Religija

O sanjanju meleka

O sanjanju meleka

Priča se da je neki starac dobričina, po imenu Ebu Bekr Džafer ibn-Hajjah, rekao sljedeće:-Vidio sam na snu Vjerovjesnika s.a.v.a.s. kako sjedi sa jednom skupinom sufija. Najednom se nebo rastvorilo i spustio se melek Džebrail a.s.. Sa njim su bili i drugi meleci. Oni su na svojim rukama nosili ledene ibrike i posipali vodu na ruke sufijama i prali im noge. Kad su došli do mene, ja sam ispružio ruke pa je jedan među njima drugome rekao: – Nemojte njemu posipati na ruke, jer on nije od njih! – Tada sam ja rekao – Allahov poslaniče, ako ja nisam od njih, ja ih volim. Na to je Vierovjesnik s.a.v.a.s. rekao: – Vjernik je sa onim koga voli pa su mi posuli vodu i ia sam oprao ruke.

Poznati učitelj Ebu Sad r.a. veli: – Viđenje meleka na snu, ako su to poznati i meleci koji donose radosne vijesti, ukazuje na to da će se kod osobe koja ih sanja dogoditi pozitivan preokret, kao npr. postizanje ugleda, snage, dobijanje rados­nih vijesti, ili pobjeda nakon potčinjenosti, ili ozdravljenje nakon bolesti, ili sigurnost nakon nesigurnosti, ili olakšanje nakon tegobe, ili bogatstvo nakon siromaštva, ili izbavljenje nakon patnje…, a može da znači i to da će onaj ko ih sanja otići na hadždž, ili da će poći u osvajanje (rat) i da će poginuti kao šehid.
Ako neko sanja da se zavadio sa Džibrilom a.s. i Mikailom a.s., ili se sa njima prepirao, to ukazuje na to da ta osoba čini neko djelo u kome ga svakog momenta može stići Allahova dž.š. kazna, kao i to da on ima stav (mišljenje) kao i židovi, neuzubillah.
Ako neko sanja da je od Džibrila a.s. uzeo hrane, on će, inšaallah, biti džennetlija. Ako ga neko, pak, sanja tužnog i brižnog, tu osobu zadesiće tegoba i kazna, obzirom da je on (Džibril a.s.) melek koji je zadužen za kažnjavanje.
Ko sanja Mikaila a.s. taj će postići ono što želi, i na ovom i na onom svijetu, ukoliko bude bogobojazan. A ukoliko nije bogobojazan, neka se pripazi! Ako ga ne­ko sanja u nekom mjestu, u tom mjestu će biti padavina i doći će do pada cije­na. Ako on bude razgovarao sa osobom koja ga sanja, ili toj osobi nešto da, ta osoba će dobiti veliku blagodat i postići će sreću, jer on je melek milosti.
Ko sanja Israfila a.s. tužnog i kako puše u sur, misleći pri tome da ga je čuo samo on a ne i ostali, to znači da će osoba koja ga tako sanja umrijeti. Ako, pak, ta oso­ba misli da ga je čuo još neko iz tog mjesta, to znači da će neko iz tog mjesta iznenada umrijeti. Takode se kaže da ovi snovi ukazuju na to da će u tom područ­ju nakon nasilja zavladati pravda i da će nasilnici tog područja propasti.
Ko sanja meleka smrti i to tako da je melek nasmijan, to znači da će ta osoba umrijeti kao šehid. Ako ga neko sanja namrgođenog i srditog, to znači da će ta osoba umrijeti bez pokajanja. Ko sanja da se bori sa njim, a i da se on bori sa snivačem, snivač će umrijeti. A ako se sanja da se on (melek smrti) ne bori sa snivačem, snivač će biti na samrti pa će ga Allah dž.š. izbaviti. Takođe se kaže: – Ko sanja meleka smrti – dugo će živjeti.
Prenosi se da je Hamza ez-Zejjat rekao: – Na snu sam vidio meleka smrti pa sam mu rekao: Zaklinjem te Allahom, reci mi imam li ja kod Allaha ikakvo dobro? Re­kao mi je: – Da! A kao pokazatelj toga biće to što ćeš umrijeti u Hulvanu. – I desilo se da je umro u Hulvanu. Ako neko sanja da mu neki od meleka donosi radosnu vijest o tome da će mu se roditi sin, to znači da će ta osoba dobiti sina koji će biti učen, prijatan i ugledan, shodno riječima Uzvišenoga: “Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ…” kao i : “Ja sam izaslanik tvoga Gospodara, da ti poklonim čista dječaka.”
Ako neko sanja meleke da u rukama nose posude sa voćem, ta osoba će napustiti dunjaluk kao šehid.
Ako neko sanja da mu je neki od meleka ušao u kuću, ta osoba treba da pripazi da joj lopovi ne uđu u kuću.
Ako neko sanja da melek od njega uzima njegovo oružje, ta osoba će izgubiti snagu i blagodati, a možda će se rastaviti sa ženom. Ako neko sanja meleke na nekom određenom mjestu i da ih se pri tome boji, to znači da će se na tom mjestu desiti neka smutnja i da će se zapodjenuti rat.
Ako neka osoba sanja meleke na ratištu, ta osoba će pobijediti neprijatelje.
Ako neko sanja da se meleci pred njim klanjaju i padaju pred njim ničice (čine mu sedždu) postići će ono što želi i postaće popularan.
Ako neko sanja da se bori sa nekim od meleka, zadesit će ga brige i bit će nakon uzvišenosti unižen, ako bolesnik sanja da se dva meleka međusobno bore, znači da mu je blizu smrt.
Ako neko sanja meleke, onakve kakvi su, da se spuštaju sa neba na Zemlju, to znači da će ljudi od istine biti uzdignuti, da će ljudi od neistine biti uniženi i da će biti potpomognuti oni koji se bore na Allahovom dž.š. putu.
Ako neko sanja meleke u likovima žena, on će iznositi laži o Allahu dž.š., shodno riječima Uzvišenoga: “Zar vas je vaš Gospodar sinovima obdario, a Sebi, kao kćeri, meleke uzeo? Vi, zaista, izgovarate krupne riječi!”
Ako neko sanja da leti sa melecima, ili se sa njima uzdiže na nebo, a da se ne vraća, na dunjaluku će postići čast, a zatim će preseliti na drugi svijet kao šehid.
Ako neko sanja da promatra meleke, desit će mu se neka nesreća, shodno riječima Uzvišenog: “Crnoga Dana kada oni vide meleke, neće tada biti radosti zlikovcima.”
Ako neko sanja da ga meleci proklinju, to ukazuje na to da je njegova vjera slaba.
Ako neko sanja da su meleci digli galamu, srušit će mu se kuća ili mjesto gdje stanuje (stan).
Ako neko sanja da su se meleci sakupili u nekom gradu, mahali (ulici) ili selu, to znači da će tu umrijeti neki pobožnjak, ili će biti ubijena nevina osoba, ili će se na nekoga srušiti kuća.
Ako neko sanja da meleci rade posao sličan njegovom poslu (struci), on će imati dobre koristi od svog posla. Kada se sanja da melek sanjaču kaže: – Uči Allahovu dž.š. knjigu! – ako je sanjač osoba koja čini dobra djela, postići će čast, a ako on nije osoba koja čini dobra djela, neka se pripazi, shodno riječima Uzvišenog: “Čitaj svoju knjigu, dovoljno je da ti danas sam protiv sebe račun sviđaš” Ako se sanja da su se meleci na konjima sakupili na nekom mjestu, tu će biti uništen neki nasilnik.
Ako neko sanja sasvim nepoznate ptice kako lete, to su meleci. Ako neko sanja meleke na nekom mjestu, to znači da će u tom mjestu biti kažnjeni nasilnici, a potpomognuti oni kojima se nasilje čini.
Ko sanja Kiramen-katibine (meleke pisare) pratiće ga radost i veselje i na dunjaluku i na ahiretu i umrijeće lijepom smrću, ako je od dobrih ljudi, a ako nije, neka se pričuva, shodno riječima Uzvišenoga: “… cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite.”
Jedan od učenjaka u ovoj oblasti (tumačenju snova) je rekao: – Sanjanje meleka u liku starca ukazuje na prošlost, u liku mladića – na sadašnjost, a u liku djeteta – na budućnost.
Ko sanja da je poprimio lik meleka, ako je u teškoj situaciji, doživjeće radost; ako je u ropstvu, biće oslobođen, ako je ugledna osoba, dobiće neki položaj, i ako je bolesnik, umrijeće. Ko sanja da mu meleki nazivaju selam Allah dž.š. će mu dati poseban (srčani) vid za života i imaće hajirli smrt.
Kazuje se da je jevrejski trgovac Semvil sanjao kao da putuje i kao da ga meleci blagoslivljaju.
Za san je upitao jednog od tumača snova, koji mu je rekao: – Ti ćeš prihvatiti Allahovu dž.š. vjeru i šeriat Njegovog Poslanika s.a.v.a.s., shodno riječima Uzvišenog: “On vas blagosilja a i meleci Njegovi, da bi vas iz tmina izveo na svjetlo.”
Kasnije je taj trgovac primio islam i Allah dž.š. ga je uputio na pravi put.
Povod njegovog primanja islama je bio taj što je jednog siromašnog dužnika sakrio od povjerioca koji ga je tražio.