Religija

Tumačenje snova o zemlji, brdima, prašini, pijesku, putevima, gradovima, selima, kućama..

Tumačenje snova o zemlji, brdima, prašini, pijesku, putevima, gradovima, selima, kućama, zgradama, dvorcima, tvrđavama, radnjama, trgovinama, pojedinim kućnim prostorijama, vratima, stropovima, kupatilima, klozetima, zatvorima, džamijama, crkvama, sinagogama i grobnicama

ZEMLJA: za onoga ko sanja da je posjeduje simbolizira njegova ovosvjetska dobra i život na ovom svijetu, koji će odgovarati zemlji koju je sanjao, tj. da li je bi­la prostrana i velika ili je, pak, bila tijesna i mala.
Zemlja može da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet), a nebo Ahiret (budući svijet), obzirom da je dunjaluk (vre­menski) bliži, a Ahiret udaljeniji i obzirom da je Džennet na nebesima.
Poznata zemlja može da simbolizira i snivačev grad i njegovo stanovništvo.
Zemlja može da simbolizira i putovanje ukoliko se sanja da je prohodna.
Zemlja može da simbolizira i ženu ukoliko snivač zna njene granice i odakle dokle seže. Zemlja može da simbolizira i suprugu ili robinju obzirom na brojne sličnosti u vezi sa rodnošću i dr.
Zemlja može da simbolizira i majku obzirom da smo mi stvoreni od zemlje.
Ako neko sanja nepoznatu zemlju, ako je siromašan, obogatiće se, ako je neoženjen, oženiće se, i ako je službenik, dobiće neku upravu.
Ako neko sanja da je prodao zemlju, ili da je s jedne prešao na drugu zemlju, ako je bolestan, umrijeće, pogotovo ako je zemlja na koju je prešao njemu nepoznata; ako je bo­gat, osiromašiće, pogotovo ako je zemlja s koje je otišao bila obrasla biljem i zelenilom; i ako se bavi izučavanjem mezheba, promijeniće mezheb.
Ako neko sanja da je s nerodne zemlje prešao na rodnu zemlju, napustiće novotarije u vjeri a prihvatiće se Sunneta Allahova Poslanika s.a.v.s.; ako sanja da s rodne zemlje prelazi na nerodnu, postupiće suprotno; a ako to sanja neko ko želi ići na put, to mu je ono što će mu se desiti na putu.
Ako neko sanja da je zemlja raspukla i da je iz nje izašao mladić, medu stanov­ništvom tog mjesta će doći do neprijateljstva; ako je iz zemlje izašao starac, pos­tići će sreću i izobilje; ako iz zemlje nije ništa izašlo niti je u nju išta ušlo, u tom mjestu će se dogoditi neko zlo; ako je.iz zemlje izašla neka zvijer, u to mjesto će doći vladar koji će činiti nasilje; ako je iz zemlje izašla zmija, to mjesto će biti izloženo trajnoj patnji.
Ako neko sanja da iz zemlje niče bilje, godina u tom mjestu će biti rodna.
Ako neko sanja da u zemlji kopa jamu i da iskopanu zemlju jede, prevarom će steći neki imetak obzirom da jama simbolizira prevaru i zamku.
Ako neko sanja da je zemlja prekrivena biljem misleći pritom da je ona njegovo vlasništvo i radujući se tome, postići će ono za čim žudi i ubrzo će umrijeti, shodno riječima Uzvišenog: “…a kada bi se onome što im je dato obradovali, iznena­da bismo ih kaznili…”
Ako neko sanja da, se zemlja smotala i da je on ima u ruci, postići će vlast, a neki vele – dobiće nasljedstvo.
Ako neko sanja da mu se zemlja čini tijesnom, imaće tjeskoban život.
Ako neko sanja da mu zemlja govo­ri o nekom dobru, postići će dobro i u vjerskom i u svjetskom pogledu.
Ako ne­ko sanja da mu zemlja govori nerazumljivim i nepoznatim govorom, dobiće ne­ki sumnjivi imetak.
Ako neko sanja da propada u zemlju, izgubiće blagodati koje uživa i promijeniće mu se stanje.
Ako neko sanja da se izgubio u unutrašnjos­ti zemlje ali da nije u nekoj jami, dugo će strastvovati u potrazi za ovosvjetskim dobrima.
Ako sanja da se izgubio u nekoj jami iz koje nema izlaza,upašće u nečiju zamku (spletku).
Ako neko sanja da mu zemlja govori riječi prijekora, neka se boji Allaha dž.š. zbog haram imetka.
Ako neko sanja da stoji na nekom mjestu i da potom propada u zemlju, ako je upravitelj, ovaj svijet će se okrenuti pro­tiv njega tako da će mu prijatelji postati neprijatelji a njegova radost će se pret­voriti u žalost, shodno riječima Uzvišenog: “Pa smo njega (Karuna) i njegov dom utjerali u zemlju”.
Ako neko sanja da se neka mahala ili zemlja smotala prekriv­ši one koji su tu živjeli, u tom mjestu će harati smrt ili će se ljudi odati ogovaranju i prenošenju riječi tako da će time izazvati vlastitu propast, zavisno od toga koliko ih je zemlja na snu prekrila, ili će ih zadesiti neka tjeskoba, oskudica i nevolja.
Ako neko sanja da se zemlja smotala i prekrila samo njega, njegov život i njegovi poslovi postaće tjeskobni. Ako neko sanja da se zemlja pred njim pros­trla i raširila, živjeće dugo i uživaće u dobru.
STEPA: ako se sanja, simbolizira prelazak iz teškoće u blagostanje, iz tjeskobe u komoditet, iz grijeha u pokajanje, iz gubitka u zaradu i iz bolesti u zdravlje.
Ako neko sanja da se nalazi u prirodi, postići će komoditet, čast, radost i sreću, zavisno od prostranstva, zelenila i usjeva zemljišta koje je sanjao.
PUSTINJA simbolizira siromaštvo.
VADI (BEZVODNA DOLINA) u kojoj nema usjeva, ako se sanja, simbolizira odlazak na hadž, shodno riječima Uzvišenog: “Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije…”
Ako neko sanja da luta po bezvodnoj dolini, on govori ono što ne čini, shodno riječima Uzvišenog: “Zar ne vidiš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade…”
BRDO: ako se sanja, simbolizira nepobjedivog vladara tvrdog srca ili nekog velikog čovjeka, zavisno od toga koliko brdo se sanja.
Brdo također simbolizira pobožnog učenjaka.
Ono može da simbolizira i visoke položaje, časna mjesta ili lijepa prevozna sredstva. Allah dž. š. je stvorio brda da budu stubovi zemlje i da je štite od uzdrmavanja, tako da ona podsjećaju na učenjake i vladare, koji su u stanju da održe i ono što čvrsta brda nisu u stanju.
Brdo može da simbolizira i ciljeve i želje obzirom da uspinjanje na brdo predstavlja postizanje ugleda (visine).
Ako neko sanja da se popeo na brdo, ili da se na nj oslonio, ili da sjedi u njegovom hladu, biće u blizini nekog poglavara, uz njega će postati slavan i on će ga štititi, kao što je vladar ili pobožni učenjak koji daje savjete i upute, pogotovo ako je u snu na brdu proučio ezan okrenuvši se prema Kibli, ili da iz luka baca strijele, tako da će se o njemu u narodu pročuti zavisno od toga dokle je do­pirao njegov glas dok je učio ezan, i u narodu će se poštovati i izvršavati njegove naredbe i saopštenja u okolinu dokle su dopirale njegove strijele.
Ako to sanja neko ko je na javi u nekom strahu, postići će sigurnost; ako je na moru, zadesiće ga neka nevolja tako da će morati da se ukotvi.
Sanjanje uspinjanja na br­do može da simbolizira i zaštitu, shodno riječima Uzvišenog: “Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi”. Ibn Sirin je rekao: U navedenom slu­čaju brdo simbolizira zaštitu, izuzev ako snivač sanja da je pobjegao s lađe na br­do, što u tom slučaju znači da će doživjeti uništenje i propast shodno kazivanju o Nuhovom a.s. sinu.
Za onoga ko na javi nije na lađi niti na moru ovakav san ukazuje na to da on ne prihvata stav zajednice (džemata) i da se izdvaja sa svo­jim niskim željama i novotarijama (bid’atima), pogotovo ako oko njega na brdu ima divljih životinja, ili ako na lađi s koje je u snu pobjegao, ima sudija, vodeći učenjak ili pravedni imam (vođa).
Penjanje na brdo u snu može da simbolizira i snivačeve želje i namjere, koje se mogu utvrditi i odrediti pitanjem snivača kakve želje namjere i potrebe ima kod vladara ili učenjaka, ili to, pak, može da zna­ći njegovu namjeru odlaska na put i si.
Ako neko sanja da se penje na brdo kako se to inače radi, ili pomoću nekih stepenica, ili nekim sigurnim (dobrim) putem, biće mu olakšano da postigne ono čemu se nada i za čim stremi.
Ako ga je pri uspinjanju na brdo zadesila neka teškoća, ili se na brdo uspinjao bez stepe­nica ili nekog drugog pomagala, zadesiće ga strah i u poslu će biti izložen riziku.
Ako se pak uspeo na vrh brda, poći će mu za rukom da se riješi tih poteškoća, a ako se probudio iz sna prije nego se uspeo na brdo, ili ako je sanjao da je prili­kom uspinjanja pao, propašće u onome što traži i neće moći ostvariti svoju želju, ili će pokvariti svoju vjeru svojim lošim postupcima, a kako će se sve to zav­ršiti zavisi od toga kako je završio u snu, je li imao povreda, lomova i dr.
Ako neko sanja da je pao s vrha nekog brda, uzvišice, gomile, stropa, visokog zida, pal­ me ili nekog drugog drveta, to znači da će između njega i onoga koga simbolizira ono s čega je u snu pao doći do razlaza (kao što je vladar, učenjak, muž, že­na, rob, vlast, posao ili neko stanje), a što se utvrđuje postavljanjem pitanja snivaču o tome čime je u budnom stanju preokupiran, čemu se nada, od koga stra­huje, kakav je njegov odnos sa nekim sa kim bi moglo doći do razlaza i sl.
Ukoliko je i na taj način teško odrediti o čemu ili o kome se konkretno radi, onda će se snivaču reći da će doći do razlaza između njega (snivača) i onoga koga, ono s čega je pao uglavnom simbolizira.
Pritom treba uzeti u obzir popratne pokazatelje u snu u vezi s visinom i čvrstinom brda, mjestom na koje je snivač pao, da li je to bio krš, ravnica, voda, plodno ili neplodno mjesto i si. Ukoliko se sanja da se pada među divlje životinje, zmije, miševe i sl, ili u prljavštinu i blato, to uka­zuje na snivačevo padanje u neposlušnost, smutnju i otpadništvo.
Takav san može da simbolizira i napuštanje grijeha i novotarija ukoliko je snivač u snu bježao od divljih zvijeri, zmija i sl., ili ukoliko je sanjao da je s brda pao u džamiju ili bašču ili je uzeo mushaf, ili je stupio u namaz u džematu.
Ukoliko se sanja da se od brda nešto odvalilo ili srušilo, ili je na brdu izbio požar, to simbolizira stra­danje onoga koga brdo simbolizira, izuzev ako to što se odvalilo lebdi iznad ljudskih glava, što u tom slučaju označava žestoki strah koji će zadesiti ljude od strane vladara obzirom da je i iznad Benu Israila (Izraelićana) bilo dignuto brdo kao tama, čime ih je Allah zastrašivao i opominjao ih zbog neposlušnosti.
Sanjanje kretanja brda simbolizira nastupanje nečeg strašnog, bilo da je u pitanju rat ko­ji će pokrenuti vladare jedne protiv drugih, bilo da će doći do spora među učenjacima, usljed čega će doći do smutnje, tegoba i opasnosti u kojima će obični svijet stradati.
Ovakav san može simbolizirati i pomor i kugu, jer to predstavlja strašne događaje.
Ako neko sanja da se brdo pretvorilo u pjenu, pepeo ili prašinu, to znači da od onoga koga brdo simbolizira nema nikakvog dobra ni u vjer­skom ni u svjetskom pogledu.
Ako takvo brdo simbolizira nekoga ko se uzdigao nakon poniženosti, nekoga ko je počeo vjerovati nakon nevjerovanja ili nekoga ko je postao bogobojazan nakon silništva, to znači da će se povratiti u prvobitno stanje, tj. opet će biti kao i prije, jer je Uzvišeni Allah, kako vele, brda stvorio od morske pjene, a pjena simbolizira neistinu, što se podrazumijeva i iz kur’anskog teksta.
Brdo obraslo biljem i zelenilom koje na sebi ima vode simbolizira vladara vjernika, a ako na sebi nema ni rastinja ni vode, simbolizira vladara nevjernika, jer je on kao mrtvac obzirom da ne veliča Uzvišenog Allaha i ne smatra ga svetim.
Brdo koje stoji uspravno tj. koje ne pada simbolizira onoga ko je živ i ima bolje značenje od brda koje pada.
Brdo koje pada i pretvara se u kamenje sim­ bolizira smrt neke velike osobe, kao što je vladar, obzirom da mrtvi ne spominju Allaha i ne veličaju Ga.
Ako neko sanja da se penje na brdo i da na brdu pije vo­de, ako je dostojan nekog položaja, dobiće ga od vladara gruba srca i koji čini ko­ rist drugima, a uz to će dobiti i imetak, srazmjeran količini popijene vode.
Ako takav san sanja trgovac, imaće uspjeha u trgovini. Sanjanje lagahnog uspinjanja na brdo simbolizira lagahno postizanje nekog položaja, a sanjanje napornog us­ pinjanja, uz svladavanje poteškoća, simbolizira patnje i poteškoće u životu.
Ako onaj ko sanja da se penje uz brdo odustane od penjanja usljed poteškoća, to znači da će se i u životu spasiti nekih poteškoća, a ako se na brdo uspne uprkos svim poteškoćama, s mukom i naporom će postići visok položaj i vlast.
Stijenje i drveće u okolini brda simboliziraju vodeće ljude tog mjesta.
Svako uspinjanje uz nešto u snu simbolizira nekakav uspon,a svaki pad simbolizira gubljenje onog što se postiglo.
Svako neprirodno uspinjanje na brdo simbolizira brigu, a odustaja­nje od takvog uspinjanja i silazak simbolizira izbavljenje od takve brige.
Uglavnom, svako uspinjanje simbolizira postizanje nekog položaja, a svako spuštanje simbolizira gubljenje položaja.
Ako neko sanja da nosi brdo i da mu je ono teško to znači da će nositi tešku obavezu nekog velikog čovjeka ili trgovca, koja će ga pritiskivati, a ako mu je brdo pritom bilo lako, i taj teret će mu biti lagan. Ako neko sanja da je ušao u veliku pećinu brda, dobiće uputu u svojoj vjeri i svojim poslovima i biće jedan od vladarovih službenika.
Ako neko sanja da je ušao u malu pećinu brda, to znači da će on spletkariti protiv vladara ili protiv nekog čovjeka na visokom položaju.
Ko sanja da mu se na putu ispriječilo brdo, to znači da će mu zapreku činiti neka briga, problem, neki čovjek od visokog položaja ili naporna žena.
Ako neko sanja da se penje na brdo, vrh brda mu simbolizira krajnji cilj onoga što traži, koji će ostvariti u onoj mjeri dokle se u snu uspeo uz brdo.
Ako neko sanja da jede kamen, izgubiće nadu u ono što priželjkuje, a ako sanja da kamen jede s hljebom, to znači da će mu život biti težak i pun briga i poteškoća.
Ko sanja da ljude gađa kamenjem, to znači da je on homoseksualac, jer je to činio i Lut a.s. kaum.
Svako uspinjanje na brdo, brijeg, uzvisinu, strop i si. simbolizira postizanje onog za čim snivač teži.
Svako uspravno uspinjanje u snu simbolizira poteškoću i nema nikakvo dobro značenje.
Ako neko sanja da se spustio s brežuljka, s dvorca ili s brda, to znači da neće u potpunosti ostvariti ono što želi.
Ako neko sanja da ruši brdo, to znači da on upropaštava nekog čovjeka. Ako neko sanja da je zabrinut kako će se popeti na brdo, brdo mu u tom sluča­ ju simbolizira cilj kome on stremi; ako je uspio da se popne na brdo, postići će ono za čim teži, a ako sanja da je prilikom uspinjanja pao, njegovo stanje će se promijeniti nagore.
Pohvalno je ako se sanja da se na brdo uspinje na prirodan način i bez poteškoća, a nije pohvalno ako se sanja da se uspravno penje na br­do, shodno riječima Uzvišenog: “.. a naprtiću Ja njemu teškoće…”
PRAŠINA simbolizira ljude obzirom da su oni od nje stvoreni. Prašina može da simbolizira životinje, a može da simbolizira i ovaj svijet (dun’ja), kao i ovosvjet- ska dobra, jer su ona nastala od zemlje i pomoću njih opstoje stvorenja.
Arapi imaju običaj da upotrebljavaju riječ “etrebe” (koja je od istog korijena kao i prašina) za čovjeka koji se obogatio.
Prašina takode simbolizira i siromaštvo, smrt i grob, jer je prašina postelja mejta. A Arapi takode imaju običaj upotrebe riječi “teribe” (koja je takode od istog korijena kao i prašina) u značenju siromaštva, shodno riječima Uzvišenog: “Ev miskinen za matrebeh”.
Ko sanja da iskopava zemlju i da iz nje vadi prašinu, ako je bolestan ili ako ima nekog svog da je bo­ lestan, to mu simbolizira grob; ako namjerava putovati, iskopavanje mu simbo­ lizira put, a prašina – zaradu na putu, jer udaranje po zemlji znači i putovanje po njoj, shodno riječima Uzvišenog: “Ve aharune jadribune fil-erd” (i onih koji će po svijetu putovati”); ako to sanja neko ko želi da se ženi, zemlja mu u tom slučaju simbolizira ženu, kopanje zemlje – spolni odnos sa ženom, trnokop – njegov spolni organ, a prašina – ženin imetak; ako to sanja lovac, kopanje mu simbolizira njegovu zamku koju postavlja životinjama, a prašina – ulov; ako nije u pitanju ništa od navedenog, to onda može da znači da snivač koristi razne spletke i smicalice da bi zaradio za život ili da bi nešto postigao.
Kopanje se ug­ lavnom dovodi u vezu s kopanjem jame za divlje životinje u koju bi se one ulo­ vile, te se stoga i uzima da kopanje (jame) simbolizira spletkarenje i pravljenje zamki.
Kad neko sanja da je uprašio ruke ili odjeću, ili se valja u prašini, ako je bogat, izgubiće imetak, biće ponižen i doveden u nevolju; ako je dužan, ili ako je kod njega na čuvanju neki zalog, vratiće dug ili zalog , a potom zapasti u ne­ volju; i ako je bolestan, svojim rukama neće moći zarađivati osiromašiće i na kra­ju umrijeti.
Sanjanje udaranja zemlje prašinom simbolizira putovanje po zemlji u svrhu obezbjeđivanja sredstava za život, a sanjanje udaranja zemlje štapom ili noga­ ma simbolizira putovanje u svrhu nekog dobra.
Neki vele: Ako neko sanja da hoda po prašini, to znači da će obrtati neki imetak.
Ako neko sanja da prašinu sakuplja i jede, to znači da će on sakupiti i trošiti imetak a ako je ta prašina bila s tuđe zemlje, taj imetak je haram.
Ako neko sanja da nosi prašinu, ostvariće ne­ ku korist, srazmjerno količini prašine koju je nosio u snu.
Ako neko sanja da me­ te svoju kuću i da je pokupio prašinu, to znači da će on varati svoju ženu da bi od nje izmamio imetak.
Ko sanja da je pokupio prašinu iz svoje radnje, to znači da će sakupiti imetak od svog zanata.
Ako neko sanja da gomila prašinu, to zna­ či da će dobiti neki imetak obzirom da prašina simbolizira imetak i novac.
Ako ne­ ko sanja da mete prašinu sa stropa svoje kuće i da je odstranjuje, to znači da će nestati imetka njegove žene.
Ako neko sanja da iz neba umjesto kiše pada praši­na to simbolizira neko dobro, izuzev ako prašina pada u prevelikim količinama.
Ako neko sanja da se srušila neka kuća i da je tom prilikom po njemu napadala prašina, to znači da će od te kuće dobiti neko nasljedstvo.
Ako neko sanja da stavlja prašinu na glavu, to znači da će na odvratan i lahak način doći do nekog imetka.
Ako neko sanja da mu neki čovjek baca prašinu u oči, to znači da ga taj čov­jek podmićuje nekim imetkom da bi ga kasnije mogao iskoristiti za neke svoje ciljeve.
Ako neko sanja da iz neba pada prašina u velikim količinama, to simboli­zira neku kaznu.
Ako neko sanja da mete svoj dućan i da s prašinom iz njega iz­ bacuje i platno,to znaci da će se on s tog mjesta preseliti na neko drugo mjesto.
PIJESAK simbolizira isto što i prašina, bilo da je u pitanju život ili smrt, bogatstvo ili siromaštvo itd., obzirom da je sve to u vezi sa zemljom.
Trčanje po pijesku u snu simbolizira stavljanje u okove, neku vezanost, opsadu i si., srazmjerno teš­koći hodanja po pijesku, a to zato što je po pijesku vrlo teško ići, bilo pješice, bi­lo na konju.
Ko sanja da mu je ruka u pijesku to znači da će se on pozabaviti ovo svjetskim stvarima.
Ko sanja da guta pijesak, da ga sakuplja ili da ga nosi, to znači da će on postići imetak i neko dobro.
Ako neko sanja da hoda po pijesku, to mu može da znači i to da će raditi neki težak posao, zavisno od napora hoda­nja po pijesku.
BREŽULJAK I HUM , ako su od zemlje, simboliziraju ljude obzirom da su ljudi stvoreni od zemlje.
Svaka uzvišica ili brežuljak simboliziraju ljude koji su se uz­ digli iznad običnog svijeta u pogledu roda, znanja, imetka ili vlasti.
To ponekad može da simbolizira i časna mjesta, visoke položaje i lijepa prevozna sredstva.
Kad neko sanja da je na nekoj uzvišici, ako je bolestan, ta uzvišica mu simbolizi­ra tabut, pogotovo ako s te uzvišice ispod sebe vidi ljude, a ako snivač nije bo­ lestan i namjerava da se ženi, oženiće se časnom ženom koja će imati bogatstva srazmjerno veličini uzvišice.
Kad neko sanja da s neke uzvišice drži govor ili uči ezan, ako je dostojan vlasti, dobiće je ili će postati sudija, pravni savjetnik, mu­jezin ili hatib, ili će postati poznat i čuven obzirom da uzvišica simbolizira časno mjesto. Uzvišica koja je okružena poravnanim zemljištem simbolizira bogataša srazmjerno veličini zaravnjanog zemljišta.
Ako je ta uzvišica obrasla i okružena zelenilom, to ukazuje na ljepotu vjere i poslova osobe koju uzvišica simbolizira.
Ko sanja da sjedi na brežuljku, da se uhvatio ili oslonio na njega, to znači da će se povezati s nekim velikim čovjekom.
Ako neko sanja da sjedi u hladu nekog brežuljka, to znači da on uživa zaštitu nekog poznatijeg čovjeka.
Ako neko sanja da hoda po brežuljcima,to znači da će od nečeg biti sačuvan.
Ako neko sanja da se spušta s neke uzvišice, zadesiće ga neka briga i tuga.
Ako neko sanja da putu­je kroz kotlinu, desiće mu se neka poteškoća, ali će na kraju ipak dobiti utjehu.
GRAD simbolizira one koji u njemu žive. Grad takode može da simbolizira skup ili veliku većinu, ili bezbjednost i sigurnost, shodno riječima Suajba a.s. koji je Musau a.s., nakon što je ovaj došao u Medjen, rekao: “Ne boj se spasio si se…”.
Selo može da simbolizira dunjaluk, a grad Ahiret obzirom da su blagodati budu­ ćeg svijeta potpunije, da su uživanja trajnija, da su stanovi veći itd.
Grad može da simbolizira i ovaj svijet, a u tom slučaju selo simbolizira groblje obzirom da su sela odvojena od gradova i da su stanovnici sela izvan tokova aktuelnih zbivanja.
Poznati grad u snu može da simbolizira ovaj svijet, a nepoznati grad – budući svijet.
Ako se sanja lijep i nepoznat grad, on može da simbolizira Džennet, a ako se sanja crno i ružno selo, ono simbolizira Džehennem obzirom da stanov ništvo grada živi udobno, a stanovništvo sela teško.
Kad neko sanja da je preselio iz nepoznatog sela u nepoznati grad, da bi mu se protumačio san treba raz­motriti njegovo stanje: ako je nemusliman, primiče islam; ako je grješnik, pokajaće se; ako je dobar, siromašan i podcijenjen, steći će bogatstvo i ugled; ako je po­red svoje dobrote još i u nekom strahu, biće sačuvan i bezbjedan; ako ima konkubinu, oženiće se; i ako je pored svoje dobrote i bolestan, umrijeće.
Ako neko sanja da je umrla osoba preselila iz nepoznatog sela u nepoznati grad, to znači da će mu se zamijeniti ahiretska kuća, tj. preći će iz Džehennema u Džennet ob­zirom da na Ahiretu imaju dva boravišta od kojih je jedno bolje od drugog.
Isto tako, ako se sanja da je umrla osoba preselila iz ružne u lijepu kuću, to znači da će se spasiti od Džehennema i da će ući u Džennet, ako Bog da.
Ako se sanja da se prelazi iz nepoznatog grada u nepoznato selo, to se tumači suprotno gore navedenom.
Ako se sanjaju poznati grad i poznato selo, to jest da se seli iz jednog u drugo, da bi se to protumačilo, treba uzeti u obzir značenje njihovih naziva i na osnovu toga odrediti o kakvom se prelasku radi. Tako npr. ako neko sanja da je iz sela Bagije (silničko selo) preselio u Misir, pošto je naziv sela Bagi – je u vezi s nasiljem, to znači da će se snivač spasiti nasilja, da će postići ono što traži i da će biti sačuvan od straha, shodno riječima Uzvišenog: “Nastanite se u Misiru, svakog straha, ako Bog da, oslobođeni”. Ili, ako sanja da je preselio iz Sa­mare (obraduje se onaj ko je vidi) u Horosan (zlo + vrijeme), to znači da će na­kon radosti zapasti u neko zlo čije vrijeme je već nastupilo. Ili, ako sanja da seli iz Mehdije (ona koja upućuje) u Sušu (sjeme razdora), skrenuće s pravog puta i s istine na put zla i pokvarenosti.
Po istom principu se tumači kod naziva drugih sela i gradova.
KAPIJE POZNATOG GRADA simboliziraju upravitelje grada, sudije i one koji ga čuvaju i štite.
ZGRADE simboliziraju poglavare i velikane poje­dinih kvartova ili mahala u gradu.
SOKACI (ulice) simboliziraju prvake koji žive u dotičnim ulicama ili mahalama, kojima se ljudi obraćaju u vezi sa svojim brigama i problemima i koji ih štite i čuvaju svojim ugledom, vlašću, znanjem i imetkom.
Neki vele da grad, ako se sanja da se posmatra iz daljine, simbolizira učenog čovjeka.
Rečeno je i to da grad simbolizira vjeru, a izlazak iz grada sim­bolizira strah, shodno riječima Uzvišenog: “I Musa izađe iz grada iščekujući šta će se desiti…”
Ko sanja da ulazi u grad – to znači da će se izmiriti s ljudima koji ga pozivaju na istinu, shodno riječima Uzvišenog: “O vjernici, pristupite miru (međusobno se.izmirite)” tj. uđite u grad mira.
Ako neko sanja neki stari poru­šeni grad i da su u nj došli ljudi koji mu udaraju temelje i grade ga čvršće i so­lidnije nego što je ranije bio napravljen, to znači da će se tu roditi dijete koje će postati učenjak ili voda i koje će obnoviti pobožnost i vjeru.
Ako neko sanja da je ušao u neku pokrajinu i u njoj vidi grad koji je porušen, koji nema zidina ni građevina niti znakova života, to znači da će u tom mjestu poumirati ulema (učenjaci), ili će odseliti iz tog mjesta, i da tu neće ostati niko od njihovih poto­maka, a ako sanja da se taj grad obnavlja, to znači da će se roditi neki potomak od učenih ljudi, koji će nastaviti put svojih predaka.
Ako neko sanja da je neka pokrajina ili grad bez vladara, to znači da će u toj pokrajini ili gradu nastati sku­poća.
Ako neko sanja da neka pokrajina ili grad imaju obilje lijepih usjeva, to ukazuje na dobro stanje stanovništva te pokrajine ili grada.
Neki vele: POKRAJINU , kad se sanja da je tiha i mirna, ako je na javi u izobilju, zadesiće neimašina, a ako je u neimaštini, postići će izobilje.
Najbolje je ako ne­ ko sanja da se neki grad ili pokrajina gradi i da njihovo stanovništvo živi u izo­bilju, jer takav san i ukazuje na izobilje i visok položaj tog grada ili pokrajine.
Ako neko sanja da se stanovništvo neke pokrajine smanjuje, ili da u toj pokraji­ni vlada suša, to ukazuje na nedostatak dobara u toj pokrajini.
RODNI GRAD simbolizira roditelje.
Tako, ako neko sanja da je njegov rodni grad porušio zem­ljotres, to znači da će njegov otac biti osuđen na smrt.
Priča se da je Veki’a bio sa Kutejbom kada je krenuo iz Rejja u Horosan pa je Veki’a sanjao da je porušio džamijske šerefe svog rodnog grada. Kad je tumača snova upitao za san, on mu je rekao: – Ti ćeš s visokog položaja poskidati i po­niziti velikane u gradu. – Tako se i desilo.
POZNATO SELO može da simbolizira samo to selo, njegovo stanovništvo ili ono po čemu je to selo poznato. To, da se­lo simbolizira seosko stanovništvo, da se zaključiti iz riječi Uzvišenog: “Pitaj selo…” tj. pitaj stanovništvo sela.
Selo takođe može da simbolizira kuću u kojoj se čini nasilje, sprovode novotarije u vjeri, izaziva smutnja, napušta zajednica i od­stupa od linije koju je zacrtalo stanovništvo grada.
Allah dž.š. u Svojoj Knjizi ku­će silnika naziva selima.
Selo takođe može da simbolizira mravinjak, a mravinjak – selo, obzirom da Arapi za mravinjak, između ostalog, kažu i selo.
Ako neko sa­nja da je porušio selo, ili da je u njemu napravio smutnju, ili ga sanja porušenim i napuštenim, ili da ga plavi bujica, ili da gori u vatri, ako je to selo poznato, to znači da će vladar tom selu nanijeti nepravdu.
Takav san takođe može da znači najezdu skakavaca, ili grad, neimaštinu, nevolju ili epidemiju.
Takav san takođe može da znači da će snivač razrušiti neki mravinjak.
Ako se sanja da se navede­no desilo s mravinjakom ili leglom zmija, to znači da će stanovništvu sela biti činjeno nasilje.
Mravinjak ili zmijsko leglo u tom slučaju može da simbolizira i crk­vu ili neku griješničku kuću.
Ako neko sanja da je ušao u utvrđeno selo, to zna­či da će ubijati ili da će biti ubijen, shodno riječima Uzvišenog: “Samo u utvrđenim gradovima (selima) ili iza zidina oni se protiv vas smiju skupno boriti”..
Rečeno je. Ako neko sanja da seli iz grada u selo, to znači da on, pored vrijedne stvari, odabire bezvrijednu stvar, ili da se bavio pohvalnim poslom i činio dobro, pa je to napustio misleći da to nije dobro.
Ako neko sanja da je ušao u selo, to znači da će ga zadesiti neka neprijatnost od strane vlasti, a ako sanja da je izašao iz sela, spasiće se od neke nevolje i živjeće u miru, shodno riječima Uzvišenog: “Izvedi nas iz ovog sela čiji su stanovnici silnici”.
Ako neko sanja da se neko pos­tojeće selo porušilo i da su usjevi tog sela uništeni, to znači da će to selo zapasti u zabludu ili će ga zadesiti neka nesreća.
Ako se sanja da^se neko selo izgrađuje, to simbolizira popravljanje vjerskog stanja stanovništva tog sela.
STIJENE : ako se sanjaju da su bačene po zemlji, simboliziraju mrtvace obzirom da su one odvaljene od brda, koja su živa i koja slave Allaha dž.š.
Stijene takođe simboliziraju grube, nemarne i ljude neznalice.
Allah dž.š. stijene upoređuje sa srcima kafira a mudraci neznalice upoređuju s kamenjem.
KAMENJE simbolizira okrutnost i žestinu, u pogledu svoje prirode, a u pogledu značenja svog ime­na (u arapskom jeziku) simbolizira sprečavanje i zabranu.
Ako neko sanja da posjeduje kamen, da ga je kupio ili da stoji na njemu, pobijediće čovjeka koji je po svojoj naravi sličan kamenu, ili će oženiti ženu koja je po naravi slična kamenu , a o čemu se konkretno radi zavisi od ostalih pokazatelja u snu i na javi.
Ko sanja da se pretvorio u kamen – to znači da mu je srce postalo grubo, da je ne­ poslušan svome Gospodaru i da je pokvario svoju vjeru.
Ako to sanja bolesnik, to znači da mu se primakla smrt ili da će postati nepokretan.
Ako neko sanja da je s neba na zemlju, na ljude ili na džamiju pao kamen, to simbolizira grubog up­ravitelja kojeg će u to mjesto poslan vladar izuzev ako stanovništvo tog mjesta očekuje borbu, što u tom slučaju znači da će doći do sukoba u kojem će stanov­ništvo tog mjesta biti izloženo teškoćama i nevoljama, pogotovo ako se kamen razbio i ako njegovi komadi pršte i udaraju u kuće i objekte, što znači da će u tom sukobu svaka kuća ili objekat u koji je udario komadić kamena pretrpjeti ne­ku štetu i gubitak.
Ako u tom mjestu vlada suša i ako se ljudi boje da bi ona mog­ la potrajati i imati štetne posljedice, kamen u tom slučaju simbolizira nevolju ko­ja će potrajati, srazmjerno veličini kamena, pogotovo ako su komadi kamena pa­dali po gumnima, hambarima i mjestima na kojima se čuva stočna hrana.
Ako neko sanja da se ljudi gađaju kamanjem s neba, to znači da će se na to mjesto s neba spustiti kazna obzirom da je Allah dž.š. uništio vojsku koja je sa slonom krenula na Kabu tako što je poslao ptice koje su na vojsku bacale kamenje.
Ta­kav san takođe može da znaci i epidemiju, najezdu skakavaca, grad (tuču), vje­tar, namet, napad, ili pljačku i tome slično, zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi.
ŠLJUNAK simbolizira ljude, žene ili novac obzirom da to sve nastaje od zemlje.
Šljunak takođe može da simbolizira pamćenje i memorisanje.
Šljunak takođe može da simbolizira i odlazak na hadž, obzirom da je jedan od obreda hadža i bacanje kamenčića.
Šljunak takođe može da simbolizira grubost i žestinu kao i psovku, ruganje i vrijeđanje.
Ako neko sanja da se s neba spustila ptica na zemlju, da je u kljun uzela zrno šljunka i potom s njim odlepršala, ako je to uzela iz dvorišta džamije, to znači da će nastradati neki dobar čovjek iz džemata te džamije, a ako je snivač bolestan i ako je on dobar čovjek te ako u džematu te džamije nema niko bolestan, to zna­či da će snivač umrijeti.
Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta crkve, to zna­či da će umrijeti neki bolesnik koji pripada toj crkvi.
Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta snivačeve kuće ili s nekog nepoznatog mjesta, to znači da će umrijeti bolesna osoba koja se nalazi u snivačevoj kući.
Kad neko sanja da kupi šljunak i da ga stavlja u odjeću, ili da ga guta, ako ga je u snu uzimao iz džami­je, iz kuće nekog učenjaka ili s mjesta na kojem se obavlja zajednički zikr, to zna­či da će steći znanje, naučiti nešto iz Kur’ana i imati koristi od zikra, a sve to sraz­mjerno količini šljunka koji je u snu sabrao.
Ako neko sanja da uzima šljunak s pijace, sa zasijanih njiva ili ispod drveća, to znači da će postići neka ovosvjetska dobra i koristi, zavisno od ostalih pokazatelja u snu kao i od snivačevih preoku­pacija na javi.
Ako neko sanja da kupi pijesak s morske obale, to znači da će do­biti neke darove od vladara, ako je u njegovoj službi, ili, pak, neku korist od mora.
Ako je snivač čovjek od nauke, takav san mu znači sticanje znanja od nekog učenjaka.
Takav san takođe može da simbolizira i dobijanje poklona od bogate žene, od djeteta ako ga snivač ima, i tome slično.
Ako neko sanja da šljunak ba­ca u more, to znači da će mu u moru stradati neki imetak.
Ako neko sanja da šlju­nak baca u bunar, to znači da će potrošiti neki imetak za ženidbu ili na kupovi­nu roba.
Ako neko sanja da šljunak baca u trap ili neku posudu ili skladište, to znači da će s novcem koji posjeduje napraviti neku trgovinu, srazmjerno količi­ni šljunka.
Obični svijet kaže: – Taj i taj je uložio novac u pšenicu, ulje i tome slično.
Ako neko sanja da šljunkom (kamenčićima) gađa neku životinju, npr. lava, majmuna, skakavca, vranu i sl., ako to sanja u danima hodočašća, to znači da će obaviti hadž i da će na hadžu izvršiti bacanje kamenčića.
Obred bacanja kamen­čića vuče korijen od događaja kada je melek Džebrail a.s. naredio Ademu a.s. da kamenčićima gađa šejtana, nakon što mu se šejtan ukazao, pa je to postala tra­dicija njegovih potomaka.
Ko sanja da baca kamenčiće u vrijeme kad nije hadž, to mu simbolizira njegovu dovu koju on uči protiv neprijatelja ili griješnika, ili njihovo grđenje i prekoravanje, ili, pak, svjedočenje protiv takvih osoba.
Ako ne­ko sanja da je kamenčićima gađao nešto drugo, npr. golubove ili muslimane, to znači da je taj čovjek sklon ogovaranju i klevetanju dobrih ljudi i čistih žena.
DOM simbolizira one koji u njemu žive.
Ako neko sanja da se dom ruši, da je tijesan, ili prostran, ili da ga je zadesilo neku dobro ili zlo – sve se to odnosi na one koji u njemu žive, s tim što zidovi simboliziraju muškarce a stropovi žene obzi­rom da su muškarci jači od žena i da ih štite i čuvaju od zala i neugodnosti.
Snivačev dom simbolizira njegovo tijelo, njegovo biće, obzirom da porodična kuća simbolizira njenog vlasnika, a njen vlasnik simbolizira nju i obzirom da mu po­rodična kuća simbolizira njegovu slavu, spomen, ime, porodicu i ono čime se zaklanja.
Snivačev dom može da simbolizira i njegov imetak kojim se on izdržava, a isto tako i odjeću koju on oblači.
Ako se uzme da dom simbolizira snivačevo tijelo, onda kapija simbolizira njegovo lice.
Ako se uzme da dom simbolizira snivačevu ženu, onda vrata doma simboliziraju spolni organ žene.
Ako se uzme, da dom simbolizira snivačev imetak ili dobra, u tom slučaju kapija simbolizira iz­vor njegovih sredstava za život.
Ako se uzme da mu dom simbolizira odjeću, ka­pija u tom slučaju simbolizira kragnu. (Dvokrilna) vrata (kapija) porodične kuće, ukoliko se sanjaju zasebno, simboliziraju njenog vlasnika, a može da ga sim­bolizira i muško krilo vrata, dok žensko krilo vrata simbolizira njegovu ženu.
Dvokrilna vrata takođe mogu da simboliziraju dvoje kućevlasnikove djece, nje­govu dvojicu braće ili, pak, dvojicu suvlasnika te kuće.
Greda (gornji prag) iznad kapije s onim što ulazi u nju da bi se kapija zaključala simbolizira suprugu ili slu­gu; štokovi sa strane simboliziraju dvoje muške djece, robove, braću ili pomoćnike.
Srednji stub kapije na kojem se sastavljaju krila vrata, zajedno s halkom, simbolizira kućevlasnikovu dozvolu, njegovog čuvara ili slugu.
Sve što se dešava u vezi s pojedinim dijelovima kapije, bilo da je pitanju neko dobro, bilo zlo, sve se to odnosi na one koje ti dijelovi kapije simboliziraju, a zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi.
Nepoznati dom ili kuća simboliziraju budući svijet obzirom da Uzvišeni Allah budući svijet, između ostalog, naziva i kućom (“To je ahiretska kuća…”).
Takođe i poznata “kuća”, koja ima svoj naziv, može da simbo­lizira Ahiret, npr. “Daru-I-akabe” ili “Darus selam” (kuća spasa), tako, ako bo­lesnik sanja da je ušao u neku od tih kuća, to znači da će preseliti na budući svi­jet siguran i sačuvan od ovosvjetskih iskušenja i zala, a ako to sanja zdrava oso­ba, takva kuća joj simbolizira radosnu vijest za dobra koja će činiti, npr. da će oti­ći na hadž ili u džihad, da će biti asketa, pobožan, znan, darežljiv, da će čuvati krvne i druge veze, da će biti strpljiv u nedaćama itd., što se konkretnije odre­đuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi.
Tako, ako je snivač u toj kući učio iz knjiga, njegovo dobro djelo u vezi s naukom, ako je obavljao namaz, to dobro će postići namazom, ako je uza se imao konja i sablju, to će postići džihadom itd., a ta radosna vijest za dobro i dobra djela može da bude ne samo za jed­no već za više dobrih djela.
Kad neko sanja da pravi neku kuću koja nije njego­va, na poznatom ili na nepoznatom mjestu, da bi mu se protumačio san, treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je bolestan ili ima nekog svog da je bolestan, kuća u tom slučaju simbolizira grob; ako nije bolestan i nema nikog svog boles­nog, kuća mu simbolizira ovaj svijet, koji će iskoristiti; ako je sanjao da kuću pra­vi na nepoznatom mjestu i ako ju je pravio sa ćerpičem i blatom, to mu simbolizira halal imetak; ako je kuću gradio od cigle, maltera i kreča, to mu simbolizira haram imetak obzirom da je taj građevinski materijal pripreman uz pomoć vat­re; ako sanja da kuću pravi na poznatom mjestu i ako nije bolestan, ako je kuću pravio od ćerpiča, to mu simbolizira dobar posao koji je uradio ili koji namjera­va uraditi za budući svijet; ako kuću pravi od cigle, to mu simbolizira ružna djela za koja će se kajati na Ahiretu, izuzev ako je u snu tu kuću srušio, što u tom slučaju znači da će se pokajati za svoja ružna djela.
Kuća koja je građena od nepoznatog materijala, koja se nalazi na nepoznatom mjestu i koja je odvojena od ostalih kuća, pogotovo ako se u takvoj kući sanjaju poznate osohe, simbolizira budući svijet.
Ko sanja da je u takvu kuću ušao a da iz nje nije izašao – to znači da će umrijeti, a ako sanja da je u takvu kuću ušao pa zatim izašao – to znači da će biti na ivici smrti, ali će se ipak spasiti.
Kad neko sanja da je ušao u novu, kompletno opremljenu kuću koja se nalazi na poznatom mjestu i medu ostalim kućama, ako je snivač siromah, obogatiće, ako je bogataš, povećaće mu se bogat­stvo, ako je u brizi, riješiće se brige, i ako je Bogu neposlušan, pokajaće se, a sve to srazmjerno ljepoti i prostranosti te kuće ukoliko mu je njen vlasnik bio nepoz­nat, a ukoliko mu je njen vlasnik bio poznat, sve se to odnosi na kućevlasnika.
Kuća oblijepljena blatom, ako se sanja, simbolizira halal, a ako je okrečena krečom, simbolizira haram.
Sanjanje široke i prostrane kuće simbolizira širinu i ko­ moditet na ovom svijetu, a njena tjeskobnost simbolizira snivačevu tjeskobu i škrtost.
Obnavljanje kuće u snu simbolizira snivačevo obnavljanje poslova.
Obljepljivanje kuće blatom simbolizira snivačevu dobru vjeru.
Utvrđivanje kuće simbolizira snivačevo ispravno rasuđivanje.
Opravka kuće simbolizira snivačevu radost. Kuća od željeza simbolizira dug život i vlast njenog vlasnika.
Ako neko sanja da je iz svoje kuće izašao srdit, to znači da će biti zatvoren, shod­no riječima Uzvišenog: “I Zun-nun se, kada srdit ode…”.
Ako neko sanja da je ušao u kuću svoga susjeda, to znači da će otkriti neku nje­govu tajnu, a ako to sanja griješnik, to znači da će on tog svog susjeda varati u vezi s njegovom ženom ili imetkom.
Ako neoženjen čovjek sanja da gradi kuću, to znači da će se oženiti uglednom ženom.
Ako neko sanja neku kuću u daljini, ona mu simbolizira neko ovosvjetsko dobro, koje zadugo neće dobiti, a ako je u tu kuću ušao, ako je ona bila građena od ilovače i ako nije bila izdvojena od os­talih kuća, ovosvjetsko dobro koje će postići biće mu halal.
Ako neko sanja da satrven i ožalošćen izlazi iz kuće,to znači da će napustiti ovaj svijet, ili, pak, da će napustiti ono što posjeduje, zavisno od načina izlaska iz kuće u snu.
Priča se da je neki čovjek iz Jemena došao kod tumača snova i rekao mu : – Sa­njao sam da se nalazim u svojoj staroj kući i da se ona na mene srušila. – Dobićeš neko nasljedstvo – rekao mu je tumač- Nedugo zatim umro je neki rođak tog čovjeka koji mu je iza sebe ostavio 6000 dirhema.
Neki drugi čovjek je sanjao da se nalazi na krovu kuće od stakla i da je sa nje go pao, pa je svoj san ispričao tu­maču snova, koji mu je rekao: – Oženićeš ljepoticu iz vladarske kuće, ali će ona ubrzo umrijeti. – Tako se kasnije i desilo.
Pojedini stanovi u kući simboliziraju kućevlasnikove žene; kućne dekoracije i hodnici simboliziraju muške članove porodice; balkoni simboliziraju ovosvjetsku karijeru i čast; čuvari kuće simboliziraju čuvare snivačevog imetka; isprav­nost kuće simbolizira snivačevo ispravno življenje, a krov kuće simbolizira snivačevu čuvenost i njegov visoki položaj.
Ako pravedni vođa (imam) sanja kuću, ona mu simbolizira muslimansko područje koje je pod njegovom upravom i vodstvom.
Sanjanje rušenja vladarove kuće simbolizira slabljenje njegove vlasti.
Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatom kućnom krovu, to znači da će postići visok ugled i da će imati pomoć od nekog izuzetno čuvenog čovjeka.
Hrišćani vele: Ako neko sanja da mete svoju kuću, to znači da će ga zadesiti ne­ka briga ili da će umrijeti.
Rečeno je da metenje kuće simbolizira rješavanje bri­ga, a Allah dž.š. najbolje zna šta je ispravno.
Rečeno je i to da sanjanje rušenja neke kuće simbolizira smrt njenog vlasnika.
Stan simbolizira čovjekovu supru­gu, koja se skriva u njegovoj kući i kod koje se on smiruje.
Otuda se u narodu i kaže da se taj i taj skućio kada se hoće reći da se oženio, a kuća poprima vlasni­kovo ime kao što i žena poprima muževljevo prezime.
Vrata stana simboliziraju ženski spolni organ ili ženino lice.
Sobica i skriveni kutak u kući simboliziraju snivačevu kćer ili robinju obzirom na njihovu skrivenost i to što kućevlasnik u njih ne zalazi.
Kuća takode može da simbolizira snivačevo tijelo.
Prostorije za poslugu simboliziraju poslugu.
Hambar simbolizira snivačevu majku koja ga je hranila i održavala u životu.
KLOZET simbolizira slugu koji je zadužen za pranje i čišćenje. Klozet u snu mo­že da simbolizira i ženu (suprugu) obzirom da čovjek sa njom obavlja izvjesne potrebe izdvojivši se pritom od djece i ostale porodice.
Gledanje kroz prozorčić u snu simbolizira bdjenje nad ženom.
Sve što se sanja u vezi s KUĆOM , bilo da joj nešto nedostaje ili da joj je dodato bilo da se ruši ili popravlja, sve se to od­ nosi na onoga koga kuća simbolizira.
Ako neko sanja da je u prostoru oko kuće napravio novu kućicu, ako je bolestan, ozdraviće, ako ima nekog bolesnog u ku­ći, taj će ozdraviti izuzev ako im je običaj da umrle sahranjuju u samoj blizini ku­će, i u tom slučaju takav san simbolizira smrt osobe koja je bolesna u toj kući, po­ gotovo ako se ta kućica pravi na nepogodnom mjestu u dvorištu i ako je kućica okrečena ili je pritom okićena cvijećem, namirisana mirisima ili opremljena ona­ko kako se inače oprema povodom nekih nezgoda.
Ako u toj kući nema niko bolestan i ako snivač nije oženjen, oženiće se, ili će udati kćerku koja će stanovati kod njega, ili će kupiti konkubinu, a sve to zavisno od toga kakvu kuću je sanjao da pravi.
Ako neko sanja da ruši novu kuću, zadesiće ga neka briga ili neko zlo.
Ako neko sanja da je napravio ili kupio kuću, postići će veliko dobro.
Ako neko sanja da se nalazi u nepoznatoj novoj i omaltanoj kući koja je izdvojena od os­talih kuća i ako u snu ima nešto što ukazuje na zlo ta mu kuća simbolizira nje­gov grob.
Ako neko sanja da je zatvoren i vezan u zaključanoj kući koja se nala­zi medu drugim kućama, biće izuzetno zdrav.
Ako neko sanja da na leđima no­si kuću, ili neki stub, nosiće teret neke žene, a ako sanja da njega kuća nosi ili da je na stubu, neka žena će nositi njegov teret.
KUĆNA VRATA , a isto tako i dov­ratak, mogu da simboliziraju ženu.
Ako neko sanja da zatvara (zaključava) vrata, to znači da će se oženiti.
Sanjanje otvaranja vrata simbolizira otvaranje nafake.
HODNIK simbolizira slugu kojem je prepušteno vođenje svih poslova.
Ako neko sanja da je ušao u kuću i da je za sobom zatvorio (zaključao) vrata, to zna­či da se on suzdržava od neposlušnosti Allahu dž.š., shodno riječima Uzvišenog: “…pa pozaključa sva vrata…”
Ako neko sanja da je siguran i bezbjedan u zaklju­čanoj kući, postići će neko dobro i dobro će ga služiti zdravlje.
Ako neko sanja da mu je kuća od zlata to znači da će mu u kući izbiti požar.
Ako neko sanja da je izašao iz tjeskobne kuće, to znači da će se riješiti briga.
Ako se sanja kuća bez stropa, čiju unutrašnjost obasjava sunce ili mjesec, to znači da će se neko iz te kuće udati.
Ako neko sanja da u dvorištu svoje kuće ima prostranu i glinom oblijepljenu manju kuću u kojoj nije boravio, to mu simbolizira dobru ženu čijom zaslugom će se povećati dobro te kuće; ako je ta kućica bila omaltana i okrečena i sazidana od cigle, ona simbolizira jezičavu i dvoličnu ženu; ako je ispod te kućice bilo skrovište, ona simbolizira čovjeka koji čini spletke; a ako je skrovište bilo oblijepljeno glinom, to znači da je u pitanju neka varka u vezi s vjerom.
ZAMRAČENA KUĆA simbolizira ženu loše naravi, a ako takvu kuću sanja žena, ta kuća simbolizira muškarca.
Ako neko sanja da je ušao u uprskanu kuću, to znači da će mu žena zadati neku brigu, zavisno od toga koliko je kuća bila uprskana blatom ili mokrinom, ali će to na kraju ipak izaći na dobro.
Ako neko sanja da mu je kuća prostranija nego što je inače, povećaće mu se obilje i dobro od strane žene.
Ako se sanja da se neka kuća ukrašava ili dekoriše, to znači da će u toj kući doći do pre­pirke i svađe.
Osvijetljena kuća simbolizira dobru ženu koja je lijepe naravi.
ZID simbolizira čovjeka.
Zid može da simbolizira i ovosvjetsko stanje čovjeka ukoliko snivač sanja da stoji na njemu, a ako sanja da je pao sa zida, stanje će mu se pogoršati.
Ako neko sanja da je gurnuo i oborio zid, to znači da će nekog čov­jeka skinuti s položaja i da će ga uništiti.
Zid takođe može da simbolizira čovje­ka koji uživa imunitet, koji je dobar vjernik i koji posjeduje kapital i moć, srazmjerno debljini, čvrstini, visini i važnosti tog zida u zgradi.
Ako neko sanja da su zidovi neke zgrade takvi da ih treba renovirati, oni simboliziraju vlastodržca ko­ ji je počeo da gubi vlast, a ako je neko te zidove u snu renovirao, to znači da taj čovjek ima drugove koji svršavaju njegove poslove.
Ako neko sanja da se zid srušio na njega ili na nekoga drugog, onaj na koga se srušio zid počinio je mno­go grijeha, za koje će biti kažnjen.
Ako neko sanja da mu je pukao kućni zid ili neko drvo ugrađeno u kuću, to znači da će neko iz njegove kuće napustiti kuću.
Dvije pukotine na zidu mogu da simboliziraju i dvije menđuše ili dvije narukvice.
Ako neko sanja stare zidove, oni simboliziraju pravednog vođu kojeg napuš­ta društvo i porodica, a ako se sanja da se ti zidovi obnavljaju, to znači da će mu se drugovi i porodica povratiti i da će povratiti prvobitnu vlast.
Ko sanja da je vezan za zid – to znaci da će se vezati za nekog čovjeka visokog položaja, čija će veza s njim biti čvrsta srazmjerno čvrstini njegove vezanosti za zid.
Ako neko sa­nja da gleda u zid i da u njemu vidi svoj lik, to znači da će umrijeti i da će mu na grobu biti stavljen natpis.
STROP simbolizira čovjeka visokog ugleda.
Strop od daske simbolizira munafika.
Ako neko sanja strop koji samo što nije pao na njega, biće u strahu od čovje­ka visokog ugleda, a ako ga sa stropa pospe prašina i uprlja mu odjeću, on će na­kon straha dobiti neki imetak.
Sanjanje pucanja kućne grede simbolizira smrt ili nesreću vlasnika kuće.
Ako se sanja da je kućna greda ili neki drugi dio kuće prepukao uzduž na dva dijela ne gubeći pritom svoju funkciju i ne predstavljajući nikakvu opasnost, to znači da će se u toj kući poduplati ono što taj dio kuće simbolizira.
DASKE I GREDE u zgradi simboliziraju munafike koji obavljaju neke društvene poslove, njihovo lomljenje simbolizira smrt tih munafika.
DVORAC ; ako ga sanja griješnik, simbolizira zatvor, tjeskobu i smanjenje imet­ ka, a ako ga sanja čestit čovjek, simbolizira čast, ugled i vraćanje duga.
Ako se sanja da se dvorac gleda izdaleka, on tada može da simbolizira vladara.
Dvorac ta­kođe može da simbolizira pobožna čovjeka: Ako neko sanja da je ušao u dvorac,to znači da će on otići kod nekog velikog vladara, da mu je vjera dobra i da će postići veliko dobro, shodno riječima Uzvišenog Allaha: “Neka je uzvišen Onaj koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorce”.
Ako neko sanja da stoji na dvorcu i kao da je dvorac njegov, postići će izuzetno visok ugled, dostojanstvo i moć, a ako taj dvorac nije njegov, to znači da će od vlasnika dvorca dobiti neko dobro i korist.
TRIJEM od ćerpiča simbolizira seljanku vjernicu; ako je omaltan, simbolizira ovaj svijet, a ako je od cigle, simbolizira dobijanje haram imetka, a neki vele da simbolizira dvoličnu ženu.
Ako neko sanja da sjedi na omaltanom trijemu napravljenom od cigle, to znači da će on vaspitati svoje dijete.
Pravljenje maltera i cigle je posao džehennemlija, a to je bio i faraonski posao.
KUBE (kupola) simbolizira snagu.
Ako neko sanja da gradi kube na oblacima, to znači da će na lagahan i lijep način postići vlast i moć.
Ako neko sanja da ima građevinu sa zelenim kubetima i da se ona nalazi između neba i zemlje, to zna­či da je njegovo stanje dobro i da će umrijeti sa šehadetom.
Građenje kuće mo­že da simbolizira i izgrađivanje (odgajanje) žene.
Rečeno je i to: Ako neko sanja da gradi kuću, to znači da će okupiti svoje prijatelje i rodbinu na nekom veselju.
Ako neko sanja da je ilovačom oblijepio kabur Muhammeda s.a.v.s., to znači da će on obaviti hadž sa svojim imetkom.
Ako se sanja ćerpič kako je složen na go­milu i ne koristi se, on u tom slučaju simbolizira novac.
Ako neko sanja da ob­navlja staru kuću nekog učenjaka, to znači da on obnavlja životni put tog učenjaka.
Ako neko sanja da obnavlja kuću faraona ili nekog nasilnika to znači da on obnavlja njihov životni put. Vjerovjesnik s.a.v.a.s. je rekao: “Ko sanja da gradi neku građevinu – to znači da će se baviti nekim poslom”.
Ako neko sanja da je započeo graditi građevinu, da je iskopao njene temelje, ozidao je i učvrstio, to znači da će steći znanje, upravu ili zanat i da će postići ono što traži ili što namjerava.
Rečeno je: Ako neko sanja da u svom gradu ili selu gradi građevinu, on će se tu i oženiti.
Ako neko sanja da gradi neku građevinu od keramike, to zna­ či da se on uljepšava i prikazuje boljim nego što je u biti, a ako sanja da građe­ vinu gradi od blata, to mu simbolizira halal zaradu.
Ako se sanja ukrašena građevina, ona simbolizira upravu i znanje, koje prati igra i zabava.
Ako neko sanja da gradi građevinu od cigle i maltera i da je na građevini načinio neki lik, to znači da će se on uvaliti u neistine.
ČARDAK simbolizira visok položaj ili zamjenu konkubine slobodnom ženom obzirom da je čardak u gornjem dijelu (na spratu) kuće.
Čardak takode simboli­zira sigurnost od straha, shodno riječima Uzvišenog: “A oni će u visokim odaja­ma biti bezbjedni”.
Čardak može da simbolizira i Džennet, shodno riječima Uz­višenog: “Oni će biti zato što su trpjeli, (visokim) džennetskim odajama nagrađeni”.
Čardak takode može da simbolizira i mihrab, jer ga Arapi i tako nazivaju.
Ako neko sanja da na svojoj kući pravi čardak i ako mu to njegova žena zabranjuje srdeći se na njega ili plačući i jecajući, to znači da će se on, pored nje oženiti dru­gom ženom ili će uzeti konkubinu, a ako je njegova žena pritom nasmijana, ve­sela i namirisana, čardak u tom slučaju simbolizira povećanje ugleda i ovosvjetskih dobara.
Kad neko sanja da se ispeo na nepoznati čardak, ako je u strahu, biće bezbjedan, ako je bolestan, otići će u Džennet, a ako nije u pitanju ni jedno ni drugo, postići će radost i visok položaj.
Ako je prilikom snivačevog uspinjanja na čardak s njim bila i skupina koja ga slijedi, on će im biti poglavar u pitanju vlasti ili znanja ili će im biti imam u mihrabu.
Ako neoženjen čovjek sanja da se nala­zi na čardaku, oženiće lijepu ženu od dobrog roda koja će biti dobra vjernica.
Ako neko sanja da ima dva, tri ili više čardaka, biće spašen od onoga čega se bo­ji.
Ako neko sanja da se gornji sprat njegove kuće srušio na donji ne nanijevši pritom nikakvu štetu, to znači da će mu doći neko njegov koje odsutan, a ako je prilikom rušenja bilo i prašine odsutni će sa sobom donijeti i imetak.
VERANDA simbolizira čovjeka od autoriteta.
Ako neko sanja da iz daljine vidi verandu, pobijediće svoje neprijatelje, postići će ono što želi i steći će visok ug­led i sreću.
Ako trgovac sanja verandu, to znači da će profitirati u trgovini i da će postati nadaleko poznat trgovac.
Kad se sanja da se pravi veranda, to se tumači isto kao kad se sanja da se pravi kuća.
STUB : od drveta, oblijepljen ilovačom ili malterom ili od cigle, simbolizira hrani­telja porodice, slugu kućne čeljadi ili osobu koja nosi kućne obaveze i koja je u stanju da vrši ono čime je zadužena.
Svaka promjena koja se sanja u vezi sa stu­bom tumači se promjenom u vezi s onim koga stub simbolizira.
DULAF (udubljenje u zidu), dekoracija i čardak simboliziraju imetak, ugled i bo­gatstvo koje će steći vlasnik kuće; ako to sanja osoba koja je u nevolji, riješiće se nevolje; ako to sanja bolesnik, ozdraviće; ako to sanja neoženjeni, ženice se; i ako to sanja neudata žena udaće se.
Kad se sanja dulaf u nekoj kući u kojoj on inače ne postoji, ako to sanja neko ko je dostojan uprave, dobiće upravu a ako to sanja trgovac to mu simbolizira uspješnu trgovinu.
STEPENICE simboliziraju sredstva i pomagala za postizanje visokog položaja, ugleda i lijepog prijema, kako na ovom tako i na onom svijetu.
Arapi inače imaju običaj reći: Tome i tome su se podigle stepenice, ili: Taj i taj je na visokoj ste­penici, kada hoće reći da je neko na visokom položaju.
Stepenice takođe mogu da simboliziraju i lažni uspon, shodno riječima Uzvišenog: “Mi ćemo im dati lažan uspon a da oni to i ne znaju”. Stepenice takođe simboliziraju etape ili odma­rališta na putu na kojima se odsjeda.
Stepenice takođe mogu da simboliziraju odbrajanje dana života.
Ako se sanjaju poznate stepenice, one mogu da simbo­liziraju i kućnog slugu, roba ili jahalicu.
Ako neko sanja da se penje uz nepozna­te stepenice, da bi mu se protumačio san treba uzeti u obzir način na koji se penjao kao i ostale pokazatelje sna: ako je bolestan i ako je sanjao da je stigao do na vrh stepenica umrijeće, ako je, uspevši se uz stepenice, ušao u čardak, njegova duša će otići u Džennet, a ako na stepenicama bude zadržan i ne uđe u čar­dak, nakon smrti će biti zastrt od Dženneta.
Ako takav san sanja zdrava osoba koja namjerava ići na put, otići će na put; ako na put ide radi nekog imetka, pos­tići će ga, a ako ide radi nečeg drugog daće mu se objašnjenje na osnovu toga šta mu se desilo prilikom penjanja uz stepenice bilo da se radi o dobru ili zlu, bilo o ispunjenju ili neispunjenju njegovih želja i potreba; npr. ako ga je na stepeništu srelo 40 ljudi ili je našao toliki broj zlatnika, to znači da će postići ono radi čega je pošao na put, a ako je taj broj bio 30, neće u potpunosti postići ono radi čega ide na put obzirom da je broj 30 nepotpun, a 40 potpun, shodno kazivanju o Musau a.s. kome je Allah dž.š. 30 noći upotpunio sa još 10 noći i to nazvao upot­punjenjem.
Ako je u pitanju broj 3 i ako na put ide u vezi s nekim obećanim za­datkom, ispuniće ga, shodno riječima Uzvišenog: “Živjećete u zemlji svojoj još samo tri dana, to je istinito obećanje”. Isto znači i ako je sanjao da je prilikom uspinjanja uz stepenice učio ezan, a želi ići na hadž i znači da će upotpuniti oba­veze hadža, a ako ne namjerava ići na hadž i to ne sanja u vrijeme hadža, posti­ći će vlast i ugled, bilo da se radi o upravi, bilo o muftiluku, hatibskoj, mujezinskoj ili nekoj drugoj visokoj tituli.
Sanjanje silaženja niz stepenice; za osobu koja je na putu znači da će se vratiti s puta, za poglavara – da će sići s vlasti, za jahača – da će ići pješice, za onoga ko ima bolesnu ženu – da će mu žena umrijeti, a ako to sanja bolesnik, treba raz­motriti način njegovog silaska niz stepenice u snu: ako se spustio na poznato mu mjesto, medu svoju čeljad, u svoju kuću, na veliku slamu ili ječam ili na bilo šta od onoga što ukazuje na ovosvjetska dobra, to znači da će se oporaviti od boles­ti, a ako je niz stepenice sišao na nepoznato mjesto, u prirodu ili medu umrle osobe koje je odranije poznavao, ili ako se niz stepenice skotrljao ili pao s njih u jamu, bunar, trap, pred lava koji ga je ščepao, pred pticu koja ga je zgrabila, u usidrenu lađu koja je sa njim isplovila ili na jahalicu koja na sebi ima nosiljku i koja ga je ponijela, u tim slučajevima stepenice označavaju dane njegovog života i sve navedeno ukazuje na to da će snivač uskoro umrijeti.
Ako je snivač na javi zdrav i ako je uz to silnik, treba uzeti u obzir na što je sa stepenica sišao ili pao: ako to mjesto na koje je sišao ili pao ukazuje na dobro, kao što je džamija, rodno zemljište, bašča, mjesto gdje se čisti ili nešto slično, to znači da će se prihvatiti islama, da će se pokajati, napustiti svoje ranije stanovište i prekinuti s ranijom praksom.
Ako je, pak, sišao na nešto što je suprotno svemu gore navede­nom i što ukazuje na velike grijehe, strašne stvari i nevjerovanje, kao npr. da je pao na neplodnu zemlju, na veliku i strašnu vatru, medu lavove ili zmije, u ve­liku provaliju ili nešto slično tome, to znači da je on obmanjena osoba i da se ne­ će riješiti svoje obmane dok ne propadne i neće biti u situaciji da izbjegne propast.
Sanjanje popravljanja stepenica simbolizira ispravljanje onoga što je bilo neispravno.
Sanjanje stepenica od ćerpiča ima dobro značenje, a sanjanje stepe­nica od cigle ima loše značenje.
Neki vele da stepenice simboliziraju dobra djela: prva stepenica – namaz, druga – post, treća – zekat, četvrta – sadaku, peta – hadž, šesta – džihad i sedma – Kur’an (tj. njegovo učenje i primjenjivanje).
Sva­ki uspon koji se sanja simbolizira činjenje dobrih djela, shodno riječima Vjerojesnika s.a.v.s.: “Uči Kur’an i time se uspinji!”
Uspinjanje uz stepenice od zemlje ili ćerpiča simbolizira snivačevu lijepu vjeru, islam. Sanjanje uspinjanja uz ste­penice od cigle nema dobro značenje.
Ako neko sanja da se nalazi na čardaku do kojeg nema stepenica, to je znak potpunosti njegove vjere i visokog stepena kod Uzvišenog Allaha, shodno riječima Uzvišenog: “Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo”.
Uspinjanje uz stepenice od zemlje u snu za upravitelja sim­bolizira uspon i ugled uz očuvanje vjere, a za trgovca – uspjeh u trgovini uz oču­vanje vjere.
Ako su stepenice od kamena, one simboliziraju uspon sa grubim sr­cem; ako su od daske, simboliziraju uspon sa licemjerstvom i demagogijom; ako su od zlata, simboliziraju postizanje vlasti, blagostanja i svakog dobra; ako su od srebra, simboliziraju dobijanje onoliko robinja koliko ima stepenika; i ako su od bronze, simboliziraju dobijanje ovosvjetskih dobara.
Ako neko sanja da se penje uz stepenice, to mu može da znači i postizanje razumijevanja i oštroumnosti po­moću kojih će se uzdignuti.
Rečeno je i to da stepenice simboliziraju asketu ili pobožna čovjeka.
Ko sanja da se približio stepeništu – postići će uspon i pobožnost, shodno riječima Uzvišenog: “…i Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje”.
Svaka stepenica može da sim­bolizira upravu od godinu dana.
LJESTVE od drveta simboliziraju čovjeka visokog ugleda koji je licemjer.
Sanjanje penjanja uz ljestve simbolizira navođenje jasnog dokaza munaficima, shod­no riječima Uzvišenog: “Ako je tebi teško to što oni (munafici) glave okreću, on­da, ako možeš, potraži kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve na nebo, pa im do­nesi jedno čudo”.
Rečeno je i to da penjanje uz drvene ljestve u snu simbolizira oslanjanje na ljude koji su munafici (licemjeri). Neki, opet, vele da to znači odla­zak na put.
Ako neko sanja da se uspeo uz ljestve da prisluškuje govor nekog čovjeka, to znači da će dobiti moć, kako kaže Uzvišeni: “Zar je u njih blago Gos­podara tvoga ili zar oni vladaju!? Zar oni imaju ljestve pa njima prisluškuju!? Neka onaj među njima koji tvrdi da je nešto čuo donese potvrdu očitu”.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam na Ijestvama. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Ti prisluškuješ ljude.
Sanjanje ljestava položenih na zemlju simbolizira bolest,a njihovo uspravljanje simbolizira ozdravljenje.
LUK. Veliki kućni luk simbolizira ženu lijepe ćudi, a mali luk ženu loše čudi.
Ako čovjek sanja da sjedi pod tijesnim lukom, to znači da će se razvesti sa svojom že­nom, a ako sanja da sjedi pod velikim lukom, sa ženom će se trajno razvesti.
SOFA simbolizira poglavara na kojeg se oslanjaju kućna čeljad.
VRATA. Otvorena vrata simboliziraju opskrbu.
Kućna vrata simboliziraju izdržavaoca porodice.
Ako se sanja da se s kućnim vratima nešto desilo, to znači da će se nešto desiti izdržavaocu porodice.
Ako neko sanja da nasred kuće ima mala vrata, taj san mu nije dobar i znači otkrivanje ženskih tajni.
Vrata ženskih odaja simboliziraju žene ili žensku kućnu čeljad; ako su nova, simboliziraju neudate, a ako nemaju mandala, simboliziraju udovice.
Ako neko sanja da su kućna vrata pala, izvalila se na van, zapalila se ili slomila, to znači da će se izdržavaocu po­rodice desiti neka nesreća.
Ako je kapija velika i jaka, ona ukazuje na dobro sta­nje izdržavaoca porodice.
Ako neko sanja da traži kapiju svoje kuće i da ne može da je nađe, to znači da je on zbunjen u vezi s nekim ovosvjetskim poslom.
Kad neko sanja da je ušao na kapiju, ako je s nekim u sporu, pobijediće, shodno riječima Uzvišenog: “Navali­te im na kapiju, pa kad kroz nju prođete, bićete sigurno pobjednici”. Ako neko sanja otvorena vrata na poznatim i nepoznatim mjestima u kući, otvonće mu se vrata ovosvjetskih dobara, shodno njegovim mogućnostima, a ako je broj vrata prelazio uobičajeni broj, to znači da će se ta kuća srušiti.
Ako se sanja da je kapi­ ja otvorena prema putu, ono što izdržavalac kuće postigne od ovosvjetskih do­bara otići će tu i tamo, a ako je otvorena prema kući, tim dobrima će se okoristiti kućna čeljad.
Ako neko sanja da je kapija njegove kuće neuobičajeno prostra­na, to znači da će mu neki ljudi, bez njegove dozvole, doći u njegovu kuću u ve­zi s nekom nezgodom.
Ako se sanja da je kućna kapija nestala sa svog svakod­nevnog mjesta, to znači da će vlasnik kuće promijeniti svoj odnos i svoje pona­šanje prema ukućanima.
Ako neko sanja da je kroz tijesna vrata izašao na neki široki prostor, to znači da će se riješiti neke tjeskobe ili brige u kojoj se nalazi.
Ako neko sanja da njegova kuća ima dvije kapije, to znači da je njegova žena pokva­rena.
Ako neko sanja da na kućnoj kapiji imaju dvije halke, to znači da njen vlas­nik ima prema sebi neku obavezu.
Ako neko sanja da je iščupao halku s kapije i svoje kuće, to znači da se on odao novotariji.
Sanjanje zaklapanja kućnih vrata simbolizira neku veliku nesreću koja će zadesiti ukućane.
PRAG simbolizira ženu.
Prenosi se da je Allahov dž.š. prijatelj Ibrahim a.s. rekao ženi svog sina Ismaila a.s.: – Reci Ismailu neka promijeni kućni prag. – Kada je to ona njemu rekla, on ju je pustio tj. rastavio se s njom.
Rečeno je i to da prag simbolizira vlast, nadboj iznad vrata – ženu, a dovratak -kućnog starješinu i staratelja.
Vađenje dovratka simbolizira gubljenje ugleda kuće vlasnika, a nestajanje dovratka iz vida simbolizira smrt kućnog starješine.
Vađenje nadboja simbolizira rastavu sa ženom.
Priča se da je neka žena došla Ibn Sirinu i rekla mu: – Sanjala sam da je nadboj kapije moje kuće pao na prag i da su oba krila kapije pala; jedno krilo je palo unutra, a drugo vani. – On joj je na to rekao: – Jesu li ti muž i sin odsutni? – Jesu – rekla je ona, a on joj je tada re­kao: – To što je nadboj pao znači da će ti se muž uskoro vratiti, a to što je jedno krilo vrata palo prema vani znači da će ti sin oženiti strankinju. – Nije prošlo du­go vremena a toj ženi su se s puta vratili muž i sin i s njima neka strankinja.
MANDAL (reza) od drveta, ako se sanja da je otvoren, simbolizira neku zamku.
Ako neko sanja da je zamandalio vrata, to znači da on dobro čuva svoja ovosvjetska dobra.
Ako neko sanja da na vratima nema mandala, to znači da on ne vodi dovoljno računa o čuvanju svojih ovosvjetskih dobara.
Ako neko sanja da na vratima njegove kuće ima više mandala, koji ne dozvoljavaju otvaranje vra­ta, to znači da je on spriječen i nemoćan da uradi neki posao.
Ako osvajač sanja da mandalom otvara neka vrata, to znači da će on probiti ili osvojiti neku utvr­du, a ako mu je vrata otvorio neki čovjek, to znači da on tom čovjeku pravi zam­ku i da će mu taj čovjek učiniti neko dobro. Sanjanje ulaženja na velika vrata simbolizira otvaranje trgovine, dobijanje uprave ili otpočinjanje s bavljenjem nekim zanatom.
KUHINJA simbolizira kuharicu.
KLOZET simbolizira ženu.
Ako čovjek sanja da je ušao u čist i prostran klozet,u kojem se ne osjeća neugodan zadah, to znači da je njegova žena dobra u ophođenju, da je ispravna, da je pokorna Allahu dž.š. i da je lijepog izgleda.
Ako čov­jek sanja da je ušao u tijesan klozet pun izmeta i da u njemu ne može da nađe mjesto gdje bi komotno mogao obaviti nuždu, to znači da on ima prgavu i nep­ristupačnu ženu, a ako je u klozetu osjetio još i smrad, to znači da mu je žena napasna i da je po tome poznata među svijetom.
Ako se sanja da je klozetska jama duboka, to znači da je snivačeva žena vješta i spremna u obavljanju njenih pos­lova.
Ako čovjek sanja da je ušao u klozet i da je u klozetskoj jami vidio krv, to znači da on vrši spolni odnos sa ženom u vrijeme dok ona ima menstruaciju.
Ako čovjek sanja da je klozetska jama puna izmeta, to znači da njegova žena ras­poređuje imetak i ne dozvoljava mu da ga on troši bojeći se da će imetka nesta­ti.
Ako čovjek sanja da nekim drvetom čeprka po klozetskoj jami, to znači da u njegovoj kući živi puštenica.
Ako čovjek sanja da je klozetska jama puna ne bo­jeći se pritom da će se ona preliti, to znači da mu je žena trudna.
Ako neko sanja da je zatvoren u klozet, to znači da će mu biti napravljena neka spletka a ako je uz to i zaključan, to znači da će umrijeti.
ŠTALA simbolizira ugled obzirom da štalu pravi ili ima samo onaj ko ima imet­ka i stoke.
Neki vele da štala simbolizira suprugu.
Ako neko sanja da ima štalu u kojoj drži dvije životinje, to znači da njegova žena, ili neka druga ženska osoba u njegovoj kući, kontaktira sa dvojicom muškaraca.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu – Sanjao sam da je iz jed­ne male rupe izašao veliki vo, koji kasnije nije mogao da ponovo uđe u tu rupu. – Nato mu je Ibn Sirin rekao: – To simbolizira usta iz kojih je izašla velika riječ, koja se ne može povratiti.
Neki drugi čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: -Sanjao sam da je Jezid ibn El- Muhelleb napravio luk između svoje i moje kuće. – Ibn Sirin ga je upitao: – Imaš li ti majku? – Imam rekao je čovjek, a on ga je ponovo upitao: – Je li ona bila robinja?- Ne znam – rekao je čovjek, pa je otišao od Ibn Sirina i pitao svoju maj­ku da li je bila robinja, a ona mu je rekla: Ibn Sirin je rekao istinu. Ja sam bila ro­binja kod Jezida ibn El-Muhelleba, pa sam se kasnije udala za tvog oca.
ROV simbolizira zamku. Ako neko sanja da kopa sebi rov ili da mu ga kopa neko drugi, to znači da će on nekome postaviti zamku ili će je neko postaviti njemu.
Ako neko sanja da je upao u rov, upašće u zamku.
Ako neko sanja da je ušao u rov tako da ne vidi nebo, to znači da će mu u kuću ući lopovi i opljačkati je; ako to sanja putnik, na putu će ga presresti banda; ako je u rovu uzeo abdest ili se okupao, biće mu vraćeno i nadoknađeno ono što mu je ukradeno, a ako je du­žan, riješiće se duga.
Ako čovjek sanja da kopa rov i da je pritom naišao na teku­ću ili stajaću vodu, to znači da će prevarom sticati imetak za izdržavanje.
RUPE U ZEMLJI simboliziraju varke, zamke, prevare, javne kuće, zatvore, okove i tome slično, a sve se to povezuje s kopanjem jame za lov životinja.
TRAP simbolizira majku, koja svoje dijete hrani, čuva i odgaja obzirom da je dječija hrana skrivena u majčinim grudima kao što je i ljudska hrana pohranjena u trapu.
Sanjanje nepoznatog trapa može da simbolizira i sticanje imetka na prevaru obzirom da trap podsjeća na jamu koja simbolizira zamku i prevaru.
Ako neko sanja da mu se trap srušio ili zatrpao, ako mu je majka bolesna, umrijeće; ako mu je žena trudna, i ona će mu umrijeti i biti zatrpana u grob, ukoliko za to ima i ostalih pokazatelja u snu.
Ako nije u pitanju ni jedno ni drugo, onda treba uzeti u obzir ostale pokazatelje u snu i na javi; tako, ako snivač posjeduje trap pun hrane, prodaće ono što mu je u trapu, a prašina koja se pojavi prilikom ru­šenja trapa u tom slučaju simbolizira novac koji će dobiti za tu hranu.
Ako čov­jek sanja da je hrana u njegovom trapu pretvorena u smetlje ili prašinu, to zna­ či da će hrana pojeftiniti i da od imetka koji ima i koji će prodavati neće mnogo zaraditi.
Ako čovjek koji ima prazan trap, sanja da mu se trap napunio smetljem i prašinom, to znači da će ga napuniti hranom kad ona bude jeftina.
Ako čovjek koji ima pun trap hrane, a koji je inače siromašan, sanja da mu je trap pun smetlja i prašine, to znači da će mu zatrudnjeti žena ili robinja.
Ako se sanja da je trap u džamiji ili na nekom mjestu gdje se pravi gozba i ako se oko trapa sakupio svi­jet uzimajući hranu iz njega, te se trap počne prazniti, to znači da će poskupiti cijene prehrambenih artikala, zavisno od toga koliko je trap bio ispražnjen, a ako je trap bio prepun i ako se na njemu nije poznavalo, tj. nije se umanjivala koli­čina hrane i pored toga što su je ljudi uzimali, to znači da će pojeftiniti cijene prehrambenih artikala.
Ako neko sanja da se hrana zapalila, to znači da će se ci­jene prehrambenih artikala uveliko povećati, da će vladar na proizvođače hrane nametnuti veliki porez ili da će usjeve uništiti skakavci ili nešto drugo.
Ako se sanja da je neka hrana pomiješana s hurmama ili sa šećerom, to znači da će ta hrana poskupiti srazmjerno procentu hurmi ili šećera, tako npr. ako su hurme ili šećer sačinjavali polovicu hrane, to znači da će hrana poskupiti pedeset posto.
Ako neko sanja da je pao u nepoznatu jamu ili trap, to se tumači isto kao i kad sanja da je pao u bunar.
BUNAR u dvorištu simbolizira vlasnika kuće.
Bunar može da simbolizira i ženu vlasnika kuće obzirom na mnoge asocijacije između bunara i žene.
Ako se užine da bunar simbolizira čovjeka, bunarska voda simbolizira njegov imetak koji on darežljivo troši na svoju porodicu.
Ako se sanja da bunarska voda plavi kuću, to znači da se otkrivaju tajne vlasnika kuće.
Ako se sanja da u bunaru ima malo vo­de, to znači da njegov vlasnik malo zarađuje i ima oskudna sredstva za život.
Što god je voda u bunaru na većoj dubini i teže dohvatljiva, to znači da je vlasnik bunara toliko škrtiji, a što je voda na manjoj dubini i što je bliža dohvatu ruke, to znači da je on toliko darežljiviji.
Ako se uzme da bunar simbolizira ženu, bu­narska voda simbolizira njen imetak ili dijete koje nosi u utrobi.
Što je voda bliže dohvatu ruke, to znači da je žena bliže vremenu poroda, a ako se sanja da se voda iz bunara izlila, to znači da će ona roditi dijete ili da će ga pobaciti.
Bunar takođe može da simbolizira slugu, roba, domaću životinju ili bilo koga drugog ko svoju porodicu izdržava obavljanjem poslova vezanih za vodu ili za putovanje obzirom da nepoznati bunar, između ostalog, simbolizira i putovanje, jer kofa svojim spuštanjem u bunar i svojim dizanjem iz njega podsjeća na putnika koji odlazi na put i vraća se s njega.
Nepoznati bunari, ako se sanjaju da su pored puta, simboliziraju tržnice i prodavnice. Bunar takođe može da simbolizi­ra more, kupatilo, ili džamiju obzirom da je navedeno u vezi s ljudskom čisto­ćom.
Bunar takođe može da simbolizira i učenjaka koji svojim znanjem napaja druge i rješava ih briga i problema.
Javni bunar može da simbolizira i prostitut­ku obzirom da javni bunar može da koristi ko god hoće.
Bunar može da simbo­lizira i grob ili zatvor, shodno kazivanju o Jusufu a.s.
Kad neko sanja da je pao u nepoznati bunar, ako je bolestan, umrijeće; ako je na moru, doživjeće brodolom i naći se u moru; ako putuje kopnom, otmičari će mu presjeći put ili će mu biti napravljena neka podvala; ako je u sporu s nekim, biće pritvoren; a ako nije u pitanju ništa od navedenog, to onda može da znači da će snivač iz niskih pobu­da ući u javno kupatilo ili u kuću neke prostitutke.
Kad neko sanja da je spustio kofu u nepoznati bunar, ako ima trudnu ženu, ona će mu roditi dječaka, shodno riječima Uzvišenog: “I poslaše svoga vodonošu i on spusti svoju kofu (u zdenac. Kada je izvuče i ugleda Jusufa a.s.), reče: – O radosti, ovo je dječak”; ako ima neku robu koja se vozi kopnom ili morem, ta roba će mu doći; ako ima nekog svog bolesnog, taj će mu ozdraviti; ako ima nekog svog u zatvoru, izaći će iz zatvora; ako ima nekog svog na putu, taj će mu se vra­titi s puta; ako nije ništa od navedenog i ako je neoženjen, oženiće se; a ako ni­ je u pitanju ni to, obratiče se nekom vladaru ili sudiji u vezi s nekom svojom pot­rebom kojoj će mu biti udovoljeno.
Sve to znači ako je sanjao da iz bunara izvla­či punu kofu vode.
Ako nije u pitanju ništa od navedenog, to mu može da zna­či da će izučavati neku nauku ukoliko je čovjek od nauke, a ukoliko nije, bunar mu simbolizira izvor njegovih prihoda, a ti prihodi će biti srazmjerni količini vo­de koju je izvukao iz bunara.
Jedan od pjesnika je rekao: “Sredstva za život ne traži u pustim željama, već spuštaj (u bunar) kofu za kofom; nekad ćeš je izvući punu vode, a nekad punu blata i s malo vode”.
Neki vele: Ako neko sanja bunar, on mu simbolizira veselu i radosnu ženu, a ako to sanja žena, bunar joj simboli­zira čovjeka lijepe ćudi.
Ako muškarac sanja da kopa bunar u kome ima vode, oženiće se bogatom ženom i činiće joj spletke obzirom da kopanje simbolizira pravljenje spletke; ukoliko u bunaru nije bilo vode, to znači da će mu žena biti bez imetka; ako se u snu iz tog bunara napio vode, na prevaru će dobiti neki imetak ukoliko je bunar kopao on, a ukoliko ga je kopao neko drugi, dobiće ga od osobe koja ga je kopala, od svog imenjaka ili od nasljednika nekog od njih.
Ako neko sanja stari bunar u nekoj mahali, dvorištu ili selu, s kojeg ljudi crpaju vodu pomoću kofe koja je na bunaru, to znači da tu živi neka žena ili neki čov­jek koji pomažu ljudima u njihovom izdržavanju i koji imaju lijep spomen me­đu ljudima obzirom da bunarsko uže pomoću koga se kofa spušta u bunar ima izvanredno značenje, shodno riječima Uzvišenog: “Svi se čvrsto Allahova užeta držite…”
Ako neko sanja da iz bunara u nekom mjestu izlazi voda i plavi okolno zemljište, to znači da će to mjesto zadesiti briga tuga i plač, a ako je bunar bio prepun, ali se nije razlijevao, to nema neko naročito loše značenje.
Ako neko sa­nja da kopa bunar da bi s njega navodnjavao usjeve, to znači da će kupovati li­jekove za potrebe svoje porodice. Ako neko sanja da iz njegovog bunara tako ja­ko teče voda da ulazi u njegovu kuću, to znači da će steći neki imetak od kojeg će imati štetnih posljedica, a ako je pritom napravio odvod da voda otiče iz ku­će, to znači da će se riješiti brige i da će izgubiti imetka srazmjerno količini vode koja je otekla iz kuće.
Ako neko sanja da je pao u zamućeni bunar, imaće posla s nekim nepravednim vladarom, koji će ga staviti na belaj svojim nasiljem i splet­kama ako je bunarska voda bila čista, imaće posla s nekim dobrim čovjekom i u tome će naći zadovoljstvo.
Ako neko sanja da lebdi u bunaru ili da se spušta u bunar, otići će na nekakav put.
Ako čovjek sanja bunar na nekom poznatom mjestu i da u bunaru ima pitke vode, bunar mu simbolizira udoban i dug život, srazmjerno količini vode u bunaru, a ako u bunaru nema vode, to znači da mu je život pri kraju.
Ako čovjek sanja da je njegov bunar zatrpan, to može da zna­či da će mu umrijeti žena.
Ako čovjek sanja da su mu noge skliznule u bunar, na prevaru će mu biti uzet sav njegov imetak ili će ga nešto jako rasrditi.
Ako neko sanja da se spustio do pola bunara i da je u njemu proučio ezan, otići će na ne­ki put.
Ako neko sanja da je pošao na bunar, to znači da će dobiti vlast i upravu ili zaradu u trgovini, ili će biti obradovan nekom radosnom viješću.
Kad neko sa­nja da iz bunara čuje učenje ezana, ako je upravitelj, biće smijenjen s položaja, a ako je trgovac, pretrpjeće gubitak u trgovini.
Neki vele: Ako neko sanja da ima bunar u svojoj kući ili na svojoj zemlji, imaće obilje imetka i nakon poteškoća doživjeće olakšanje.
Rečeno je: Ako neko sanja da je u posjed dobio bunar u kome ima dosta vode, dobiće neki veliki imetak.
JAVNO KUPATILO simbolizira ženu obzirom da se čovjek u kupatilu skida kao što se skida kad se osami sa ženom.
Javno kupatilo može da simbolizira i kuće u kojima se čine veliki grijesi ili zla, npr. kuću velikog griješnika ili bludnika, ili zatvor, ili kuću nepravednog vladara i slično.
Kupatilo može da simbolizira more, bolest ili Džehennem.
Ako neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u javnom kupatilu, to znači da je ona u Džehennemu. (Džehennema ima više a medu nji­ma i Džehennem s vrelom vodom.)
Ako bolesnik sanja da se nalazi u javnom kupatilu, da bi mu se to protumačilo, treba uzeti u obzir kako se sanjao u kupatilu: ako je sanjao da iz prostorije s vrelom vodom i parom prelazi u prostoriju za sapiranje, ako on na javi boluje od vrućice, riješiće se nje; ako se saprao i iza­šao iz te prostorije, potpuno će ozdraviti; ako boluje od drhtavice, ona će mu se još više pojačati i bojati se je za njegov život; ako se je saprao i, protivno svom običaju, obukao bijelu odjeću, a potom uzjahao na neku životinju koju na javi nema običaj jahati, umrijeće, biće okupan i zamotan u kefine; ako to sanja u zim­skom periodu, bojati se je da će postati nepokretan.
Ako se sanja da se u kupatilu ulazi u prostoriju s vrelom vodom i parom, to se tumači suprotno gore navedenim slučajevima.
Ako bolesnik sanja da se nalazi u središnjoj prostoriji kupatila, to mu simbolizira sredinu njegove bolesti, koja će krenuti nabolje ili nagore, zavisno od toga u koju prostoriju je kasnije namjeravao ići.
Kad zdrava osoba sanja da se nalazi u kupatilu, ako na javi ima spor s nekim, ili neku potrebu kod sudije, vladara ili neke ličnosti od vlasti, njegov slučaj biće riješen zavisno od toga koliko je u kupatilu u snu bio izložen toploti ili hladnoći i da li se je okliz­nuo ili ga je poprskala voda.
Ako nije u pitanju ništa od navedenog i ako je snivač neoženjen, oženiće se, ili će prisustvovati nekoj gozbi, ili sahrani, koje prati galama i vreva kakva vlada u javnim kupatilima.
Ako nije u pitanju ni to, možda će snivač dobiti neki imetak obzirom da one koji su u kupatilu obliva voda i znoj, koji simboliziraju imetak.
Ako neko sanja da se nalazi u sauni, to znači da će ga zadesiti neka briga, umor ili bolest obzirom na tamu i vrelinu saune; a ko sanja da je u sauni potpuno go, brigu, umor ili bolest će mu prouzrokovati njegova žena ili neko od njezine rodbine; ako je u sauni bio odjeven, to će ga zadesiti od neke strankinje ili od ženske osobe s kojom po šeriatu ne može stupiti u brak, kao što je majka, kćerka, sestra i dr.
Ako neko sanja da u kupatilo ulazi kroz ne­ki kanal, neki mali otvor u vratima, i u kupatilu vidi lava, ili neku drugu krvoločnu ili divlju životinju, vrane ili zmije, to znači da će otići u kuću neke bogate žene kod koje se svijet sakuplja u svrhu zabave, orgijanja i griješenja.
Neki vele da kupatilo, ako se sanja, simbolizira neki nemir, tako da će onaj ko sa­nja da je ušao u kupatilo zapasti u brigu koja neće dugo trajati a koju će prouz­rokovati neke žene. Riječ hamam (kupatilo) od istog je korijena kao i riječ El-Ha-mim (Allahovo dž.š. ime koje znači, topao, blizak, prisan i si.).
Ako neko sanja da je u kupatilu koristio vrelu vodu, neke žene će mu zadati brigu, a ako je na javi u brigama i sanja da je ušao u kupatilo, riješiće se briga.
Ako neko sanja kao da je kupatilo njegovo boravište, to znači da će on činiti grijeh s nekom ženom i to će se pročuti obzirom da kupatilo predstavlja mjesto gdje se otkrivaju stidna mjesta.
Ako neko sanja da gradi kupatilo,to znači da on čini nemoral; ako kupa­tilo ima vrelu i mlaku vodu, to znači da ga njegova porodica, njegov zet ili ženi­na rodbina podržavaju u nemoralu i saglasni su s tim; ako kupatilo ima samo hladnu vodu, to znači da oni ne odobravaju njegove postupke i ne idu mu na ruku; i ako je u kupatilu ključala voda, to znači da su oni grube naravi i da mu oni ne čine nikakvu radost.
Rečeno je: Ako neko sanja da ulazi u saunu,to znači da ga neki čovjek vara s njegovom ženom i da se on trudi da ga u tome spriječi, ali mu to ne polazi za rukom; ako se voda iz bazena za vrelu vodu prelila i po­tekla u središnju prostoriju to znači da ga taj čovjek nastoji omrznuti kod njego­ve žene.
Ako se uzme da kupatilo simbolizira ovosvjetska dobra, ako je hladno, onaj ko ga sanja biće siromašan i neće moći dovoljno zarađivati za život; ako je kupatilo toplo i prijatno, onaj ko ga sanja steći će imetak i vlast, koji će mu doni­jeti radost i sreću; ako je kupatilo pretopio, to znači da će onaj ko ga sanja dosta zarađivati, ali neće znati imetak dobro rasporediti i ljudi o njemu neće pohval­no govoriti.
Rečeno je i to: Ako neko sanja da je ušao u kupatilo, zahvatiće ga drhtavica.
Ako neko sanja da u prostoriji s toplom vodom pije toplu vodu ili da se njome posipa ali ne na način kao kad se kupa, to znači da će ga zadesiti bri­ga, žalost, bolest ili nešto slično, srazmjerno vrelini vode; ako je sanjao da vodu pije iz središnje prostorije, uhvatiće ga groznica popraćena visokom temperatu­rom, a ako je sanjao da vodu pije iz prostorije s hladnom vodom, dobiće upalu porebrice.
Ako neko ko namjerava ići na put sanja da se kupa vrelom vodom ne­će otići na put, a ako od nekog čovjeka traži neku pomoć, neće je dobiti shodno riječima Uzvišenog: “…ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine…”
Ako neko sanja da se u nekoj mahali nalazi nepoznato jav­no kupatilo; to znači da se tu nalazi neka žena koju svijet obilazi.
Neki vele: Ako neko sanja da gradi kupatilo, udovoljiće nekoj svojoj potrebi.
Priča se da je neki čovjek sanjao da se okliznuo u kupatilu, pa je svoj san ispri­čao tumaču snova, koji mu je rekao: – Zadesiće te neka nezgoda. – Kasnije se je taj čovjek okliznuo u kupatilu i slomio nogu.
PEKARA simbolizira radost i sreću.
Ako neko sanja da gradi pekaru, dobiće up­ravu ili vlast ako je toga dostojan, a ako nije, okupiraće ljude nečim izuzetnim.
Ako neko sanja poznatu pekaru, ona mu simbolizira izvor njegovih prihoda, npr. trgovačku radnju ili poljoprivredno dobro, obzirom da se u pekari peče hrana.
Pekara može da simbolizira i samog snivača, tako da se ono što se sanja da se dešava s pekarom, bilo od dobra, bilo od zla,odnosi na snivača i izvore njegovih prihoda.
Ako se sanja nepoznata pekara, ona simbolizira kuću vladara ili sudije obzirom na vatru koja se loži u pekari, tako da u tom slučaju vatra simbolizira vladara koji je u stanju da da i dobro i zlo.
Tijesto i brašno koje se u pekaru donosi sa svih strana simbolizira ubiranje državnih prihoda i njihovo ponovno raspoređivanje , a životinje na kojima se u pekaru dogoni tijesto ili brašno simboli­ziraju vladarove zastupnike i pomoćnike.
Pekara takođe može da simbolizira i tržnicu obzirom da se i u pekaru kao i na tržnicu nosi opskrba.
Kad neko sanja da je u nepoznatu pekaru poslao brašno, pšenice ili ječma, ako je bolestan, umrijeće i o nasljeđivanju njegovog imetka odlučivaće sudija, a ako je snivač zdrav i ako je dužan državi da plati porez ili neku drugu dažbinu, to će i učiniti.
Ako nije ni jedno ni drugo, to onda može da znači da će na tržnicu poslati neku ro­bu na kojoj će profitirati onoliko koliko je zekat za tu vrstu žitarice.
MLIN simbolizira izvor prihoda onoga ko ga sanja.
Mlin takođe može da simbo­lizira i svakog onog ko potpomaže, u izdržavanju porodice.
Mlin može da sim­bolizira i odlazak na put obzirom na okretanje njegovog kamena.
Mlin takođe može da simbolizira i epidemiju ili rat obzirom na to da mlin melje, a pjesnici za epidemiju i rat kažu da melju ljude.
Kad neko sanja da je kupio mlin, ako je ne­oženjen, oženiće se, ili će udati kćer, ili oženiti sina, ili kupiti robinju; ako je sni­vač od onih koji putuju, otići će na put; ako je siromašan, postići će onoliko kliko mu je dovoljno obzirom da čovjek koristi mlin jedino ako ima šta samljeti.
Ako neko sanja da je sagradio mlin na vodu, ili na vjetar, da bi radio kao mlinar, to znači da će otvoriti dućan ili neku radnju, i to će mu biti izvor prihoda, ili će dobiti neku društvenu funkciju ili povjerenje od strane vlasti.
Ako neko sanja da melje žito, to mu može da znači da će se oženiti, ili da će uzeti konkubinu, ili da će imati spolni odnos s nekom osobom obzirom da dva mlinska kamena mogu da simboliziraju bračni par; ako je mlin bio bez osovine, to znači da će taj spolni odnos biti s osobom s kojom snivač po šeriatu ne može stupiti u brak.
Takav san takođe može da znači sukob između dvije žene.
To takođe može da znači posre­dovanje u sklapanju braka, ugovora između dva ortaka ili odlazak na poslovno putovanje.
Ako se sanja da se mlin nalazi nasred grada, on simbolizira rat uko­liko se on očekuje i ukoliko je taj mlin mljeo vatru i kamenje, ili to može da sim­bolizira kugu, pogotovo ako je mlin mljeo truhli ječam, vodu, blato ili živo me­so.
Neki vele da mlin na vodu (vodenica) simbolizira čovjeka kroz čije ruke pro­lazi veliki imetak i koji vodi neki zajednički posao.
Ako neko sanja da se sklonio u mlin to znači da će postići sreću. Ako neko sanja mlin kako melje, postići će neko dobro, srazmjerno količini samljevenog žita.
Mlin koji se sanja da melje mo­že da simbolizira i odlazak na put.
Ako se sanja da vodenica melje prazna, to simbolizira nekakvu svađu.
Ako se sanja da se kamen mlina, prilikom mljevenja, nepravilno okreće, to znači da će poskupiti hrana.
RUČNI MLIN simbolizira dvoji­cu grubih ortaka čija se grubost ne može ispraviti.
Priča se da je neki čovjek sa­njao da vodenica melje bez vode, pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Približio ti se kraj života.
VJETRENJAČA : ako se sanja, simbolizira spor koji neće dugo trajati.
Ako se sa­ nja da se mlin slomio, to se različito tumači; jedni vele da to za snivača znači iz­bavljenje iz briga, a drugi vele da to ukazuje na snivačevu smrt.
Ako neko sanja da ima mlin koji melje, to znači da će postići neko dobro koje je rezultat tu­đeg truda.
TRŽNICA (pijaca) simbolizira džamiju, kao što i džamija simbolizira tržnicu, ob­zirom da se i u džamiji i na tržnici obavlja posebna vrsta trgovine.
Tržnica takođe može da simbolizira i bojno polje, na kome jedni dobijaju a dru­gi gube.
Allah dž.š. je u Kur’anu džihad nazvao trgovinom: “… hoćete li da vam ukazem na trgovinu, ona će vas spasiti…”, a trgovci na tržnici međusobno se bo­re riječima i robom.
Tržnica može da simbolizira i mjesto na kome se postiže veliki sevab, kao što je naučna ustanova, tekija ili sezona hadža.
Sve navedeno tržnica simbolizira ukoliko je ona snivaču nepoznata.
Mesna tržnica je najbliža zna­čenju rata obzirom da se na njoj prodaje meso i prolijeva krv.
Tržnica na kojoj se prodaju dragulji i platna najbliža je značenju tekija u kojima se obavlja zajednič­ki zikr, ili, pak, naučnih ustanova.
Mjenjačnica je najbliža po značenju sudnici obzirom na brojne asocijacije u poslovima koji se u njima obavljaju.
Ako neko sa­nja da se nalazi na nepoznatoj tržnici i da nije uspio obaviti neki značajniji ku­poprodajni posao, ako je u džihadu, neće poginuti kao šehid već će ustuknuti, ako je kanio otići na hadž, zakasniće ili će pokvariti hadž, ako izučava neku nauku, ona mu neće ići od ruke ili će je sticati u nečije drugo a ne u Allahovo dž.š. ime, a ako nije u pitanju ništa od navedenog,to znači da će zakasniti na namaz u džematu.
Kad neko sanja da prilikom kupoprodaje krade, ako je u borbi, biće prevaren, ako obavlja hadž i ako je u ihramu, prekršiće neku od hadžskih zabrana, ako je učenjak, biće nepravedan u diskusijama ili će praviti podvale u davanju pravnih rješenja, a ako nije u pitanju ništa od navedenog, to može da znači da će klanjati namaz iz razloga da ga drugi vide, ili će prilikom namaza u džematu prije imama ići na rukju’ ili sedždu ili će, ako ne klanja u džematu, nepot­puno obavljati namaz obzirom da je to najveća krađa, kako se navodi u jednom haberu.
Ako neko sanja poznatu tržnicu da je puna svijeta, da je na njoj izbio po­žar, da kroz nju teče čist potok, da su njene radnje pune slame ili da se na njoj osjeća prijatan miris, to znači da će stanovništvo tog mjesta živjeti u izobilju.
Ako neko sanja da su ljudi na tržnici u bezvoljnom stanju, da su radnje tržnice po­zatvarane ili da je po njima ili po robi koja se prodaje ispletena paučina, to znači da će roba na toj tržnici imati slabu prođu ili će trgovci koji rade na toj tržnici uzeti odmor i neće raditi.
Ako neko sanja da se u nekoj tržnici prodaje neka dru­ga roba, a ne roba koja se na njoj inače prodavala, to znači da će se stanje vlas­nika te trgovine promijeniti, zavisno od toga koju je robu u snu prodavao; npr. ako se u trgovinama platnom prodavalo meso, to znači da će trgovci platnom imati dobar promet i ostvarivati velike zarade; ako se u njima prodavala grnčarija, to znači da će imati slab promet i male zarade a ako se u njima prodavalo posude, to znači da će u tim trgovinama izbiti požar, ili će biti srušene, ili će ih zadesiti neka druga nesreća.
Neki vele da tržnica simbolizira ovaj svijet, i ako se sanja da je prostrana, simbolizira udobnost na ovom svijetu.
Rečeno je i to da tržnica simbolizira uzbunu i nemir obzirom na vrevu koja vlada na tržnici.
Ako neko ko se izdržava trgovi­nom sanja tržnicu, ona mu simbolizira neko dobro ukoliko je tržnica u snu bila puna svijeta i aktivnosti, a ako je bila mirna i s malo svijeta, to znači da trgovci iz nekog razloga neće raditi.
RADNJA (dućan) simbolizira svako mjesto na kojem čovjek stiče neko ovosvjetsko ili onosvjetsko dobro, kao što su bašča, njiva, voćke, bračni drug, roditelji, knjiga i dr.
Ako neko sanja da se njegova radnja srušila, ako ima bolesnog roditelja, umrijeće mu obzirom da su roditelji hranitelji; ako ima trudnu ili bolesnu ženu. umrijeće mu obzirom da žena simbolizira ovosvjetske slasti i uživanja, a n|ena utroba simbolizira imetak; ako nije u pitanju ništa od navedenog, imaće poteškoća u sticanju i zarađivanju sredstava za život i presahnuće mu glavni iz­vori prihoda.
Ako neko sanja da je razvalio vrata svoje radnje, to znači da će na­pustiti tu radnju.
Ako neko sanja da su vrata trgovačkih radnji pozatvarana, to znači da će roba u tim radnjama imati slabu prođu i te radnje će biti pozatvara­ne te u njima će se prestati prodavati; ako sanja da su,vrata trgovačkih radnji pozakliučavana, to znači da će vlasnici tih radnji poumirati i pasti u zaborav; i ako sanja da su vrata radnji pootvarana, to znači da će te radnje dobro poslovati.
HAN (konačište), ako se sanja, simbolizira isto što i kuća tj. snivačevo tijelo, sla­vu, ime, spomen, javno kupatilo, peć ili javni posao.
Sve promjene koje se sanjaju u vezi s hanom odnose se na nešto od navedenog.
Nepoznati han simbolizira putovanje obzirom da putnici u njemu odsjedaju.
Han može da simbolizira i ovaj svijet obzirom da u njega neki dolaze a neki odlaze.
Han takođe može da simbolizira i groblje obzirom da u njemu odsjedaju oni koji su daleko od svoje kuće i rodnog mjesta.
Kad neko sanja da je ušao u nepoznati han, ako je boles­tan, umrijeće, a ako je zdrav, otići će na put i izmjenjivati konake.
Kad neko sanja da je prešao iz jednog u drugi han jašući pritom neku jahalicu, ako je boles­tan, umrijeće i biće nošen, a ako je zdrav i ako je na putu, produžiće svoje puto­vanje.
Ako se sanja da u nepoznatom hanu odsjeda grupa jahača ili da odlaze iz hana, to znači da će njih ili ljude koji žive u tom mjestu zadesiti neka nevolja ili će među njima doći do razdora, a sve to zavisno od ostalih pokazatelja na javi i u snu.
ZATVOR može da simbolizira isto što i javno kupatilo.
Zatvor takođe može da simbolizira i bolest, koja čovjeka sprečava od ustajanja i kretanja.
Zatvor takođe može da simbolizira i zapreku odlaska na put.
Zatvor takođe može da simbolizira grob i Džehennem obzirom da je Džehennem pripremljen za griješnike i nevjernike, a i zatvor je mjesto gdje se kažnjava­ju prestupi i zločini.
Kad neko sanja da se nalazi u zatvoru, da bi mu se protu­mačio san, treba razmotriti njegovo stanje i to u kakvom zatvoru se sanjao: ako je bolestan i sanja da se nalazi u nepoznatom zatvoru, zatvor mu simbolizira grob u koji će biti zatvoren do Kijametskog dana; ako sanja da se nalazi u poz­natom zatvoru, dugo će bolovati i nadati se da će ozdraviti i živjeti na ovom svi­jetu, koji je takođe svojevrstan zatvor obzirom na haber u kojem stoji: “Ovaj svi­jet je zatvor za vjernika, a Džennet (raj) za nevjernika.”; ako je bolesnik zločinac, sanjanje nepoznatog zatvora simbolizira mu grob, a sanjanje poznatog zatvora – da će dugo bolovati i da se neće oporaviti sve dok se ne pokaje u svojoj boles­ti i ne prihvati se islama.
Kad neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u zatvo­ru, ako je umrla osoba nemusliman, to znači da je u Džehennemu, a ako je mus­liman, to znači da je spriječena od ulaska u Džennet zbog grijeha koje je za ži­vota počinio.
Ako zdrava osoba sanja da se nalazi u zatvoru, da bi joj se protu­mačio san, treba razmotriti stanje u kojem se snivač nalazi: ako je na putu kop­nom ili morem, ispriječiće mu se neka zapreka ili smetnja, kao što su kiša, vjetar, neprijatelj, rat ili neka vladarova zapovijed, a ako nije putnik, to znači da će ući u neku kuću ili na neko mjesto na kojem se čini neposlušnost prema Allahu dž.š., kao što je crkva, nevjernička kuća, kuća inovatora u vjeri, javna kuća ili krč­ma, a sve to zavisno od sklonosti snivača i ostalih pokazatelja na javi i u snu.
Rečeno je: Ako neko sanja da je odabrao zatvor za svoje boravište, to znači da će ga neka žena pokušati zavesti, ali će ga Allah dž.š. toga spasiti i dati mu ono što že­li, shodno riječima Uzvišenog: “Gospodaru moj, – zavapi on – draža mi je tam­nica od ovoga na šta me one navraćaju!”
Priča se da je perzijski vladar Sabur, sin Ardešira, za života svoga oca sanjao da gradi zatvore i da u njih trpa vizantijske svinje i majmune te da na svojoj glavi ima trideset i jednu krunu, pa je za san upito tumača snova, koji mu je rekao: – Vladaćeš 31 godinu. To što si sanjao da gradiš zatvore znači da ćeš toliko grado­va podignuti i da ćeš se boriti protiv Vizantinaca i porobljavati ih.- Kasnije se ta­ko i desilo.
SMETLJIŠTE simbolizira dunjaluk (ovaj svijet) obzirom da je Allahov Poslanik s.a.v.s., naišavši jedne prilike pored smetljišta, ovaj svijet uporedio sa smetljištem.
Smetljište takođe simbolizira i imetak obzirom da na njemu ima prašine i raznih drugih otpadaka, a sve to simbolizira imetak.
Ako neko sanja da se nalazi na nep­rohodnom smetljištu da bi mu se protumačio san, treba razmotriti njegovo stanje i uzeti u obzir poslove koji mu dolikuju: ako je bolestan, ili ako mu prijeti neka propast, treba ga obradovati time da će biti spašen i da će se posvetiti ovosvjetskim dobrima, koja sliče smetljištu; ako je siromašan, steći će bogatstvo; ako se nada nekom nasljedstvu, dobiće ga obzirom da smeće sakupljaju drugi i da ono liči na sakupljeni imetak koji u sebi ima i halala i harama, jer je smetlje puno prljavštine; ako je neoženjen, oženiće se i u tom slučaju smetlje simbolizira prilo­ge, darove i ostalo što se uzima i pozajmljuje s raznih strana da bi se provela svadba; ako nije u pitanju ništa od navedenog, snivaču smetlje može da simbo­lizira njegovu radnju ili trgovinu a ponajprije mjenjačnicu, krčmu, antikvarnicu, pekaru ili nešto slično: ako je, pak, snivač dostojan vladarskog ili sudijskog po­ložaja ili ubiranja poreza, dobiće neki od tih položaja ili poslova tako da će mu se razni imeci i dobra sakupljati i dolaziti sa svih strana obzirom da se smetlje ne baca na smetljište izuzev nakon metenja i čišćenja, a metenje i čišćenje simboli­ziraju razne dažbine ili, pak smrt.
Smetljište, ako ga sanja vladar, simbolizira dr­žavnu blagajnu, a ako ga sanja sudija, simbolizira kuću izvršnih sudskih organa.
Kad neko sanja da “uči” na smetljištu, ako je upravitelj, biće smijenjen s položa­ja; ako je bolesnik, umrijeće, a ako je siromah još više će osiromašiti.
PUT simbolizira pravi put u vjeri.
Ako neko sanja da ide sredinom puta, to zna­či da je na pravom putu u pogledu vjere i vjerskih propisa i da se uhvatio za čvrsto uže istine.
Ako neko sanja da je odlutao s puta i izgubio se, to znači da je iz­gubljen i u nedoumici zbog nečega i u pogledu svoje vjere.
Ko sanja da ide sre­dinom puta – to znači da on slijedi istinu, a ako je dunjalučar, to znači da on upućuje na trgovinu koja donosi dobru zaradu.
Ako neko sanja da je na stran­putici, to znači da je on u zabludi, a ako sa stranputice izađe na put to znači da će se povratiti istini.
Skriveni put simbolizira obmanu i novotariju u vjeri.
Ako neko sanja da ide krivudavim putem, to znači da on miješa mezhebe izigravaju­ći ih na taj način, što je inače po šeriatu nedozvoljeno.
Ebu Musa el-Eš’ari r.a. je rekao: – Sanjao sam da slijedim više puteva, pa su svi oni nestali izuzev jednog, kojim sam ja produžio i stigao do brda na kojem je bio Allahov Poslanik s.a.v.s. i s njim Ebu Bekr r.a., pa sam ja tada izrecitovao: “Zais­ta smo mi Allahovi i zaista se Njemu vraćamo”.
FATAMORGANA : ako je neko sanja, to znači da on žudi za nečim, ali mu to ne­će donijeti ono što očekuje shodno riječima Uzvišenog: “… kao fatamorgana u ravnici…”
SEPTIČKA JAMA simbolizira trap, skladište za hranu ili sakupljeni novac.
Ako neko sanja da je ispraznio i očistio septičku jamu, to znači da će prodati robu koju posjeduje a koja nema prođu, ili će imetak uložiti u neko trgovačko putovanje, ili će imetak davati kao kredite drugima ako se time bavi i ako je jamu praznio s krčagom, a ako je jamu ispraznio tako što je napravio odvodni kanal iz nje, ili je sa­njao da se sama ispraznila, izgubiće imetak i osiromašiće, a ako je siromašan, riješiće se briga i ublažiti tugu siromaštva. Septička jama takode simbolizira i dug, i ako je neko sanja, to znači da će se riješiti duga.
Ako neko sanja da u nepozna­tu septičku jamu mokri mlijekom ili medom, to znači da on ima nedozvoljen od­nos s osobom s kojom po šeriatu ne može stupiti u brak, a ako je u pitanju poz­nata septička jama, to znači da takav odnos ima s nekim iz svoje porodice.
GROBLJE simbolizira Ahiret (budući svijet) obzirom da put za Ahiret vodi kroz groblje.
Groblje može da simbolizira i kuću u kojoj se čini zikr, drže poučna pre­davanja, obavljaju razni ibadeti i osamljuje obzirom da groblje onome ko ga pos­jeti i onome kome budu otkrivena stanja onih koji su u groblju daje pouke i savjete, a Vjerovjesnik s.a.v.s. je jedne prilike, kada je ušao u groblje i nakon što je poželio mir onima koji su u grobovima, groblje nazvao ‘kućom vjernika’.
Groblje može da simbolizira i smrt obzirom da je ono kuća umrlih.
Groblje takođe može da simbolizira i kuće nevjernika, inovatora u vjeri ili mahalu zimija (nemuslimana pod zaštitom islamske države) obzirom da su oni koji žive u tim kućama kao mrtvi, a smrt se tumači kvarenjem vjere.
Groblje takođe može da sim­bolizira i kuće osoba koje tajno rade poslove koji ih vode u propast i pokvarenost, kao što su javne kuće ili krčme u kojima pijanice leže na podu poput mrtvaca, ili kuće nemarnika koji ne klanjaju namaz, niti spominju Uzvišenog Allaha, niti se njihova djela dižu u visine (stoga što nisu dobra).
Groblje može da simbolizira i zatvor obzirom da je umrla osoba zatvorena u svom grobu.
Ako bo­lesnik sanja da je ušao u groblje, umrijeće od svoje bolesti, pogotovo ako je u groblju vidio kuću ili neku prostoriju, a ako to sanja zdrava osoba i ako je u snu prilikom ulaska u groblje bila skrušena, ili je plakala, ili učila Kur’an, ili klanjala neki namaz okrenuvši se prema Kibli, to znači da se on druži s ljudima koji čine dobro i koji spominju Allaha dž.š., da će postati pobožan i vidjeti koristi od ono­ga što je vidio ili čuo; ako se prilikom ulaska u groblje smijao, bio otkrivenih stidnih dijelova tijela ili mokrio po grobovima i sl.,to znači da se on druži s ljudi­ma koji čine zlo, koji čine grijehe i koji su pokvarene vjere.
Ako neko sanja da ulazi u groblje učeći ezan, to znači da će on dijelili savjete onome ko ih ne prima i da će upućivati na dobro onoga ko to ne želi te da će govoriti i svjedočiti istinu medu ljudima koji su nemarni i neznalice ili nevjernici.
Ako neko sanja da iz grobova ustaju mrtvi ili da se vraćaju svojim kućama kao nepoznati, to znači da će se iz zatvora pustiti zatvorenici, ili da će nemuslimani primiti islam, ili da će usjevi bujati i donositi plodove nakon što je prethodno bi­la suša i nakon što su ljudi bili izgubili nadu u njihove prinose, a sve to zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi.
Ako neko u snu otkopava i pljačka grobo­ve, to znači da on traži nešto skriveno, zagubljeno i zastarjelo, bilo da je u pitanju dobro, bilo zlo.
Ako neko sanja da otkopava i pljačka grob nekog velikog učenjaka, to znači da on izučava njegov pravac i oživljava nauku koju je on izu­čavao.
Ako neko sanja da je otkopao grob Allahova Poslanika s.a.v.s., to znači da će on oživjeti njegovu tradiciju i učenje, osim ako je u njegovom grobu vidio da mu je tijelo istrulilo i da su mu se kosti i odjeća raspale, što u tom slučaju znači da on napušta Poslanikovo s.a.v.a.s. učenje i da u vjeru uvodi novotariju.
Ako neko sanja da je otkopao Vjerovjesnikov s.a.v.s. grob i da ga je u grobu vidio živa te iz groba izvadio nešto vrijedno, to znači da će oživjeti njegovu tradiciju i zakon ko­ji je on postavio.
Ako neko sanja da je otkopao grob nekog nemuslimana ili ne­kog inovatora u vjeri, to znači da će se povesti za učenjem koje vodi u zabludu ili će na prevaru dobiti neki haram imetak, pogotovo ako se iz groba koji je ot­kopao osjećao neugodan zadah ili je u njemu bilo mnogo blata i nečistoće.
Ako neko sanja da je umrla osoba oživjela, to znači da će snivač oživjeti tradiciju (običaj) umrle osobe, bilo da je u pitanju dobro, bilo zlo, pogotovo ako je on iz nje­gove porodice ili ako ga sanja u svojoj kući.
Takav san može da se ne odnosi sa­mo na pojedinca (snivača) već i na širu zajednicu ukoliko se sanja da je oživio neki vladar ili učenjak.
Ako neko sanja da se neka umrla osoba hrani u kući u kojoj ima neki bolesnik, to znači da će taj bolesnik umrijeti ili da će otići imetak iz te kuće.
Kad neko sanja da ga umrla osoba doziva, ako je bolestan, umrijeće, a ako je učenjak, savjet i opomena umrle osobe će mu pomoći da se riješi zastra­njivanja i da popravi svoje stanje.
Ako neko sanja da ga je umrla osoba udarila, ili se na njega namrštila, ili mu prijeti, ili ne želi da mu nazove selam, to znači da ga ta osoba upozorava na neku neizvršenu obavezu prema toj umrloj osobi, ili je, pak, zapao u grijehe prema Allahu dž.š.
Ako neko sanja da mu umrla osoba prilazi nasmijana lica, da mu naziva selam i da se s njim grli, to mu je radosna vijest, koja je suprotnost gore navedenom.
Ako neko sanja da ga ljudi nose na svojim ramenima u tabutu, to mu može da simbolizira njegovu smrt ili, pak, da će dobiti upravu i potčiniti one koji su mu, podređeni.
Kad neko sanja da je uko­pan, to može da simbolizira njegovu smrt ili moć, ukoliko je pokvario svoju vje­ru. Takav san, ako ga sanja putnik, može da znači da će ostati negdje na putu i tu se nastaniti, a može da znači da će se oženiti.
Ako neko sanja da je zakopan u grob, to mu može da znači da će biti pritvoren ako takvo nešto očekuje.
Ako neko sanja da je u grobu, da mu se grob čini pros­tranim i da je u njemu zaspao snom mladoženje, taj san mu simbolizira neko ovosvjetsko i onosvjetsko dobro, a ako mu se grob učinio tijesnim, to mu znači suprotno navedenom, te da će mu život biti težak.
Ibn Sinn je rekao: “Volim da sanjam kako uzimam nešto od umrle osobe, a ne volim da sanjam kako nešto da­jem umrloj osobi. – Takođe je jedne prilike rekao: – “Ako sanjaš da umrla osoba od tebe nešto uzima, ta stvar će ti nestati”.
Ako neko sanja da je umro i da ne vidi nikoga od umrlih, to znači da će mu se srušiti kuća ili neki njen dio.
Ako neko sanja da sam sebi kopa grob, to znači da će na tom mjestu napraviti kuću i u njoj se nastaniti.
Ako neko sanja da ga živa zakopavaju u grob, biće pritvoren i zbog toga će biti u tjeskobi.
Ako neko sanja da se zagrlio i da se druži s umrlom osobom, to znači da će dugo živjeti.
Ako ne­ko umrlu osobu sanja kao da je zaspala, to znači da je ona u udobnosti u zagrob­nom životu.
GRADSKE ZIDINE simboliziraju upravitelja grada.
Nepoznata zidina može da simbolizira islam, znanje, Kur’an, imetak, sigurnost, pobožnost ili sve ono čime se čovjek štiti i utvrđuje od raznih zala i neprijateljstava, kao što su znanje, bračni drug, gospodar, roditelj, oklop i si.
Ako neko sanja da se gradska zidina sruši­la, to znači da će umrijeti upravitelj grada ili da će biti smijenjen sa položaja.
Ako neko sanja da jaše na gradskoj zidini i da ga ona, kao jahaća životinja, nosi u ne­ko mjesto, to mu znači da će on otputovati u to mjesto.
Kad neko sanja da oko sebe, oko svoje kuće ili grada pravi zidinu, ako je vladar, biće siguran od nepri­jatelja i otklanjaće zlo od svojih podanika; ako je učenjak, pisaće djela koja će onima koji ih budu čitali pomoći da se sačuvaju od griješenja; ako je pobožnjak, čuvaće sebe i druge ljude učenjem dova; ako je siromašan, dobiće ono što će ga učiniti bogatim; i ako je neoženjen, oženiće se ženom koja će ga štititi i od njega otklanjati šejtanske spletke.
Ako neko sanja da se nepoznata gradska zidina pro­valila tako da je kroz taj otvor u grad ušao lav ili lopovi, to znači da će u tom gra­du oslabiti islam, da će stagnirati nauka, ili pak, da će biti,okrnjeni neki od vjer­skih stubova.
Ako snivač pri tom ima osjećaj da se to tiče samo njega i kao da je on jedini u gradu, to znači da se taj san odnosi na njega lično, na njegovu vjeru, znanje, imetak, oklop (ako je u ratu) ili da je neposlušan ocu, majci, bračnom drugu ili gospodaru.
TVRĐAVA simbolizira izbavljenje iz briga.
Tvrđava može da simbolizira i vlada­ra koji dobro drugih vladara pretvara u zlo.
Ako neko sanja da je ušao u tvrđa­vu, postići će sigurnost u vjerskom i svjetskom pogledu.
Ako neko sanja da u daljini vidi tvrđavu, to znači da će otputovati iz mjesta u mjesto i da će mu porasti ugled.
Ako neko sanja da gradi tvrđavu, to znači da će se sačuvati od harama, nevolja i poniženja i da će sačuvati svoj kapital.
Ako ne­ko sanja da je porušio svoju tvrđavu, kuću ili dvorac, to znači da će pokvariti svo­ju vjeru i ovosvjetska dobra ili da će mu umrijeti bračni drug.
Ako neko sanja da se nalazi u tvrđavi, gradu ili utvrdi, to znači da će on u svojoj vjeri postići isprav­nost i pobožnost i da će po tome biti poznat.
Ako neko sanja da se nalazi na stražarskoj kuli tvrđave, to znači da će mu brat, otac ili poglavar pomoći da se izvuče iz neke situacije.
Rečeno je i to da tvrđava simbolizira čovjeka koji uživa imu­nitet i kome niko ne može ništa.
Ako neko sanja da u daljini vidi tvrđavu, to zna­či da će imati visok ugled i da će se sačuvati od grijeha.
Ako neko sanja da se ob­jesio s unutrašnje ili vanjske strane tvrđave, to znači da mu je takvo stanje u vje­ri. Rečano je i to: Ako neko sanja da je kao zaštitu uzeo tvrđavu, znači da će izvojevati nekakvu pobjedu.
TORANJ. Ako neko sanja da se nalazi na ili u tornju, to znači da će umrijeti i da od njega nema nikakva dobra, shodno riječima Uzvišenog: “Ma gdje bili, stići će vas smrt, pa kad biste bili i u visokim kulama”.
RUŠEVINA. Ako neko sanja da se nalazi na mjestu gdje su porušene kuće i izro­vano zemljište imajući pri tom na sebi lijepo odijelo i jašući na lijepoj jahalici, to znači da je on u zabludi.
Ako neko sanja da bujica ruši zidove kuća, to znači da će poumirati oni koji žive u tim kućama.
Ako neko sanja ruševine u svojoj mahali to znači da će svijet u njegovoj mahali mnogo umirati.
Ako neko sanja da se popeo na svoju kuću i da ju je srušio, to znači da će mu umrijeti žena.
Ako neko sanja da se njegova kuća srušila na njega, i da je pritom bilo mnogo prašine, to znači da će postići obilje.
Sanjanje padanja stropa može da simbolizira i nesreću.
Ako neko sanja da se, nečija ruševna kuća gradi i dovodi u ispravno stanje, to znači da će njen vlasnik napustiti zabludu i prihvatiti se istine.
Ako neko sanja da se s njegove kuće, dvorca ili objekta u kojem živi srušilo nešto u unutrašnjost tog objekta to znači da će mu doći neko njegov ko je odsutan ili da će mu se za­ručiti kćer, sestra ili neko drugi.
Ako se sanja da vjetar ruši neku kuću, to znači da će nepravedni vladar poruzrokovati smrt onoga ko živi u toj kući.
MOST. Nepoznati most simbolizira ovaj svijet, pogotovo ako se sanja da je pru­žen od grada do groblja obzirom da se kroz ovaj svijet samo prolazi i ne ostaje se vječno na njemu.
Most takode može da simbolizira i lađu obzirom da se po­moću nje premošćuju rastojanja između pojedinih mjesta.
Most takode može da simbolizira vladara, sudiju, davaoca pravnih rješenja ili bilo koju osobu koja pomaže u premošćavanju raznovrsnih problema.
Most takode može da simbolizira i Sirat-čupriju koja je prepreka koju treba svladati da bi se ušlo u Džennet.
Ako neko sanja da je prešao preko mosta, to znači da će preći dunjaluk i stići na Ahiret, pogotovo ako je nakon prelaska preko mosta sreo neke umrle osobe, ušao u neobično građenu kuću, među neobične stanovnike ili mjesto neobično, ili da ga je ponijela ptica, da ga je progutala životinja, da je pao u bunar ili jamu ili pak, da se uspeo na nebo.
To sve važi ukoliko je snivač na javi bolestan, a ako to sanja zdrava osoba, da bi joj se protumačilo, treba uzeti u obzir njeno stanje: ako je putnik, završice putovanje, a zavisno od toga šta ga je čekalo nakon pre­laska preko mosta tumačiće se šta će mu se desiti na putu; tako, ako je nakon prelaska preko mosta dospio na plodno zemljište, u slamu, ječam ili hurme, ili je sreo ženu ili staricu, to znači da će na putu zaraditi imetak i steći neku korist, ako je, prešavši preko mosta, sišao na zemlju ili ušao u džamiju, to znači da će na pu­tu postići ono što želi, bilo da je to hadž, bilo osvajanje, bilo nešto drugo; ako ga je po prelasku preko mosta dočekao lav, blato, neplodna zemlja, ilovača, crno grožđe, crnci ili nekakva voda ili bujica,to znači da neće postići nikakvo dobro na putu ili, pak, kad se vrati kući.
Kad neko sanja da prelazi preko mosta, ako na javi ima nekakav spor ili nekakvu potrebu kod poglavara to znači da će mu se to riješili zavisno od toga šta ga je čekalo po prelasku preko mosta.
Ako neko sanja da je on lično postao most steći će vlast i pomagače drugima.
STUB simbolizira sve ono na šta se čovjek oslanja, kao što je islam, Kur’an, Sunnet Allahova Poslanika, fikh, vjera, vladar, šeriatski pravnik, sudija, otac, gospodar, muž, skrbnik, svjedok, supruga ili imetak, a o čemu se konkretno radi i o kakvom je osloncu riječ utvrđuje se na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi.
Ako neko sanja da se neki stub nageo i hoće da se izmakne ispod onoga što drži, ako je u pitanju stub glavne džamije to znači da se neki od vladarovih lju­di dvolično ophodi prema vladaru i namjerava da mu otkaže poslušnost i da od­stupi od njegovog pravca, ili to može da znači da neki učenjak ili dobri čovjek zloupotrebljava svoje znanje ili je pristrasan i zbog nečega naginje na jednu stranu.
Ako je u pitanju stub neke obične džamije, on simbolizira imama te džamije, njenog mujezina ili onoga ko je gradi ili ko joj služi.
Ako je u pitanju nageti stub snivačeve kuće ili stana i ako je snivač rob, taj stub mu simbolizira njegovog gospodara koji će promijeniti svoj odnos prema njemu nanositi mu neprijatnos­ti i uhvati mu strah ukoliko se u snu bojao da će stub na njega pasti. Ako to sa­nja žena, stub joj simbolizira njenog muža, a ako to sanja muškarac stub mu sim­bolizira njegova oca.
Ako se sanja da je stub pao, to simbolizira bolest osobe ko­ju stub simbolizira, a ako je ta osoba već bolesna, padanje stuba simbolizira nje­nu smrt.
To isto znači i ako se sanja da se stub diže u nebo i nestaje u njemu, ili ako se sanja da je pao u bunar ili neku jamu i da se ne vidi.
Ako je u pitanju ne­ki skriveni stub, on simbolizira nekog nemuslimana ili inovatora u vjeri, kao što su crkveni poglavari ili vode inovatora u vjeri.
DŽAMIJA simbolizira budući svijet obzirom da se on traži u džamiji, kao što smetljište simbolizira ovaj svijet.
Džamija takode može da simbolizira i Kabu ob­zirom da je i džamija, kao i Kaba, Allahova kuća.
Džamija takode može da sim­bolizira mjesto na kojem se svijet sakuplja da bi postigao neku korist, zaradu, sevab ili pomoć, kao što je sudnica, mjesto gdje se čini zajednički zikr, skup hadži­ja u Mekki, tekija, bojno polje ili tržnica obzirom da se u džamiji obavlja trgovi­na za budući svijet, a sve to srazmjerno veličini i značaju džamije koja se sanja.
Kad neko sanja da gradi džamiju, ako je dostojan sudijskog položaja, dobiće ga; ako je učenjak, napisaće neko korisno djelo; ako je kaligraf, napisaće mushaf; ako je neoženjen, oženiće se; i ako je dunjalučar, sagradiće neki objekat od kojeg će ubirati trajnu kiriju ili prihod, kao što je javno kupatilo, trgovačka lađa, ugostiteljski objekat i si. obzirom da se gradnjom džamije stiču sevabi koji neprekid­no teku.
Kad neko sanja da gradi džamiju, ako je on osoba koja više voli ovaj ne­go budući svijet, to mu može da znači da će postići ovosvjetska dobra, a ako je pobožnjak, to mu znači da će postići ahiretske nagrade.
Ako neko sanja da ruši džamiju, to znači da on radi neki posao koji predstavlja suprotnost poslovima koje simbolizira građenje džamije.
Detaljnije tumačenje takvog sna određuje se na osnovu toga šta je snivač sanjao da.pravi na mjestu porušene džamije: ako je na njenom mjestu napravio trgovačku radnju, to znači da on više voli ovaj nego budući svijet; ako je na njenom mjestu napravio javno kupatilo, to znači da će on zbog neke žene pokvariti svoju vjeru; ako je na njenom mjestu iskopao jamu, to znači da će počiniti grijeh praveći neku spletku, ili će razjediniti džemat te džamije odvraćajući ih od sticanja znanja, ili od nekog dobra, ili od nekog hajir li posla, ili će smijeniti s položaja nekog sudiju, ili će ubiti nekog dobrog čovje­ka, ili će raskinuti neki ugovor o braku.
Ako neko sanja da se neodjeven nalazi u džamiji, to znači da će se on od svijeta izdvojiti nekim svojim postupkom koji mu dolikuje; ako je to sanjao u danima hadža, otići će na hadž, ako Bog da, po­gotovo ako je u džamiji proučio ezan; ako je snivač griješnik, pokajaće se za gri­jehe, proći se griješenja i postati poslušan Allahu dž.š.; ako je tako neodjeven obavio namaz ne okrenuvši se pritom prema Kibli i obavivši ga nepravilno, to znači da će se on posvetiti traženju ovosvjetskih dobara na nekoj pijaci ili vaša­ru i tom prilikom pretrpjeti gubitak u trgovanju obzirom da namaz nije obavio kako treba.
To može da znači i to da će snivač učiniti neki pokuđeni i haram po­sao, npr. uzimanje kamate i dr., ako je tome sklon.
EL-MESDŽIDUL-HARAM , za onoga ko sanja da se nalazi u njemu ili da u nje­mu uči ezan simbolizira odlazak na hadž. Ako se El-Mesdžidu-l-haram sanja u vrijeme kad nije vrijeme odlaska na hadž, u tom slučaju on može da simbolizi­ra vladarovu kuću, u koju nije dozvoljen pristup svakome i koja pruža sigurnost onome ko se u njoj nalazi, ili kuću nekog učenjaka, ili glavnu gradsku džamiju, ili veliku tržnicu, koja ima izuzetan značaj i koja je dobro čuvana, kao što su zla­tarski trgovi, mjenjačnice, banke i sl.
GLAVNA GRADSKA DŽAMIJA simbolizira stanovništvo tog grada; gornji dio džamije simbolizira starješine grada; donji dio simbolizira obični svijet, džamijski stubovi simboliziraju ljude koji čine zikr, ljude koji koriste i potpomažu vlast ljude koji su se posvetili nauci ili slične ljude; džamijski mihrab simbolizira ima­ma; minber simbolizira vladara ili hatiba; svjetiljke u džamiji simboliziraju ljude koji su se posvetili nauci, činjenju dobra, džihadu ili čuvanju domovine; prostir­ka u džamiji simbolizira ljude koji čine dobro i svakog onog ko dolazi u tu džamiju i klanja u njoj: munara džamije simbolizira gradskog sudiju, uvaženog učenjaka, čije se riječi slušaju a upute, savjeti i naređenja izvršavaju; vrata te džami­je simboliziraju policiju i sve one koji se brinu za bezbjednost i sigurnost stano­vništva tog grada.
Ako neko sanja da je dobio nešto od navedenih dijelova glav­ne gradske džamije ili da se nešto sa džamijom ili pojedinim njenim dijelovima dešava, bilo dobro, bilo zlo, to se odnosi na onoga koga taj dio džamije, ili dža­mija u cjelini, simbolizira, bilo da se radi o pojedincima, bilo o cjelokupnom sta­novništvu grada.
KABA može da simbolizira namaz obzirom da se klanjači u namazu okreću pre­ma njoj.
Kaba može da simbolizira i džamiju obzirom da su i jedna i druga Allahove kuće.
Kaba može da simbolizira onoga ili ono što predvodi, upućuje, nare­đuje i si., kao što je islam, Kur’an, Sunnet Allahova Poslanika a.s., mushaf, vladar, sudija, učenjak, otac, majka, gospodar, suprug ili supruga. Kaba može da simbolizira i Džennet obzirom da je Kaba Aliahova dž.š. kuća, a i Džennet je Nje­gova kuća, a u Džennet se ulazi sa Kabom.
Kaba može da simbolizira i razne skupove u džamijama, na trgovima i otvorenim prostorima.
Ako neko sanja da se Kaba pretvorila u njegovu kuću, to znači da će ljudi pohr­liti, tiskali se pred njegovom kućom zbog vlasti koju posjeduje, znanja koje širi, žene koja je visokog (vladarskog) porijekla ili koja je izuzetno pobožna.
Ako ta­kav san sanja rob, to znači da će ga njegov gospodar osloboditi obzirom da je Allah dž.š. oslobodio Kabu iz ruku silnika. Ako neko sanja da je kod Kabe ili da obavlja neki od hadžskih obreda, to znači da će biti u službi vladara, učenjaka, pobožnog čovjeka, oca, majke, supružnika ili gospodara vršeći svoju službu na najbolji način i ulažući u to potreban trud i napor.
Kad neko sanja da je ušao u Kabu, ako je neoženjen, oženiće se, ako je nemusliman, primiče islam, ako je za­ postavio ibadete, počeće ih obavljati i ako je neposlušan roditeljima, postaće im poslušan.
Ako nije u pitanju ništa od navedenog, to znači da će ući u kuću vla­dara, sudije ili šeriatskog pravnika zbog neke svoje potrebe, a što se konkretnije određuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi.
Ako ni to nije u pitanju i ako se na javi nečega boji, biće siguran i riješiće se straha; ako je bolestan, to mu simbolizira njegovu smrt i njegovu pobjedu, pogotovo ako je u snu nošen na no­silima u Kabu i ako pritom nije govorio ili ako je bio bez odjeće, tako da će na­ pustiti ovaj svijet, odgovoriti na poziv Allahovog dž.š. glasnika i, ako Bog da, unići u Džennet.
Kad neko sanja Kabu u nekom mjestu ili mahali, i ako tom prilikom niko osim njega ne vidi Kabu, da bi mu se protumačio san, treba razmot­riti njegovo stanje: ako se nada ženidbi, ako je sklopio zaruke i ako mu se oduljilo čekanje, to znači da se približio datum ženidbe, pogotvo ako je Kabu sanjao u mjestu svoje izabranice ili u svom mjestu; ako to sanja osoba koja je nemarna prema svojoj vjeri ili koja napušta namaz, Kaba mu u tom slučaju simbolizira upozorenje i opomenu za ono što je dužan da uradi i da klanja namaz okrećući se prema njoj; ako to sanja osoba koja je dužna obaviti hadž, ali svoju obavezu zanemaruje, Kaba ga podsjeća na sebe i na njegovu obavezu da je posjeti; ako je u snu, pored njega, kod Kabe u tom mjestu ili mahali bila skupina ljudi i ako su oni pravili buku, to znači da će u to mjesto ili mahalu doći vladar, sudija, učenjak ili poznati imam, ili će neko doći s hadža ili s dalekog puta, ili će neko ko se zbog neke obaveze ili nekog drugog razloga zatvorio u svoju kuću izaći iz svoje osa­me medu svijet, ili će, pak, neko umrijeti i ljudi će oko njega obilaziti učeći dove i slično.
CRKVA simbolizira groblje, javnu kuću, kuću nevjernika ili inovatora u vjeri, ili kuću u kojoj se svira, pjeva, nariče ili plače, ili Džehennem, ili kuću onoga ko je neposlušan Gospodaru, ili zatvor.
Ako neko sanja da se nalazi u crkvi, spominju­ći pritom Allaha dž.š.; plačući ili klanjajući okrenuvši se prema Kibli, to znači da će on otići na groblje da bi posjetio umrle ili da bi klanjao dženazu; ako je njego­vo plakanje bilo popraćeno naricanjem ili ako je sa sobom nosio nešto što sim­bolizira brigu, to znači da će on biti zatvoren.
Ako neko sanja da se umrla osoba nalazi u crkvi, to znači da je ona u Džehennemu zajedno s osobama koje su ne­pokorne Allahu dž.š. Kad neko sanja da ulazi u crkvu učeći ezan ili Kur’an, ako je u ratu, on i oni na čijoj strani se bori izvojevaće pobjedu, a ako nije u ratu, to znači da će ljude koji su nepokorni Allahu dž.š., koji su inovatori u vjeri ili koji su odmetnici od vjere opominjati, upućivati i iznositi Allahove dž.š. dokaze pro­tiv njih.
Ako neko sanja da se nalazi u crkvi koja je puna kršćana i da se moli Bo­gu i čini sve što i oni čine, to znači da se on druži s ljudima koji ne vjeruju, ili s onima koji su inovatori u vjeri, koji čine nemoral, piju alkohol i čine velike grije­he, pogotovo ako je u snu klanjao prema križu.
Ako takav san sanja žena, to zna­či da će prisustvovati svadbi na kojoj će se pjevati i svirati, ili će prisustvovati sahrani koja će biti popraćena cijepanjem odjeće i naricanjem.
ISPOSNIČKA ĆELIJA simbolizira vladara ili poglavara koji ima visok ugled zbog svog znanja i pobožnosti.
Ona takođe može da simbolizira etape puta, zavisno od toga da li je poznata ili nepoznata i kakav značaj ima.
Na kojoj etapi puta je snivač, određuje se na osnovu toga kakvu je isposničku ćeliju sanjao tj. da li je bila u ruševnom stanju, potpuno razrušena ili čitava.
Ako se sanja da se isposnička ćelija nalazi u vazduhu, na groblju ili negdje u prirodi, u tom slučaju ona simbolizira grobove uglednih ljudi ili šehida, zavisno od toga kako je građena, kakve je boje i dr.
Ako se sanja da je isposnička ćelija crne boje, ili da u njoj žive svinje, ona u tom slučaju simbolizira crkvu.
SINAGOGA simbolizira isto što i crkva.
GROBNICA ako se sanja da su u njoj umrle osobe, simbolizira državnu blagajnu sa haram imetkom.
Ako se sanja grobnica u kojoj nema umrlih osoba, ona u tom slučaju simbolizira čovjeka koji čini zlo, koji pruža utočište i štiti one koji čine zlo.