Religija

Tumačenje snova o raznim vrstama i bojama odjeće

Tumačenje snova o raznim vrstama i bojama odjeće

Odjeće imaju četiri vrste : vunena, kostrijetna, pamučna i lanena. Odjeća od vune simbolizira imetak, odjeća od kostrijeti simbolizira manji imetak, odjeća od pamuka simbolizira imetak i odjeća od lana simbolizira manji imetak.
Najbolja odjeća je nova, vunena, prostrana i gusto pletena, s tim što je bolje ako nije kratka nego ako je kratka. Pohabanost i uprljanost odjeće simbolizira siromaštvo, brigu i iskvarenost vjere.
Prljavština i prašina po tijelu i glavi simboliziraju brigu.
Bijela boja odjeće simbolizira dunjalučku i vjersku ljepotu.
Crvena boja odjeće u snu za žene je dobra, a za muškarce nije, obzirom da je crvena boja šejtanski ukras, izuzev ako je u pitanju posteljina, pokrivači, čaršafi ili ono u čemu se muškarac pojavljuje, tako da tada simbolizira radost i sreću.
Žuta boja na svoj odjeći simbolizira bolest. Rečeno je i to da crvena boja simbolizira brigu.
Crvena i žuta boja na tijelu ne škode, obzirom da se one ne smatraju lošim i ružnim kod ljudi.
Zelena boja odjeće simbolizira izvanrednost u vjeri, obzirom da je boja džennetske odjeće zelena.
Crna boja odjeće u snu je dobra za onoga ko je nosi i na javi i ko je po tome poznat, i za njega ona simbolizira gospodstvo, imetak i vlast, a za ostale nije pohvalno ako je sanjaju.
Puplin simbolizira veliki imetak. To isto simbolizira i vuna. Nijedna vrsta odjeće u snu nije bolja od vunene, osim pamučne odjeće za zaštitu od zime, ako u sebi nema svile, i ona simbolizira i dunjalučko i vjersko dobro. Najbolji odjevni predmet za zaštitu od hladnoće je crni plašt.
Odjeća za zaštitu od hladnoće od ibrišima u snu simbolizira nedozvoljeni (haram) imetak i iskvarenost u vjeri.
Odjeća od svile i brokata simbolizira vlast, ali je ona nepoželjna u pitanju vjere, izuzev u ratu, kada je dobra.
AMAMETI (turbani) simboliziraju arapske krune.
Stavljanje turbana simbolizira poglavarstvo, i za muškarca simbolizira snagu, krunu i dobijanje uprave.
Ko sanja da je noću stavio turban na glavu otići će na neko blistavo i spomena vrijedno putovanje.
Ko sanja da mu je turban spojen sa još jednim turbanom povećat će mu se vlast. Turban od ibrišima ukazuje na vodstvo, kvarenje vjere i nedozvo­ljen (haram) imetak.
Turban od pamuka i od vune simbolizira vodstvo uz vjersku i svjetsku ispravnost. Turban od puplina simbolizira postizanje bogatstva. Boje turbana tumače se kao i kod ostale odjeće.
Ishak a.s. je sanjao da mu je skinut turban. Kad se probudio, njegova žena se ustezala od njega. Zatim je sanjao da mu je vraćen turban i bio je obradovan time što mu se žena povratila.
Ebu Muslim el-Horasani je sanjao da mu je Allahov Poslanik s.a.v.a.s. na glavu stavio crven turban od dvadeset dva navoja. On je san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Bit ćeš namjesnik dvadeset i dvije godine i za to vrijeme ćeš pro­voditi nasilje. – Tako je i bilo.
KAPA simbolizira daleki put, ženidbu ili kupovanje robinje. Stavljanje kape na glavu simbolizira dobijanje vlasti i poglavarstva, kao i dobijanje nekog dobra od poglavara, ili pak simbolizira snagu poglavara onoga koji to sanja. Skidanje kape simbolizira razlaz sa poglavarom.
Ako je pritom kapa pocijepana i prljava, njegov poglavar će zapasti u brigu, srazmjerno tome koliko je kapa pocijepana ili prljava.
Ko sanja da mu je kapu s glave skinuo neki nepoznati mladić ili neki nepoznati vladar – to simbolizira smrt njegovog poglavara i rastanak sa poglavarom bilo smrću, bilo na neki drugi način.
Ko sanja da na glavi ima visoku kapu – živjet će pod zaštitom (u milosti) svog poglavara.
Ako je ta kapa bila bijela i ako on inače nosi takvu kapu, dobit će vlast, a ako ne nosi takvu kapu, to je njegova vjera po kojoj je poznat. Ko sanja da vladar svojim podanicima daje kape – vladar će određivati (imenovati) poglavare i upravitelje nad podanicima.
Ko sanja da mu je kapa preokrenuta – njegov poglavar će promijeniti svoj običaj. Ko sanja da na kapi svog imama (vođe) vidi neki nedostatak ili sjaj – imam je u islamu kojim se, sa ostalim najčasnijim muslimanima, uputio Allahu dž.š. Ako snivač pri tom u snu bude imao burdu kakvu nose dobri (Allahovi dž.š. robovi); on se poistovjećuje s njima i formalno ih slijedi.
Ko sanja da na svojoj kapi ima prljavštine ili nečistoće – to mu ukazuje na grijehe koje je počinio.
Ako žena sanja da na glavi ima kapu, ako je neudata, udat će se, ako je trudna, rodit će sina. Ko sanja kapu od krz­na samura, vjeverice ili lisice, ako je njegov poglavar vladar, on je nasilnik i tira­nin; ako mu je poglavar fakih (pravnik), loše je vjere, i ako mu je poglavar trgovac, trgovina mu nije čista.
Dobro je sanjati kapu od bravljeg krzna.
Neki čovjek je došao tumaču snova i rekao mu: – Sanjao sam da jedan moj neprijatelj, pravnik, na sebi ima crnu odjeću i crnu kapu i da jaše na crnom magarcu. – Na to mu je tumač snova rekao: – To što je imao crnu kapu znači da će pos­tati sudija, što je imao crnu odjeću – postići će gospodstvo, i što je jahao na crnom magarcu – postići će, pored gospodstva, dobro i vlast.
MARAMICA (rubac) simbolizira slugu. Sve što se sanja u vezi sa maramicom, bilo da je prljava, kvalitetna, lijepa, čista i dr, odnosi se na slugu.
VEO (vala) za ženu simbolizira njenog supruga, njenu čednost i njenog nadređenog. Veliki veo simbolizira suprugovo obilje, a gusto tkani veo simbolizira obilje imetka njenog muža.
Ako žena sanja da je pred svijetom otkrila veo, izgubit će stid. Nedostatak na velu simbolizira nezgodu koja će zadesiti njenog muža ukoliko je udata, a ukoliko nije udata, nezgodu u vezi sa njenim imetkom.
Ako žena sanja da se njen crni veo pohabao, to znači da je njen muž bestidan i varalica. Ako žena sanja da joj se veo leprša, neki njeni neprijatelji nastoje da joj naprave spletke i da je osramote kod njenog muža.
KOŠULJA simbolizira čovjekovu situaciju u pitanju privređivanja, izdržavanja i vjere.
Sve što se sanja u vezi sa košuljom, bilo da na njoj nešto nedostaje ili preostaje, odnosi se na navedeno.
Rečeno je i to da košulja simbolizira radosnu vijest, shodno riječima Uzvišenog: “Ovu košulju moju odnesite i na lice mog oca je stavite, on će progledati, i svu čeljad svoju mi dovedite! – I kada karavana napusti Misir, otac njihov reče: – Ja zbilja osjećam miris Jusufov, samo ne recite da sam pomatušio. – Allaha nam; – rekoše oni – ti i sada kao i prije griješiš. – A kada glasonoša radosne vijesti dođe, on stavi košulju na lice njegovo i on progleda”.
Ko sanja da mu se košulja rasporila – rastavit će se sa svojom ženom. Ko sanja da je obukao košulju koja nema rukava – dobar je u vjeri, mada neće imati imetka i neće se moći posvetiti poslu, obzirom da su posao i imetak bogatstvo (svojina) ruku, kao i rukavi, a on ih nema.
Ko sanja da mu je džep u košulje pocijepan – to ukazuje na siromaštvo.
Ko sanja da ima mnogo košulja – on ima mnogo dobrih djela, za koja će na Ahiretu biti izuzetno nagrađen.
Bijela košulja simbolizira vjeru i neko (drugo) dobro. Oblačenje košulje, a isto tako i džubeta, sa nekim nedostatkom ili bez nedostatka, odnosi se na onoga koji to sanja.
Ako žena sanja da je obukla novu, gusto tkanu (debelu) i prostranu košulju, to ukazuje na njeno dobro vjersko i dunjalučko stanje, kao i stanje njenog muža. Vjerovjesnik s.a.v.a.s. je rekao: – Sanjao sam da mi se ljudi pokazuju i da na sebi imaju košulje. Kod nekih su bile do grudi, a kod nekih su sezale niže. Pokazao mi se i Omer, čija se košulja vukla po zemlji. – Kada su ga upitali: – Čime ti to tumačiš, Allahov poslaniče? – on je odgovoro: – Vjerom (imanom).
TUNIKA simbolizira utjehu, neki vele – dijete. Ko sanja da je obukao tuniku i očekuje sina rodit će mu se kćer.
KAFTAN simbolizira silu, snagu, vlast i utjehu, s tim što je bolje sanjati da je od debljeg nego od tanjeg platna. Ko sanja da na sebi ima kaftan od puplina, svile ili brokata – dobit će vlast kakva odgovara njegovom kaftanu, mada je oblačenje takvih kaftana vjerom pokudeno, obzirom da to nije muslimanska odjeća, izuzev kada se oblači sa oružjem, kada se ne smatra lošim.
U svakom slučaju, kaftan simbolizira upravu i utjehu za onoga ko ga sanja.
OGRTAČ takođe simbolizira moć, a ako čovjek sanja da se ogrnuo ogrtačem i legao, oženit će se. Ako čovjek sanja da mu je ogrtač od bisera, njegova žena je dobra vjernica i ona uči Kur’an.
Ko sanja da mu je ogrtač postavljen krznom od samura, vjeverice ili lisice, njegova žena ga obmanjuje i vara sa nekim nasilnikom.
VUNENI PRSLUK simbolizira ženu ili izbavljenje iz brige i patnje. Ko sanja da na se­bi ima prsluk, a u ruci pero i pred sobom papir – riješit će se siromašta služeći vladaru.
KRZNO u zimskom periodu simbolizira dobro u bogatstvu, a u ljetnom periodu dobro u brizi.
Ovnujska koža simbolizira ispoljavanje snage, a koža od samura; lisice i vjeverice ukazuje na nasilnike, a po nekima – na gospodstvo. Oblačenje krzna naizvrat simbolizira pokazivanje skrivenog imetka.
GAĆE simboliziraju ženu ili robinju strankinju.
Ko sanja da je kupio gaće od nekoga ko nije njihov vlasnik – oženit će ženu koja nema staratelja. Nove gaće simboliziraju djevicu.
Oblačenje gaća simbolizira negriješenje. Rečeno je i to da gaće simboliziraju ispravnost stanja supruge i čeljadi.
Ko sanja da mokri u gaće – to ukazuje na to da mu je žena trudna. Ko sanja da je obavio nuždu u gaće – on se srdi što mu je žena trudna.
Ko sanja da su mu se gaće odriješile – njegova žena se pokazuje drugim ljudima, a ako sanja da ostavlja gaće, žena mu se krije i pokriva pred drugim ljudima. Rečeno je i to da gaće simboliziraju putovanje među ne-Arape, ob­zirom da su gaće dio njihove garderobe.
Takođe je rečeno da gaće simboliziraju ispravnost stanja porodice i produženje njihove radosti.
Rečeno je da SVITNJAK gaća simbolizira imetak.
Takode je rečeno: Ko sanja da u gaćama ima svitnjak – žena mu ne dozvoljava da joj priđe, ili, ako je trudna, rodit će mu dvije djevojčice.
Ko sanja da je svitnjak stavio pod glavu – on ne prihvata svoje dijete.
Ko sanja da mu se svitnjak prekinuo – on se loše ophodi sa svojom ženom ili se od nje odvaja u postelji.
Ko sanja da mu je svitnjak zmija – njegov zet mu je neprijatelj.
Ko sanja da mu je svitnjak krvav – zbog žene će ubiti nekog čovjeka, ili će pomoći da se ubije žena nekog bludnika.
Ko sanja da je obukao gamašne bit će postavljen za upravitelja nekog mjesta, ukoliko je dostojan upravljanja, dok za druge to predstavlja bogatu ženu koja nema nikog drugog niti ikoga od bliže rodbine.
PREKRIVAČ predstavlja slobodnu (neudatu) ženu, obzirom da je pokrivanje karakteristično za ženu.
Ako žena sanja da ima crveni prekrivač, bit će optužena da je sumnjiva, ako sa njim izađe iz kuće, bit će izložena ruglu, a ako pritom bude imala na nogama obuću, bit će opravdano optužena da je sumnjiva.
ČARŠAF simbolizira ženu i žensku osobu koja vodi glavnu riječ u kući. Ko sanja da se ogrnuo čaršafom oženit će lijepu (dobru) ženu. Ko sanja da je ogrnuo crveni čaršaf potući će se zbog žene.
Nova bijela komotna ODJEĆA simbolizira ugled, čast, vjeru i povjerenje. Tananija odjeća simbolizira tananost (istančanost) u vjeri. Rečeno je i to da odjeća simbolizira pobožnu ženu.
Takode je rečeno da odjeća simbolizira nešto što se mnogo spominje, a malo koristi.
Bojenje odjeće i tajlasana simbolizira dostojanstvo u siromaštvu. Odjeća takođe simbolizira čovjekovu povjerljivost, obzirom da se odjeća drži o vratu, a vrat je simbol preuzimanja povjerenja. Ibn Sirin je upitan za nekog čovjeka koji je sanjao da na sebi ima novu odjeću od jemenske burde, čiji porub je bio pocijepao. Na to je Ibn Sirin rekao: – Taj čovjek je bio naučio nešto iz Kur’ana, a zatim je to zaboravio.
TAJLASAN simbolizira čovjekovo dostojanstvo, čast i ljudskost, srazmjerno tome koliko je tajlasan nov i debeo.
Ko sanja da je obukao tajlasan kakav oblače vojskovođe – postat će vojskovođa, ako je dos­tojan uprave, a ako nije, izdržavaće i ishranjivati svoju porodicu.
Rečeno je i to da tajlasan simbolizira dobro zanimanje koje čovjeka štiti od briga i žalosti, kao što ga tajlasan štiti od vreline i hladnoće. Rečeno je da tajlasan simbolizira i vjeru.
Takođe je rečeno da tajlasan simbolizira putovanje u svrhu dobročinstva i vjere.
Pocjepanost ili poderanost tajlasana ukazuje na smrt nekoga sa kim se čovjek diči (brat, sin).
Ko sanja da mu je tajlasan izderan ili nagorio, s tim da to nije otpalo od tajlasana, pretrpjet će neku štetu u imetku. Svlačenje tajlasana simbolizira pad ugleda i poraz (žalost).
OGRTAČ simbolizira vladara, a po nekima znači imanje koje čovjeka štiti od siromaštva.
Prljavština na ogrtaču simbolizira neku grešku u životu i gubljenje ugleda.
Prebacivanje ogrtača preko ramena u toku ljeta simbolizira brigu i štetu, a u toku zime – dobro.
ŠAL simbolizira ženu.
KADIFA simbolizira pripremanje oružja protiv neprijatelja.
KIŠNA KABANICA simbolizira dobar glas i spomen među ljudima, kao i dunjalučko obilje, obzirom da je kišna kabanica jedan od najvećih odjevnih predmeta. Rečeno je i to da kišna kabanica simbolizira zaštitu, sigurnost i čuvanje od dunjalučkih neugodnosti.
Oblačenje kišne kabanice bez ičeg drugog na sebi simbolizira prikrivanje siromaštva pred svijetom i ispoljavanje bogatstva. Motanje zavežljaja simbolizira putovanje.
ČARAPA simbolizira imetak i čuvanje imetka. Ko sanja da mu čarape imaju prijatan miris on štiti i čuva svoj imetak tako što na njega dijeli propisan zekat i o njemu se govori sa pohvalom.
Ko sanja da mu čarape imaju neugodan miris bije ga ružan glas, a ko sanja da su mu čarape pohabane – on odbija da daje sadaku i zekat na svoj imetak.
DŽUBE simbolizira ženu. Ko sanja da na se­bi ima džube – oženit će ne-Arapkinju, ako je džube obojeno, žena će mu biti vrlo draga i rodit će mu dosta djece. Ko sanja da mu je lice (vanjska strana) džubeta od vune – njegovo vjerovanje je dobro.
Oblačenje VUNE simbolizira veliki sabrani imetak koji će se postići. Spavanje na vuni simbolizira dobijanje imetka od ženine strane.
Gorenje vune simbolizira kvarenje vjere i gubljenje imetka.
Oblačenje vunene odjeće za učenjaka simbolizira asketizam.
Ako neko sanja da je neki pas obukao vunu, to znači da se neki niski (pokvareni) čovjek bogati imetkom nekog čestitog čovjeka; ako sanja da je lav obukao vunu, to znači da je vladar korektan i pravedan; ako sanja da je lav obukao pamučnu ili lanenu odjeću, to znači da je vladar nepravedan i da od podanika otima imetak i neprikosnoveno vlasništvo.
Oblačenje BIJELE ODJEĆE u snu ima dobro značenje i u vjerskom i u svjetskom pogledu za one koji imaju običaj oblačiti takvu odjeću na javi, dok za zanatlije i druge radnike koji ne obavljaju posao u bijeloj odjeći simbolizira praznik.
ZELENA ODJEĆA simbolizira snagu, vjeru, povećanje ibadeta i za žive i za mrtve i dobro stanje kod Allaha dž.š., jer je zelena odjeća odjeća džennetlija. Zelena boja takođe za živoga ukazuje na dobijanje nasljedstva, a za umrlu osobu – da je dunjaluk napustio kao šehid.
CRVENA ODJEĆA nije pohvalna za muškarce, izuzev čaršafa, pokrivača i prostirke, kod kojih simbolizira radost, ali je za žene dobra u pitanju njihovog dunjaluka. Rečeno je i to da crvena odjeća ukazuje na mnoštvo imetka od kojeg se ne dijeli Allahov dž.š. hak (pravo).
Crvena odjeća na vladaru ukazuje na nje­govu okupiranost igrom i zabavom. Takođe je rečeno da crvena odjeća u bolesti ukazuje na smrt. Ko sanja da je obukao crvenu odjeću na praznik – to mu neće štetiti.
ŽUTA BOJA odjeće simbolizira bolest i slabost, izuzev kod predmeta od puplina, svile i brokata, za koje je rečeno da je na njima žuta boja dobra za žene, a za muškarce ukazuje na iskvarenost vjere.
CRNA ODJEĆA ukazuje na ružno djelo za onoga ko nema običaj da je nosi na javi, a za onoga ko to ima običaj ukazuje na dobro. Rečeno je i to da crna boja odjeće za bolesnika ukazuje na smrt, obzirom da crninu oblače oni kojima je neko umro.
PLAVA BOJA odjeće simbolizira brigu i žalost. Odjeća išarana bojama simbolizira tugu i neželjene riječi od vladara.
Odjeća sa dva lica ili sa DVIJE BOJE simbolizira čovjeka koji se ulaguje ljudima od vjere i ljudima od dunjaluka. Nova a prljava odjeća simbolizira dunjaluk i dugove.
Rečeno je i to da odjeća išarana bojama za koljače, mesare i one čiji je posao u vezi sa pićem predstavlja dobro, za ostale ljude predstavlja teškoću i tugu, za bolesnike da će im se pojačati bolovi izazvani želučanim sokovima i žuči, i za žene predstavlja dobro, posebno za bogatašice i prostitutke koje imaju običaj da takvu odjeću nose.
NOVA ODJEĆA i za bogate i za siromašne simbolizira dobro i ukazuje na bogatstvo i radost.
Ko sanja da je obukao novu a poderanu odjeću, kakvu je u stanju popraviti, on je pod uticajem sihra (opsjene), a ako je poderotina takva kakvu nije u stanju popraviti, rodit će mu se dijete.
TANANA ODJEĆA simbolizira obnavljanje vjere. Ko sanja da je tananu odjeću obukao preko ostale odjeće – to ukazuje na to da on griješi i pravi omaške u vjeri, a ako ju je obukao ispod ostale odjeće, to znači da njegova unutrina odgovara njegovoj vanjštini, ili je još bolja, i da će dobiti neki ušteđeni imetak.
BROKAT, SVILA i sva ostala odjeća od ibrišima nemaju dobro značenje za fakihe (šeriatske pravnike), jer to ukazuje na njihovo traženje dunjaluka i pozivanje žena na bid’ate (novotarije u vjeri), dok za ostale takva odjeća ima dobro značenje, jer ona ukazuje na to da oni čine djela kojima zaslužuju Džennet, da će, pored toga, dobiti poglavarstvo, a takođe ukazuje i na ženidbu časnom ženom ili kupovinu robinje.
Odjeća izvezena zlatom i srebrom simbolizira ispravnost u vjerskom i svjetskom pogledu i postizanje onoga što se želi.
Ako čovjek sanja da ima odjeću od svile, ili brokata, ili da ju je obukao imajući pri tome na glavi krunu od safira, on je čovjek koji se čuva svakog harama, koji se posvetio vjeri, koji se bori na Allahovom dž.š. putu i koji će, pored toga, pos­tati poglavar.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao: “Sanjao sam da sam kupio savijeni brokat, i kad sam ga razvio primijetio sam da je na sredini istruho. – Ibn Sirin ga je upitao: – Jesi li ti kupio robinju iz Andaluzije? – Jesam! – rekao je čovjek, a on ga je upitao: – Sastaješ li se sa njom u postelji? – Čovjek je odgovorio: – Ne, jer joj još nije istekao zakonski rok da se može udati. Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Nemoj to ni činiti, jer ona ima bruh na stidnici. – Kada se čovjek vratio kući, tražio je od žena da to provjere i one su potvrdile da je to istina.
Neki je, opet, čovjek sanjao da je obukao brokat, pa je o tome pitao tumača snova, koji mu je rekao: – Oženit ćeš nevinu, lijepu i vrijednu djevojku.
Porubi na odjeći simboliziraju dolazak na hadždž, ili odlazak u zapadne krajeve.
VEZANA odjeća ukazuje na dobijanje uprave onome ko je za to pozvan, a za ostale, posebno za poljoprivrednike ukazuje na rodnost godine dok za ženu znači porast ugleda i radost. Ko sanja da je dobio neki vez – dobit će neki imetak od stranca ili od nemuslimana koji žive pod zaštitom islamske države.
ŠIPKASTA (prugasta) odjeća ukazuje na kaznu – neka nas Allah dž.š. od nje sačuva! Odjeća izrađena od jednog materijala simbolizira čast i dizanje ugleda. Odjeća od tkanine sa osnovom od svile, a potkom od nekog drugog materijala različito se tumači. Jedni vele da ona simbolizira vatru, drugi – bolest, a treći – klanicu (pokolj).
Za PUPLIN je već rečeno da ukazuje na hadždž.
Međutim, postoje razmimoilaženja u pitanju tumačenja puplina žute boje. Jedni vele da on nije pohvalan, a drugi da nije ni pohvalan ni nepohvalan. Ko sanja da je obukao puplin crvene boje – obnovit će mu se dunjalučka dobra. Ko sanja da je obukao lanenu košulju – živjet će čestito i postići halal imetak. Odjeća koja se oblači za zaštitu od hladnoće ukazuje i na dunjalučko i na ahiretsko dobro, najbolje značenje ima crni plašt, koji je po tumačenju bolji od vune.
KARIRANA odjeća za zaštitu od zime ima bolje značenje u vjerskom nego u dunjalučkom pogledu, a ona koja je od ibrišima simbolizira haram imetak.
POHABANA odjeća simbolizira brigu. Ko sanja da je obukao dva zasebna pohabana haljetka, od kojih je jedan preko drugog, to ukazuje na njegovu smrt. Pocijepanost odjeće u širinu simbolizira povredu časti, a pocijepanost u dužinu ukazuje na utjehu, kao npr. ostanak u životu ili stupanje u brak.
Ako žena sanja da joj je košulja pohabana i kratka, napravit će neku pogrešku i bit će u tome otkrivena. Ko sanja da je na sebi pocijepao košulju prepirati će se sa porodicom i imat će poremećen život. Ako neko sanja da je obukao više pohabanih i poderanih košulja, jednu preko druge, to ukazuje na njegovo siromaštvo i siromaštvo njegove djece.
Ako se pohabana odjeća sanja na nemuslimanu, to ukazuje na njegovo loše stanje na oba svijeta. Rečeno je da krpljena i ružna odjeća ukazuje na gubitak i poremećaj. Prljavština simbolizira brigu bez obzira da li je na odjeći, tijelu ili glavi. Prljavština na odjeći bez umazanosti ukazuje na pokvarenost vjere i mnoštvo grijeha, ako je odjeća i umazana, to ukazuje na dunjalučku pokvarenost.
ČIŠĆENJE ODJEĆE simbolizira pokajanje; čišćenje odjeće od sperme simbolizira pokajanje za blud, čišćenje odjeće od krvi simbolizira pokajanje za ubistvo, i čišćenje odjeće od izmeta simbolizira pokajanje za nedozvoljenu (haram) zaradu.
Vlažnost odjeće simbolizira zapreku odlaska na put, ili zapreku za neki naumljeni posao, ta se zapreka neće otkloniti dok odjeća ne bude suha.
Ko sanja da je dobio nove krpe od neke odjeće dobit će ostatke nekog imetka.
Počasna odjeća (kao poklon) simbolizira čast, upravu i poglavarstvo.
Jedenje nove odjeće simbolizira jedenje halal imetka, a jedenje prljave odjeće simbolizira jedenje haram imetka.
Ako čovjek sanja da je obukao žensku odjeću imajući pri tome osjećaj da se on poistovjećuje sa ženama, zadesit će ga briga i užas od strane vladara, ako je pritom mislio da ima ženski spolni organ, bit će ponižen i rastužen, ako pritom sanja da ga je neko obljubio kao ženu, pojavit će mu se neprijatelj.
Ako muškarac sanja da oblači obojenu žensku odjeću, povećat će mu se broj neprijatelja. Ko sanja da je obukao otetu odjeću bit će razvlašćen.
Ko sanja da je izgubio nešto od odjeće ili od kućnih stvari – nešto što posjeduje zadat će mu briga, ali uopšte neće nestati.
Što se tiče OBUVANJA OBUĆE , rečeno je da to simbolizira putovanje morem. Obuvanje obuće sa oružjem simbolizira zaštitu.
Obuvanje nove obuće simbolizira izbavljenje od neprijatnosti i čuvanje imetka, a ako nema oružja, simbolizira brigu i tjeskobu težu od brige.
Rečeno je da tijesna obuća simbolizira dug, zatvor i okove, a prostrana obuća simbolizira brigu u vezi sa imetkom. Nova obuća sa oružjem simbolizira bolju zaštitu od pohabane odjeće sa oružjem. Što je obuća bez oružja čvršća, to predstavlja teže izbavljenje iz teške situacije. Ko sanja obuću sa odijelom i tajlasanom – to mu simbolizira porast ugleda i životno obilje.
Obuća u zimskom periodu simbolizira dobro, a u ljetnom periodu – brigu.
Ko sanja obuću ali je ne obuje – dobit će imetak od nekih stranaca.
Gubljenje odjeće koja je u vezi sa zaštitom simbolizira gubljenje ukrasa (nakita), a ako je to odjeća koja je u vezi sa brigom i dugovima, simbolizira izbavljenje i spas od brige i dugova.
Oblačenje jednostavne odjeće simbolizira ženidbu sa djevicom, a ako je obuća ispod stopala izderana, to simbolizira ženidbu puštenom ženom.
Ko sanja da je izgubio ili otkinuo obuću razvest će se sa ženom, a ako obuću proda, žena će mu umrijeti.
Ko sanja da mu je na obuću navalio vuk ili lisica – neki griješnik ga vara sa njegovom ženom.
Ko sanja da je obukao potkovanu obuću zadesit će ga neka briga zbog žene.
Ko sanja da mu je potplat obuće zakrpljen oženit će ženu koja ima dijete.
Nije pohvalno sanjati crvenu obuću ako se želi ići na kakvo putovanje. Rečeno je: Ko sanja da mu je obuća ukradena zadesit će ga dvostruka briga. Skidanje PAPUČE simbolizira razlaz sa slugom ili razvod sa ženom. Hodanje u obučenim sandalama simbolizira put i putovanje; ako mu je u SANDALE otkinut kaiš koji prolazi između prstiju, odustat će od puta; ako mu je otkinut neki drugi kaiš ili sveza, ili se sandala raspadne, bit će protiv svoje volje spriječen od odlaska na put.
Svrha odlaska na put zavisi od boje sandala: ako su sandale crne boje, na put se ide radi imetka i gospodstva; ako su crvene boje, ide se u potrazi za radostima; ako su zelene boje, ide se iz vjerskih razloga; ako su žute boje, ide se zbog bolesti i brige.
Ko sanja da je dobio sandale, ali da ne ide u njima, oženit će se; ako ih je obuo, obljubit će ženu; ako sandale nisu obuvane, oženit će djevicu. To isto znači ako su sandale obuvane ali nisu nošene (korištene). Kakva će mu biti žena zavisi od boje sandala.
Ko sanja da ide u sandalama i da mu je jedna sandala spala sa noge – rastavit će se sa bratom ili ortakom.
Obuvanje sandala i hodanje u njima simbolizira put u svrhu dobročinstva. Obuvanje sandala u kojima se ne hoda simbolizira ženidbu, a ako sanja da u njima hoda po svojoj mahali obljubit će svoju ženu. Neobuvena pletena sandala simbolizira imetak, a obuvena sandala simbolizira ženu.
Sandala sa kaišima simbolizira kćer.
Ko sanja da je obukao novu, probanu pletenu sandalu koja ranije nije nošena i koja nema kaiša – oženit će djevicu a ako se zadnji dio sandale otkine, žena će mu biti nerotkinja, dok neki vele da će oženiti ženu bez svjedoka.
Ako sandala ne bude imala sveza (oputa), oženit će ženu koja nema skrbnika.
Ko sanja da mu je sandala podlijepljena i da se potplat odlijepio ali ne i otpao – žena će mu roditi kćer; ako se odlijepljeni potplat ne otkine, kćer će mu poživjeti, a ako odlijepljeni potplat otpadne, kćer će mu umrijeti.
Ko sanja da krpi sandalu – on popravlja nedostatke svoje žene i lijepo se ophodi sa njom, a ako sandalu krpi neko drugi, to ukazuje na to da mu je žena pokvarena. Ko sanja da je sandalu dao obućaru da je popravi – on svojoj ženi pomaže da učini ružno djelo.
Ko sanja da je obukao samo jednu sandalu – rastavit će se sa ženom ili partnerom. Neki vele da ovaj san znači da on spava sa jednom od svoje dvije žene a sa drugom ne spava, ili će otići na neko putovanje kojem nešto fali.
Ko sanja da mu se izgubila sandala, ili upala u vodu, njegova žena bit će blizu propasti ali će se spasiti. Ko sanja da mu je neki čovjek ukrao sandalu i obukao je taj čovjek ga vara sa njegovom ženom, mada on to zna i zadovoljan je s tim.
Srebrena sandala simbolizira lijepu slobodnu ženu, sandala od olova simbolizira nejaku (slabu) ženu; sandala od vatre simbolizira zajedljivu (jezičavu) ženu i sandala od drveta simbolizira dvoličnu i nepravednu ženu.
Crna sandala simbolizira bogatu i gospodaraku ženu, a šarena sandala simbolizira šarenu ženu.
Sandala od kravlje kože simbolizira ne-Arapkinju, sandala od konjske kože simbolizira Arapkinju, sandala od kože zvijeri simbolizira ženu od vladara nasilnika (ugnjetača).
Sandala od lana simbolizira čestitu ženu koja uči Kur’an i koja je obdarena govorljivošću (retorikom). Rečeno je i to da skidanje obuće simbolizira sigurnost dobijanjem uprave (vilajeta), shodno riječima Uzvišenog: “Izuj, za to, obuću svoju, ti si, doista u blagoslovljenoj dolini Tuva”.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao: – Sanjao sam da sam izgubio sandale i da sam ih sa teškom mukom našao. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Tražit ćeš neki imetak koji ćeš s teškom mukom naći. – Rečeno je i to da hodanje u sandalama simbolizira putovanje koje je izraz pokornosti Allahu dž.š. Ibn Sirin je pitan za nekog čovjeka koji je sanjao da na nogama ima sandale, pa je rekao: – Otplovit će u arapsku zemlju. – Takode je rečeno da sandala simbolizira brata.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao: – Sanjao sam da hodam u sandalama, pa se kaiš jedne sandale, koji prolazi između prsta, otkinuo i ja sam os­tavio tu sandalu produživši bez nje. – Ibn Sirin ga upita: – Imaš li ti brata? – Ka da je čovjek odgovorio da ima, Ibn Sirin ga je upitao: – Jesi li ti sa njim otputovao negdje i ostavio ga tamo, a ti se vratio? – Jesam! – rekao je čovjek, a Ibn Sirin je ustuknuo i rekao: – Mislim da sa tvojim bratom ne može biti ništa drugo osim da je napustio ovaj svijet. – Uskoro je taj čovjek dobio vijest o smrti svoga brata.