Religija

Tumačenje snova o raznima zanatima, zanimanjima i poslovima

Tumačenje snova o raznima zanatima, zanimanjima i poslovima

ZIDAR koji zida ćerpičem i blatom simbolizira osobu koja sjedinjuje ljude u onome što je dozvoljeno.
Zidar koji zida ciglom krečnim malterom i bilo kojim materijalom dobivenim korištenjem vatre simbolizira osobu od koje nema dobra.
Ko sanja da zida, ako je oženjen žena će mu biti dobra, a ako je neoženjen, oženit će se i zaimati djece. Radnik koji malteriše simbolizira osobu koja prikriva ljudske nedostatke.
Ko sanja da obavlja neki posao ilovačom – to znači da on čini dobra djela.
PROIZVOĐAČ KREČA simbolizira dvoličnjaka, pokvarenjaka i čovjeka koji potpomaže dvoličnost obzirom da je Faraon bio prvi koji je koristio kreč.
GRAVER , ako su mu gravure crvene boje, simbolizira čovjeka opčinjenog dunjalučkim ukrasima i varkama; ako gravira (kleše) kur’anske ajete u kamenu, on simbolizira učitelja onih koji ne znaju, ako gravira nešto nerazumljivo u drvetu, on raspravlja s munaficima i miješa se u posao onih koji čine zlo.
RUŠITELJ GRAĐEVINE simbolizira osobu koja krši zavjet i obećanja.
IZRAĐIVAČ ĆERPIČA simbolizira čovjeka koji skuplja imetak. Ko sanja da pravi, suši i skuplja ćerpič skupljače imetak.
Ko sanja da hoda po vlažnom ćerpiču zadesit će ga poteškoća i briga,
STOLAR simbolizira čovjeka koji odgaja ljude i čini im dobro u njihovim ovosvjetskim poslovima obzirom da drvo (građa) simbolizira ljude iskvarene vjere, koje on obrađuje kao što je u snu obrađivao drvo.
TRGOVAC (drvenom) građom simbolizira poglavara nad dvoličnjacima (munaficima). Trgovac ogrevnim drvetom simbolizira klevetnika i smutljivca.
KOVAČ simbolizira dostojanstvenog vladara, srazmjerno njegovoj jačini i vještim u obavljanju posla, kao i čovjeka koji je potreban ljudima obzirom da je nakovan; pod njegovom rukom.
Nakovanj simbolizira carstvo, a željezo vlast i moć. Ko sanja da je kovač i da od željeza izrađuje predmete kakve on hoće – dobit će veliku vlast, shodno kazivanju o Davudu a.s.: “Mi smo Davudu našu milost ukazali. –
O brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu i vi ptice! – i u činili da mu mehkano
gvožđe bude”.
Kovač može da simbolizira i vojskovođu obzirom da vatra simbolizira rat, a oružje se izrađuje od željeza. Kovač takođe može da simbolizira čovjeka koji čini zlo i koji radi posao džehennemlija, obzirom da je Vjerovjesnik
s.a.v.a.s. druga koji čini zlo uporedio sa kovačem koji, ako si sa njim, ako te ne sprži svojom vatrom, pogodit će te svojim varnicama (zlom). Ako se u snu kaže: – Taj i taj je otišao kod kovača ili mu je nešto dao, on će sjediti s čovjekom od koga nema nikakvog dobra. Kako da od takvog čovjeka bude dobra kad on, kao kovač, loži vatru od čije vreline, dima ili varnica čovjek može da izgubi vid ili da izgori tijelo i odjeću?
Ko sanja da je postao kovač – postići će od onoga što je navedeno u vezi s kovačem ono čega je on dostojan, bilo od dobra ili zla, a što se utvrđuje na osnovu ostalih pokazatelja.
PEKAR simbolizira čovjeka koji svoju opskrbu zarađuje kojekakvim riječima i svađom, jer svaki proizvod koji dotiče vatra simbolizira riječi i sporenje. Rečeno je da pekar simbolizira i pravednog vladara. Ko sanja da je pekar postići će udobnost, obilje i bogatstvo. Ko sanja da peče hljebne proizvode od bijelog brašna – živjet će prijatnim životom i drugima će ukazivati na koji način mogu postići bogatstvo i obilje. Ko sanja da je od pekara kupio hljeb, ali da ne vidi da ga je platio, živjet će prijatnim i radosnim životom i imati ogromnu opskrbu oko koje neće imati poteškoća.
Ako je pekar od njega uzeo pare za hljeb, to mu simbolizira riječi u vezi s nekom njegovom potrebom. Ko sanja da je on pekar i da svijetu za sitniš prodaje hljebove – on okuplja ljude u nečemu što je pokvareno i što izaziva smutnju.
Pekar, čak i ako se za njega kaže da je pravedan, ipak u sebi ima lošeg morala, jer je osnova njegovog posla vatra, a vatra je ružan gospodar.
LOŽENJE VATRE ogrevnim drvetom simbolizira klevetu.
HLJEB simbolizira znanje i islam obzirom da je islam stub vjere (imana), da je nosilac RUHA (duha) i života, a to isto je i hljeb za tijelo. Hljeb takođe simbolizira život i imetak.
POGAČA simbolizira Kur’an, Sunnet i imetak, zavisno od snivačevih potreba.
Pogača takođe simbolizira majku odgajateljicu kao i ženu dobre vjere i onu koja štiti svog muža.
Čista pogača simbolizira čist život, čisto znanje i lijepu i čestitu ženu.
Kukolj i ostalo u pogači simbolizira suprotno od navedenog.
Ko sanja da ljudima ili nemoćnim osobama dijeli hljeb, ako traži znanje, u tome će postići ono što želi, a ako je vaiz, to simbolizira savjete koje dijeli izuzev ako su oni kojima dijeli i koji od nje ga uzimaju iznad njega, ili ako im je to što je kod njega nepotrebno, u kom slučaju će oni imati loše posljedice a on će postići dobro, oni će biti loše sreće obzirom da je gornja ruka (ruka koja dijeli) bolja od donje ruke (ruke koja uzima), a sadaka simbolizira prljavštinu, koja se izdvaja iz imetka da bi on bio čist.
Ko sanja da mu je umrla osoba dala hljeb – dobit će od nekoga imetak ili opskrbu, odakle se i ne nada.
Ako neko sanja da vidi hljeb iznad oblaka, iznad krovova kuća ili u vrtovima palmi, hljeb će poskupiti. Isto važi i ako se tako sanjaju ostali artikli.
Ako neko sanja da je hljeb na tlu i da se gazi nogama, to simbolizira veliko izobilje usljed kojeg je došlo do obijesti i umišljenosti.
Ako ti dođe osoba koja kaže da je sanjala da je od nje pogaču uzela neka umrla osoba, ili da joj je pogača pala u vatru, ili ispala u klozetu, ili pala u smolu, uzmi u obzir stanje te osobe: ako je lažljivac ili ako živi u vrijeme uvođenja i slijeđenja novotarija u vjeri, ta osoba poziva ljude da slijede novotarije, ili pravi smutnju koju neki ljudi jedva čekaju obzirom da pogača simbolizira vjeru, koju ta osoba gubi i kvari.
Ako kod te osobe ne primijetiš nešto od navedenog i ako se iz njenog sna ne nazire što ukazuje na to, te ako taj čovjek ima bolesnu ženu, ona će mu umrijeti, a ako je slabe vjere, pokvarit će je. Ko sanja da mokri po hljebu stupit će u spolni odnos s osobom s kojom po šeriatu ne može stupiti u brak.
TRGOVAC PŠENICOM simbolizira vladara kome su pokorni drugi vladari ili trgovca koji je poglavar ostalim trgovcima, ili majstora kome su pokorni oni koji kod njega rade.
Ko sanja da je od trgovca pšenicom kupio pšenice – to znači da on od vladara traži da mu da neku upravu.
Ko sanja da je trgovcu pšenicom prodao pšenicu, a nije mu uzeo novac za nju on će se suzdržavati od ovosvjetskih dobara i bit će zahvalan Allahu dž.š. na Njegovim blagodatima obzirom da je plaćanje cijene svake stvari izraz zahvalnosti za tu stvar.
Ko sanja da ima pšenice, ali je ne dotiče niti osjeća potrebu za njom – postići će čast i ugled obzirom da je pšenica najčasnija hrana, a ako sanja da žudi za pšenicom, da je traži ili dotiče, zadesit će ga gubitak i poniženje, a ako je upravitelj, bit će smijenjen i razići će se sa svojim bližnjim, shodno kazivanju o Ademu a.s.
Prodavač brašna i ječma, bilo da je trgovac bilo
MLINAR , simbolizira osobu okupiranu brigom o sebi i svojim ovosvjetskim dobrima.
Ko sanja mlinara starca – on simbolizira snivačevu sreću i njegov san ukazuje na to da će dobiti opskrbu od svog prijatelja, a ako sanja mlinara mladića, njegov neprijatelj će mu pomoći da dobije opskrbu.
Ko sanja da je on mlinar i da je samljeo žita koliko mu je dovoljno – to znači da on ima dovoljno sredstava za život, a ako je samljeo više nego što mu je potrebno, takva će mu biti i sredstva za život.
Takođe, ko sanja da je mlinar – to znači da on izdržava sebe i svoju porodicu.
KASAP simbolizira meleka smrti. Ko sanja da je od kasapa uzeo nož – pogodit će ga bolest, a potom će ozdraviti i u životu će postići snagu.
Ko sanja da je zaklao životinju koju nije dozvoljeno klati – to ukazuje na njegovo nasilje i zbrkanost njegovih djela u odnosu na Allaha dž.š.
Ko sanja da je zaklao svog oca – on ocu čini dobro i pazi ga ukoliko u snu nije vidio krv jer ako je vidio krv, njegov san nije pohvalan.
Rečeno je i to da kasap simbolizira poteškoće u svim izuzev u dva slučaja: u pi­tanju duga, jer tada simbolizira njegovo vraćanje, i u pitanju okova, jer tada simbolizira oslobađanje od okova. Meleka smrti simbolizira nepoznati kasap, dok poznati kasap simbolizira osobu koja dijeli imetak sirotinji i nasljednicima.
Rečeno je i to da kasap simbolizira osobu koja prolijeva krv kao i to da on simbolizi ra vlasnika sablje.
Ko sanja da dijeli meso – on ogovara (gibeti) ljude. Ko sanja da svojoj bližoj rodbini dijeli govedinu, ako je on osoba koja čini dobro i uspostavlja red, on će dobro postupati prema bližoj rodbini, za života će pravedno podijeliti svoj imetak svojim nasljednicima i svoju djecu će poženiti ili poudavati.
ORUŽAR simbolizira čovjeka nasilnika, kao što to može biti npr. milicioner ili trgovac koji ljudima uskraćuje njihova prava i uzima imetke.
Osoba koja peče na plamenu ili žaru simbolizira odgajivača. Ko sanja da je kupio komad pečenja – uposlit će vještog radnika.
Rečeno je i to da pečenje simbolizira čovjeka čiji govor izaziva smutnju. Pekar i svako onaj ko u svom poslu koristi vatru simbolizira čovjeka koji govori svakakav govor, koji se spori, koji čini grijehe i si., kao što su vladarove sluge, sudijski pomagači ili trgovački posrednici.
VREĆA , u vezi sa stvarima, simbolizira tajnu, a otvaranje vreće simbolizira otkrivanje tajne i iznevjera vanje povjerenja.
PRODAVAČ POVRĆA simbolizira čovjeka niskog govora i čovjeka u brizi i tuzi. Prodavač dinja simbolizira bolešljivog čovjeka.
Piljar simbolizira čovjeka koji ljudima govori zle riječi a oni mu uzvraćaju još gore.
OSOBA KOJA MUZE OVCE I KOZE simbolizira čovjeka koji skuplja imetak.
OSOBA KOJA MUZE KRAVE simbolizira čovjeka koji nešto potražuje od radne snage.
Osoba koja muze sitnu stoku (ovce i koze) simbolizira i čovjeka lijepog spomena, ko­ji postupa po prirodnoj (čistoj) vjeri, koji sakuplja halal imetak i koji traži znanje.
ČOVJEK KOJI PRAVI HAVANE I TUČKOVE simbolizira čovjeka sklonog tuči, a neki vele da on simbolizira izvršitelja vlasti ili dželata kome je taj posao izvor prihoda.
OSOBA KOJA ČUPA DLAKE ILI PERJE ZAKLANIH ŽIVOTINJA simbolizira izdajicu ili pokvarenjaka i nasilnika, jer on čupa imetke ljudi obzirom da vuna, dlake i perje simboliziraju imetak. Neki vele da ta osoba simbolizira skrbnika koji na nepravedan način jede imetke svojih štićenika.
PRODAVAČ “NATIFA” (vrsta slatkog jela) i prodavač slatkiša simboliziraju osobe slatkog govora i nježne naravi Neki vele da oni simboliziraju osobe koje pišu naučna djela a neki, opet, da simboliziraju osobe koje medu ljude ubacuju neprijateljstvo i klevete.
PRODAVAČ U SIRĆETU UKISELJENOG VOĆA simbolizira bolešljivog čovjeka.
OSOBA KOJA PROIZVODI ULJE , ako ga proizvodi od sezama, simbolizira poglavara i bogataša, a ako ga proizvodi od ostalih plodova, simbolizira čovjeka koji s naporom i mukom skuplja imetak.
PRODAVAČ RIBA simbolizira čovjeka koji prodaje robove obzirom da riba simbolizira robinju ili ženu.
PRODAVAČ ŠEĆERA simbolizira ljubaznog čovjeka.
Ko sanja da prodaje šećer i da za njega dobija dirheme (sitan novac) – on ljudima govori ljubazne riječi a i oni njemu odgovaraju ljubaznošću.
PRODAVAČ MASLA simbolizira bogataša koji čini nasilje onima koji žive s njim.
PRODAVAČ ŽIVOTINJSKIH GLAVA simbolizira poglavara nad poglavarima. Ko sanja da je od takvog prodavača kupio životinjsku glavu on od poglavara traži uposlenje koje bi mu donijelo korist.
KOLJAČ STOKE simbolizira čovjeka koji čini nasilje.
NEPOZNATI OBUĆAR simbolizira čovjeka koji pravilno dijeli naslijeđe, To isto simbolizira i KOŽAR obzirom da životinjska koža simbolizira naslijeđe
PRODAVAČ OBUĆE simbolizira trgovca robinjama i onog koji uljepšava ženske predmete obzirom da sandala simbolizira ženu.
ŠIVAČ simbolizira čovjeka koji ljude ujedinjuje u dobru, njegov blagoslov obuhvata i velikane i obične ljude i njegovom zaslugom se objedinjuju razne suprotnosti.
Ko sanja da sam sebi nešto šije – on nastoji da uljepša svoj ovosvjetski život čuvajući pritom ispravnost svog vjerovanja. Ko sanja da šije ali da mu šivenje ne ide od ruke – on nastoji pomiriti suprotnosti ali u tome ne uspijeva.
Ko sanja da šije odjeću svoje žene zadesit će ga neka neprijatnost.
TRGOVAC TEKSTILOM simbolizira dobrog čovjeka koji ljude upućuje u ovosvjetsko i u onosvjetsko dobro ukoliko za robu u snu ne uzi ma novac.
Ako, pak, za tekstil uzima dirheme, on radi dobročinstvo iz rijaluka (da bi drugima pokazao da je dobar), a ako robu naplaćuje zlatnicima, to znači da on prenosi riječi (rekla-kazala) i da će pretrpjeti gubitak.
STARETINAR simbolizira siromaštvo, a prodaja starudije ukazuje na nestanak siromaštva. MESAR simbolizira isto što i prizvođač obuće, a neki vele da simbolizira isto što i prodavač obuće.
PRODAVAČ PTICA simbolizira trgovca robljem i rijetkim stvarima. To isto simbolizira i trgovac rijetkim stvarima i SAMARDŽIJA obzirom da samar simbolizira strankinju (ne-Arapkinju).
VETERINAR simbolizira čovjeka koji pomaže vojsku i velikane u njihovim poslovima.
Kaže se da veterinar simbolizira i liječnika, kupičara (puštača krvi), bolničara, ortopeda i dr. što je u vezi s pružanjem zdravstvene pomoći obzirom da veterinar liječi tjelesne (ali ne i duševne) bolesti.
TRGOVAC . Ko sanja da sjedi u radnji u kojoj je smještena razna trgovačka roba da na sebi ima trgovačko odijelo, da naređuje i zabranjuje, to znači da će postati poglavar (šef) u trgovini. Ako neko ko nije veliki trgovac sanja da u ruci ima vagu, kantar, mastionicu, pero ili nešto drugo od trgovačkih pomagala – bit će siguran od siromaštva (tj. neće osiromašiti).
DRAGULJAR simbolizira pobožnog i čestitog čovjeka.
BRUSAČ DRAGOG KAMENJA simbolizira čovjeka koji ljudima govori ružne riječi.
TRGOVAČKI POSREDNIK simbolizira osobu koja tvrdi da je darežljiva i u koju se ljudi pouzdaju.
SLASTIČAR simbolizira ljubaznog dobročinioca ukoliko u snu ne naplaćuje svoju robu (slatkiše), a ukoliko naplaćuje, on je muraija (sva njegova dobrota je sračunata na to da je drugi vide).
VINAR (trgovac vinom) simbolizira čovjeka koji ima haram imetak, koji zarađuje na nepošten način i koji druge navodi na zlo.
NOSAČ simbolizira blagu osobu i osobu koja je u brigama.
OSOBE KOJE SE BRINU O KAMILAMA, MAGARCIMA, MAZGAMA I KONJIMA simboliziraju upravitelje koji vode i planiraju vojne poslove.
IZRAĐIVAČ PANCIRA simbolizira osobu koja poziva ljude na prijateljstvo i drugarstvo.
IZRAĐIVAČ STRIJELA simbolizira skromnog pobožnjaka, a neki vele da simbolizira potkazivača.
IZRAĐIVAČ LUKOVA simbolizira poglavara utješitelja.
IZRAĐIVAČ ŠTITOVA simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja.
KOPLJAR simbolizira upravitelja.
IZRAĐIVAČ OKLOPA simbolizira učitelja koji upućuje na dobro, a neki vele da on simbolizira osobu koja ima vlast.
SEDLAR simbolizira trgovca robinjama obzirom da sedlo simbolizira ženu ili robinju, odnosno mjesto gdje čovjek sjeda.
IZRAĐIVAČ VREĆA simbolizira čovjeka koji ljude podstiče na putovanje, a neki vele da on simbolizira čovjeka kojem ljudi povjeravaju svoje tajne.
STRIGAČ simbolizira čovjeka koji šteti bogatašima, a koristi siromasima:
UVOZNIK simbolizira čovjeka koji sakuplja ovosvjetska dobra.
KAZANDŽIJA simbolizira ubirača desetine.
ČUVAR simbolizira otkrivanje tajne.
HAMAMDŽIJA simbolizira čovjeka koji okuplja ljude u griješenju. Hamamdžija takođe simbolizira izdržavaoca onih koje kupatilo simbolizira. Kupatilo, inače simbolizira mnogo šta.
KOPAČ JAMA simbolizira čovjeka koji pravi zamke i podvale ukoliko u snu ne naiđe na vodu, a ukoliko naiđe na vodu, to onda simbolizira neko dobro. Kopanje, u osnovi, simbolizira postavljanje zamki.
OSOBA KOJA KOPA BRDA simbolizira osobu koja se bori protiv velikana. Reče no je i to da kopač simbolizira čovjeka u muci i teškoći kojih se neće osloboditi dok je živ.
Ko sanja da kopa vlažnu zemlju prepustiće se neistini od koje neće imati koristi. Rečeno je da kopač simbolizira zavidnika i spletkara.
KUPIČAR (puštač krvi iz potiljka) simbolizira profesiju koja olahko sudi o ljudskim duša ma osjećajima i izgledima, kao npr. vladar, sudija, liječnik ili pisar.
Ako ti neko kaže da je sanjao kupičara (puštača krvi), razmotri njegov slučaj, pa ako neko potražuje njegovu krv ili je u ratu, bit će ubijen metalnim predmetom i krv će mu teći iz potiljka, ako je bolestan ozdravit će posredstvom liječnika; ako se od njega potražuje imetak koji je on obavezan vratiti, kao npr. dug ili nešto što mu je povjereno, vrati će ga posredstvom sudije; ako želi da se oženi, oženit će se i pisar će mu sastaviti dokument o njegovim obavezama; ako nije ništa od navedenog, nešta će prodati, kupiti, ili će mu biti vraćen dug, ili će biti dužan i potraživan za dug.
ORAČ simbolizira čovjeka koji se bavi opasnim poslovima, a neki vele – čovjeka koji je okupiran dobrim poslom.
FRIZER simbolizira čovjeka koji popravlja poslove ljudi kod vladara.
RANAR simbolizira čovjeka koji poziva ljude na dobro i međusobnu bliskost.
VRAČ sa zmijama simbolizira jako nevjernu osobu. Vračanje (zapisivanje) u snu ako se u njemu spominje Allahovo dž.š. ime, simbolizira izbavljenje od briga.
RIZNIČAR (skladištar) simbolizira dvoličnjaka kod koga je skupljen nedozvoljeni imetak.
STRUGAR simbolizira čovjeka koji se bori protiv munafika i koji im krade imetak.
TELALA nije pohvalno sanjati.
UZGAJIVAČ BOSIOKA simbolizira osobu koja strpljivo podnosi teškoće i koja je zadovoljna Allahovom dž.š. odredom.
OSOBA KOJA KRPI ODJEĆU simbolizira ono ga ko se izvinjava nakon što je počinio nešto a za što nema izvinjenja, kao i onoga ko je u nekakom sporu.
Ko sanja da krpi odjeću svoje žene, nakon što se ukazala njena golotinja, to znači da će je on napasti da ona čini nemoral, a kasnije će joj se izvinjavati za lažno optuživanje. Ko sanja da sam sebi krpi odjeću bit će u sporu sa nekim od svoje bliže rodbine i družit će se sa nekim od koga nema ni kakva dobra.
PASTIR simbolizira upravitelja ili poučavatelja djece, ili onoga ko izvršava vladareva ili sudijina naređenja.
Ko sanja da arabija (beduin) čuva stoku – to znači da on uči Kur’an, ali ne razumije kur’anske poruke. Čuvar horasanskih deva simbolizira upravitelja nad ne-Arapima.
IZVIĐAČ simbolizira upravitelja.
PRODAVAČ OLOVA simbolizira slabašnu osobu.
STAKLAR simbolizira trgovca robinjama.
VODONOŠA simbolizira čovjeka od vjere koji je bogobojazan i kome ide od ruke činjenje dobrih djela ukoliko vodu u snu ne naplaćuje. Ako neko sanja da je mješinu napunio vodom i da ju je odnio u svoj stan bez namjere da pije, on će skupiti neki imetak koji će trošiti neko drugi. Ako neko sanja da nosi vodu nekom čovjeku i da ju je naplatio, on će preuzeti neku odgovornost a osoba kojoj je odnio vodu će dobiti neki imetak od strane vladara obzirom da rijeka simbolizira vladara.
Voda u posudi simbolizira skupljeni imetak. Osoba koja napaja ljude iz čaša i vrčeva simbolizira čovjeka od vjere koji čini dobra djela, kao što je učenjak ili savjetodavac.
Osoba koja nosi vodu u mješini, krčagu i dr. simbolizira povjerenika nad imecima i stvarima datim mu na čuvanje.
PAPIRNIČAR simbolizira varalicu.
PRODAVAČ STARE ODJEĆE simbolizira poznavaoca besposlica.
MJENJAČ simbolizira učena čovjeka, čije znanje se može iskoristiti jedino u dunjalučke svrhe. Mjenjač takođe simbolizira čovjeka čiji je posao vezan za izmjenu riječi, diskusiju, razmišljanje, postavljanje pitanja i davanje odgovora, koji ukrašene riječi mijenja i razmjenjuje, kao što razmjenjuje novac. Tako, on može simbolizirati sudiju koji ima svoju vagu, svoj sud i svoju pravdu, čija vaga može biti vaga njegovog nefsa (životinjskog duha) i njegovog jezika, čiji tasovi vage simboliziraju njegove uši, čiji utezi, mjerila, pravda, presude, dirhemi (srebrnjaci) i dinari (zlatnici) simboliziraju sporove ljudi koje on vodi. Rečeno je da mjenjač može da simbolizira i pravnika, koji uzima pitanja, a po pravdi i mjeri daje odgovore. On takođe može da simbolizira tumača snova obzirom da on vaga i mjeri ispričane mu snove uzimajući krupan novac, odnosno zamršen govor mijenjajući ga u sitni novac, odnosno tumačeći značenje snova, ili uzimajući nevezan govor, kao što su dirhemi, a vraćajući povezan i osmišljen govor, kao što su zlatnici.
Ko sanja da je mjenjaču dao zlatnike (krupni novac), a uzeo srebrnjake (sitni novac), da bi mu se protumačio san, treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako ima neki spor, izgubit će ga; ako ima neku robu, prodat će je i više neće biti njen vlasnik; ako nije ni jedno ni drugo, desit će mu se nešto zbog čega će se morat obratiti pravniku ili tumaču snova, i na kraju će mu se desiti nešto što mu ne odgovara i što će ga rastužiti obzirom da je za krupninu uzeo sitninu i da riječ “dirhem” tj. sitni novac (u ar. jeziku) u sebi sadrži riječ “hem” tj. brigu. Izuzetak čini ako su za snivača dirhemi u ranijim snovima po pravilu imali dobro značenje. Isto je i ako sanja da uzima zlato a daje dirheme obzirom da je zlato pokuđeno i simbolizira gubitak (“zeheb” – zlato, “zehebe” – izgubiti, ostati bez nečega), a korist koju dobije bit će neznatna. Izuzetak u vezi s uobičajenim ranijim snovima važi kao i za prošli primjer.
OSMATRAČ simbolizira upravitelja. Ako neko sanja da osmatranje vrši s orahova stabla, dobit će upravu nad ne-Arapima tvrdicama.
NOŽAR simbolizira čovjeka koji poučava ljude okretnosti i snalažljivosti.
PROSJAK simbolizira osobu koja traži znanje; ako dobije ono što prosi, postići će znanje. Prosjakova skrušenost i poniznost simboliziraju pobjedu.
PLIVAČ simbolizira čovjeka koji traži nauke i vladarske poslove.
SIHIRBAZ simbolizira smutljivca.
KOTLAR simbolizira časnog čovjeka koji čini dobro i korist i koji uspostavlja dobre odnose između uglednih i običnih ljudi.
Za LOVCA se kaže da simbolizira čovjeka koji naginje ženama i koji pravi varke u potrazi za njima obzirom da se takvim metodima služi i pri lovu. Lovac može da simbolizira trgovca robljem.On, isto tako može da simbolizira hamamdžiju ili poučavatelja u Kur’anu kao i svakoga onoga ko u svom poslu ili zanatu koristi sredstva koja su mu na raspolaganju da bi ljude ulovio iz zasjede.
Lovac takođe može da simbolizira i svodnika.
Ko sanja da se druži s lovcem ili da je postao lovac, da bi mu se protumačio san, treba uzeti u obzir šta i kako je lovio, šta tome čovjeku inače dolikuje, kao i ostale pokazatelje na javi i snu. Tako ako je lovio u moru, ili je na kopnu lovio ono što je dozvoljeno loviti, njegov lov je dobar, a ako je lovio u zabranu, ili lovio nešto što nije dozvoljeno loviti, ili je lovio na nedozvoljen način u tom slučaju njegov lov nije dobar.
Lovac na krvoločne zvijeri simbolizira velikog vladara koji lomi neprijateljsku vojsku i pobjeđuje vladare silnike. Lovac na sokolove, jastrebove i ptice grabljivice simbolizira vladara koji zamkama i varkama, “lovi” vladare silnike i odmetnike.
Lovac na vrapce i druge ptice vrapčarke simbolizira trgovca koji zamkama i varkama “lovi” ugledne ljude. Lovac na divlje životinje simbolizira čovjeka koji postavlja zamke strancima (ne-Arapima) i dovodi ih u očaj.
RIBOLOVAC simbolizira osobu koja žudi za ženama, bilo da su u pitanju slobodne žene, robinje ili sluškinje.
PUNOPRAVNI SVJEDOK simbolizira čovjeka koji pobjeđuje neprijatelje.
PISAR simbolizira čovjeka koji iznalazi varke, poput kupičara (puštača krvi), tako da pero pisara odgovara skalpelu kupičara a tinta pisara odgovara krvi koju kupičar pušta, ili poput čovjeka koji veze.
Pisar može da simbolizira i orača, tako da pero odgovara ralu, a tinta sjemenu. Zatvorena knjiga (ili pismo)simbolizira skrivenu vijest, a otvorena knjiga (pismo) simbolizira poznatu vijest.
IZRAĐIVAČ PIŠTALJKI simbolizira čovjeka okupiranog ovosvjetskim dobrima, koji više voli zlo nego dobro. Rečeno je i to da izrađivač pištaljki simbolizira varalicu, obmanjivača, kao i to da simbolizira parničara.
Ako neoženjen čovjek sanja da pravi pištaljku, to znači da će mu žena kojom će se oženiti biti lijepa morala, ali će biti govorljiva obzirom da pištaljka daje ton.
BOJADŽIJA simbolizira klevetnika. Ko sanja da mu bojadžija boji u njegovom stanu, takav san simbolizira smrt. Bojadžija može da simbolizira i osobu koja čini dobro.
ZLATAR simbolizira opasnog lažova od koga nema nikakva dobra, jer on svoj govor “kuje” dimom i vatrom. Ako nešto u vezi sa zlatarom koji se sanja ukazuje na dobro kao npr. ako se on sanja u džamiji ili ako uči Kur’an, u tom slučaju on simbolizira isto što i tkalac ili namještač kostiju ili neki drugi zanatlija koji sirovinu vaja u fabrikat.
BRUSAČ simbolizira dostojanstvenog ministra, koji naređuje i zabranjuje, koji šteti i koristi kao vladar, tako da njegove sablje simboliziraju njegovu vojsku, a njegova pomagala simboliziraju njegove naredbe i zabrane.
Brusač takođe može da simbolizira šeriatskog pravnika ili sudiju, čija pravna rješenja odnosno presude odgovaraju njegovim sabljama, ili, pak, vaiza, kod koga sablje odgovaraju ljudskim srcima, koja on glača i s kojih skida hrđu, ili, pak, ljekara, kod koga sablje odgovaraju njegovim lijekovima koji “sijeku” bolesti.
Ko sanja da je brusač radit će od već navedenog ono što njemu dolikuje.
Ko sanja da sa brusačem učestvuje u nekom nedozvoljenom poslu – to znači da će na javi učestvovati u nekom poslu s nekom od osoba koju simbolizira oštrač.
Za KOVAČA METALNOG NOVCA Ibn Sirin kaže da simbolizira čovjeka klevetnika, ogovarača i prenosioca tuđih riječi.
Takođe je rečeno da kovač novca simbolizira dobročinitelja koji je ljubazan u ophođenju ukoliko za svoj posao u snu ne uzima platu.
Rečeno je i to da kovač novca simbolizira čovjeka koji govor pretvara u dobro i ljepot.
Ko sanja da pred kapijom imama kuje zlatnike i srebrenjake ako je dostojan uprave, dobit će je. Takođe je rečeno da kovač novca simbolizira osobu koja redovno obavlja namaze i koja čuva ono što joj se povjeri. Kovanje loših dirhema simbolizira prostački govor i riječi bez djela.
LJEKAR simbolizira alima upućenog u vjeru kao i svakog obnovitelja i centralnu figuru u pitanju vjere ili dunjaluka, kao npr. šeriatskog pravnika, sudiju, vaiza, čiji vazovi su lijek i protuotrov raznim bolestima, odgajatelja, gospodina, štavioca koji popravlja životinjske kože, puštača krvi – obzirom na ljekovitost puštanja krvi… Ako neko sanja da je neki sudija ili učenjak postao ljekar, to znači da će se povećati njegova dobrostivost i korisnost.
Ako neko sanja da je neki ljekar postao sudija, ili šeriatski pravnik, ako je ljekar musliman i ako je nadaren mudrošću, povećat će mu se spomen, porasti položaj i uzdići stepen u njegovoj struci, a ako ljekar nije musliman i nije nadaren mudrošću, zapašće u iskušenja, a možda će nekoga i upropastiti svojom medicinom zbog svog neznanja i svoje smjelosti, jer medicina u snu, ako je u rukama onoga ko nije za medicinu, simbolizira otrov.
Ko sanja da neki ljekar prodaje kefine – neka ga se čuva jer je on krvnik i varalica u liječenju, pogotovo ako su kefini koje je u snu prodavao bili savijeni, što još više potvrđuje da je on u liječenju prevarant i da obični svijet ima krivu predstavu o njemu.
Ako neko sanja da je ljekar postao štavilac, to ukazuje na njegovu vještinu i da je mnoge izliječio, izuzev ako je koža koju štavi pokvarena i truhla, što u tom slučaju znači da je on neznalica i prevarant.
ZANATLIJA KOJI VEZE simbolizira učenjaka koji spletkari i laže.
TRGOVAC STOČNOM HRANOM simbolizira čovjeka koji ima mnogo imetka.
PARFIMER simbolizira odgajatelja, učenjaka ili pobožnog čovjeka. U osnovi, parfimer simbolizira čovjeka o kome se govori s pohvalom.
UBIRAČ DESETINE simbolizira čovjeka koji ulazi u poslove drugih.
PRODAJA PREDIVA simbolizira odlazak na put.
RONILAC simbolizira vladara ili vladarovog ortaka.
Ko sanja da roni u moru – ući će u vladarov posao, a ako je u snu iz mora izvadio biser, vladar će mu dati robinju koja će mu roditi lijepog sina, shodno riječima Uzvišenog: “…a služit će ih posluga nalik na biser skriveni”.
Ko sanja da roni u potrazi za biserom – to znači da on traži tajanstveno znanje ili da traži imetak izlažući se opasnosti, i u tome će uspjeti srazmjerno uspjehu pri vađenju bisera u snu.
BJELILAC PLATNA simbolizira čovjeka koji opominje u vjeri i daje savjete, čijim posredstvom će ljudi činiti pokajanje za svoje grijehe.
Rečeno je i to da bjelilac platna simbolizira čovjeka čijim poticajem će ljudi dijeliti sadaku ili čijom zaslugom će se rješavati nečije brige obzirom da prljavšti na na odjeći (i platnu) simbolizira grijehe i brige.
BRAVAR simbolizira telala. Ko sanja da je zaključao vrata svoje radnje – on će robu prodavati na dražbi, a ako sanja da je zaključao kućna vrata, bit će posrednik u vezi sa ženidbom.
IZRAĐIVAČ KAPA simbolizira poglavara.
SOBAR simbolizira trgovca robovima obzirom da sobar prati ženske poslove.
TRGOVAC UGLJEM simbolizira nepravednog vladara koji osiromašuje svoje podanike obzirom da drveće simbolizira ljude, a vatra – vladara.
Ako neko sanja da je ugalj na tržištu postao tražen to simbolizira ljude koje je vladar osiromašio i kojima će vratiti njihove imetke.
IZRAĐIVAČ KOTLOVA simbolizira čovjeka dugog životnog vijeka, shodno riječima Uzvišenog: “Oni su mu izrađivali što god je htio: hramove i spomenike, i zdjele kao čatrnje, i kotlove nepokretne”.
PROIZVOĐAČ PAMUKA simbolizira čovjeka koji ima imetak koji s naporom zarađuje.
MJERILAC ŽITA simbolizira pravednog upravitelja ukoliko ne zakida na mjerenju.
VRAČ simbolizira čovjeka koji se bavi neistinom i varanjem.
OSOBA KOJA SURMOM LIJEČI OČI simbolizira čovjeka koji poziva na dobro i koji obnavlja vjeru.
GEOMETAR simbolizira čovjeka koji ispituje i bavi se stanjem ljudi.
Ko sanja da premjerava zasijanu zemlju – on ispituje stanje ljudi koji čine dobro; ako sanja da premjerava vinograd, ispituje stanje svoje žene; ako premjerava šumu, ispituje stanje ljudi u kojima ima vjere; ako sanja da premjerava put otići će na put, srazmjerno dužini puta kojeg je premjerio; ako je pred odlaskom na hadždž, otići će; ako premjerava pustinju, pobijedit će brigu; ako premjerava ozelenjelo zemljište čijeg vlasnika ne poznaje, postat će pobožan i ispravan.
KRADLJIVAC u snu simbolizira varalicu i onoga ko traži nešto što mu ne pripada, a može da simbolizira i čovjeka koji kvari žene drugih ljudi tajno se sastajući s njima u njihovim posteljama ili kupatilima.
Nepoznati kradljivac simbolizira meleka smrti obzirom da se on prikriva u vrijeme kad hoće da uzme dušu i obzirom da on bez dozvole ulazi u kuću, a imetak i duše tumače se jednako.
Kradljivac može da simbolizira i zvijer, zmiju ili vladara. Rečeno je i to da crni kradljivac simbolizira crnu žuč, bijeli kradljivac – sluz, crveni kradljivac- krv i žuti kradljivac (žutu) žuč.
Ako neko sanja da je u neku kuću ušao neki kradljivac, da je uzeo nešto iz te kuće i otišao, u toj kući će neko umrijeti, a ako ništa ne uzme taj neko će biti pred smrću ali će se spasiti.
SLIKAR u snu simbolizira osobu koja laže na Allaha dž.š. i koja se odala bid’atima (inovacijama u vjeri). Slikar može da simbolizira i pjesnika, svirača, pjevača i druge koji zarađuju imetak na besposlicama koje izvode rukama ili ustima.
UČITELJ simbolizira vladara koji postupa pravedno: Nepoznati učitelj djece simbolizira zapovjednika (emira), ili sudiju ili senatskog pravnika kao i svakog onog ko ima moć, čija riječ se sluša, ko naređuje i zabranjuje.
On može da simbolizira i tamničara koji u tamnici drži neznalice, ili lovca ili prodavača vrabaca i tome slično. Ko sanja da je postao učitelj, ako želiš da tumačiš njegov san razmotri njegov slučaj i ono u čemu njemu dolikuje da bude odgajatelj.
Nepoznati učitelj takođe može da ukazuje na Allaha dž.š., kao što na Njega ukazuje i sudija, shodno riječima Uzvišenog: “Milostivi poučava Kur’anu, stvara čovjeka, uči ga govoru”, jer On poučava sva svoja stvorenja.
ISTRAŽIVAČ simbolizira čovjeka koji se bori protiv munafika i koji varkom uzima njihove imetke.
PLJAČKAŠ GROBOVA simbolizira čovjeka koji traži tajanstveno znanje, a ako nije čovjek od nauke, onda je svodnik. Pljačkaš grobova takođe simbolizira istraživača prikrivenih i sakrivenih stvari i blaga kao i onoga ko se raspituje o ljudima u vezi sa svjedočenjem. Ako on u snu prenosi umrle osobe, postići će ono što želi; ako iskopa mrtvaca, on traži znanje koje će mu koristiti za dunjalučka dobra; ako je iskopao imetak, on zarađuje (traži) haram imetak; ako je iskopana osoba živa, nauka koju izučava obogaćuje ga u vjeri; ako traži imetak, taj imetak je halal.
Ako neko sanja da u vezi s nekom svojom potrebom razgovara sa umrlim osobama, toj potrebi će mu biti udovoljeno.
TRGOVAC ROBLJEM simbolizira glasnika obzirom da roblje simbolizira vijesti.
TRGOVAC ŽIVOTINJAMA simbolizira upravitelja.
GREBENAR simbolizira čovjeka koji se spori i koji uzrokuje strahote. Ko sanja da grebenom puca (pamuk ili vunu) – bit će u nekom sporu; ako pucanje radi vješto pobijedit će u sporu.
KRITIČAR simbolizira čovjeka koji iz svake stvari odabire ono što je najbolje, kao što čini pravedni sudija, učeni šeriatski pravnik koji se čuva harama, vješti tumač snova, pobožnjak koji je oprezan u odnosu na šejtanske varke i slične osobe koje se ne daju prevariti.
POTKIVAČ simbolizira čovjeka koji zbog imetka ljude stavlja na muke. Ko sanja da je potkovan kao što se potkivaju goveda a da pri tom ne osjeća bol – postići će imetak, a ako osjeti bol, imat će štete.
TUMAČ SNOVA simbolizira suca šeriatskog pravnika, ljekara i svakog onog ko ljude razveseljava ili žalosti.
Tumač snova takođe može da simbolizira i džamiju, kao i učača Kur’ana, jer je on taj koji kazuje radosne vijesti, a i upozorenja.
On takođe može da simbolizira i sve one koji u svom poslu nešto mjere ili vagaju. Tumač snova takođe može da simbolizira sudskog istražitelja obzirom da on ispituje ljudske sramote.
On može da simbolizira i bjelioca platna, gasala, strigača i svakog onog ko ljude rješava briga. On može da simbolizira i dvorskog službenika koji prati dokumentaciju koja stiže od vladara iz raznih krajeva obzirom da on tumači i snove koji se prenose do njega da ih je neko sanjao. Ko sanja da je postao tumač snova, ako je dostojan uprave, dobit će je, ako traži nauku i uči Kur’an, postat će hafiz; ako je sposoban za neki administrativni posao, dobit će ga; ako se bavi medicinom, usavršit će je; ako nije u pitanju ništa od navedenog postat će mjenjač, ili istraživač, ili bjelilac platna, ili gasal, ili strigač, ili učač Kur’ana, zavisno od toga koliko dugo je (u snu) bio tumač snova i koliko snova je protumačio.
Ako neko sanja da je tumaču snova pričao san i da mu ga tumač nije protumačio, to znači da on ne postupa u skladu s mudrošću i sa Sunnetom Allahovog Poslanika s.a.v.a.s., a ako ne razumije pitanja (koja mu tumač postavlja), niti razumije tumačenje sna, bit će mu potreban neko koga simbolizira tumač snova, kome će morati da se obrati u vezi s nekom potrebom u svom poslu.
Neki vele da tumač snova simbolizira čovjeka koji istražuje ljudske posrtaje.
NAMJEŠTAČ KOSTIJU simbolizira pravednog vladara koji traži da se poštuju prava i od sudija traži pravednost.
Namještač kostiju u osnovi ima dobro znače­nje i simbolizira svakog onog ko čini dobra djela i u vjerskom i u dunjalučkom pogledu, kao što je vladar, sudija, šeriatski pravnik, osoba koja mnogo udjeljuje sadaku, obućar, šivač, kotlar, građevinar, veterinar i sl.
Ako neko sanja da je potražio zdravstvenu pomoć od namještača kostiju, da bi mu se protumačio san, treba uzeti u obzir njegovu situaciju, vrstu i mjesto njegove povrede tako da se na osnovu namještača kostiju može odrediti s kim se snivač druži.
Tako, ako snivač kaže da je sanjao da na vratu ima čir, da je otišao kod namještača kostiju, da mu je ovaj metalnim predmetom otvorio čir i istisnuo sve što je bilo u njemu to znači da je snivač imao na vratu obavezu svjedočenja, ili je trebao ispuniti neki zavjet, ili vratiti dug i toga se je oslobodio posredstvom sudije ili nekog učenog čovjeka.
Ako sanja da su mu poiskakivali zglobovi, ili da su mu se kosti porastavljale te da mu ih je namještač sastavio tako da mu je tijelo postalo zdravo, to znači da će on skrojiti odijelo i odnijeti ga šivaču da ga šasije; ako mu se to desilo samo s desnom rukom i da mu je namještač kostiju pričvrstio ruku i objesio je o vrat, u tom slučaju namještač simbolizira čovjeka koji ga prisiljava i upućuje na ono što je pozitivno, na dobročinstvo i aktivnost, a odvraća ga od življenja na račun drugih.
Isto se tumači i ako je u pitanju jedna ili obje noge izuzev ako snivač ima jahaću životinju i u tom slučaju se boji da bi se životinji moglo nešto desiti i da će joj biti potrebna usluga veterinara.
PRODAVAČ VRETENA simbolizira čovjeka koji otkriva ljudske tajne.
IZRAĐIVAČ ČEŠLJEVA simbolizira čovjeka koji otklanja ljudske brige.
PUŠTAČ KRVI IZ VENA ako krv pušta uzdužnim rasijecanjem vene, simbolizira čovjeka koji ima lijep govor i koji među ljudima uspostavlja prisnost, a ako krv pušta poprečnim rasijecanjem vene on simbolizira čovjeka koji među ljude ubacuje neprijateljstvo, koji kleveće i podbada. Pobjeda simbolizira geometra a geometar – pobjedu.
GONIČ DEVA simbolizira čovjeka koji prati i sređuje ljudske poslove.
OSOBA KOJA VRŠI POZLATU simbolizira čovjeka koji uljepšava ovosvjetska dobra i čini da mu ona budu draga.
SOLAR simbolizira tamničara. Neki vele da solar simbolizira vladarovog konjušara.
Neki, opet, vele da on simbolizira ministra koji se brine o vladarovoj vojsci i koji posreduje između vladara i podanika. On može da simbolizira i čovjeka koji se brine o magarcima, konjima, mazgama, devama i sl. Prodavač soli simbolizira čovjeka koji ima sitni imetak.
PRODAVAČ EKSERA simbolizira čovjeka koji upućuje ljude na međusobnu ljubav.
PRODAVAČ i KUPAC imaju suprotna značenja.
Ko sanja da je nešto prodao ili kupio, to znači da je on na nešto prisiljen i da ima neku potrebu obzirom da čovjek ne prodaje izuzev ako je na to prisiljen a kad je prisiljen, on prodaje nešto da bi mogao kupiti nešto drugo, jer prinuda čovjeka tjera da iznalazi rješenja.
Ko sanja da prodaje neku stvar koju voli – on će zapasti u neku pometnju, nemir i opasnost, pokušavajući prodajom da se spasi od propasti.
Ko sanja da prodaje neku pokuđenu stvar – u tome nema nikakvog dobra. Ko sanja da je kupio neku omiljenu stvar – on iznalazi rješenje za nešto čega se boji, a ako sanja da je kupio pokuđenu stvar, njegovo iznalaženje rješenja je pogrešno i zapast će u brigu i tugu.
OŽIVITELJ MRTVIH simbolizira čovjeka koji spašava ljude iz ruku vladara. Rečeno je da oživitelj mrtvih simbolizira štavioca (kožara).
IZRAĐIVAČ VAGA kod koje se tasovi izjednačuju kad se objesi simbolizira isto što i kovač.
TKALAC simbolizira čovjeka koji skuplja imetak s mukom radeći svoj posao, onog koji trči za onim što traži ili požuruje u poslu, kakav je npr. konjanik koji na putu ili u borbi podbada konja.
Tkalac može da simbolizira i zidara , koji na zidu kojeg zida koristeći svoj potrebni alat i materijal podsjeća na tkalca za stanom.
Tkalac može da simbolizira i samog tkalca, ili pisca, ili orača.
Tkanje simbolizira situaciju u kojoj se čovjek nalazi, kao što je bolest, briga, putovanje, rasprava, čitanje ili pisanje; i ako se tkanje prekine, čovjek će se osloboditi situacije u kojoj se nalazi, srazmjerno tome koliko je u tkalačkom stanu ostalo nedovršenog tkiva. Rečeno je i to da tkanje u snu simbolizira odlazak na put ili sporenje s nekim.
ONAJ KOJI SNUJE TKANINU simbolizira čovjeka koji se brine oko jahaćih ili tovarnih životinja. Snovač takođe može da simbolizira osobu koja kontaktira između dvije strane ili, pak, dvoličnjaka.
UŽAR simbolizira geometra, turistu, putnika ili bilo koga ko nešto usukuje i učvršćuje, kakav je npr. muftija, sudija ili poglavar. Ko sanja da usukuje uže – otići će na put, ili će premjeravati zemlju ako mu je to posao, ili će učvrstiti posao koji na javi obavlja, ili će to pokušati, ili namjeravati bilo da je u pitanju ortakluk, ili ženidba, ili sklapanje raznih ugovora i saveza.
OSOBE KOJE TIMARE tj. vode brigu o jahaćim ili tovarnim životinjama simboliziraju upravitelje nad nekim poslovima, ili vojne starješine, ili osobe koje su zadužene za neke društvene poslove, kao što je npr. policija obzirom da oni koriste i vode brigu o spomenutim životinjama i nose terete odgovornosti.
SVIRAČ NA UDU simbolizira čovjeka koji riječima izvodi besposlice.
To isto simbolizira i BUBNJAR. SVIRAČ NA FRULI simbolizira osobu koja nekome prigovara ili ga kori.
PLESAČ simbolizira osobu koja preživljava nesreće.
VRTLAR simbolizira supruga.
DRVOSJEČA simbolizira klevetnika.
PERADAR simbolizira trgovca robinjama.
VOĆAR simbolizira ono što simbolizira voće koje prodaje.
Ako neko sanja da prodaje roba to za njega znači neko dobro, ali ne i dobro za onoga ko je u snu kupio roba, a ako sanja da prodaje robinju, to za njega ne znači dobro, ali to znači dobro za onoga ko je robinju (u snu) kupio. Sve što se smatra dobrim za prodavca ne smatra se dobrim za kupca.
BOJADŽIJA simbolizira čovjeka koji radi potajne poslove koje uljepšava.
DEKORATER može da simbolizira i čovjeka koji čini dobro.
Dekorakter simbolizira i pokvarenjaka kao što je dvoličnjak, hvalisavac, laskavac, varalica i dr., a utvrđivanje njegove dobrote ili pokvarenosti određuje se na osnovu dekoracije, njene prikladnosti uz ono što je dekorisano, na osnovu mjesta gdje se vrši dekorisanje, na osnovu boje, na osnovu dekorativnog teksta ili slike.
Ako dekoraciju čini kur’anski ili neki drugi časni tekst, to je dobro, a ako su u pitanju slike ili neki bezvezni stih to je loše.
LIVAC simbolizira čovjeka koji se topi u svom poslu, koga iskušavaju jezici njegovih savremenika, kao što jezici vatre prže metal koji topi.
On može da simbolizira osobu koja razdvaja istinu od neistine, kao i perača, bjelioca, čistača odjeće i sl.