Religija

Tumačenje snova o gmizavcima, insektima i kukcima

Tumačenje snova o gmizavcima, insektima i kukcima

ZMIJE simboliziraju neprijatelje obzirom da je prokletnik Iblis uzeo zmiju za posrednika između sebe i Adema a.s., a neprijateljstvo svake pojedine zmije srazmjerno je njenoj opasnosti, veličini i otrovnosti.
Zmije mogu da simboliziraju i nevjernike i novatore u vjeri obzirom da zmije posjeduju otrov.
One mogu da simboliziraju i bludnike obzirom na njihovu prirodu i sklonost za ujedanjem. Možda je i riječ život (“hajat”) izvedena od imena zmije (“hajjet”) obzirom na mnoge asocijacije između zmije i vode kao stvari od koje je stvoreno sve živo.
Zmija ponekad simbolizira vladara, a ponekad ženu ili dijete, shodno riječima Uzvišenog: “O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom, doista, imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte!”
Ko sanja da udara zmiju ili da se bori s njom – boriti će se s neprijateljem, pa ako je zmiju ubio, pobijediti će neprijatelja, a ako ga je zmija ujela, neprijatelj će mu nanijeti neugodnost srazmjerno opasnosti ujeda zmije.
Jedenje zmijskog mesa u snu simbolizira imetak od neprijatelja, radost i sreću. Ko sanja da je zmiju presjekao na dva dijela dobiće od neprijatelja svoje pravo.
Ko sanja da zmija s njim blago i ljubazno razgovara postići će neko dobro kome će se ljudi diviti. Ko sanja mrtvu zmiju – Allah dž.š. će ga zaštititi od neprijateljskog zla, a on neće koristiti svoju snagu i moć.
BIJELA ZMIJA simbolizira najtežeg neprijatelja.
CRNA ZMIJA najljućeg neprijatelja.
Ko sanja da posjeduje grupu crnih i velikih zmija – postaće vojskovođa i dobiti će veliku vlast.
Ko sanja da je dobio glatku i pokornu zmiju, koja ne nanosi zlo, ne ujeda i ne uznemirava, dobiti će kraljevsko blago.
Ovakva zmija simbolizira i sreću. Ko sanja da se prepao od zmije ne znajući koja je to zmija, biti će siguran od neprijatelja, a ako je znao koja je to zmija i ako se od nje prepao, doživjeti će strah: Po istom principu se tumači i ako se prepadne od bilo čega drugog.
Ako čovjek sanja da mu je iz mokraćnog kanala izašla zmija, roditi će mu se dijete.
Ko sanja da je uveo zmiju u kuću – njegov neprijatelj će mu napraviti spletku. Ko sanja da je uzeo zmiju dobiti će imetak od neprijatelja i biti će siguran, shodno riječima Uzvišenog: “Uzmi je i ne boj se!”
Mala zmija simbolizira dijete. Ako neko sanja da su se na trgu pobile zmije, doći će do rata i neprijatelji će biti pobijeđeni.
Zmija takođe simbolizira vladara koji krije neprijateljstvo, tako da, ako čovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla zmija a potom se vratila, vladar ga obmanjuje.
Zmija može da simbolizira i ženu. Ko sanja da je na svojoj postelji ubio zmiju – umrijeti će mu žena. Ko sanja da oko vrata ima zmiju i da ju je tri puta presjekao – on će tri puta da se razvede sa svojom ženom.
Zmijske noge i zubi, ako se sanjaju, simboliziraju snagu neprijatelja i žestinu njegove pakosti.
Ko sanja da se preobrazio u zmiju – on će se mijenjati iz stanja u stanje i postati će neprijatelj muslimana.
Ko sanja da mu je kuća puna zmija, kojih se on ne boji, on u svojoj kući pruža utočište neprijateljima muslimana i sljedbenicima niskih želja.
VODENE ZMIJE simboliziraju imetak.
Ko sanja da u svom džepu ili rukavu ima malu bijelu zmiju, koje se ne boji, ona mu znači njegovu sreću.
Ko sanja da za njim ide zmija – njegov neprijatelj želi da ga prevari.
Ko sanja da su zmije ispred njega, ili da kruže oko njega, to su njegovi neprijatelji koji se sa njim druže, ali ne mogu da mu nanesu zlo.
Ko sanja da mu zmije ulaze u kuću i da iz nje izlaze ne nanoseći zlo, one simboliziraju njegove neprijatelje u njegovoj porodici ili bližoj rodbini, a ako ih sanja izvan kuće, neprijatelji su mu strane osobe.
Meso i loj od zmije simboliziraju dozvoljeni neprijateljski imetak ili neprijateljski protuotrov. Ako neko sanja da se po cijeloj nahiji zmije masovno ubijaju, pa bude ubijena velika zmija, biti će ubijen vladar toga mjesta, a ako bude ubijena zmija koja je kao i ostale zmije, biti će ubijen vladarov vojnik.
Ko sanja da se zmija diže u visinu – postići će udobnost, zadovoljstvo i sreću. Ako neko sanja da se zmija spušta s neke visine, umrijeti će poglavar toga mjesta. Ako neko sanja da je zmija izašla iz zemlje, to mjesto će zadesiti nesreća. Ako neko sanja da mu je vrt pun zmija, biljke koje su u tom vrtu bujati će i rasti.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da ispred mene mili zmija i da je ja slijedim, pa se ona zavukla u jednu rupu. Ja sam u ruci imao lopatu i stavio sam je na rupu. – Ibn Sirin ga je upitao: – Imaš li vjerenicu? – A kada je on rekao da ima, rekao mu je: – Ti ćeš je oženiti i naslijediti njen imetak. – Taj čovjek se kasnije oženio i žena mu je umrla ostavivši iza sebe sedam hiljada dirhema.
Neki drugi čovjek je sanjao da mu je kuća puna zmija, pa je svoj san ispričao Ibn Sirinu, koji mu je rekao: – Boj se Allaha i ne pružaj utočište neprijatelju muslimana!
Neka žena je došla Ibn Sirinu i rekla mu : – O Ebu Bekre, jedna žena je sanjala da su iz dvije rupe izašle dvije zmije, kojima su prišla dvojica ljudi i iz zmijskih glava muzli mlijeko. – Na to je Ibn Sirin rekao: – Zmija ne daje mlijeko, već daje otrov. Toj ženi će doći dvojica haridžijskih (otpadničkih) glavešina, koji će je pozivati u svoj mezheb i pozivati je da grdi dvojicu autoriteta (tj. hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera), radijallahu anhuma.
STOMAČNE GLISTE simboliziraju bližu rodbinu. Ako neko sanja da je iz njega izašla glista, neko od njegove rodbine će doživjeti nesreću.
AŽDAHA (ZMAJ) . Ko sanja da se preobrazio u aždahu dugo će živjeti i dobiti će vlast.
Ko sanja da jede meso aždahe dobiti će imetak od vladara.
Aždaha simbolizira i čovjeka neprijatelja koji prikriva svoje neprijateljstvo; ako aždaha ima više glava, njene glave predstavljaju razne oblike neprijateljeve zlobe, pokvarenosti i zla; ako aždaha ima od dvije do sedam glava, svaka glava simbolizira neki oblik neprijateljskog zla; ako aždaha ima sedam glava, ona simbolizira neprijatelja ‘kome nema premca u zlu i neprijateljstvu i koji je nepodnošljiv i nesavladiv.
Ovakva aždaha za bolesnika simbolizira smrt.
BODLJOREPI GUŠTER simbolizira beduina ubicu.
Sanjanje bodljorepog guštera simbolizira bolest. I ova životinja je stvorena od čovjeka.
ŠKORPION (AKREP) je takođe stvoren od čovjeka.
Škorpion simbolizira spletkara koji će ubiti nekog od svoje bliže rodbine.
Ko sanja da škorpion gori u vatri – umrijeti će neki njegov neprijatelj. Ako čovjek sanja da je uzeo škorpiona i da ga je bacio na svoju ženu, on će joj nanijeti neku sramotu.
Žuti škorpion simbolizira najžešće neprijateljstvo. Rečeno je i to da škorpion simbolizira imetak.
Ubijanje škorpiona simbolizira gubljenje i ponovno dobijanje imetka.
Ujed škorpiona simbolizira imetak koji nema trajnosti.
Ako čovjek sanja da u gaćama ima škorpiona, on ima pokvarenu ženu. Isto znači i ako škorpiona sanja na svojoj postelji.
Ko sanja da je progutao škorpiona – on otkriva tajnu svome neprijatelju.
Ko sanja da u utrobi ima više škorpiona – to su mu neprijatelji među njegovom bližom rodbinom.
Ko sanja da jede živo meso škorpiona – nasljedstvom ili na neki drugi način će dobiti haram imetak od neprijatelja klevetnika.
Žalac škorpiona simbolizira klevetnički jezik.
Škorpion uglavnom simbolizira neprijatelja koji se ne da zbuniti, zbog razuzdanosti njegovog jezika.
Svi insekti koji uznemiravaju čovjeka simboliziraju neprijatelje srazmjerno njihovoj pojedinačnoj opasnosti.
GEKO (vrsta guštera) simbolizira malo poznatog zalutalog čovjeka koji preporučuje činjenje loših, a odvraća od činjenja dobrih dijela.
DROMEDAR simbolizira zlog čovjeka koji pravi smutnju među ljudima.
Ako neko sanja da je ubio dromedara, pobijedti će takvog čovjeka, ako sanja da jede pečeno (kuhano) meso od dromedara, jesti će imetak takvog čovjeka, ako sanja da jede živo meso dromedara, ogovarati će takvog čovjeka.
PIJAVICE koje se puštaju da sišu ljudsku krv simboliziraju čeljad.
KAMELEON, ako ga sanja vladar, nema dobro značenje i simbolizira izazivača rata.
TERMIT u snu simbolizira najamnika, roba ili slugu kradljivca koji malo po malo krade kućne otpatke.
GLISTE simboliziraju nejakog neprijatelja.
KOTRLJAN (BALEGAR) simbolizira zavidnu i zlobnu osobu, koja putuje i prenosi imetak s jednog na drugo mjesto. Rečeno je i to da on simbolizira neprijatelja i čovjeka koji posjeduje haram imetak.
Ženka kotrljana simbolizira teškog i prljavog neprijatelja.
UHOLAŽA simbolizira poglavarskog neprijatelja.
STOMAČNI CRVI simboliziraju čovjekovu čeljad koja rastače njegov imetak.
SVILENA BUBA simbolizira vladarove podanike.
CRV simbolizira čovjeka koji kleveće i spletkari.
PAUK je takođe od čovjeka pretvoren u životinju i simbolizira prokletu ženu koja napušta muževljevu postelju.
Sanjanje paukove mreže i kuće simbolizira ženidbu ženom bez vjere.
Ko sanja pauka – vidjeti će nejakog, prikrivenog i pridošlog čovjeka koji pravi spletke.
MIŠ simbolizira griješnicu, kradljivicu ili ženu koja je u duši pokvarena. Skupina miševa, od kojih su jedni crni a drugi bijeli, simboliziraju dane i noći koji neprimjetno i prikriveno nagrizaju život i tjelesno zdravlje.
ŠTAKOR takođe ne simbolizira nikakvo dobro. Rečeno je i to da štakor simbolizira prepredenog kradljivca.
Rečeno je da miševi simboliziraju i čeljad. Rečeno je i to da izlazak miševa iz kuće u snu simbolizira nestanak blagodati.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam imao spolni odnos s mišicom i da je iz njene stražnjice izašla hurma. – Ibn Sirin ga je upitao: – Imaš li ti ženu koja je griješnica? – Imam! – rekao je čovjek, a Ibn Sirin mu je rekao: – Ona će ti roditi dijete koje će biti dobro.
SKOČIMIŠ simbolizira čovjeka koji se mnogo zaklinje i koji laže. I skočimiš je postao od čovjeka.
JEŽ simbolizira čovjeka tijesna srca, koji ima malo milosti i koji se brzo naljuti. I on je postao od čovjeka.
UŠI (VAŠI) , ako se sanjaju na čistoj odjeći, simboliziraju povećanje vjere; ako su na zemlji – nejake ljude; ako neko sanja da gmižu oko njega, družiti će se sa nejakim ljudima od kojih ga neće zadesiti šteta.
Ujed vaške simbolizira uvredu od nejakog neprijatelja.
Ako neko sanja da je iz njegovog tijela izašla velika uš, to znači da neće dugo živjeti.
Rečeno je da uši simboliziraju čeljad i dobročinstvo prema čeljadi. Rečeno je i to da uši simboliziraju brige, zatvor i povećanje bolesti.
Sanjanje jedenja ušiju simbolizira ogovaranje. Velike uši simboliziraju patnju. Takode je rečeno da uši simboliziraju vladarovu vojsku ili čovjekovu obitelj.
Ko sanja da vadi uši iz svoje odjeće – protiv njega će biti iznesena nečuvena laž.
KRPELJI simboliziraju patnju (kaznu) obzirom da su oni bili poslati kao jedan od Musaovih a.s. dokaza.
MRAVI u velikom broju simboliziraju vojsku.
Sanjanje mrava na postelji simbolizira djecu.
Sanjanje mrava može da simbolizira i samog snivača, a neki vele da oni simboliziraju njegovu bližu rodbinu.
Rečeno je da sanjanje izlaženja mrava iz njihove rupe simbolizira brigu.
Sanjanje mrava kako gmižu po bolesniku simbolizira njegovu smrt.
Poznavanje mravljeg govora u snu simbolizira dobijanje uprave, shodno kazivanju o Sulejmanu a.s.
Ako neko sanja da u njegovu kuću ulaze mravi s hranom, umnožiti će se dobro njegove kuće, a ako sanja da mu mravi sa hranom izlaze iz kuće, osiromašiti će.
Ako neko sanja da mu iz nosa, uha ili nekog drugog tjelesnog organa izlaze mravi i ako se on pritom raduje njihovom izlaženju, umrijeti će kao šehid, a ako pritom izlaženje mrava smatra zlom, bojati se je za njega.
Mravi simboliziraju i nejakog pohlepnog čovjeka, a mnogo mrava simbolizira vojsku, djecu, imetak ili dug život.
Ako neko sanja da su u neko mjesto ušli mravi, u to mjesto će ući vojska, ako su zatim mravi napustili to mjesto, i vojska će ga napustiti.
Ako neko sanja da mravi bježe iz nekog grada ili iz kuće, iz tog grada ili kuće kradljivci će nešto odnijeti ili će se tu graditi neka građevina obzirom da je nespojivo da mravi budu tamo gdje se nešto gradi.
Sanjanje mnoštva mrava u nekom gradu, ukoliko nikome ne nanose štetu, simbolizira brojno stanovništvo tog grada.
ZELENI CRV simbolizira čovjeka koji se krije iza tobožnje pobožnosti i koji se prikučuje imetku poglavara i trgovca kradući ga malo pomalo, ali za to neće biti optužen zbog svoje lijepe vanjštine koju ističe.
SVI CRVI koji žive u zemlji simboliziraju ološ, rulju i zlikovce, s tim što svaki pojedini crv simbolizira čovjeka koji mu odgovara svojim karakteristikama u pogledu osobina, prirode, posla, štetnosti ili neprijateljstva.
Mravi simboliziraju još i kradljivce i ljude koji zarađuju za život.