je: – Ko sanja da sanja nekog poznatog čovjeka njegov san znači da će on od tog čovjeka, ili od nekog ko mu je sličan, ili od nekog njegovog imenjaka, dobiti nešto.
Ko sanja da je neko od njega uzeo dragulj koji voli dobit će od toga ono čemu se nada.
A ako je pozvan za vlast i sanja da je uzeo od nekog novu košulju, taj će ga postaviti za upravitelja; ako je od njega uzeo uže, to znači zavjet, a ako sanja da je od njega uzeo imetak koji je vrijedan po svom kvalitetu, razočarat će se od njega i između njih će doći do neprijateljstva i mržnje.
Sanjanje starca i relativno mladog i nepoznatog čovjeka ukazuje na snagu ili trud i marljivost snivača.
Ako sanja jednog od njih slabim, slaba je marljivost tog koji sanja.
Ako sanja jednog od njih ili obojicu jakim, to je snaga njegove marljivosti.
Ko sanja mladića da se pretvorio u starca postići će znanje i odgoj.
Ko sanja da slijedi starca slijedi dobro i obilje.
Ko sanja starca Rustakija (stanovnici pokrajine u Iranu) uzet će za prijatelja gruba čovjeka.
Ko sanja Turčina naći će nekog druga, a ako je taj drug musliman, bit će siguran od njegovog zla.
Mladić u tumačenju predstavlja čovjeka neprijatelja; tako npr. ako je mladić bijel, to je prikriveni neprijatelj; ako je mladić crn, onda je neprijatelj bogat; ako je mladić plav, to je neprijatelj starac; ako je iz Dejlema (oblasti u Iraku), on je povjerljiv neprijatelj.
A ako je taj mladić koji se sanja jak, to je žestina njegovog neprijateljstva ako je nepoznat, a ako je poznat, to je on lično.
Ko sanja da ga slijedi mladić – to je neprijatelj koga će pobijediti.
Ko sanja da ga starac nadgleda – on će mu omogućiti neko dobro, a ako ga nadgleda mladić, to je neprijatelj koji će ga se dokopati, obzirom da ga je on nadvisio.
Ko sanja starca da je postao mladićem , tu su podijeljena mišljenja u tumačenju. Jedni vele: obnovit će mu se radost; drugi vele: u pitanju njegove vjere ili dunjaluka desit će mu se velika manjkavost, neki, opet, vele da će umrijeti.
Neki vele da njegov san ukazuje na njegovu pohlepu, jer je srce starca mlado kad je u pitanju pohlepa i nada.
Ko sanja nepoznatog mladića kojeg ne podnosi – pojavit će mu se neprijatelj koji će biti omražen kod ljudi.
Ako sanja mladića kojeg voli, pojavit će mu se omiljen neprijatelj.
Ako usni djevojku ili robinju ukrašenu muslimanku, čuti će radosnu vijest odakle je i ne očekuje. Ako je ona bila nemuslimanka, čuti će radosnu vijest pomiješanu sa bestidnim govorom.
Ako neko sanja robinju namrštena lica, čuti će neku rijetku vijest.
Ako sanja robinju koja zabavlja zadesit će ga briga i siromaštvo.
Ko sanja nagu robinju, doživjeti će gubitak u trgovini i time se obrukati.
Ko sanja da je zadobio djevicu dobit će u vlasništvo skupocjenu nekretninu i imaće uspješnu trgovinu.
Robinja u snu predstavlja dobro, srazmjerno njenoj ljepo­ti, odjeći i mirisu.
Ako je pokrivena, to znači skriveno vjersko dobro, ako je otkrivena robinja, to znači neko poznato dobro, a ako je zaogrnuta velom, to pred­stavlja sumnjivo dobro.
Ako je otkrivena robinja, to predstavlja dobro djelo koje blista.
Ako je robinja punih grudi, to u snu predstavlja dobro kojem se nada.
Ko sanja da mu je lijepa žena ušla u kuću postići će radost i veselje.
Lijepa žena u snu predstavlja kapital koji nije dugovječan, jer je ljepota prolazna.
Ako sanja da je neka mlada žena lice okrenula prema njemu, njegov posao će biti prihvaćen nakon odbijanja.
Mlada nepoznata Arapkinja zagasite boje lica, okićena i neopisive dobrote i koristi – to je neopisiva dobrota i korist za onog ko sanja takvu Arapku.
Debela žena u tumačenju odgovara rodnoj godini, a zabavljačica nerodnoj godini.
Najodabranije žene predstavljaju Arapke lijepog tena u tumačenju, a nepozna­te Arapke imaju bolje tumačenje od poznatih.
One koje su nagizdane imaju ljepše značenje od onih koje to nisu.
Sve zgodne i lijepe Arapke kao i njihovi postupci tumače se dobrom, srazmjerno njihovoj ljepoti, I one imaju prednost nad drugim ženama.
Kada žena usnije mladu ženu , ona joj je neprijatelj ma kako je ona sanjala; ako sanja staricu, to je njena marljivost.
Starica u tumačenju znači dunjaluk; ako je neko sanja lijepom i otkrivenom, postići će svoj dunjalučki udio brzo i sa radošću.
Ako je sanja namrštenu, otići će mu ugled zbog ovog svijeta.
Ako je vidi u snu ružnu, promijenit će mu se stvari, a ako je vidi (nagu) to znači bruku; ako je u snu vidi pod velom, to je stvar za koju će se kajati.
Ako sanja da mu je starica ušla u kuću , naklonjen mu je ovaj svijet.
Ako sanja da je izašla iz njegove kuće, napustiće ga blagodati ovog svijeta.
Ako je starica nemuslimanka, to su nedozvoljene stvari ovoga svijeta.
Ako je muslimanka, to su dozvoljene stvari ovog svijeta.
Ako je starica koja se sanja ružna, to znači da nema puno koristi od ovoga svijeta.
Nepoznata starica u tumačenju ima naglašenije značenje.
Ako mlada žena sanja da se preobrazila u staricu , njen san ukazuje na ljepotu njene vjere.
Ako čovjek sanja staricu koja mu nije pokorna, a on je zainteresovan za nju, to je njegov dunjaluk koji mu je nedostupan.
A ako mu je pokorna, to znači da će dobiti od dunjaluka prema njenoj pokornosti.
Dijete u tumačenju predstavlja ne jakog neprijatelja koji čas pokazuje prijateljstvo, a čas neprijateljstvo.
Ako čovjek sanja da je postao dijete, izgubit će svoju uljudnost. Mada njegov san upućuje i na izbavljenje iz briga u kojima se nalazi.
Ko sanja da nosi dijete on snuje o vlasti.
Ko sanja da iz knjiga uči o Kur’anu i odgoju on će učiniti pokajanje od grijeha.
Ko sanja da mu se rodilo više djece njegov san ukazuje na brigu, jer nemoguće je odgojiti djecu bez teške brige.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao: – Sanjao sam da u mojoj sobi vrišti dijete,pa mu je rekao: – Boj se Allaha, nemoj se baviti svirkom!
Ko sanja da ima malo muško dijete , a on ga ne dodiruje, to je povećanje koje će zadobiti ili plijen.
Rečeno je da se mala djeca u snu tumače kao lagane brige.
Djevojčica u snu tumači se obiljem i izbavljenjem i olakšicom nakon poteškoće koja raste i povećava se.
Djevojčica koja poslužuje tumači se kao dobro koje će se desiti i kome je samo li­jepa pohvala i dobra nada.
Ko sanja da je kupio dječaka spopasti će ga brige, a ako kupi na snu robinju, spopasti će ga hajr. Kada rob koji nije punoljetan usni da je postigao punoljetstvo, bit će oslobođen.
Ako rob sanja da je postigao punoljetnost i da ga je neko ogrnuo bijelim ogrta­čem, oženit će se slobodnom ženom, a ako ga je neko ogrnuo crnim plastom, oženit će se gospodaricom.
Ako neki rob sanja da je neko stavio na njega plašt boje jorgovana, onda će se oženiti ženom lijepe časti.
Ako ovakav san sanja slobodan čovjek, značenje takvog sna je da je njegov sin stigao u punoljetnost, a ako starac sanja ovakav san, to znači da će on umrijeti.
A ako sanja ovakav san onaj koji tajno čini velike grijehe, obrukat će se.
Ako neko sanja da je odnekud dobio punoljetna sina, to mu znači slavu i snagu.
Ako to sanja majka, to je naglašenije.
Ako žena sanja golobrada muškarca , to je dobro koje će je snaći srazmjerno nje­govoj ljepoti ili ružnoći.
Rečeno je: Ko ima malo muško dijete i sanja da je to dijete postalo odraslom osobom – to ukazuje da će ono umrijeti.
Rečeno je: Ako je neko od djece postiglo punoljetnost i pridružilo se odraslim osobama – to ukazuje na ojačanje i pomoć.
Ima ljudi koji sanjaju da im se rodilo muško dijete, a žena mu trudna – to znači da će mu žena roditi žensko dijete, i obrnuto, tj. ako sanja da mu se rodila curica, a žena mu trudna, znači da će mu se roditi muško dijete.
A možda tu postoji i prirodna razlika pa kad sanja da mu se rodio sin, i rodice mu se sin, a kad sa­nja da mu se rodila kćer, i rodit će mu se kćer. Pa o tom pitaj prirodu. Ona će te obavijestiti.
Rečeno je da poslužitelj predstavlja dobro.
Priča se da je neka žena u Mekki učila Kur’an i usnila oko Kabbe dvorkinje koje su u rukama nosile mirisno cvijeće (bosiljak), a na njima raskošna odjeća.
I ova žena što je sanjala, kad je vidjela ovaj prizor, rekla je: “Subhanallah, zar se ovo dešava oko Kabbe?” Tada joj se reklo: “Pa znaš li da se Abdul-Aziz ibn Ebi Davud oženio noćas.” Utom sam se probudila, kad čujem: Abdul.Aziz ibn Ebi Davud umro.”