Religija

Tumačenje snova o Džehennemu, sačuvao nas Allah njega

Tumačenje snova o Džehennemu, sačuvao nas Allah njega

Abdullah ibn Bekr priča da mu je pričao otac, a ovaj prenosi od njegovog djeda da je rekao: Ko sanja da gori u vatri, i još ako vidi da ga je melek uzeo za perčin i bacio u vatru, njegov san mu ukazuje da mora biti ponizan. A ako vidi Malika, džehennemskog vratara, ozarenog osmijeha – bit će obradovan od strane policije, dželata ili zadužene osobe od strane vlasti za kažnjavanje.
Ko sanja da je blizu Džehennema zapašt će u poteškoću i nevolju iz koje se neće spasiti, kako kaže Uzvišeni: “I griješnici će vidjeti vatru, i vidjet će da će u nju pasti i neće naći povratka iz nje”, uz to će ga snaći nesreća i bruka i nečuvena propast, kako kaže Uzvišeni: “Zaista je kazna Džehennema (neminovno) upropaštenje,” takav san mu je upozorenje za kajanje od grijeha u kome se nalazi.
Ko sanja kao da je došao u Džehennem – taj čini velike grijehe za koje je predviđena kazna, i kaže se da će biti odstranjen između ljudi.
A ko vidi u snu kao da ga neko uvodi u Džehennem, taj ko ga uvodi u Džehennem zavodi ga s pravog puta i navodi ga na činjenje velikih grijeha.
Ko sanja da je izašao iz Džehennema a da ga nisu snašle neugodnosti – zapašt će u tuge ovoga svijeta.
Ko vidi u snu da pije topli napitak Džehennema i jede hranu Džehennema od zekkuma – on je okupiran traženjem nauke, i ta nauka će imati loše posljedice po njega.
Takođe je rečeno da će mu se poslovi komplikovati, i da njegov san ukazuje da će proliti krv.
Ko sanja da mu je Džehennem pocrnio lice – to ukazuje na to da se druži sa osobom koja je Allahu dž.š. neprijatelj i koja je zadovoljna njegovim lošim postupcima, tako da on kod ljudi gubi ugled i ima crno lice i njegov kraj nije pohvalan.
Ko sanja da je zatvoren u Džehennemu ne znajući kada je ušao u njega – to znači da je on na dunjaluku siromašan, žalostan, uskraćen, napušta namaz, post i cjelokupnu pokornost Bogu.
Ko sanja da je prešao preko žeravice – on gazi namjerno ljudske vratove na raznim zabavama i sijelima.
Svaki san o Džehennemu ukazuje na skoro događanje kazne, shodno riječima Uzvišenog: “Kušajte svoju kaznu. Ovo je ono što ste vi požurivali.”
Ko usni da je isukao sablju i ušao u Džehennem – on govori ružan i bezobrazan govor.
Ako sanja da je u Džehennem ušao smijući se, takav griješi i raduje se blagodatima ovosvjetskim.