Religija

Tumačenje snova o braku što je u vezi sa brakom kao što je: intimni odnos, ljubomora, rastava

Tumačenje snova o braku što je u vezi sa brakom kao što je: intimni odnos, ljubomora, rastava, gojaznost, kupovanje robinje, blud, homoseksualnost, navođenje na zlo, imitiranje suprotnog pola i gledanje i sramna mjesta

Ko sanja da je mladoženja ne vidjevši u snu ni mlade ni žene, imena, niti porijekla, znajući jedino da je mladoženja, to znači da će umrijeti ili ubiti nekog čovjeka, što se konkretnije utvrđuje na osnovu ostalih pokazatelja.
Ako je pak vidio mladu, ili je zna ili mu je rečeno njeno ime to mu se tumači kao što se tumači brak.
Ko sanja da se oženio zadobiće vlast,srazmjerno ljepoti, porijeklu, kvalitetima i imenu žene ako joj zna ime.
Ko sanja da se razveo sa ženom izgubiće vlast, izuzev ako on ima više žena i robinja,što u tom slučaju znači da će izgubiti dio vlasti.
Ako dunjalučar sanja da se vjenčao s prostitutkinjom to znači da će zadobiti ovosvjetske blagodati na haram način.
Svaki san na kojem se spolno opći a poslije kojeg (sna) je potrebno kupanje, ne ubraja se u snove (koje treba tumačiti).
Ko sanja da ima spolni odnos s nekom poznatom mu ženom – to znači da će njena djeca zaimati ovosvjetskih dobara.
Ko sanja da je pokušao da obljubi neku ženu ali je to uradio samo djelimično,to znači da će njena porodica postići nešto manje bogatstva od onog koje se dobija ako se sanja da je obljubljivanje potpuno.
Ko sanja sebe, ili ga sanja neko drugi da je obljubio svoju majku,sestru ili neku drugu žensku osobu s kojom ne može po šeriatu sklopiti brak,to znači da on prekida rodbinske veze i da ne ispunjava svoje obaveze prema njima.
Ako neko sanja da mu se žena jako nagizdala i da izgleda ljepše nego inače, budući pritom s njom u postelji, ona mu u tom slučaju simbolizira dolazeću rodnu godinu.
Ako mu je ta žena poznata, to znači da će znati šta će i odakle će dobiti te godine, a ako mu je bila nepoznata, to ima jače značenje i neće znati odakle će mu to dobro doći. Ko sanja da je obljubio nepoznatog mladića – to znači da će on pobijediti svog neprijatelja.
To isto znači i ako je sanjao da je obljubio poznatog čovjeka s kojim je u sporu, borbi ili neprijateljstvu tj. da će onaj koji je obljubio pobijediti obljubljenog.
Ako je čovjek kojeg je obljubio poznat, ali snivač s njim nije u sporu niti neprijateljstvu, to znači da će on tom čovjeku učiniti neko dobro,a ako taj čovjek nije dostojan tog dobra, to znači da će učiniti njegovom imenjaku ili nekome ko mu je sličan.
Ko sanja da je obljubio nepoznatog starca – taj starac mu simbolizira njegovog djeda, a obubljivanje simbolizira činjenje dobra,poštovanje i uvažavanje svog djela.
Slično se tumači i ako muškarac sanja da je poljubio ili ne osjećajući strast obljubio nekog druge. muškarca, s tim što to ima slabije značenje.
Ako muškarac sanja da je bez strasti poljubio nekog drugog muškarca, to znači da će on od tog muškarca dobiti neko dobro koje će ljubiti kao što je ljubio tog muškarca.
Ako muškarac sanja da je sam sa sobom zatrudnio, to mu simbolizira povećanje ovosvjetskih dobara.
Ako sanja da je potom rodio dječaka to znači da će ga zadesiti velika briga, a ako sanja da je dobio djevojčicu,to znači da će postići veliko dobro.
Isto se tumači i ako neko sanja da je kupio dječaka ili djevojčicu.
Ako muškarac sanja da je imao spolni odnos s poznatom životinjom, to znači da on čini dobro onome kome to nije dužan i za to neće biti nagrađen.
Ako je spolni odnos imao s nepoznatom životinjom, to znači da će on pobijediti svog neprijatelja posežući za nedozvoljenim sredstvima koja taj njegov neprijatelj nije zaslužio.
Tako se tumači kad su u pitanju bilo koje životinje ili ptice, ali ne i čovjek.
Ako muškarac sanja da je obljubio poznatu umrlu osobu to znači da će ta umrla osoba od njega vidjeti neko dobro bilo da će joj nešto proučiti, uputiti joj dovu ili učiniti neko drugo dobro na njeno ime.
Ako muškarac sanja da je obljubio umrlu mahrem osobu (tj. osobu s kojom po šeriatu ne može stupiti u brak), to znači da će on toj mahrem osobi učiniti neki hajr, kao što je sadaka namijenjena njoj, dova ili nešto slično.
Ko sanja da ga je umrla osoba obljubila – to znači da će od te umrle osobe dobiti neko dobro, kao što je nasljeđivanje njenog imetka i slično.
Kada je u pitanju sanjanje poljupca, to znači da će osoba koja je ljubila dobiti neko dobro od poljubijene osobe.
Ako muškarac sanja da se oženio umrlom ženom i da ju je obljubio to znači da će on nekim lukavstvom dobiti nešto što je pripadalo toj ženi, a to što će dobiti srazmjerno je ljepoti žene, a ako umrlu osobu nije obljubio, to znači da će vrijednost onoga što će dobiti biti manja.
Ako žena sanja da ju je oženio umrli muškarac i da ju je obljubio u njenoj kući, to znači da će joj se imetak umanjiti i da će joj se promijeniti stanje.
Ako ju je umrli muškarac obljubio u njegovoj kući koja je njoj nepoznata, to znači da će ona umrijeti.
Ako ju je pak obljubio u njegovoj kući koja je njoj poznata tj. u kući u kojoj je on živio dok je bio živ, to znači da će joj se umanjiti imetak i promijeniti stanje.
Ako žena koja ima muža sanja da se udala za drugoga, to znači da će postići neko dobro i vrlinu: Ako oženjen čovjek sanja da je oženio drugu ženu, to znači da će dobiti vlast, a ako sanja da ih je oženio deset, to znači da će dobiti neko dobro.
To sve važi ako je on vidio ženu,kojom se je u snu oženio, ili ako mu je rečeno njeno ime, ili ako je to neka poznata mu žena.
Ako žena sanja da se udala za muža kojeg nije vidjela, niti joj je poznato njegovo ime, niti ga inače poznaje, to znači da će ona umrijeti.
Rečeno je: Ako žena sanja da ju je obljubio umrli muškarac, to znači da će dobiti dobro odakle se i ne nada. Isto se tumači i ako je u pitanju muškarac.
Ako muškarac sanja da sa ženom ima spolni odnos kao homoseksualac, to znači da on pokušava nešto na neprikladan način.