Religija

Tumačenje snova o Džennetu, njegovim vratima, hurijama, dvorcima, rijekama i plodovima

Tumačenje snova o Džennetu, njegovim vratima, hurijama, dvorcima, rijekama i plodovima

Prenosi se od Havse bint Rašid da je rekla: – Imali smo komšiju koji se zvao Mer-van Muhlemi, koji se zalagao i trudio, i umro. Našla sam ga pri smrti u žestokom drhtanju tijela pa sam ga vidjela u snu i pitala ga: – O oče Abdullahov, šta je uradio Gospodar s tobom? – On mi odgovori: – Uveo me u Džennet. – Ja sam mu rekla: – A šta je bilo dalje? – On je rekao: – Bio sam uzdignut u društvo desnih. – Zatim sam rekla: – Šta je bilo dalje? – a on mi odgovori: – Podignut sam do Bogu bliskih. – Rekoh mu: – Jesi li vidio koga od svoje (dinske) braće? on mi odgovori: – Vidio sam tu Hasana, Ibn Sirina i Mejmuna. Priča Hammad da mu je pričao Hišam ibn Hissan, a njemu majka Abdullahova, koja je od dobrih žena među stanovnicima Basre, koja kazuje: – Sanjala sam kao da sam ušla u neku lijepu kuću, a zatim sam ušla u vrt i vidjela od ljepote tog vrta onoliko koliko je Allah htio da vidim, i najednom ugledah nekog čovjeka isturenog na krevetu od zlata; oko njega su bile sluškinje, a u njihovim rukama pehari, pa sam bila zadivljena prizorom koji sam vidjela. Kad, u tom momentu dođe čovjek! Neko upita: – Ko je ovo? – a neko odgovori: – Ovo je Mervan Muhlemi. – Priđi! – i usloni se na naslonjač sjedeći. Probudila sam se iz sna i primijetih kako prolazi dženaza Mervanova u tom času.
Priča nam Ebu Husejin Abdul-Vehhab ibn Džafer el-Mejdan, iz Damaska, koji prenosi od Ahmeda el-Bezzara koji je rekao: Čuo sam od Ibrahima ibn Sirija el-Muglesa koji je rekao da je čuo od svog oca kako je rekao: – Jednog dana, nakon što smo klanjali ikindiju namaz, u džamiji sam ostao sam, pa sam stavio u otvor u zidu čašu vode da se ohladi za iftara. Tad me savladao san i sanjao sam kao da je jedna skupina hurija ušla u džamiju, i one su pljeskale rukama, pa sam jednoj od njih rekao: – Čija si ti? – Rekla je: – Ja sam Sabita el-Benanija. – Upitah dru­gu: – A ti? – Ona reče: – Abdurahmana ibn Zejdova. – Upitah sljedeću: – A ti? -Ona reče: Atabetova. – Upitah sljedeću: – A ti? – a ona reče – Ferkadova – dok nije ostala samo jedna, pa je upitah: – A čija si ti? – Ona reće: – Ja sam onoga ko ne hladi vodu za iftar. – Ja joj rekoh: Ako govoriš istinu, onda razbij čašu. – Tada je čaša pala iz udubine u zidu i ja sam se od toga probudio.
Poznati učitelj Ebu Sa’ad, Allah mu se smilovao, veli: – Ko sanja Džennet, a ne sanja da je u njega ušao – taj san mu je radosna vijeset za dobro djelo koje čini, ili ga želi učiniti. Ovakav san sanja onaj ko ne čini nasilje drugima.
Kaže se: Ko sanja da je svojim očima vidio Džennet – postići će ono što želi i njegove brige bit će uklonjene.
Ko sanja kao da hoće da uđe u Džennet , pa bude spriječen – on neće moći otići na hadždž niti poći u borbu nakon što je to namjeravao, ili će biti spriječen od po­kajanja za grijeh u koji je zapao i za koji želi da se pokaje.
Ko sanja da se pred njim zatvorila jedna džennetska kapija – umrijeće mu jedan od roditelja. Ako neko sanja da su se pred njim zatvorile dvije kapije umrijet će mu roditelji. Ako sanja da su se pred njim zatvorile sve džennetske kapije i da se ne otvaraju, njegovi roditelji su se rasrdili na njega.
Ako sanja da su kapije otvorene i da može da uđe na koju hoće, njegovi roditelji su zadovoljni njim.
Ako sanja da je ušao u Džennet postići će radost i sigurnost na oba svijeta, shodno riječima Uzvišenog: “Uđite u njeg (Džennet) sa selamom, sigurni!”
Ko sanja kao da je uveden u Džennet približila mu se smrt. Rečeno je i to da će onaj ko to sanja prihvatiti savjete i pokajati se za grijehe posredstvom osobe koja ga je uvela u Džennet, ukoliko ju je poznavao. Takođe je rečeno ko sanja ulazak u Džennet – postići će ono što želi, uz očekivane poteškoće obzirom da je Džennet okružen neprijatnostima.
Rečeno je i to da onaj ko sanja ovakav san druži se sa velikim i uglednim ljudima, da lijepo postupa sa svijetom i da izvršava obaveze Uzvišenog Allaha dž.š.
Ko sanja kao da mu je rečeno da ude u Džennet a on ne uđe – njegov san ukazuje da je napustio vjeru. Uzvišeni kaže: “Neće ući u Džennet dok deva ne prođe kroz iglene uši.”
Ako sanja da mu je rečeno: – Ti ćeš unići u Džennet! -, zadobit će nasljedstvo, shodno riječima Uzvišenog: “To je Džennet koji vam je dat u naslijede.”
A ako sanja da je u Džennetu Firdevsu postići će pravi put i znanje.
Ko sanja da je ušao u Džennet nasmijan, taj mnogo Allaha dž.š. zikir čini.
Ko sanja da je isukao sabiju i ušao u Džennet – taj naređuje dobro, a sprečava loše, i postići će zahvalnost i nagradu.
Ko se usni da sjedi pod blagoslovljenim drvetom (šedžeretu-t-tuba) – postići će dobro na oba svijeta, shodno riječima Uzvišenog: “Blago njima lijep im je svršetak!”
Ako usni da se nalazi u džennetskim baščama, zadobit će čistotu i savršenstvo vjere.
Ako usni da jede džennetske plodove bit će opskrbljen znanjem srazmjerno jelu koje je pojeo. Takođe, ko usni da se napio džennetske vode, vina i mlijeka, zadobit će mudrost, znanje i bogatstvo.
Ko usni da je naslonjen na džennetsku postelju – to ukazuje na dobrotu i čed­nost njegove žene. Ako ne zna kada je ušao u Džennet, potrajat će mu ugled i blagodat dok je god živ na ovome svijetu.
Ako sanja kao da su mu zabranjeni džennetski plodov i to ukazuje na poremećaj njegove vjere, shodno riječima Uzvišenog: “Ko Allahu pripisuje druga Allah mu je zabranio Džennet.”
Ko sanja da kida džennetske plodove i hrani drugoga njima – on će drugome koristiti u znanju koje će ovaj primijeniti, a taj koji savjetuje ne primjenjuje ih i ne koriste mu.
Ko sanja da je Džennet odbacio u Džehennem – on je prodao vrt, a jede njegove plodove. Ako neko sanja da pije vodu sa Kevser-vrela, postići će karijeru i pobjedu nad neprijateljem, shodno govoru Uzvišenog: “Zaista smo ti dali najveće dobro – Kevser…”
Ako neko sanja da je u jednom od džennetskih dvoraca, postići će karijeru ili će oženiti lijepu robinju, shodno riječima Uzvišenog: “Rajske djevice skrivene u šatorima.”
Ko sanja da je oženio neku od džennetskih žena , a džennetski mladići obilaze oko njega – postići će carstvo i blagodati, našto aludira govor Uzvišenog: “Obilaziti će oko njih vječni mladići.” Priča se da je Hadždžadž ibn Jusuf vidio u snu kao da se dvije djevojke ljepotice džennetske spuštaju iz nebesa, pa Hadždžadž uze jednu od njih, a druga se vrati ka nebu, i taj san je neko ispričao Ibn Sirinu koji je rekao: – Njih dvije su dva iskušenja, jedno će ga stići i zadesiti, a drugo neće, – pa je zadesilo Hadždžadža iskušenje koje je izazvao Ibn Eš-as, a nije ga zadesilo iskušenje Ibnul-Mehbeba.
Ko sanja Ridvana , džennetskog vratara, postići će radost, blagodat i lijep život sve dok je živ i bit će siguran od belaja, shodno riječima Uzvišenog: “Rečeno im je: Čuvari Dženneta, mir neka je vama…” Ko sanja da je u Džennetu i da mu prilaze melei nazivajući mu selam – taj će se strpiti na nekoj stvari ili iskušenju koje će ga dovesti u Džennet, a Uzvišeni kaže: “Meleci će im ulaziti na svaka vrata…”, i ovaj će završiti hajirli smrću.