Religija

Tumačenje snova o sredstvima za lov i ribolov

Tumačenje snova o sredstvima za lov i ribolov

MREŽA, ako se sanja da se drži u ruci, za putnika simbolizira povratak s puta, za osobu koja je u brigama – da će joj se brige povećati i pojačati, dok za lovca simbolizira dobro i korist.
GVOZDA (KLOPKA). Ko sanja da na gvozda lovi vrapca – on ima pokvarenu vjeru i pravi spletke nekom velikom čovjeku obzirom da drvo simbolizira dvoličnost, gvožđe – spletku i zamku a vrabac – čovjeka.
ŠTAPOVI na koje se stavlja lijepak za hvatanje ptica – za odbjeglog roba znače da će biti nađen (uhvaćen); za onoga ko je ostao bez nečega – da će mu se to vratiti i za onoga ko se nečem nada ili nešto očekuje – da će mu se nada ili očekivanja ispuniti.
UDICA , kao i sav ostali pribor za lov, simbolizira obmanu i zamku.
Gađanje iz SAMOSTRELA u prirodi simbolizira plijen i halal imetak a u naseljenom mjestu – laž, potvoru i ogovaranje.
Onaj ko sanja da gađa iz samostrela pred vladarovom kapijom simbolizira potraživača. Ko sanja da gađa golubicu – on potvorava ženu. Ko sanja da iz samostrela gađa strijelama – on govori riječi na nemjestu; ako je strijela pogodila cilj njegove riječi će biti prihvaćene, a ako je promašio cilj, njegove riječi će imati negativne posljedice po njega.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da gađam iz BALISTA (stara naprava za gađanje kamenjem) i da pogađam i promašujem. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: Boj se Allaha, jer ti ogovaraš ljude!