Religija

Tumačenje snova o džamiji, mihrabu, munari i zajedničkim zikrovima

Tumačenje snova o džamiji, mihrabu, munari i zajedničkim zikrovima

Prenosi se od Abdul-Aziza ibn Ebi Davuda koji je rekao: – Neki beduin je napravio sebi džamiju u kojoj je klanjao i na sred nje postavio sedam kamenova. Kad god bi klanjao neki namaz, obraćao se kamenju riječima: – O kamenje, pozivam vas za svjedoke da ja vjerujem da nema Boga osim Allaha. Zatim se taj beduin razbolio i umro i njegov ruh je uzdignut (na nebo). Ja sam usnio tog beduina, koji mi je u snu rekao: – Bilo je naređeno da me vode u Džehennem. Tada sam vidio da je jedan od onih kamenova narastao toliko da je preda mnom začepio jednu od džehennemskih kapija. Tako su i ostali kamenovi pozačepljali džehennemske kapije.
Poznati učitelj Ebu Sa’ad je rekao: – Ko sanja dobro utemeljenu i dobro napravljenu džamiju, ta džamija je simbol nekog učenjaka kod kojeg se okupljaju ljudi u svrhu dobra i spominjanja Allaha dž.š., shodno riječima Uzvišenog: “… u kojima se mnogo spominje Allahovo ime.”
Ako neko sanja da se neka džamija ruši , to znači da će tu umrijeti vjerski poglavar.
Ako neko sanja da gradi džamiju , to znači da on dobro postupa prema svojoj rodbini i da objedinjuje svijet u činjenju dobra.
Građenje džamije u snu simbolizira i pobjedu nad neprijateljem, shodno riječima Uzvišenog: “Rekoše oni čije je mišljenje o njima bilo jače: -Napravite na ulazu u nju džamiju.”
Ako neko sanja da neki nepoznati čovjek imami u džamiji , pa ako je imam te džamije bolestan, on će umrijeti.
Ako neko sanja kao da je džamija pretvorena u kupatilo , to znači da neki prikriveni čovjek čini pokvarenost.
Ko sanja da se njegova kuća preobrazila u džamiju postići će ugled i pozivat će ljude iz neistine ka istini.
Ko sanja kao da sa nekim narodom ulazi u džamiju i kao da mu oni kopaju jamu – to znači da će se on oženiti.
Ako neko sanja kao da on klanja u mihrabu , to mu je neka radosna vijest, shodno riječima Uzvišenoga: “Pa su ga pozivali meleci, dok je on stigao u mihrab klanjajući…” Ako ovo sanja žena, to znači da će roditi muško dijete.
Ako neko sanja da u mihrabu klanja neki namaz čije vrijeme nije još nastupilo, to je neko dobro nekom od njegovih potomaka.
Ako neko sanja kao da je u mihrabu ispustio jednu, dvije ili tri kapi mokraće, to znači da će mu se roditi onoliko plemenitih i viđenih sinova koliko je kapi ispustio.
U osnovi mihrab simbolizira glavnog imama.
Prenosi se da je neki čovjek sanjao da mokri u mihrabu, pa je za san upitao tumača snova, koji mu je rekao: – Roditi će ti se sin i on će postati imam. –
Sanjanje munare simbolizira čovjeka koji okuplja svijet u dobru, a ako se sanja da se džamijska munara srušila, to znači da će taj čovjek umrijeti, da će pasti u zaborav i da će se džemat te džamije razjediniti.
Munara glavne džamije simbolizira šefa pošte ili čovjeka koji poziva ljude u Allahovu dž.š. vjeru.
Ako neko sanja kao da je sa munare pao u bunar, to znači da će on izgubiti vlast, ili da će, pored lijepe i pobožne žene koju ima oženiti neku jezičaru.
Priča se da je neki graditelj sanjao kao da se popeo na visoku drvenu munaru i proučio ezan, pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao da će biti postavljen za namjesnika, da će dobiti moć i da će postati čuven po darežljivosti. Kasnije je on postavljen za namjesnika Belha.
Priča se da je (poznati vojskovođa) El-Ka’ka’ bio dužan deset hiljada dirhema i da mu je dug zadavao brige, pa je sanjao svog oca kao da na šerefi munare tespiha i ilače, i kad ga je ugledao, zovnuo ga je. Tada se probudio iz sna. Kada je tumača upitao za svoj san, on mu je rekao: – Ta munara ukazuje na to da će tvoj otac steći ugled i popularnost. -Ali, moj otac je umro! – rekao je AI-Ka’ka. -Jesi li ti njegov sin? – upitao je tumač. – Jesam! – odgovorio je, a onda mu je tumač rekao: – Ti bi mogao biti učenjak ili zapovijednik. To što ti je otac tespihao znači da si u brizi i tuzi i da će te Allah dž.š. toga osloboditi, shodno riječima Uzvišenog: “…pa je dozivao iz tmina: – Nema Boga osim Tebe! Ti si iznad svega! Ja sam zaista silnik”. – Nije zatim dugo potrajalo kad mu dođe neki čovjek, uhvati ga za ruku i upita: – Jesi li ti El-Ka’ka’? On je u sebi pomislio da to nije niko drugi nego ugonitelj duga. Tada mu je taj čovjek rekao: Ima tu jedna žena, zove se Sa’dana. Ona sastavlja oporuku pa zove i tebe. – El-Ka’ka’ je pošao s njim, i kad su stigli tamo, već su se bili okupili stariji i učeniji ljudi, i bila je napisana oporuka kojom Sa’dana trećinu svog imetka ostavlja El-Ka’ka-u. Ta žena je umrla tri dana poslije sastavljanja oporuke.
Ko sanja da klanja u Kudusi šerifu dobit će neko nasljedstvo ili će se prihvatiti dobročinstva. Ko sanja da je na musalli, otvorenom mjestu za klanjanje, otići će na hadždž i steći sigurnost, shodno riječima Uzvišenog: “Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete obavljati namaz!”
Ko sanja da klanja u Kudusi šerifu, ali ne prema Kibli, to znači da će otići na hadždž.
Ako neko sanja da u Kudusi šerifu uzima abdest, otići će mu jedan dio imetka.
Ako neko sanja da izlazi iz Kudusi šerifa, to znači da će otići na neko putovanje i da će izgubiti nasljedstvo ukoliko ga posjeduje.
Ako neko sanja da je u Kudusi šerifu upalio svjetiljku, to znači da će mu se nešto dogoditi nekom od djece, ili je dužan da ispuni neki zavjet koji se zavjetovao za neko svoje dijete.
Alim simbolizira vjerskog Liječnika , a onaj koji opominje simbolizira čovjeka koji dijeli savjete, shodno riječima Uzvišenog: “I opominji; zaista opomena koristi vjernicima.”
Ako neko sanja da opominje druge (u vjeri) , a inače nije pozvan za to, to znači da je on u brizi ili bolesti i da moli Allaha dž.š. da ga toga oslobodi.
Ako neko sanja da izgovara mudre riječi , to znači da će ozdraviti ili se riješiti duga ako ga ima, i da će biti potpomognut protiv onoga ko mu čini nasilje.
Ako neko sanja da izgovara nepristojne riječi, to znači da će imati poteškoća i da će postati predmetom podsmijeha i omalovažavanja.
Pripovjedač simbolizira čovjeka lijepe vanjštine, shodno riječima Uzvišenoga: “Mi ti pričamo najljepšu priču…”
Ako neko sanja da priča neku priču to znači da će biti sačuvan od onoga od čega strahuje, shodno riječima Uzvišenoga: “A kada mu je došao i ispričao priču, reče: – Ne boj se!” Ako ovakav san sanja trgovac, riješiti će se gubitka.
Ako neko sanja da je negdje gdje se uči zikr , Kur’an, dove i pobožne pjesme, to znači da će na tom mjestu biti utemeljena i napravljena neka zgrada, zavisno od toga koliko je učenje bilo ispravno.
Ako su prilikom učenja Kur’ana pravljene greške, to znači da se ta zgrada neće dovršiti, a ako su umjesto pobožnih pjevane ljubavne pjesme, to ukazuje na lošu upravu.