Religija

Tumačenje snova o Kijametskom danu, obračunu, mjerenju djela i davanju zapisanih djela u desnu i lijevu ruku, sirat-ćupriji i onoga što je s tim u vezi

Tumačenje snova o Kijametskom danu, obračunu, mjerenju djela i davanju zapisanih djela u desnu i lijevu ruku, sirat-ćupriji i onoga što je s tim u vezi

Prenosi se da je Ebu Mejd et-Tusteri sanjao kao da je nastupio Kijametski dan, da su ljudi bili sakupljeni i da je vikač dozivao: – O ljudi ko je gladovao na dunjaluku neka ustane i dođe za sofru! – pa su ljudi jedan po jedan počeli da ustaju, pa sam i ja pozvat: – Ustaj, Ebu Mejde.’Ustao sam, a sofra postavljenja, rekoh u sebi: – Došlo je ono čemu sam se radovao.
Prenosi se da je Ahmed ibn Mesruk rekao: – Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan, da su stvorenja sakupljena, kad viknu vikač na način na koji se zove u namaz. Postrojiše se ljudi pa dođe melek lica vesela i široka kao milja i duga isto toliko, i reče meni: – Prođi pred ljude! Promatrao sam njegovo lice, kad među njegovim očima piše: Džibril, Allahov Povjerenik; Ja rekoh: – Gdje je Vjerovjesnik s.a.v.a.s.? – a on mi odgovori: – Zaokupljen je postavljanjem sofre svojoj braći sufijskoj.
Poznati učitelj Ebu Sa’ad, neka mu se Allah smiluje, kaže: – Uzvišeni Allah je rekao: “Postavićemo vage ispravne mjere za Dan kijameta, i neće se učiniti nikakvo nasilje osobi.”
Ko sanja da je Kijametski dan nastao na jednom određenom mjestu stanovnicima toga mjesta će se spustiti pravda pa će silnici bit kažnjeni, a oni kojima je učinjeno nasilje bit će pomognuti, jer je to dan rasprave i pravde.
Ko sanja da se pojavio jedan od uslova Kijametskog dana na nekom mjestu, kao što je izlazak Sunca sa zapada, izlazak Dabbetul-erda, pojava Dedždžala ili pojava Je’džudža i Me’džudža… ako je od onih koji se pokoravaju Uzvišenom Allahu, njegov mu je san nagovještaj radosti, a ako je taj koji sanja neposlušan Allahu dž.š. ili namjerava biti neposlušan, taj mu je san upozorenje.
Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i da je stao pred Uzvišenog Allaha dž.š., taj san je još ubjedljiviji i jači, a pojava pravde je brža i vjerovatnija.
Isto tako, ako sanja kao da su se grobovi rastvorili, a umrli izlaze iz njih njegov san ukazuje na širenje pravde.
Ko sanja nastupanje Kijametskog dana ako je u ratu, pobijedit će.
Ko sanja da je na Kijametskom danu treba da njegov san znači putovanje.
Ko sanja da je jedino on proživljen , ili sa još nekim pojedincem, njegov san ukazuje na to da je on silnik, shodno riječima Uzvišenog: “Neka se prožive i sakupe oni koji su nasilje činili, a i njihove supruge.”
Ko sanja da je Kijametski dan nastupio samo za njega, san mu ukazuje na njegovu skoru smrt, shodno haberu u kome stoji: “Ko umre nastupio je njegov Kijametski dan,”
Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i vidi očevidno strahote tog dana, zatim vidi da se to smirilo i vratilo u prijašnje stanje – taj san ukazuje na smjenjivanje tj. da će pravda smijeniti nasilje od strane ljudi.
Rečeno je i to da ovaj san znači da je onaj ko ga sanja preokupiran neposlušnoću prema Bogu i traženjem nemogućeg odgađajući tevbu, ili je ustrajan na laži shodno riječima Uzvišenog: “I kad bi oni bili povraćeni, oni bi se povratili onome što im je bilo zabranjeno. Oni su, uistinu, lasci.”
Ko sanja da se približio obračun Kijametskog dana – njegov mu san ukazuje na nemarnost za dobra djela i njegovo okretanje od istine, kako kaže Uzvišeni: “Približio se ljudima njihov obračun (njihovih djela), a oni se u svojoj nemarnosti okreću (da vjeruju i da se pripreme za to).”
Ko sanja da je imao lahak obračun njegov san ukazuje da je njegova supruga samilosna prema njemu, da je dobra i dobrog vjerovanja.
Ko sanja da je imao težak obračun desit će mu se neki gubitak, shodno riječima Uzvišenog: “Mi ćemo ih podvrći strogom obračunu.”
Ko sanja da ga Uzvišeni Allah dž.š., neka je slavljen, obračunava i da su mu djela stav­ljena na vagu, i da su mu dobra djela pretegla loša, on je u velikoj pokornosti Allahu dž.š. i zaslužuje kod Allaha dž.š. veliku nagradu, a ako mu loša djela pretegnu dobra, stanje njegove vjere je zastrašujuće.
Ako sanja da je vaga u njegovoj ruci on je na ispravnom putu, kako kaže Uzvišeni: “Mi smo im spustili knjigu i vagu.”
Ko sanja da mu je melek uručio knjigu i rekao mu da je čita, ako je on od dobrih ljudi, postići će radost, a ako nije, njegov slučaj je strašan, kako kaže Uzvišeni: “Čitaj svoju knjigu.”
Ko sanja da je na Sirat-ćupriji on je na ispravnom putu u vjeri.
Ko sanja da je prešao Sirat-ćupriju, mjerenje djela na vagi i primanje knjige, a još uvijek plače nadati se za takvog olakšavajućim okolnostima za njega na onom svijetu, ako Bog da.