Religija

Tumačenje snova o pijankama, muzici, svirci, igrama, zabavama,mirisima, gozbama i banketima

Tumačenje snova o pijankama, muzici, svirci, igrama, zabavama,mirisima, gozbama i banketima

GOZBA (zijafet) . simbolizira okupljanje u svrhu nekog dobra. Ko sanja da ljude poziva kod sebe na gozbu – on će uraditi neki posao za koji će se kajati i koriti, shodno Sulejmanovom a.s. slučaju kada je tražio od Allaha dž.š. da mu dozvoli da on jedan dan hrani Njegova stvorenja, a što mu nije u potpunosti pošlo za rukom. Ko sanja da poziva ljude kod sebe na gozbu, pa se oni odazovu njegovom pozivu, on će postati njihov poglavar. Rečeno je i to da pripremanje gozbe simbolizira povratak kući nekoga ko je bio odsutan. Ko sanja da je kod nekog nepoznatog pozvan na voće i piće – on će biti pozvan u borbu i poginut će kao šehid, shodno riječima Uzvišenog: “A one koji se grijeha budu klonili čeka divno prebivalište: edenski vrtovi, čije će kapije za njih biti otvorene, u kojima će se odmarati, i raznovrsno voće i piće tražiti”.
SVIRANJE NA UDU , ili slušanje svirke uda, simbolzira lažan govor. Ko sanja da u svom stanu svira uz ud doživjet će neku nezgodu. Neki vele da će onaj ko sanja da svira na udu postati poglavar, a neki, opet, da će zapasti u brigu, pa ako struna uda pukne, riješit će se briga. Rečeno je: Ko sanja da udara u ud biti će mu vraćeno neko čestito imanje koje mu je bilo oduzeto i od čijeg prisjećanja su mu se prevrtala crijeva. Sviranje na udu za čestita čovjeka simbolizira dijeljenje savjeta, za griješnika – da će u narodu izazvati smutnju od koje će im se crijeva prevrtati, a za nasilnika – da će narodu nanijeti nasilje od kojeg će im se kidati crijeva. Ko sanja da na kapiji imama (vođe) svira uz neki muzički instrument, kao npr. frulu, ud, tamburu, kastanjete i sl. – dobit će upravu i vlast, ako je toga dostojan, a ako nije, on je osoba koja izmišlja priče.
FRULA simbolizira nahiju. Ko sanja da mu je vladar dao frulu dobit će neku upravu ako je podoban za to, a ako nije, bit će izbavljen iz neke teške situacije. Ko sanja da svira uz frulu i da prste stavlja na njene rupe – on se poučava Kur’anu, značenjima njegovih ajeta, i dobro će učiti Kur’an. Rečeno je da ako bolesnik sanja da svira uz frulu – umrijet će.
KASTANJETE simboliziraju ovosvjetska dobra, a udaranje kastanjete jedne o drugu simbolizira hvalisanje ovosvjetskim dobrima.
Zvuk BUBNJA simbolizira neistinit glas, a ako mu se pridruži zvuk drugog instrumenta vika i ples to simbolizira nesreću.
Bubnjar simbolizira dokoličara koji se ponosi svojom dokolicom, a bubanj simbolizira čovjeka kojeg mnogo tuku. Ko sanja da se pretvorio u bubanj dobit će mnogo batina.
Nježno udaranje u bubanj simbolizira ženu koja ima mahana koje krije da se ne bi obrukala i osramotila, a ako bi se to počelo istraživati, otkrilo bi se kakva je ta žena.
Ako se sanja da žene udaraju u bubnjeve, to simbolizira negativnu trgovinu koja donosi malo koristi a mnogo štete.
Udaranje u DEF simbolizira brigu, tugu i nezgodu za onoga ko sanja da udara u def, a za onoga ko je u društvu u kome se udara u def to simbolizira popularnost. Ako se def sanja u rukama robinje, on simbolizira vidljivo i poznato dobro, srazmjerno ljepoti i gizdavosti robinje. Poznato je da je udaranje u def, po šeriatu, grijeh. Ako se def sanja u rukama žene, on simbolizi­ra neki važan događaj i godinu koja je po nečemu važnija od ostalih godina. Def u rukama muškarca simbolizira popularnost.
Sanjanje svirke uz ŽIČANE INSTRUMENTE I PJEVANJE robinja na nekoj svadbi simbolizira nesreću za one u čijoj kući se to sanja. Pjevanje, ako je lijepo, simbolizira zaradu u trgovini, a ako nije lijepo, simbolizira gubitak u trgovini. Neki tumači snova vele da pjevač simbolizira učenjaka, mudraca ili osobu koja druge opominje u vjeri.
Pjevanje na trgu za bogataša simbolizira bruku i ružna djela koja čini, a za siromaha simbolizira gubljenje pameti. Ako neko sanja da se na nekom mjestu pjeva, tu će se iznijeti neka laž i iz zavisti izmisliti varka koja će prouzrokovati razlaz među voljenim osobama obzirom da je Iblis – Allah ga prokleo! – bio prvi koji je pjevao i naricao. Rečeno je i to da pjevanje simbolizira viku i svađu obzirom da ono mami pokrete za ples.
Ako neko ko se bavi pjevanjem, komponovanjem i sl. sanja da jakim glasom pjeva neku skladnu pjesmu, to mu simbolizira neko dobro.
Ako neko sanja da loše pjeva, to mu simbolizira besposlicu i siromaštvo. Ko sanja da ide po blatu i da pjeva – to mu simbolizira neko dobro, pogotovu ako se taj bavi prodajom muzičkih instrumenata.
Pjevanje u kupatilu simbolizira optuživanje. Rečeno je da pjevanje, u osnovi, simbolizira galamu i svađu.
PLES simboli­zira brigu i zastrašujuću nesreću. Za bolesnika ples je simbol duge bolesti. Rečeno je da za siromaha ples simbolizira bogatstvo koje neće dugo trajati.
Ples za ženu simbolizira zapadanje u bruku. Ples za roba znači da će dobiti batine.
Ples za zatvorenika znači da će biti pušten iz zatvora i da će mu se skinuti okovi, obzirom da ples podrazumijeva kretanje i lahkoću tijela.
Za dječaka ples znači da će biti gluhonijem, tako da će, ako nešto želi, na to ukazivati kretnjama, koje su slične kretnjama pri plesu. Ples za onoga ko putuje morem loš je znak i simbolizira teškoću u koju će zapasti. Ako neko sanja da pleše nekom čovjeku, onaj kome se pleše bit će pogođen nesrećom u kojoj će saučestvovati onaj koji pleše.
Za sve one koji sanjaju da plešu u svojoj kući u kojoj osim ukućana nema nikoga sa strane – to simbolizira neko dobro.
TAMBURAŠ simbolizira kolovođu besposličara, hvalisavog siromaha, onoga ko trči za sitnom parom ili bludnika koji trči za ženama, obzirom da struna simbolizira ženu.
Sviranje uz tamburu simbolizira nesreću i tugu od kojih se motaju i krive crijeva (utroba), obzirom da se strune prave od usukanih i osušenih crijeva, koja su odvojena iz svoje postojbine (utrobe). Udaranje u tamburu simbolizira prisjećanje onog što se je vidjelo od izobilja, časti i komoditeta. Ako vladar sanja da sluša tamburu, čuti će riječi nekog čovjeka koji je lažac.
SOK simbolizira obilje za onoga ko sanja da je sok dobio. Ko sanja da cijedi vino služit će vladara i njegovim posredstvom će se odigrati krupni događaji.
VINO, u osnovi, simbolizira haram imetak postignut bez poteškoća. Ko sanja da pije vino počinit će mnoge grijehe i postići veliko bogatstvo, shodno riječima Uzvišenog: “Pitaju te o vinu i kocki. Reci: – Oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi”.
Ko sanja da pije vino a da mu to niko ne brani – postići će neki haram imetak, a neki tumači vele da će, naprotiv, postići halal imetak.
Ko sanja da pije vino i da ga neko za to kori – taj neko će mu se protiviti u govoru i raspravi, zavisno od toga koliko ga je korio u snu.
Ko sanja da je dobio rijeku vina bit će na ovom svijetu doveden u iskušenje, a ako sanja da je ušao u rijeku vina, pasti će u iskušenje, srazmjerno tome koliko je zagazio u rijeku. Jedan od tumača snova veli da pijenje velike količine vina u snu nema isključivo loše značenje. Tako, ako čovjek sanja da pije vino u brojnom društvu, taj san je loš, obzirom da pijenje vina u velikim količinama izaziva opijenost, a opijenost za sobom povlači svađu, suprotstavljanje i tuču. Ali, ako vino sanja neko ko želi da se sa nekim udruži u nekom poslu, ili želi da se oženi, vi­no mu ukazuje na pristanak, obzirom na miješanje vina.
Priča se da je neki čovjek sanjao da mu je lice pocrnilo, da mu je glava obrijana i da pije vino, pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Crno lice ti znači da ćeš zagospodariti među svojim svijetom, obrijana glava znači da će te tvoji ljudi napustiti i izgubit ćeš posao, a to što si pio vino znači da ćeš obljubiti neku ženu.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da pred sobom imam dvije posude, u jednoj je bilo vino, a u drugoj mlijeko. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Mlijeko ti označava pravdu, a vino – da ćeš biti smijenjen. – Taj čovjek je bio upravitelj i nije dugo prošlo, a bio je smijenjen.
Pijenje vina u snu za upravitelja znači smjenjivanje sa položaja.
Prodaja vina od hurmi u snu simbolizira sumnjivi imetak, a pijenje vina simbolizira zapadanje u brige. Tumači snova različito tumače ako neko sanja da pije vino pomiješano sa vodom. Neki vele: To simbolizira imetak čiji jedan dio je halal, a drugi dio je haram. Drugi vele: Ko to sanja profitirat će u nekom zajedničkom poslu. Treći vele: Ko to sanja uzet će od žene imetak i pasti u iskušenje.
OPIJENOST bez pijenja u snu simbolizira brigu strah i užas, shodno riječima Uzvišenog: “…i vidjeti ćeš ljude (kao) pijane, a oni nisu pijani…” Ko sanja da se od pića opio postići će imetak i vlast i bit će umišljen. Opijenost od pića u snu može da simbolizira i sigurnost od straha, obzirom da pijane osobe gube osjećaj straha. Ko sanja da se opio i pocijepao odjeću on je osoba koja se umisli kad zaima ovosvjetskih dobara, koja ne može podnijeti blagodati i koja se ne može kontrolisati.
Ko sanja da pije vino i da se opio steći će haram imetak, sa kojim će dobiti vlast, srazmjerno jačini opi­jenosti u snu. Rečeno je: Opijenost u snu ima loše značenje i za muškarce i za žene, obzirom da opijenost ukazuje na veliko neznanje.Neki čovjek je sanjao da je dobio neku upravu, da je obavljao svoj posao sa onim koji su mu podređeni, i kad je htio da ih (nakon posla) napusti, primijetio je da su svi oni opijeni i da nikom od njih ništa nije mogao, pa ih je prepustio njiho­vom pijanstvu. On je taj san ispričao Ibn Sirinu, koji mu je rekao: – Oni će se obo­gatiti i postati neovisni o tebi, pa će ti postati neposlušni i neće te htjeti slijediti.
Sanjanje vina u KRČAGU simbolizira blago. Sanjanje krčaga sa vodom, ako je u kući, simbolizira bogatu že­nu koju je obuzela briga. Ako se sanja točionica sa vodom, ona simbolizira izuzet­no bogatog čovjeka koji velika sredstva troši na Allahovom dž.š. putu. Ako se sanja točionica u kojoj je sirće, ona simbolizira čovjeka koji se čuva harama. Ako se sanja točionica u kojoj je maslo, ona simbolizira potpuno bogata čovjeka.
Ako se sanja točionica u kojoj je sirćetni umak, ona simbolizira bolesnika.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao: – Sanjao sam da se u mojoj kući razbio krčag. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Ako ti je san istinit, razvesti ćeš se sa svojom ženom. – Tako je i bilo.
CJEDILO simbolizira iskrenog čovjeka koji govori istinu.
BOCA simbolizira služavku koja se njiše u hodu kada nešto nosi, a ibrik simbolizira slugu, shodno riječima Uzvišenog: “…služiti će ih vječno mladi mladići, čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg…”
Ko sanja da pije iz ibrika robinja će mu roditi dijete. Ibrici simboliziraju poslugu oko trpeze. Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao: – Sanjao sam da pijem iz vrča sa dva otvora; iz jednog otvora je pitka i slatka (voda), a iz drugog slana. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: Boj se Allaha! Ti ulaziš kod sestre svoje žene!
PEHAR simbolizira ženu. Ko sanja da je napunio pehar ili staklenu čašu – žena mu je trudna. Ako sanja da se pehar razbio, ali da je voda ostala, žena će mu poslije poroda umrijeti, a dijete ostati živo.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao: – Sanjao sam da sam zatražio da pijem vode te mi je donesena čaša sa vodom, koju sam stavio na dlan, pa se čaša razbila, a voda ostala na dlanu. – Na to ga je Ibn Sirin upitao: – Imaš li ti ženu? – Imam! – rekao je čovjek. – A je li ona trudna? – Kada je čovjek odgovorio da jeste, Ibn Sirin mu je rekao: – Žena će ti se poroditi i poslije poroda umrijeti, a ti ćeš preuzeti brigu o djetetu. – Tako je bilo. Ako se pri tom sanja da se voda prosula, a da se čaša nije razbila, novorođenče će umrijeti a žena će ostati u životu.
Rečeno je i to da razbijanje čaše ponekad ukazuje i na smrt onoga ko ju je donio.
ČAŠA takođe simbolizira ženske kvalitete, obzirom da je ona od stakla. Ko sanja da pije iz čaše dobit će neki imetak od žene. Kaže se da je bolje sanjati zla nego staklene čaše, obzirom da se one ne razbijaju, dok se staklene čaše lahko razbijaju i da simboliziraju između ostalog, otkrivanje onog što je skriveno, obzirom na njihovu providnost. Čaše simboliziraju razgovor ili razgovorljivo dijete.
IGRANJE ŠAHA I RAZNE IGRE SA KOCKICAMA I SL . nisu pohvalne ako se sanjaju, i simboliziraju nekakav sukob. Neki vele da nije lijepo sanjati bilo kakvu igru, obzirom na riječi Uzvišenog: “Ili, zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se budu zabavljali?”
Ko sanja da igra neku od spomenutih igara, neprijatelj mu je neka pobožna osoba.
Šah sa postavljenim figurama sa kojima se ne igra simbolizira osobe smijenjene sa svojih položaja, a figure sa kojima se igra simbolizira ljude koji imaju upravu nad ljudima. Ako zadnje figure prođu ispred prvih, upravitelj tog mjesta će biti napadnut ili će se sa njim voditi rasprava.
Ako se sanja da dvije osobe igraju šah, pa jedna od njih pobijedi pobjednik će u društvu biti istaknut. Rečeno je i to da sanjanje igranja šaha simbolizira polazak u okršaj ili na raspravu. U vezi sa sanjanjem igara čiji je sastavni dio bacanje kockica, tumači snova imaju različita mišljenja. Jedni vele da one simboliziraju ogrezlost u neposlušnosti (prema AIlahu dž.š., Njegovom Poslaniku s.a.v.a.s. i onima kojima se treba biti poslušan), drugi vele da one simboliziraju trgovinu kroz koju se ogleda navedena neposlušnost.
Sanjanje igri sa kockicama, u osnovi, simbolizira izbijanje nepravednih sukoba, obzirom da su te igre, po šeriatu, zabranjene, s tim što će pobjedu u sukobu odnijeti onaj ko je u snu pobijedio u igri.
Kockice – za igru simboliziraju bavljenje besposlicom (neistinom), a neki vele da one simboliziraju neko dobro. Kockanje simbolizira svađu i sukob. Bacanje kamenja simbolizira odgojenog roba zbog kojeg će njegov gospodar biti hvaljen.
MIOMIRIS , u osnovi, simbolizira dobar glas o nekome, a kaže se da on za bolesnika simbolizira smrt.
BALZAM I KAĐENJE simboliziraju pohvalu sa dozom opasnosti, obzirom na dim od kađenja. Amber simbolizira dobijanje imetka od nekog čestitog čovjeka. Mirisi crne boje, kao što su misk, karanfil, muškatnjak i dr. simboliziraju gospodstvo i radost, a mljevenje tih mirisa simbolizira lijep glas (pohvalu). Ako ovi mirisi prilikom njihovog mljevenja ne daju lijep miris, to znači da ta osoba čini dobročinstvo nezahvalnoj osobi. Kamfor simbolizira lijep glas i otmjenost. Ko sanja šafran, ali ga ne dotiče, bit će hvaljen, a ako sanja da ga melje, oboljet će, ali će imati dosta onih koji će se Allahu dž.š. moliti za njega.
PARFEM od miska i ambera po nekim simbolizira odlazak na hadždž, po nekima – imetak, a po nekima – gospodstvo. Rečeno je: Ko sanja da se namirisao parfemom od miska i ambera u imamovoj kući – bit će optužen za obmanu i izdaju.
PUDER simbolizira pohvalu, a ružina vodica imetak, pohvalu i tjelesno zdravlje. Kadenje simbolizira lijepo ophođenje sa ljudima.
Sva (mirisna) ULJA simboliziraju brige, izuzev žive, koja simbolizira pohvalu. Maslinovo ulje, ukoliko neko sanja da ga jede, pije ili se njime maže, simbolizira blagoslov, obzirom da je maslina blagoslovljeno drvo. Neki vladar je sanjao da su u (njegovoj) državi na raznim mjestima postavljene kadionice, koje daju mirisni dim, ali bez vatre. Uz to je vidio da je po zemlji posijano sjeme i da na glavi ima tri krune. Svoj san je ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Vladati ćeš tri ili trideset godina. U vrijeme tvoje vladavine bit će mnogo rastinja (usjeva) i plodova i mnogo će se proizvoditi i prodavati mirisi. – Tako je i bilo.
Ko sanja da se nakadio dobit će neko dobro, postići će imetak i bit će na dobrom glasu.