Religija

Tumačenje snova o putovanju, skakutanju, pješačenju

Tumačenje snova o putovanju, skakutanju, pješačenju, poskakivanju, žurbi u hodu, odmjerenosti u hodu, izgubljenosti, letenju, jahanju i povratku s puta

PUTOVANJE , ako se sanja, simbolizira prelazak iz mjesta u mjesto, iz stanja u stanje, ili premjeravanje zemljišta.
Ko sanja da putuje to mu može da znači da će premjeravati zemljište, i obratno ako sanja da premjerava zemljište, to znači da će otići na put.
SKAKUTANJE . Ko sanja da skakuće po zemlji na jednoj nozi zbog bolesti druge noge i nemogućnosti da se na nju osloni i da normalno ide – to znači da će ga zadesiti neka nezgoda u kojoj će mu otići pola imetka a sa preostalim imetkom će živjeti u poteškoći i oskudici.
SKAKANJE . Ko sanja da je skočio na nekog čovjeka – to znači da će on tog čovjeka svladati i ucvilih obzirom da skakanje predstavlja moć, a moć čovjeka je u njegovim stopalima.
Ko sanja da je skočio s jednog na drugo, bolje mjesto, to znači da će se on ubrzo iz jednog stanja promijeniti u drugo, bolje stanje.
Ko sa nja da je sa zemlje skočio skoro do nebesa – to znači da će putovati i da će stići nadomak Mekke.
Ko sanja da je skočio do između nebesa i Zemlje – to ukazuje na njegovu smrt i nošenje njegove dženaze.
Ko sanja da ide pravo – to znači da on traži islamske propise i da će postići ne ko dobro.
Ko sanja da pješice hoda po pijaci – to znači da on ima oporuku, a ako je od onih koji bi mogli nešto naslijediti – to znači da će dobiti nešto od nečije oporuke, kako kaže Uzvišeni: “Šta je ovom poslaniku, on hranu uzima i po pijaci hoda?”
Ko sanja da hoda bosonog to mu ukazuje na njegovo lijepo stanje u vjeri i da će ga ostaviti neka briga i tuga.
Rečeno je i to da ovakav san može da znači neku nezgodu u vezi sa ženom i rastavu s njom.
BRZANJE U HODU po ma kom mjestu simbolizira pobjedu nad neprijateljem.
ODMJERENOST U HODU simbolizira pokornost Uzvišenom Allahu, shodno Njegovim riječima: “Budi odmjeren u hodu!”
NESTAJANJE U ZEMLJI . Ko sanja da se nalazi u utrobi zemlje imajući osjećaj da će umrijeti i da se neće moći izbaviti, s tim da to nije neka jama koja je iskopana u zemlji, to znači da se on upustio u neki rizik i da se zavarava u potrazi za ovosvjetskim dobrima te da ga u tome može i smrt zateći.
LETENJE , Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao: – Sanjao sam da le tim između neba i zemlje. – Nato mu je Ibn Sirin rekao: – Ti mnogo maštaš, lažeš i izmišljaš.
Ko sanja da kruži iznad nekog brda – to znači da će dobiti upravu i da će sa njom potčiniti vladare.
Rečeno je: Ko sanja da leti, ako je dostojan vlasti, dobiće je, ako na nešto padne to će postati njegovo vlasništvo, ako nije dostojan uprave, zadesiće ga bolest u kojoj će se nadnijeti nad samu smrt, ili će u vjeri napraviti neku pogrešku.
Ko sanja da leti s krova na krov – to znači da će postojeću ženu zamijeniti drugom. Neki vele da sanjanje letenja po vazduhu simbolizira odlazak na put.
Letenje pomoću krila simbolizira prelazak iz jednog u drugo stanje.
Ako se sanja da se letenjem došlo do nekog kraja to znači da će se na putovanju postići neko dobro.
Ko sanja da je preletio s jednog terena na drugi, to znači da će postići ugled i očnu radost. Ko sanja da bez krila iz nizine leti u visinu – to znači da će postići ono što želi i da će se uzdići srazmjerno tome koliko je uzletio.
Ko sanja da u vazduhu leprša kao što lepršaju golubovi – to znači da će postići slavu.
Ko sanja da je uzletio i da je iščezao u nebeskom prostranstvu, a da se nije vratio, to znači da će umrijeti.
Ko sanja da je iz svoje odletio u neku nepoznatu kuću – to znači da će on iz svoje kuće preseliti u kabur.
JAHANJE . Ko sanja da jaše jahalicu – to znači da on previše slijedi svoje niske želje. Rečeno je da sanjanje jahanja svih jahalica simbolizira postizanje ugleda i ostvarenje želje: Ko sanja da je nevješt u jahanju jahalice – to znači da on slijedi niske želje. Ko sanja da je vješt jahač i da jahalicu drži pod kontrolom – to znači da će se spasiti od smutnje i niskih želja i da će postići ono što želi. Ko sanja da jaše na vratu nekog čovjeka – to znači da će on umrijeti i da će taj čovjek nositi njegovo mrtvo tijelo. Rečeno je i to da jahanje na vratu nekog čovjeka simbolizira neki teški posao i ako ga taj čovjek zbaci sa svog vrata, to znači da on neće dovršiti taj teški posao.
POVRATAK S PUTA . Ko sanja da se vratio s puta – to znači da je ispunio obavezu kojom je bio zadužen.
Rečeno je da to može značiti i izbavljanje od briga, spas od zla i postizanje blagodati, kako kaže Uzvišeni: “I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo…” Takav san takođe može simbolizirati pokajanje za grijehe, kako kaže Uzvišeni: “…možda će se oni vratiti”, a kajanje i znači povratak iz grijeha.
TRČANJE na jahalici ili na vlastitim nogama simbolizira užurbanost u onome što se traži, ili spas i sigurnost od onoga čega se pribojava, shodno kur’anskim riječima izgovorenim kroz usta Musaa a.s.: “…a od vas sam pobjegao zato što sam vas se bojao…” Ko sanja da bježi od Uzvišenog Allaha, ili od meleka smrti, to znači da će ga zadesiti propast. Sanjanje postizanja ciljeva, želja i savršenstva ukazuje na manjkavost i nestanak.
Ko sanja da poprečno leti u nebo – to znači da će otići na neko putovanje i da će postići ugled.
Ko sanja da je skočio s mjesta na mjesto – to znači da će mu se sta nja promijeniti. Veliki skok simbolizira dugo putovanje.
Ko sanja da poskakuje oslanjajući se na štaku – to znači da će se on oslanjati na jakog i neovisnog čovjeka.