Religija

Tumačenje snova o zekatu, sadaki, milostinji i vitrama

Tumačenje snova o zekatu, sadaki, milostinji i vitrama

Prenosi se da je Omer ibnil-Hattab r.a. sanjao da mu je tri puta rečeno: – Podijeli svoju zemlju na ime sadake! – pa je došao kod Vjerovjesnika s.a.v.a.s., ispričao mu san i rekao: – Allahov poslaniče, mi nemamo zdravijeg imetka od zemlje. -Allahov Poslanik s.a.v.a.s. mu je rekao: “Podijeli je i ispuni uvjet!”
Poznati učitelj Ebu Sa’d r.a. je rekao: – Ko sanja da je podijelio zekat na sve ono na što je dužan da ga podijeli – to znači da će on dobiti neki imetak i bogatstvo, shodno riječima Uzvišenog: “…dok će zekat koji dajete, želeći Allahovo zadovoljstvo, unaprijediti vaše imetke. (Oni koji daju zekat) to su oni koji umnogostručavaju (svoje imetke).”
Sanjanje dijeljenja sadake može da ima različita značenja, zavisno od razlike u osobama koje sanjaju; ako učenjak sanja da dijeli sadaku, to znači da se on žrtvuje na prenošenju svog znanja ljudima; ako to sanja vladar, to znači da će mu se država proširiti; ako to sanja trgovac, to znači da će izvući korist iz trgovačkih transakcija; ako to sanja pripravnik,to znači da će ovladati poslom.
Ko sanja da je nahranio nekog siromaha, to znači da će se riješiti briga i steći će sigurnost, ako se od nečega plašio.
Ko sanja da je nahranio nekog nemuslimana – to znači da ojačava neprijatelja. Siromah simbolizira ispit (provjeru). Ako neko sanja da je podijelio vitre , to znači da on puno klanja i tesbih čini Allahu dž.š., shodno riječima Uzvišenog: “Uistinu je postigao spas onaj ko se očisti (od mnogoboštva), i spominje ime svog Gospodara i klanja (namaz),” kao i to da će vratiti dug, ako je dužan, te da tu godinu neće biti slab niti bolestan.