Religija

Tumačenje snova o nebu, suncu, mjesecu, zvijezdama, noći, danu, vazduhu, vjetru, oblacima, gromu, munji, dugi, kiši, gradu, snijegu, bujici, blatu, propadanju zemlje i zemljotresu

Tumačenje snova o nebu, suncu, mjesecu, zvijezdama, noći, danu, vazduhu, vjetru, oblacima, gromu, munji, dugi, kiši, gradu, snijegu, bujici, blatu, propadanju zemlje i zemljotresu

Neki vele da propadanje zemljišta i zemljotres simboliziraju opštu nesreću i propast ljudi i njihovih imetaka. Ako neko sanja da se zemlja kreće, to ukazuje na snivačevu živost i pokretljivost.
Ako neko sanja da ga je zadesila hladnoća, osiromašti će.
Ako neko sanja da se grije uz vatru, žeravicu ili dim, osiromašiti će i tražiti će posao kod vladara i biti će izložen opasnosti i riziku.
Ako neko sanja da se grije uz razbuktalu vatru, biti će uposlen od strane vladara.
Ako neko sanja da se grije žeravicom, on traži sirotinjski imetak. Ako neko sanja da se grije uz dim, izložiti će se nekom riziku.
Neki vele da hladnoća simbolizira spor posao, a ako je sanja putnik, putovanje neće upotpuniti i poslovi će mu sporo teći.
MAGLA, ako se sanja, simbolizira zbrku i smutnju. Oblačan dan u snu simbolizira žalost, brigu i iskušenje (belaj).
NEBO i u snu ima značenje neba.
Ono što se sanja da se spušta ili silazi s neba simbolizira određene Allahove dž.š. izravne intervencije, u čijem kreiranju Njegova stvorenja nemaju udjela, kao npr. ako se sanja da s neba po kućama pada vatra, to znači da će ljudi koji žive u tim kućama zadesiti razne bolesti ili će harati smrt.
Ako se sanja da s neba pada vatra po trgovima, poskupiti će cijene robe koja se na njima prodaje.
Ako se sanja da vatra pada po njivama, guvnima i mjestima obraslim biljem, ljudi će trpjeti patnju, a usjeve će uništiti tuča ili skakavci.
Ako se sanja da s neba pada nešto što ukazuje na rodnost, opskrbu i imetak, kao npr. med, ulje, smokve, ječam i sl., ljudi će dočekati blagoslovljenu kišu čija korisnost će pogodovati onome što se sanjalo da pada s neba.
Nebo može da simbolizira i vladara i njegove visoke činovnike obzirom da su oni na visini koja je nedostupna običnim ljudima i obzirom da zauzimaju položaje čijih uticaja obični svijet nije u stanju da se oslobodi, tako, ako se sanja da se nešto događa na nebu, ili da silazi s neba, to se odnosi na ljude koji su na vlasti ili na ono što dolazi od njih, bilo da je u pitanju dobro ili zlo.
Nebo može da simbolizira i vladarov dvorac, rezidenciju, šator ili riznicu, tako, ako neko sanja da se pomoću ljestava ili na neki drugi način ispeo na nebo, postići će vlast i visok položaj i imati napretka; a ako sanja da se na nebo ispeo bez ljestava ili nekog drugog pomagala, upustiti će se u rizik u odnosu na vladara i biti će u strahu u vezi s onim što očekuje od vladara ili kod vladara; ako je pritom imao osjećaj da prisluškuje, uhodiće vladara ili će se prokrasti u vladarovu riznicu ili dvorac u namjeri da ga pokrade.
Ako sanja da se uspeo na nebo, on je u nekom poslu došao do vrhunca; ako se potom vratio na zemlju, spasiti će se od onoga u šta se upustio; ako je pao s mjesta na koje se ispeo, doživjeti će propast, zavisno od toga s koje visine je pao i kakve povrede je u snu zadobio.
Ako bolesnik sanja da se ispeo na nebo i da se nije vratio, umrijeti će, njegov ruh (duša) će otići na nebo, a ako sanja da se potom vratio na zemlju, njegova bolest će dostići vrhunac, a njegova porodica izgubiti će nadu u njegovo ozdravljenje ali će on to ipak preboljeti, ako Allah htjedne, izuzev ako je nakon silaska s neba u snu pao u bunar ili rupu i tu ostao, jer mu to u tom slučaju simbolizira njegov grob, s tim što je takav san radosna vijest da će umrijeti kao musliman obzirom da se nevjernicima ne otvaraju nebeske kapije i da se njihove duše ne uspinju na nebo.
Ako se u velikom broju sanjaju NEBESKE KAPIJE mogu da simboliziraju uvećavanje materijalnih dobara, ako za to u narodu ima pokazatelja i ako u snu iz kapija izlaze muhe, vrapci ili nešto slično, ako vlada suša, kapije simboliziraju kišu, shodno riječima Uzvišenog: “…Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila…”, pogotovo ako iz njih izlazi nešto što simbolizira milost i rodnost, kao npr. zemlja ili pijesak bez prašine i bez nanošenja štete.
Ako se sanja da se iz nebeskih kapija na ljude bacaju strijele, među ljudima će početi da hara kuga ako za nju ima i drugih pokazatelja; ako strijele ranjavaju svakoga koga pogode i ako iz njihovih rana teče krv vladar će svakome koga je u snu pogodila strijela oduzeti dio imetka; ako strijele pogađaju uši ili oči, one simboliziraju smutnju koja baca svoje strijele i koja će uništiti svakoga koga strijela u snu pogodi u uho ili oko; ako iz nebeskih kapija padaju strijele koje ljudima ne nanose štete i ako ih ljudi uzimaju i skupljaju, one simboliziraju Allahove dž.š. blagodati.
To isto znači i ako se sanja da iz nebeskih kapija padaju skakavci ili razne vrste ptica kao npr. vrapci, kata-ptice, prepelice i sl.
To takođe može da se odnosi na vladara, odnosno njegovo otvaranje državne blagajne i skladišta za potrebe borbe na Allahovom dž.š. putu i sl.
Blizina neba u snu za one koji su pokorni Allahu dž.š.. i koji čine dobra djela simbolizira Allahovu dž.š. blizinu, dok za one koji su u žalosti i u nuždi i koji čine dove Allahu dž.š. simbolizira prijem i uslišavanje njihovih dova obzirom da se pogled prilikom učenja dove usmjerava ka nebu.
Blizina neba u snu takođe može da simbolizira bliskost s imamom (vođom), s učenjakom, s roditeljem, s mužem; s gospodarom ili s nekom drugom osobom koja je po ovom ili onom osnovu iznad osobe koja to sanja.
Sanjanje padanja neba na zemlju može da simbolizira vladarovu smrt ako je vladar bolestan, ili dolazak vladara u snivačevo mjesto ako nije u tom mjestu.
To može da se odnosi i na osobu koja je po ovom ili onom osnovu iznad snivača, kao npr. na oca, muža, gospodara i sl.
Padanje neba na zemlju u snu može da simbolizira i kišu koja ima izuzetnu važnost i korist, ukoliko ljudi u snu uz zahvalu gaze po nebu nakon što je ono palo na zemlju i ako od toga neba uzimaju nešto što ukazuje na opskrbu, rodnost i imetak; tako Arapi kišu nazivaju i nebom obzirom da ona pada s neba.
Ako neko sanja da je nebo palo samo na njega ili na njegovu porodicu, na njega ili na njegovu porodicu će pasti strop njegove kuće obzirom da je Allah dž.š. nebo nazvao i čuvanim stropom.
Ako snivač ima nekog svog da je bolestan i ako sanja da je na tu bolesnu osobu palo nebo, ta bolesna osoba će umrijeti i biti polegnuta u grob izuzev ako se ta osoba u snu izvukla ispod neba koje je palo na nju.
Ko sanja da se uzdiže i da je ušao u nebo – dobiti će šehidsku titulu i uspjeti će zadobiti Allahovu dž.š. čast i Njegovu blizinu.
Pored toga, kod ljudi će postići ugled i lijep spomen.
Ko sanja da je na nebu – to znači da će on izricati naređenja i zabrane.
Rečeno je: Ako neko sanja da se nalazi na dunjalučkom (prvom) nebu, postati će ministar obzirom da je prvo nebo Mjesečeva sfera.
Mjesec simbolizira ministra; ako neko sanja da je na drugom nebu, steći će odgoj, znanje, oštroumnost, poglavarstvo i dostatnost obzirom da je drugo nebo.
Merkurova sfera; ako neko sanja da je na trećem nebu, steći će blagodat, sreću, imaće robinja, žena, ukrasa, pokućstva… i uživaće u bogatstvu i blagodatima obzirom da je treće nebo.
Venerina sfera; ako neko sanja da je na četvrtom nebu, steći će carstvo, vlast i autoritet ili će biti u službi vladara obzirom da je četvrto nebo.
Sunčeva sfera; ako neko sanja da je na petom nebu, dobiti će upravu nad policijom ili komandu u borbi ili ratu ili u nečemu drugom što se dovodi u vezi s Marsom obzirom da je peto nebo.
Marsova sfera; ako neko sanja da je na šestom nebu, steći će neko dobro od kupoprodaje obzirom da je šesto nebo.
Jupiterova sfera; ako neko sanja da je na sedmom nebu, dobit će vlasništvo i upravu nad zemljom (njivama, poljima, voćnjacima i sl.) i dugo će živjeti obzirom da je sedmo nebo.
Saturnova sfera. Ako osoba koja sanja nešto od navedenog nije dostojna spomenutih položaja, njegov san se odnosi na njegovog poglavara (pretpostavljenog), nasljednika, ortaka ili imenjaka.
Ako neko sanja da se nalazi iznad sedmog neba, postići će izuzetno visok položaj, ali će doživjeti i propast.
Ako neko sanja da je nebo pozelenjelo, to znači da će se te godine mnogo sijati usjevi.
Ako neko sanja da je nebo požutjelo, to znači da će doći do pojave (haranja) raznih bolesti.
Ako neko sanja da je nebo od željeza, to znači da će biti malo kiše.
Ako neko sanja da se bacio s neba, to znači da će on zanijekati Allaha dž.š. Ako se sanja da se nebo razdvojilo i da je iz njega izašao neki starac, to znači da u tim krajevima vlada suša poslije koje će ljetina stanovništvu tih krajeva donijeti obilan prinos; ako je iz neba izašao mladić, pojaviti će se neprijatelj koji će stanovništvu tih krajeva nanositi zlo i među njima će doći do neprijateljstva i razjedinjavanja; ako je iz neba izašao ovan, ljudi će zadobiti plijen; ako je iz neba izašla kamila, biti će obilne kiše i bujica; ako je iz neba među ljude spuštena zvijer, vladar silnik će im nanositi nepravdu.
Ako se sanja da se nebo spojilo, – to znači da neće biti kiše, a ako se sanja da se rastvorilo, to znači da će biti kiše.
Ako neko sanja da gleda u nebo, upustiti će se u neki veliki posao u kome neće imati uspjeh.
Gledanje u nebo može da simbolizira i gledanje u nekog od dunjalučkih vlada­ra. Ako neko sanja da gleda prema istočnom dijelu neba, otići će na put ili će do­ biti veliku vlast.
Ako neko sanja da je ukrao nebo i da ga je sakrio u krčag, to znači da će on ukrasti mushaf i dati ga svojoj ženi.
Ko sanja da se bez velikog uspona i bez teškoće izdiže na nebo – dobiti će vlast i blagodat i biti će siguran od neprijateljskih spletki.
Ko sanja da se zubima uhvatio za nebo – imati će neki lični ili materijalni gubitak i željeti će nešto što neće dobiti.
Ko sanja da je ušao u nebo i da iz njega nije izašao – umrijeti će ili će biti na rubu propasti.
Ko sanja da kruži nebom i da se potom spustio na zemlju – to znači da će on izučavati astrologiju i tajanstvene nauke i biti će poznat među ljudima.
Ko sanja da se naslonio na nebo – postati će poglavar i pobijediti će svoje oponente.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao rnu: – Sanjao sam tri nepoznate osobe; jedna od njih je bila dignuta na nebo, druga je bila zadržana između neba i zemlje, a treća se ničice bacila na zemlju s licem na sedždi. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Osoba koja je dignuta na nebo simbolizira obavezu koja je dignuta na nebo (obzirom da je ljudi ne vrše i da su je zapostavili), osoba koja je zadržana između neba i zemlje simbolizira obavezu koja se prestala ispunjavati, a osoba koja je na sedždi simbolizira namaz, koji predstavlja obavezu koja će se posljednja prestati izvršavati.
VAZDUH simbolizira niske želje.
Ako neko sanja da u vazduhu stoji, sjedi ili hoda, to znači da se on u svom vjerovanju povodi za niskim željama, ili da je zavaran ovosvjetskim dobrima i njegova duša slijedi ono za čim je išao dok je u snu bio u vazduhu, ili, pak, njegove nade na javi, tako, ako je on novator u vjeri, to što je sebe sanjao u vazduhu simbolizira njegovo novatorstvo u vjeri; ako se druži s vladarom nevjernikom, uz njega će pokvariti svoju vjeru, a ako nije to, onda se je bojati za njegovu dušu; tako, ako je u lađi i putuje morem bojati se je da će doživjeti brodolom; ako putuje kopnom, zadesiti će ga nešto strašno; ako je bolestan, biti će na rubu smrti.
Ako je s mjesta u vazduhu na kome je sanjao da se nalazi pao, stradati će u svom stanju i činiti će isprazna djela tj. postupati će u skladu sa svojim niskim željama, shodno riječima Uzvišenog:” …ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio”.
Ako je prilikom pada iz vazduha u snu umro, to najrječitije govori da će u onome u čemu je ići do kraja bilo da je u pitanju smrt, bilo novotarija u vjeri, bilo ubistvo i sl.
Ako neko sanja da u vazduhu pravi kuću, razapinje šator, jaše životinju ili se vozi u kolima, ako je na javi bolestan, umrijeti će, tako da mu to što je sanjao u vazduhu predstavlja njegov tabut i grob; ako je to što je sanjao u vazduhu bilo zelene boje, umrijeti će kao šehid; ako to sanja vladar, ministar ili sudija, biti će smijenjen s dužnosti koju obavlja ili će izgubiti vlast, bilo smrću bilo na neki drugi način; ako to sanja neko ko je ugovorio ženidbu ili doveo mladu u svoju kuću, on će s njom biti u opasnosti i od nje neće biti siguran; ako to sanja neko ko je na moru, doživjeti će brodolom, ili će ga zarobiti neprijatelj, ili će, na ovaj ili onaj način, biti na rubu propasti.
Takav san ukazuje i na pokvaren posao koji se radi iz neznanja i koji nije u skladu sa Sunnetom ukoliko ta kuća ili šator nema temelja niti oslonca na zemlji.
Ako neko sanja da leti po vazduhu, putovati će morem ili kopnom, a ako je pritom letio pomoću krila, to je za njega bolje, jače i sigurnije i krila mu u tom slučaju simboliziraju imetak koji ga uzdiže ili vlast pod čijom zaštitom i okriljem putuje.
To isto znači i ako neko sanja da pliva po vazduhu. Let po vazduhu, ako se sanja da se leti bez krila, može da simbolizira i izlaganje opasnosti, kao npr. odlazak u borbu na Allahovom dž.š. putu, kretanje na put u nevrijeme, kopnom ili morem i sl.
Ko sanja da blagim usponom leti prema nebu – otići će na dalek put ili će steći ugled.
SKOK u snu simbolizira prelazak iz mjesta u mjesto, kao npr, s trga na trg, ili iz kuće u mahalu, ili s jednog posla na drugi, zavisno od toga kakav je skok bio u snu.
Tako , ako neko sanja da je iz džamije skočio na trg, to znači da on dunjaluk voli više od Ahireta, a ako je s trga skočio u džamiju, onda to znači suprotno.
Ako neko sanja da je skočio i da se diže u zrak, njegov san je zbrkan (san koji se ne tumači) i ukazuje na to da je snivač osoba koja mnogo mašta i sanjari.
Skakanje s mjesta na mjesto u snu može da simbolizira i prelazak iz jednog u drugo stanje.
Dugi skok u snu simbolizira dugo putovanje. Ko sanja da se pri skoku oslanja na motku – to znači da se on na javi oslanja na nekog jakog čovjeka.
Ako neko sanja da je vazduh pocrnio tako da ne vidi nebo, ako se to odnosi isključivo na njega, to simbolizira pogoršanje njegovog odnosa s njegovim pretpostavljenim, gubljenje vida ili zastrtost od svjetla upute, a ako se to odnosi i na druge ljude i ako oni u snu dozivaju u pomoć, i plaču ili ponizno mole, zapasti će u tegobu; bilo da je u pitanju smutnja, bilo briga, bilo suša i nerodnost, a sve to srazmjerno jačini tmine u snu.
Isto značenje ima i ako se sanja da je vazduh poprimio crvenu boju (tj. boju prašine). Arapi, inače, za sušnu godinu kažu “prašnjava godina”, obzirom da se od silne suše u zrak diže prašina, koja posmatraču liči na dim.
Ako se sanja da je vazduh potamnio od dima, to simbolizira sušu ili neku drugu tegobu, a ako je u pitanju magla, ona simbolizira zbrku, smutnju i pometnju koje će zahvatiti ljude.
Ako se sanja da se nakon tmine pojavilo svjetlo, to za obične ljude, ako su u smutnji i pometnji, znači da će biti upućeni, da će im stvari postati jasne i da će među njima nestati smutnje; ako im se nanosi nepravda, prestati će im se nanositi; ako vlada suša ona će prestati i nastupiti će kišni period.
Ako ovakav san sanja nemusliman, to za njega znači da će primiti islam; ako to sanja griješnik, pokajati će se; ako to sanja siromah zaimaće; ako to sanja neoženjen čovjek, oženiti će se; ako to sanja trudnica, roditi će sina izuzev ako je ona tu svjetlost sakrila u postelju, i zamotala je u svoje haljine ili je stavila u svoj džep, što u tom slučaju, znači da će roditi djevojčicu koja će biti lijepa i koja će se kriti od neželjenih pogleda.
NOĆ i DAN simboliziraju dva suprotstavljena vladara, koji jedan drugog traže.
Noć može da simbolizira nevjernika, a dan – muslimana, obzirom da Allah dž.š. u Svojoj Knjizi nevjerovanje naziva tminom, a Njegovu vjeru naziva svjetlom.
Noć i dan mogu da simboliziraju i suprotstavljene strane u sporu ili dva žrvnja (mlinska kamena).
Noć može da simbolizira i odmor, a dan – umor i trud. Noć također može da simbolizira sklapanje braka, a dan – rastavu.
Noć može da simbolizira i slabu prođu robe ili zastoj u poslu ili na putovanju, a dan – dobru prođu robe, aktivnost u poslu i putovanje bez zastoja.
Noć takođe može da simbolizira i zatvor obzirom da ona, sa svojom tminom, onemogućava kretanje, a dan u tom slučaju simbolizira izbavljenje iz zatvora i izlazak na svjetlo.
Noć takođe može da simbolizira more, a dan – kopno. Noć može da simbolizira i smrt, obzirom da Allah dž.š. u njoj, odnosno u snu, usmrćuje duše, a dan u tom slučaju simbolizira proživljenje.
Noć i dan takođe mogu da simboliziraju i dva pravedna svjedoka (dva meleka pisara) obzirom da će noć i dan svjedočiti na Sudnjem danu za ili protiv stvorenja.
Ako neko sanja da je svanulo jutro, ako je bolestan, riješiti će se bolesti, bilo da će umrijeti bilo da će ozdraviti; ako sanja da pri tom klanja ispred džemata tj. da je imam džema tu, ili da je nekim prevoznim sredstvom krenuo na put, ili da je pošao na hadž, ili da je ušao u bašču, umrijeti će, a dobra djela koja je prije toga radio biti će mu prihvaćena kao dobra i u grobu će ga čekati svjetlo; ako pritom sanja da traži vodu, da sakuplja hranu ili da kupuje ječam, jutro mu simbolizira izbavljenje iz situacije ili poteškoće u kojoj se nalazi; ako to sanja zatvorenik, izaći će iz zatvora; ako to sanja neko ko ne može da krene na put, bilo morem bilo kopnom, osloboditi će se te zapreke i moći će krenuti na put; ako to sanja neko ko ima nepokornu ženu, rastati će se s njom obzirom da dan razdvaja parove i one koji su privrženi; ako to sanja griješnik, nemarnik i pokvarenjak ili onaj koji niječe Allaha dž.š. i slijedi niske želje, pokajati će se za svoje stanje i probuditi će se iz svog nemara i tmine; ako to sanja uskraćena osoba ili trgovac čija roba nema prođu i kome je posao stao, posao će mu krenuti i dobro će napredovati; ako to sanja neko ko ima neprijatelja nemuslimana koji ga traži, ili oponenta nasilnika koji se sa njim spori, pobijediti će neprijatelja ili oponenta iznošenjem istine protiv njega; ako se san odnosi na zajednicu i ako je ona u okruženju ili nekoj teškoći, ili im se nanosi nepravda, vlada suša ili su uvučeni u smutnju, izbaviti će se i spasiti od onoga što ih je zadesilo. Veče ima suprotno značenje od nastupanja jutra i simbolizira promjenu situacije, veče – nagore, a jutro – nabolje.
Ako neko sanja da noć traje vječno i da nema dana, to znači da će u tom mjestu zavladati siromaštvo, glad i umiranje, a ako sanja da noć traje vječno, ali da su na nebu Mjesec i zvijezde, stanovništvu tog mjesta nepravdu će nanositi ministar ili neki čovjek na položaju.
MRAK simbolizira nasilje i zalutalost s pravog puta pogotovo ako se sanja da je popraćen munjama i gromovima.
Neki vele da svitanje zore simbolizira radost, sigurnost i izbavljenje iz briga, početak dana simbolizira početak, podne sredinu, a kraj dana svršetak onoga što snivač traži.
Ako neko sanja da je nešto izgubio i da je to našao u svitanje jutra, to znači da će on uz pomoć svjedoka potvrditi ono što niječe onaj ko je s njim u sporu, shodno riječima Uzvišenog: “… zaista učenje (klanjanje) u zoru ima mnogo prisutnih (svjedoka)”.
Ako neko sanja da dan traje vječno, da ga noć ne smjenjuje i da Sunce, bez zalaska, kruži nebom, to znači da vladar postupa po vlastitom mišljenju i da se u vezi s onim što želi da čini ne dogovara s ministrom.
SVJETLO simbolizira izlazak iz zablude na pravi put i ono, u tumačenju, ima suprotno značenje od mraka.
Amina, majka Vjerovjesnika s.a.v.s., sanjala je da je iz nje izašlo svjetlo koje je osvijetlilo sirijske dvore, pa je kasnije rodila Vjerovjesnika s.a.v.s.
SUNCE uglavnom simbolizira vrhovnog vladara obzirom da je ono najsvjetlije nebesko tijelo (gledano sa Zemlje), da je izuzetno korisno i da se ljudi koriste njegovim dobrom.
Ono može da simbolizira i vladara snivačevog mjesta, dok vladara koji je po rangu iznad njega simbolizira nebo, koje simbolizira vladara nad vladarima i apsolutnog vladara obzirom da je Allah dž.š. vladar nad vladarima , da je moćniji od svih moćnika i da pokreće sve što je na nebesima i na Zemlji.
Sunce može da simbolizira i snivačevog pretpostavljenog ukoliko sanja da je ono isključivo njegovo i da ne pripada nikome drugom, kao npr. njegovog zapovjednika, prvopretpostavljenog, profesora, roditelja ili muža ako to sanja žena.
Sunce može da simbolizira i uglednu ženu, kao npr. ženu vladara, poglavara, gospodara, gospodarovu kćer, ili pak snivačevu robinju, suprugu, majku ili kćer ili kćerkinu ljepotu obzirom da pjesnici djevičansku ljepotu porede s ljepotom Sunca.
Kaže se da je Sunce u Jusufovom a.s. snu simboliziralo njegovu majku, neki vele – tetku, suprugu njegovog oca, neki vele – njegovu nanu, a neki, opet, njegovog oca, a Mjesec – njegovu majku, a sve to, po tumačenju, Sunce može da simbolizira, jer ako se uzme da je Sunce simboliziralo njegovog oca, to se tumači time što Sunce ima jači sjaj i svjetlo od Mjeseca; ako se uzme da je simboliziralo njegovu majku, to se može tumačiti time što je Sunce (u arapskom jeziku) ženskog, a Mjesec muškog roda.
Sve promjene koje se sanjaju u vezi sa Suncem odnose se na onoga koga smo već rekli da ono može da simbolizira, zavisno od same osobe i ostalih pokazatelja u snu.
Ako se sanja da je Sunce palo na Zemlju, da ga je progutala ptica, da je palo u more, da je izgorjelo u vatri i nestalo ga da je pocrnilo i u nekom drugom smjeru nestalo na nebu ili da je otišlo u sazvježde Velikih i Malih Kola – sve to znači da će umrijeti osoba koju Sunce simbolizira.
Ako neko sanja da je Sunce pomračeno, i da ga je zaklonio oblak, prašina ili dim, tako da se njegova svjetlost smanjila, ili da, bez smiraja, treperi na nebu, sve to ukazuje na to da se sa osobom koju ono simbolizira nešto dešava, bilo da je bolesna, bilo da je u brizi, tuzi, opasnosti ili nečem sličnom, a ako je osoba koju ono simbolizira na javi bolesna, umrijeti će.
Ako se, pak, sanja da je Sunce pocrvenjelo bez nekog uzroka, ali da nije ničim zaklonjeno i da nije u pitanju pomračenje Sunca, to ukazuje na to da je osoba koju ono simbolizira nasilnik i da čini nepravdu, da ne vjeruje u Allaha dž.š. ili da je odlutala s pravog puta.
Ako neko sanja da je uzeo Sunce u ruku, da ga ima u krilu ili da je ono, sa svojom svjetlošću i sjajem, sišlo u njegovu kuću preuzeti će vlast i čast onoga koga mu Sunce simbolizira ako je toga dostojan, ili će domaćin te kuće doći kući ako je odsutan, bez obzira sanjalo to njegovo dijete, rob ili žena obzirom da je on svima njima pretpostavljeni i da izdržava sve koji žive u njegovoj kući, ili će mu žena, ako je trudna, roditi djevojčicu ili dječaka, zavisno od ostalih pokazatelja u snu, tako, ako je Sunce prekrila svojom odjećom ili ga stavila u neku posudu, dijete će biti žensko, i to dijete će, dječak ili djevojčica, biti lijepo i poznato po svom znanju i vlasti.
Ako je pritom Sunce bilo tamno i ako je izgubilo svoju boju, osoba koja to sanja iznevjeriti će vladara u vezi s njegovom vlašću ili u vezi s njegovom porodicom ako mu to priliči a ako ne to, vladar će se na njega rasrditi, ili će biti u nemilosti nekog službenika, ili to može da znači da će se vratiti odsutna osoba, ili da će mu neko, ko je bolestan, umrijeti, ili će trudnica pobaciti dijete, ili će roditi dječaka, a konkretnije značenje bilo čega od navedenog zavisi od ostalih pokazatelja u snu.
Ako neko sanja da Sunce izlazi sa zapada ili da se, nakon zalaska, vraća sa zapada, ili da se, nakon što je izašlo sa istoka, vraća odakle je i izašlo, to simbolizira pojavu nekog znaka i pouke, čija kakvoća se određuje na osnovu ostalih pokazatelja.
To može da znači da osoba koju simbolizira Sunce odustaje od onoga što je namjeravala, bilo da je u pitanju putovanje, bilo pravda, bilo nepravda, zavisno od vremena i korisnosti izlaska i zalaska Sunca.
To može da znači, ako Sunce simbolizira nekoga ko je bolestan, da će mu se bolest povratiti.
To može da znači, ako Sunce simbolizira trudnicu i ako je zašlo na istok nakon što je izašlo, da će beba umrijeti.
To može da znači i povratak odsutne osobe s puta, koja će sa sobom donijeti čudan imetak.
Zalazak Sunca na istok, nakon što je izašlo, može da simbolizira i vraćanje zatvorenika u zatvor nakon što je bio oslobođen.
To može da znači, za onoga ko je primio islam ili za onoga ko se pokajao za svoje nasilje, da će se ponovo vratiti svojoj zabludi.
Ako to sanja osoba koja radi neke, dobre ili loše, skrivene poslove, zalazak Sunca za nju znači da ti njeni tajni poslovi neće biti otkriveni izuzev ako se je nedavno oženio, ili kupio robinju, što u tom slučaju znači da će mu se žena vratiti porodici, ili da će robinja biti vraćena onome od koga je kupljena.
Izlazak Sunca sa zapada, nakon što je zašlo, takođe može da znači, za onoga ko se razveo sa ženom, da će je vratiti, za onoga ko ima trudnu ženu – da će se poroditi, za onoga ko ima poteškoća u izdržavanju ili poslu – da će se riješiti poteškoća i da će mu posao krenuti, pogotovo ako njegov posao zavisi od Sunca, kao npr. ako bijeli platno, ili pere, ili pravi ćerpič i sl., a za onog ko ima nekog bolesnog – da će umrijeti obzirom na nestajanje sjene, koja je slična čovjeku, shodno riječima Uzvišenog: “Zatim smo učinili Sunce njenim (sjeninim) pokazivačem, zatim smo je polagano Sebi potezali”.
To može da znači, za onoga ko je u ratu ili u borbi na Allahovom dž.š. putu, da će izvojevati pobjedu obzirom da ono Joše’i ibn Nonu a.s. nije zalazio sve dok mu Allah dž.š. nije omogućio da pobijedi svoje neprijatelje; dok za siromaha, u zimskom periodu, simbolizira odjeću i bogatstvo, a u ljetnom periodu – brigu, bolest, vrućicu ili upalu oka.
Ako neko sanja da je neka osoba umrla i da sjedi na suncem obasjanom mjestu, doživjeti će patnju i tugu zbog druženja s vladarom ili zbog osobe koju je sanjao da sjedi na suncem obasjanom mjestu.
Ko sanja da se pretvorio u Sunce, dobitiće veliku vlast srazmjerno sunčevom sjaju.
Ko sanja da je dobio Sunce obješeno na lancu, dobitiće upravu i biti će pravedan u upravljanju.
Ko sanja da se liječi sunčevom svjetlošću – dobiti će blagodat od vladara.
Ko sanja da se sunčeva svjetlost i zraci pružaju sa istoka do na zapad – dobiti će veliku vlast ako je dostojan vlasti, a ako je nije dostojan; steći će znanje i po njemu će biti poznat širom svijeta.
Ko sanja da posjeduje Sunce ili da ga se domogao njegove riječi će nailaziti na prijem kod vrhovnog vladara.
Ako neko sanja da ga je obasjalo čisto i svijetlo sunce, ako je upravitelj, dobiti će snagu u svojoj upravi; ako je zapovjednik, postići će neko dobro od vrhovnog vladara; ako je obični podanik, dobiti će halal imetak, i ako to sanja žena, njen muž će je nečim obradovati.
Ako neko sanja da mu u kući sija sunce, ako je trgovac, profitirati će u trgovini; ako traži ženu kojom bi se oženio, naći će lijepu ženu, i ako to sanja neudata žena, udati će se za čovjeka kod kojeg će živjeti u izobilju.
Sunčeva svjetlost simbolizira vladarovu veličanstvenost i pravdu. Ko sanja da Sunce s njim govori – vladar će mu dati visok položaj.
Ako neko sanja da mu je sunce obasjalo glavu, ali ne i ostali dio tijela, prihvatiti će se izuzetno velike obaveze i dobiti će cijeli dunjaluk; ako sanja da mu je sunce obasjalo stopala, ali ne i ostali dio tijela, dobiti će od poljoprivrede halal imetak; ako sanja da mu je sunce obasjalo stomak ispod odjeće, a da to ljudi ne znaju, oboljeti će od gube.
Isto znači ako sanja da mu je sunce ispod odjeće obasjalo bilo koji drugi dio tijela.
Ako neko sanja da mu se stomak otvorio i da je njegovu unutrašnjost obasjalo sunce, to znači da će umrijeti.
Ako žena sanja da joj se sunce zavuklo pod ovratnik i da joj je izašlo ispod skuta, udati će se za vladara.
Ako žena sanja da joj je sunce obasjalo spolni organ, to znači da ona čini blud. Ako neko sanja da je sunce zašlo i da ga on slijedi, to znači da će on umrijeti.
Ako neko sanja da prati Sunce, koje se kreće ali ne zalazi, on će, zajedno s vladarom, biti zarobljen.
Ako neko sanja da se Sunce preobrazilo u sredovječnog čovjeka, to znači da je vladar ponizan spram Allaha dž.š., da pravedno vlada, da će dobiti snagu i da je stanje muslimana dobro, a ako se preobrazilo u mladića, stanje muslimana će oslabiti i vladar će biti nepravedan.
Ako neko sanja da je iz Sunca izašla vatra i spržila sunčevu okolinu, to znači da će vladar upropastiti neke ljude koji su u njegovoj blizini.
Ako neko sanja da je Sunce pocrvenilo, u državi će zavladati nered; ako sanja da je Sunce požutjelo, oboljeće vladar; ako sanja da je Sunce pocrnjelo, vladar će biti poražen i zadesiti će ga nevolja; ako sanja da je Sunce zašlo; izmaći će mu se ono što traži.
Sanjanje borbe sa Suncem simbolizira pobunu protiv vladara. Slabljenje sunčeve svjetlosti simbolizira slabljenje vladarove veličine.
Ako neko sanja da se Sunce raspolovilo i da je jedna polovina ostala a druga otišla, protiv vladara će se dići neki odmetnik; ako je polovina koja je ostala pošla za polovinom koja je otišla i ako su se spojile i formirale puno Sunce, odmetnik će pobijediti vladara i uzeti će svu njegovu vlast; ako se polovina koja je otišla vratila polovini koja je ostala i sa njom se spojila te je od njih nastalo Sunce kao što je i prije bilo, vladar će povratiti svu vlast i pobijediti će odmetnika; ako su obje polovine postale zasebna Sunca, odmetnik će od vladara uzeti polovinu njegove države, imati će istu vlast kao i vladar i biti će mu premac.
Ako neko sanja da je Sunce palo, dogoditi će se neka nesreća vladaru ili roditeljima osobe koja to sanja.
Ako neko sanja da je Sunce obasjalo i osvijetlilo cijelu jednu kuću, oni koji žive u toj kući postići će ugled, čast i bogatstvo.
Ako neko sanja da je progutao Sunce, živjeti će brižnim životom. Ako takav san sanja vladar, umrijeti će. Ako neko sanja da je dobio sunčeve svjetlosti, Allah dž.š. će mu dati veliko blago i imetak.
Ako neko sanja da mu se je Sunce spustilo u postelju, oboljeti će i dobiti upalu tijela; ako pritom sa Suncem čini neko dobro, dobiti će obilje i lagodnost, a za mnoge takav san ukazuje na tjelesno zdravlje.
Nije pohvalno ako se sanja da Sunce snivaču nešto daje ili da od njega nešto uzima.
Jedan od pokazatelja dobra prilikom sanjanja Sunca jeste da ga snivač sanja u njegovom pravom i prirodnom obliku, a ako u vezi sa Suncem sanja neki dodatak ili nedostatak, to može da ukazuje na neku štetu.
Ako neko sanja da mu je vruće pod sunčevom svjetlošću i da se je sklonio u hlad, to znači da će se riješiti neke tuge, a ako sanja da mu je u hladu hladno i da je izašao na sunce, riješiti će se siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo.
Ako neko sanja da se domogao Sunca i da je ono pocrnilo i postalo mračno, to znači da će vladar biti prisiljen da mu se u vezi s nečim obrati.
Priča se da je kadija iz Himsa sanjao da su Sunce i Mjesec zaratili i da su se zvijezde podijelile, pa su jedne pristale uz Sunce, a druge uz Mjesec. On je svoj san ispričao Omeru ibn El-Hattabu r.a., koji ga je upitao: – Na čijoj si ti strani bio? – a on je odgovorio: – Na strani Mjeseca. – Na to mu je hazreti Omer proučio ajet: “… pa smo sklonili (zbrisali) znak noći, a učinili smo znak dana svijetlećim…” – i tog kadiju je smijenio sa dužnosti u Himsu. Sudbina je htjela da je taj kadija pošao u bitku na Sifinu u Muavijinom taboru, i tu je bio ubijen.
Ako neko sanja da su Sunce, Mjesec i zvijezde skupljeni na jednom mjestu, da imaju svoj sjaj i da ih snivač posjeduje, njegove riječi će biti prihvatane od strane vladara, ministra i ostalih poglavara, a ako nemaju sjaja, to za snivača ne znači nikakvo dobro.
Ako neko sanja da ga obasjavaju i Sunce i Mjesec, njegovi roditelji su zadovoljni njim, a ako Sunce i Mjesec nemaju sjaja, njegovi roditelji su se na njega rasrdili.
Ako neko sanja da su Sunce i Mjesec s njegove desne ili lijeve strane, ispred ili iza njega, zadesiti će ga briga i strah ili belaj i poraz i biti će prisiljen na bijeg,shodno riječima Uzvišenog: “…i kad se Sunce i Mjesec spoje – tog dana čovjek će povikati:Kuda da se bježi?” Zamućenost i crnina Sunca, Mjeseca i zvijezda simbolizira promjenu dunjalučkih blagodati.
Sanjanje pomračenja Sunca simbolizira neku nezgodu koja će zadesiti vladara. Ako neko sanja da su oblaci prekrili Sunce tako da se izgubila njegova svjetlost, to znači da će vladar oboljeti, a ako se Sunce ne kreće niti izviruje iza oblaka, vladar će umrijeti. U ovakvom snu Sunce može da simbolizira i nekog učenjaka, a ako se pritom oblaci raziđu, on će se riješiti briga u koje je zapao.
MJESEC uglavnom simbolizira ministra vrhovnog vladara, ili vladara koji nije vrhovni, dok zvijezde oko Mjeseca simboliziraju njegovu vojsku, a Mjesečeve stanice simboliziraju mjesta u kojima on boravi ili njegove supruge i robinje.
Mjesec može da simbolizira i učenjaka, šerijatskog pravnika ili bilo koju osobu koja upućuje ljude na pravi pul, obzirom da Mjesec noću služi za orijentaciju i svijetli u mraku.
Mjesec takode može da simbolizira sina, muža, gospodara, ženu ili kćer obzirom na Mjesečevo svjetlo i ljepotu s kojom se poredi ljepota ljudi i žena; tako se kaže: – Lijep je kao mjesec u uštapu, ili – Lijep je kao mladi Mjesec. Određene promjene koje se sanjaju na Mjesecu tumače se po istom principu i kao promjene na Suncu.
Mjesec može da simbolizira i neko povećanje ili smanjenje, kao npr. u imetku, poslu, zdravlju i dr. obzirom da se Mjesec (tj. njegov osvijetljeni dio) povećava ili smanjuje. Pritom treba imati u vidu, kao što je već ranije spomenuto, vremenski (mjesečev) period.
Tako, ako bolesnik početkom mjeseca (mjesečeve odn. hidžretske godine) sanja da mu se spustio ili da mu je donesen Mjesec,on će ozdraviti i oporaviti se od bolesti, a ako to sanja u drugoj polovini (hidžretskog) mjeseca, njegov život izmiče i bliži mu se smrt, zavisno od toga koliko je dana ostalo do kraja mjeseca, a to šta simbolizira ostatak dana do kraja mjeseca, dane, sedmice, mjesece ili godine, određuje se na osnovu ostalih pokazatelja na snu i javi.
Ako neko ko ima nekog svog odsutnog početkom mjeseca sanja Mjesec, odsutna osoba pošla je iz mjesta u kojem se nalazi i na putu je da se vrati kući, a ako to sanja krajem mjeseca, odsutna osoba se još više udaljava od svog mjesta boravka.
Ako neko sanja Mjesec pored sebe, u svom krilu ili u svojoj ruci, stupiti će u brak, bio to muškarac ili žena, osobom koja odgovara svjetlosti Mjeseca u snu. Hazreti Aiša – neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem – sanjala je da su tri Mjeseca pala u njenu sobu, pa je san ispričala svom ocu (Ebu Bekru r,a.), koji joj je rekao: – Ako je tvoj san istina, u tvojoj sobi biće sahranjena trojica najboljih na svijetu.
Ako neko sanja da Mjesec zalazi , mimoići će ga i neće postići ono što traži, bilo u pitanju dobro bilo zlo, a ako sanja da Mjesec izlazi, to znači neki početak.
Ako neko sanja put i svijetao Mjesec na njegovom mjestu na nebu, to znači da vladarov ministar stanovništvu tog mjesta čini korist.
Ako neko sanja da gleda u Mjesec i da na njemu vidi lik sličan svome licu, to znači da će on umrijeti.
Ako neko sanja da visi o Mjesecu, postići će od vladara neko dobro. Ako vladar sanja da je Mjesec potamnio, to znači da ga njegovi podanici uznemiravaju i niječu.
Ako neko sanja da je Mjesec pretvoren u Sunce, postići će neko dobro, čast i imetak od svoje majke ili svoje supruge. Ako neko sanja da pristaje uz Mjesec i da Mjesec pristaje uz njega, Mjesec u tom slučaju simbolizira putnika ili moreplovca obzirom na Mjesečevo kretanje i nastupanje vlažnosti njegovom pojavom, ili, pak, astrologa obzirom da on dobro poznaje Mjesec.
Priča se da je Ibn Abbas – neka je Allah zadovoljan njim i njegovim ocem – sanjao da je Mjesec sa Zemlje podignut užadima na nebo, pa je svoj san ispričao Allahovom Poslaniku s.a.v.s., koji mu je rekao: – To je tvoj amidžić! – misleći pritom na samoga sebe – neka ga prate najbolji blagoslov i najsrdačniji pozdravi!
Priča se da je neka žena došla Ibn Sirinu, koji je ručao, i rekla mu: – Sanjala sam da Mjesec prolazi pored sazvježda Vlašića i čula da mi neko govori: Otiđi kod Ibn Sirina i ispričaj mu san! Ibn Sirin je digao ruku od jela i rekao joj: – Kuku tebi, šta si to sanjala? – te mu je ona ponovila, a on je posivio u licu, ustao i uhvatio se za stomak, pa ga je sestra upitala: – Šta ti je? – a on joj je rekao: – Ova žena tvrdi da ću umrijeti za sedam dana. – Desilo se je da je umro sedmi dan nakon toga.
Neki čovjek je sanjao da gleda u nebo i da pogledom traži Mjesec, pa kad ga nije primijetio, pogledao je u zemlju i vidio da je Mjesec nestao u njoj. Njegov san je ispričan tumaču snova, koji je rekao: – Ako je to sanjao muškarac, on se bavi alhemijom i zlatom i izgubiće svoj imetak, ako nema imetka, umrijeti će a ako je to sanjala žena, muž će joj poginuti.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da je Mjesec u mojoj kući. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Vladar će posjetiti vaš grad.
Ako se sanja da je Mjesec zaklonjen, to se tumači po istom pravilu kao kad se sanja da je Sunce zaklonjeno
Mlađak simbolizira vladara, zarobljenika, vođu, predvodnika, novorođenče, pobjedu koja će se ostvariti na onoj strani odakle je Mjesec izašao, revolucionara i pobunjenika ako se sanja da ne izlazi s uobičajenog mjesta ili ako njegov izlazak prati tmina, krvava kiša ili ako ulicama teče voda, ali da kiša ne pada.
Mlađak takođe može da simbolizira povratak odsutne osobe, ili mujezinovo uspinjanje na munaru obzirom da ga ljudi prate pogledom, pokazuju prstima na njega i odgovaraju mu učenjem tekbira i tehlila (Allahu ekber i La ilahe illallah).
Mlađak takođe može da simbolizira hatiba na minberu ili razapetog čestitog čovjeka. Mlađak takođe može da simbolizira isticanje rokova i prispjeće vraćanja ili potraživanja dugova.
On može da simbolizira i hadž ukoliko se sanja u mjesecima ili danima obavljanja hadždža i ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na telbiju, brijanje glave ili nešto drugo što je u vezi s hadžom obzirom da su mlađaci. “Ljudima oznake o vremenu i za hadžiluk”.
Ako neko sanja daje mlađak izašao sa istoka ili sa zapada i da ljudi gledaju u njega, s tim da to nije prva niti posljednja noć (hidžretskog) mjeseca, to simbolizira neko dobro ili neku veliku pobjedu (osvojenje) koja će se ostvariti na onoj strani odakle je mlađak izašao.
Ukoliko mlađak prati sjaj i svjetlo i ako ljudi pritom zahvaljuju Allahu dž.š. i spominju Njegovu svetost, to simbolizira dobro, pogotovu ako mlađak od sebe baca iskre svjetlosti.
Ako neko sanja da je mlađak taman, da je od bakra ili da je u obliku zmije ili škorpije, to ne predstavlja nikakvo dobro tj. predstavlja neko zlo; ako se Mjesec pritom povećao i kretao se nebom, to zlo će se proširiti i potrajati, a ako zađe i izgubi se iz vida, to zlo će uskoro nestati. Ako mlađak koji simbolizira pobunjenika zađe i izgubi se iz vida, to znaci da će pobunjenik biti pobijeđen i uništen i nestati će onoga što je on započeo.
Ako neko sanja mlađak, ali tako da ga ne vidi niko osim njega, da se nalazi u njegovoj kući, da se spustio na njega, ili da ga je uzeo u ruku ili mu pao u krilo, doći će mu neko njegov ko je odsutan ako je u pitanju početak (hidžretskog) mjeseca, a ako je u pitanju kraj (hidžretskog) mjeseca, odsutna osoba će se još više udaljiti i potrajaće njena odsutnost.
Ako snivač ima nekog svog bolesnog, nekog u zatvoru ili trudnu ženu, i ako sanja mlađak, to se tumači po već spomenutom principu u vezi s tim da li je u pitanju početak ili kraj (hidžretskog) mjeseca.
Rečeno je i to: Ako neko sanja mlađak u određenoj fazi, to znači da će mu se roditi blagoslovljeno dijete, ili će dobiti veliku upravu, a ako to sanja trgovac, profitiraće u svojoj trgovini.
Sanjanje više skupljenih mlađaka simbolizira hadždž, shodno riječima Uzvišenog: “Pitaju te o mlađacima. Reci: – Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadžiluk”. Ako neko (ko ima trudnu ženu) sanja da je mlađak pocrvenio, žena će mu pobaciti dijete.
Ako neko sanja da je mlađak pao na zemlju, to znači da će umrijeti neki učenjak ili snivačevo dijete.
Ako neko sanja da ljudi pogledom prate mlađak ne mogavši ga naći i ako ga ne vidi niko osim snivača, to znači da će on umrijeti.
Neki vele: Ako neko sanja mlađak, to znači da će biti potpomognut protiv neprijatelja i da će ga pobijediti.
ZVIJEZDE simboliziraju ljudski svijet; zvijezde muškog roda simboliziraju muškarce, zvijezde ženskog roda – žene, velike zvijezde – ugledne ličnosti, a male zvijezde – obične ljude, djecu ili robove.
Zvijezde koje služe za orijentaciju simboliziraju ashabe (drugove) Allahovog Poslanika s.a.v.s., učenjake ili šeriatske pravnike, shodno Poslanikovim a.s. riječima: “Moji drugovi su kao zvijezde…”
Zvijezde koje su obožavane mimo Allaha dž.š., čijim obožavanjem su ljudi zapali u smutnju, stvorenja su među Allahovim dž.š. stvorenjima, a u haberima se prenosi da su neke od njih od ljudi ili žena pretvorene u zvijezde, kao što su Sirijus, Venera i Kanopus, – simboliziraju ljude i žene u čijoj vjeri nema nikakva dobra. Ako vladar sanja zvijezde, one simboliziraju njegove učenike i vojsku; ako ih sanja mladoženja, one simboliziraju njegove svatove; ako ih sanja mlada, one simboliziraju njenu žensku pratnju.
Ako neko sanja da dva Mjeseca međusobno na nebu ratuju i da obojica imaju uza se zvijezde, doći će do sukoba ili rata između dva vladara, dva ministra ili dva velikana.
Mjesec koji zađe simbolizira pobijeđenog, Koga koji od zaraćenih Mjeseca simbolizira od onih koji su se sukobili na zemlji, određuje se usporedbom tih dvaju Mjeseca i njihovih pozicija na nebu s položajima sukobljenih vladara na zemlji. Isto tako se tumači i ako se sanja da su zaratile dvije zvijezde i ako svaka od njih ima uza se svoju skupinu zvijezda.
Ukoliko su sukobljene samo dvije zvijezde, ali da uza se nemaju drugih zvijezda, i ako snivač sanja da su se one sukobile na njegovom posjedu, ili u njegovoj kući, ako snivač ima dvije žene ili dva ortaka, između njih će doći do fizičkog ili usmenog sukoba.
Ako to sanja žena ili rob, sanjajući da se zvijezde sukobljavaju na njenoj (njegovoj) glavi ili da su pale, doći će do sukoba između njenog muža (odn. njegovog gospodara) i njenog (njegovog) brata ili nekog uglednog čovjeka iz njenog (njegovog) roda.
Ovakav san za roba može da znači i raspravu između gospodara koji ga prodaje i budućeg gospodara koji ga kupuje, dok za ženu takođe može da znači sukob između njena dva sina, ili dvije kćeri, ili njenog oca i majke, ili njenog muža i sina ukoliko je u snu jedna zvijezda bila veća od druge.
Sanjanje padanja zvijezda na zemlju, ili u more, ili njihovo sagorijevanje u vatri, ili da ih uzimaju ptice, simbolizira umiranje ili ubijanje ljudi, srazmjerno velikom ili malom broju zvijezda, a da li se to odnosi na muškarce ili žene, zavisi od roda zvijezda ukoliko snivač zna o kojima zvijezdama je riječ.
Ako neko sanja da ima zvijezde u krilu, vidi ih na nebu ili ih pokreće u vazduhu, ako je dostojan vlasti, dobiti će je, ili će dobiti upravu nad ljudima, ili će biti sudija ili muftija (pravni savjetnik), a ako nije dostojan navedenog, baviti će se naukom o zvijezdama.
Ako neko sanja da na njega ili na njegovu glavu padaju zvijezde, umrijeti će, a ako je dužan, isteći će mu rok otplate duga i od njega će biti potraživano da ga podmiri.
Ako neko sanja da mu je glava ili tijelo pretvoreno u zvijezde, ili ako sa neba, koje mu se približilo, uzme zvijezde, ljudi koji su mu dužni sakupiti će i vratiti će mu dugove.
Ako neko sanja da je na njega pala zvijezda, ako ima nekog odsutnog, vratiti će se.
Ako to sanja trudna žena, roditi će sina koji će biti poznat i ugledan, izuzev ako sanja neku od zvijezda ženskog roda, kao npr. Velika ili Mala kola ili Veneru, jer to znači da će roditi djevojčicu obzirom da spol djeteta zavisi od roda, ljepote i veličine zvijezde.
Ovakav san za trudnu ženu može da znači i njenu smrt ukoliko u snu ima pokazatelja koji to potvrđuju.
Ako neko sanja da u toku dana vidi zvijezde, to simbolizira bruku, nešto nesvakidašnje, neki veliki događaj, nesreću ili propast, zavisno od samog sna, od toga da li se odnosi na pojedinca ili zajednicu i od toga da li se sanjalo mnogo ili malo zvijezda. Pjesnik EnNabiga ez-Zubjani, prisjećajući se dana rata, veli:
A njegove zvijezde, kad već sunce sine,
Liče na svjetlo bez svjetla u tminu bez tmine.
Ako neko sanja da su se u njegovoj kući skupile zvijezde koje daju svjetlost i sjaj doživjeti će radost i sreću i tim povodom će u njegovu kuću dolaziti ugledni ljudi, a ako su zvijezde bile bez sjaja, ugledni ljudi će mu dolaziti povodom neke nesreće.
Ako neko sanja da je vođen zvijezdom (tj. da se u tmini orijentira prema njoj),to znači da on slijedi vjeru Allahovog Poslanika s.a.v.s. i njegovih drugova i da je na putu istine.
Ako neko sanja da je s neba ukrao neku zvijezdu, on će od vladara ukrasti neku važnu stvar ili će osjećati nedostatak neke ugledne ličnosti.
Ako neko sanja da se preobrazio u zvijezdu, dobiti će ugled i visok položaj. Ako neko sanja da je uzeo zvijezdu roditi će mu se sin koji će steći ugled i slavu.
Ako neko sanja da je ispružio ruku prema nebu i da je uzeo zvijezdu, postići će vlast i ugled.
Ako neko sanja da ga je obasjala zvijezda Kanopus, ovaj svijet mu neće biti naklonjen do kraja njegovog života.
Ako neko sanja da ga je obasjala Venera ili Jupiter, ovaj svijet će mu biti naklonjen.
Ako neko sanja da je uzjahao zvijezdu, dobiti će vlast, upravu, poglavarstvo ili neko dobro ili korist.
Neki vele: Ako neko sanja da je s neba nestalo zvijezda, ako je bogat, izgubiće imetak, a ako je siromašan, umrijeće.
Ako neko sanja da ima u ruci malih zvijezda, dobiće vlast i spomen u narodu.
Ako neko sanja zvijezdu u svojoj postelji, on će postati poznat u narodu i nadmašiće svoje premce ili će služiti nekog uglednog čovjeka.
Ako neko sanja da su se zvijezde sakupile i da svijetle, postići će neko dobro koje je u vezi s putovanjem; ako to sanja putnik – sretno će stići svojoj porodici.
Neki vele: Ako neko sanja da su zvijezde na stropu kuće, to nema dobro značenje i rnože da simbolizira rušenje te kuće ili smrt njenog vlasnika.
Ako neko sanja da jede zvijezde, on uzima i jede tuđi imetak. Ako neko sanja da je progutao zvijezdu, ali je nije jeo, ugledni ljudi će biti uvučeni u njegov posao i tajne, a to može da znači i to da on vrijeđa drugove Allahova Poslanika – neka je Allah zadovoljan njima! Ako neko sanja da siše zvijezdu, on će od učenjaka sticati znanje.
Vlašići (grupa zvijezda u sazvježdu Bika) simboliziraju razboritog čovjeka, koji je u stanju predvidjeti ono što će se desiti u budućnosti obzirom da, ako se one pojave rano ujutro, to znači da je nastalo ljeto, ako se ujutro pojave na zenitu, nastala je polovina ljeta, a ako se pojave naveče, nastala je zima.
Vlašići mogu da simboliziraju i vračara ili pronicljivog trgovca.
Ako neko sanja da su Vlašići pali, crkavaće stoka i nestajaće plodovi obzirom da je njegovo ime (u ar. jeziku) izvedeno od riječi “vlaga”. Rečeno je i to da sanjanje Vlašića simbolizira smrt.
Što se tiče PET PLANETA one u snu simboliziraju vladarove ljude.
Tako Saturn simbolizira vladarovog čovjeka zaduženog za kažnjavanje, Jupiter – čovjeka koji se brine za vladarov imetak, Mars – vladarovog čovjeka zaduženog za rat, Venera – vladarovu ženu, a Merkur – vladarovog pisara.
Kanopus simbolizira ubirača desetine. Već je spomenuto da je on stvoren od čovjeka.
Sirijus je takođe bio obožavan mimo Allaha. Sirijus simbolizira neku lažnu stvar.
Velika i Mala kola (Veliki i Mali medvjed) simboliziraju časnog i učenog čovjeka obzirom da su to zvijezde koje služe za orijentaciju u noćnoj tmini na putovanju morem ili kopnom.
Ako neko sanja da zvijezde padaju s neba, to simbolizira umiranje ljudi od vlasti ili rat u kome gine vojska.
Ako neko sanja da se nebeski svod kreće ili kruži oko njega, on će otići na put i mijenjati konake i svoje stanje.
Ako neko sanja da se preobrazio u neku zvijezdu koja služi kao putokaz ljudi će od njega tražiti da im on daje svoje savjete i mišljenje u vezi s njihovim poslovima i postupcima.
VJETAR simbolizira vladara u njegovom biću obzirom na snagu i vlast vjetra nad ostalim stvorenjima i obzirom na to da on čini korist i štetu.
Vjetar može da simbolizira i vladarovu moć, njegovu vojsku, njegove zapovijedi, njegov govor ili njegove pomoćnike i sluge.
Poznato je da je vjetar bio u službi Sulejmana a.s.
Vjetar može da simbolizira i patnju, nesreću i štetu, obzirom da iste izaziva kada se uskovitla, da obara drveće i potapa lađe.
To naročito važi za zapadni vjetar obzirom da je on uništio narod Ad i obzirom da on ne vrši oprašivanje.
Vjetar može da simbolizira i rodnost, opskrbu, pomoć, pobjedu i radosnu vijest obzirom da Allah dž.š. šalje vjetrove kao radosnu vijest svoje milosti, da njim spašava lađe koje plove po Njegovoj zapovijedi, pogotovo ako je u pitanju vjetar koji vrši oprašivanje tj. povjetarac obzirom na korist koju donosi biljkama i plodovima. Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao: “Potpomognut sam istočnim povjetarcem, a narod Ad je uništen zapadnim vjetrom”. Arapi povjetarac nazivaju istočnim vjetrom obzirom da je on suprotnost zapadnom vjetru.
Ako bi se simbolika istočnog i zapadnog vjetra svodila samo na njihove nazive, to bi bilo dovoljno (u ar. jeziku ‘istočni vjetar’ je izveden od riječi biti naklonjen’, a ‘zapadni vjetar’ od riječi ‘biti nenaklonjen’).
Vjetar može da simbolizira i bolest, slabost i komešanje u narodu.
Otuda se u narodu i kaže da se vjetar uskovitlao, a s takvim vjetrom, koji puše u vrijeme promjene vremena ili smjene godišnjih doba, Allah dž.š. daje i neke bolesti i slabosti.
Ako neko sanja da ga vjetar s lahkoćorn nosi, ne osjećajući pritom strah niti užas i ne videći mraka niti magle, postaće vladar nad ljudima, ako je toga dostojan, ili će im biti poglavar i oni će mu biti potčinjeni i služiće mu, ili to znači da će bezbjedno putovati morem, ako je od onih koji putuju ili namjeravaju putovati morem, ili će mu, nakon zastoja, krenuti posao u trgovini ako se bavi trgovinom, ili će steći imetak ako je siromašan.
Ako neko sanja da ga vjetar nosi tegleći ga i motajući ga, osjećajući pritom strah, užas i paniku, i ako je vjetar popraćen tminom, prašinom i hukom, ako je snivač na lađi, lađa će stradati; ako je bolestan, bolest će mu se pojačati, a ako nije nijedno od toga, doživjeće zemljotres, ili neku nesreću, ili će ga neko napasti, ili će ga vladar ili sudija kazniti i tome slično, a kakav će biti završetak toga što ga je zadesilo određuje se na osnovu toga kako je završio u snu.
Ako nije u pitanju ništa od navedenog, to može da znači da će među ljudima nastati smutnja, koja će ustalasati i uzdrmati ljude.
Ako je u snu vidio da vjetar, uza sve navedeno, čupa drveće, ruši zidove i po zraku kovitla ljude, životinje i hranu, to simbolizira opšteljudsku patnju, kao što je kuga, rat, smutnja, napad neprijatelja, porobljavanje, oduzimanje imovine, nanošenje nepravde od strane vlasti i tome slično.
Ako se sanja blag vjetar ili vjetar koji vrši oprašivanje i ako medu ljudima vlada nepravda, teškoća ili zaraza, ili su opsjednuti od strane neprijatelja, situacija u kojoj se oni nalaze će se izmijeniti nabolje i riješiće se onoga što ih je zadesilo.
Vrući vjetar, ako se sanja, simbolizira “vruće bolesti.
Vjetar sa žutom prašinom simbolizira bolest. Vjetar popraćen grmljavinom, ako se sanja, simbolizira moćnog i nepravednog vladara.
Ako neko sanja da ga je vjetar prenio iz jednog u drugo mjesto, dobiće vlast ili će otići na put sa koga se neće vratiti, shodno riječima Uzvišenog: “…ili ga je vjetar bacio u daleko mjesto (te od njega nije ostalo nikakva traga)”.
Ako se sanja da se vjetar spustio na grad ili na vojsku, ako su u ratu, biće uništeni.
Blagi i čisti vjetrovi, ako se sanjaju, simboliziraju dobro i blagoslov.
Olujni vjetar simbolizira vladarovu nepravdu. Vjetar popraćen prašinom simbolizira rat.
KIŠA simbolizira Allahovu dž.š. milost, Njegovu vjeru, olakšanje, pomoć, znanje, Kur’an i mudrost obzirom da voda znači život za ono što je na zemlji i čijim nestankom bi nestalo života na njoj.
Značenje kiše je još izraženije ukoliko se sanja da umjesto vode pada mlijeko, med ili mast. Kiša u snu može da simbolizira i rodnost godine, izobilje, pojeftinjenje cijena ili bogatstvo obzirom da ona sve to uzrokuje i rezultira, pogotovo ako se sanja da umjesto vode (kiše) pada pšenica, ili ječam, ili ulje, ili hurme, ili grožđe, ili zemlja bez prašine i tome slično, što samo po sebi simbolizira imetak i opskrbu.
Kiša može da simbolizira i kaznu koja se spušta s neba, kao što je najezda skakavaca, grad ili vjetar, pogotovo ako je popraćena vatrom, ili su njene kapi vrele obzirom da Allah dž.š. kaznu koju je s neba spuštao na neke narode naziva kišom, kao npr.: “…a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu, – a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili!”
Kiša može da simbolizira i smutnju i prolijevanje krvi, pogotovo ako se sanja da umjesto vode pada krv.
Kiša može da simbolizira i razne tegobe i bolesti ukoliko se sanja da pada u nevrijeme i da krupnim kapima ili gradom nanosi štetu, po analogiji da sve ono što šteti zemlji i onome što iz nje niče, to šteti i ljudskim tijelima, koja su takođe stvorena od zemlje i na njoj rastu, pogotovo ako se sanja da takva kiša pada isključivo na neku kuću, selo ili nepoznatu mahalu.
Kiša takođe može da simbolizira tegobu i pitanju koje svijetu nanosi vladar, kao npr. da im oduzima imetke ili izdaje naredbe, pogotovo ako se sanja da umjesto kiše padaju zmije ili nešto drugo što simbolizira patnju.
Kiša može da simbolizira i bolest, spriječenost i nemogućnost odlaska na put ili obavljanja poslova koji se rade pod otvorenim nebom, shodno riječima Uzvišenog: “…A ako vam bude smetala kiša…”
Ako neko sanja da kiša pada u cijeloj zemlji, ako je stanovništvo te zemlje u nekoj tegobi, godina će im biti rodna i cijene će pojeftiniti, bilo usljed kiše ili vremenskih uslova izazvanih kišom, bilo da će brodovi doći s tovarima hrane; ako se stanovništvu nanosi nepravda, ili ako su izloženi patnji i bolestima, toga će se osloboditi ukoliko je kiša u to vrijeme bila korisna, a ukoliko je nanijela štetu, ili ako je bila popraćena kamenjem ili vatrom, njihovo teško stanje će se još više pogoršati zavisno od toga koliko je kiša bila jaka.
Kišica simbolizira lahkoću onoga na što se odnosi.
Ako neko sanja da je na kiši ili da se od nje sakrio pod krov ili zid, riječima će mu biti nanesena neka šteta, ili će biti uznemiren, ili će dobiti batine, zavisno od toga koliko je pokisnuo, ili će ga uhvatiti drhtavica ako je bolestan, ako je vrijeme hladno ili ako je u snu bio u svom mjestu.
Sklanjanje od kiše pod zid može da simbolizira i to da će osoba koja je to sanjala biti spriječena da radi ili da ide na put, zbog bolesti ili siromaštva, ili će biti pritvorena u zatvoru, zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi.
Izuzetak čini ako je neko sanjao da se kišom očistio od džunupluka, da je uzeo abdest, da je kišnicom umio lice da bi bolje vidio, ili da je njom saprao neku nečistoću s tijela ili odjeće, jer navedeno znači; ako je snivač nemusliman, primiti će islam, ako slijedi novotarije (bid’ate) ili čini grijehe, pokajaće se, ako je siromašan, Allah dž.š. će mu dati bogatstvo, i ako od vladara ili nekog njemu sličnog nešto traži, dobiće to.
Sanjanje kiše koja je poželjna simbolizira dobro, a sanjanje kiše koja nije poželjna simbolizira nešto neželjeno.
Ibn Sirin je rekao: Riječ “metar” (kiša) u Allahovoj dž.š. Knjizi nema značenje utjehe već označava brigu, kao npr.: “…a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu…” ili: “…i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sručili” a ako za kišu nije upotrijebljena riječ (iz­ raz) “metar” onda ima značenje utjehe za sve ljude, kao npr.: “Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov.
Neki vele da kiša simbolizira karavanu kamila kao što i karavana simbolizira kišu.
Sanjanje kiše koja posvuda pada simbolizira obilnu i rodnu kišu.
Ako neko sanja da s neba na ime kiše padaju sablje, to znači da će se ljudi međusobno sporiti i svađati, a ako se sanja da padaju dinje, među njima će zavladati bolesti.
Ne smatra se pokuđenim ako neko sanja da pada kiša a da pritom nema oblaka obzirom da kiša dolazi s neba.
Neki vele da takav san simbolizira izbavljanje koje će doći odakle se čovjek i ne nada. Svi nazivi za kišu (u arapskom jeziku) prilikom tumačenja imaju bolje značenje od naziva “metar”
OBLACI simboliziraju islam obzirom da oni za ljude znače život i spas i da Allah dž.š. pomoću njih spušta vodu koja omogućuje život na zemlji.
Oblaci takođe mogu da simboliziraju znanje, razboritost, mudrost i rječitost obzirom da se u tome što se oni kreću po visinama i nose teške terete te ispuštaju kišu krije prefinjena mudrost.
Oblaci takođe mogu da simboliziraju vojsku i saputnike obzirom da oblaci nose vodu od koje je Allah dž.š. stvorio sve živo.
Oblaci takođe mogu da simboliziraju i deve koje nose tovare onoga što pomoću vode niče iz zemlje obzirom da i deva simbolizira oblak, shodno riječima Uzvišenog: “Zar oni neće pogledati devu kako je stvorena…?” (Riječ “ibil” u ar. jeziku znači “deva”, a isto tako i ”oblak”).
Oblaci takođe mogu da simboliziraju lađe koje morem plove, koje nisu ni na zemlji ni na nebu, koje nose tovare i koje pokreće vjetar.
Oblak takođe može da simbolizira i trudnicu obzirom da i oblak i trudnica u svojim utrobama nose vodu koju ne smiju ispustiti niti izbaciti bez dozvole njihovog Gospodara.
Oblak takođe može da simbolizira kišu obzirom da on u sebi sadrži kišu i da zbog nje i postoji.
Oblak takođe može da simbolizira vladarovu srdžbu ili kaznu ukoliko se sanja da je crn i da je popraćen nečim što ukazuje na kaznu, kao što su sijevanje munja i grmljavina.
Takav oblak je uništio narod Ad, za koji su oni mislili, kada su ga ugledali, da im donosi kišu, a donio im je kaznu.
Slični oblaci će natkrivati i stanovnike Džehennema. Ako neko sanja da mu je oblak u njegovoj kući, ili u njegovom krilu, ako je nemusliman, primiti će islam; ako je musliman, steći će znanje i mudrost; ako ima želju za djetetom, žena će mu zatrudnjeti; i ako ima devu ili lađu na putu, vratiće se s puta.
Ako neko sanja da jaše na oblaku, ili da ga oblak nosi, ako je neoženjen, oženiće dobru ženu, a ako je oženjen, otići će na put, ili na hadž ukoliko za to ima pretpostavki, ili će postati poznat po znanosti i mudrosti ako se time bavi, ili će ga vladar unaprijediti ukoliko je u vezi s vladarom, ili će ga vladar kao svog izaslanika poslati u neku misiju.
Ako neko sanja više oblaka da dolaze jedan za drugim i da ljudi iz oblaka očekuju kišu s tim da nema nikakvih pokazatelja kazne, u to mjesto će stići neko dobro koje ljudi očekuju; bilo da je u pitanju povratak vojnika, karavane ili nečeg sličnog.
Ako neko sanja da su oblaci pali na zemlju, ili se spustili na kuće, ili na njive, livade i drveće, oni simboliziraju kiše i bujice, ili skakavce, ili kata-ptice, ili vrapce.
Ukoliko su ti oblaci bili popraćeni nečim što ukazuje na brigu ili nešto nepoželjno, kao npr. da ih tjera zapadni ili neki žestoki vjetar, ili da su popraćeni vatrom kamenjem, zmijama ili škorpijama, to simbolizira neprijateljski napad, ili povratak karavane s vijestima o smrti većine svoje pratnje, ili porez i kuluk koji će im nametnuti vladar, ili najezdu skakavaca i biljnih ušiju, ili stranke i frakcije koje će se među njima pojaviti i koje će ih razjediniti.
Neki vele da oblaci simboliziraju milostivog i saosjećajnog vladara, ili čovjeka od vlasti, tako da onaj ko sanja da je okružen oblacima – biće okružen takvim ljudima; ako sanja da jede oblake, od takvih ljudi će se okoristiti halal imetkom ili mudrošću; ako sanja da sakuplja oblake od takvih ljudi će ubrati mudrost; ako sanja da posjeduje oblake, dobiće mudrost i vlast, a ako oblak prati nešto što ukazuje na kaznu, zapašće u nevolju.
Ako neko sanja da na oblacima zida kuću, postići će mudrost, visok položaj i solidan i halal imetak.
Ako neko sanja da na oblacima zida dvorac, on će se, koristeći mudrost koju će zadobiti, kloniti grijeha i činiće dob­ra djela.
Ako neko sanja da u svojoj ruci ima oblak iz kojeg pada kiša, postići će mudrost i druge će poučavati mudrosti.
Ako neko sanja da se pretvorio u oblak koji ljudima daje kišu, postići će imetak od kojeg će i drugi imati koristi.
Beskišni oblak, ukoliko se dovodi u vezu s upravom, simbolizira upravitelja koji nije ni pravedan ni nepravedan; ukoliko se dovodi u vezu s trgovinom, simbolizira trgovca koji nije ažuran u nabavci kupcima potrebne robe; ukoliko se dovodi u vezu s učenjakom, on je škrt u širenju znanja koje posjeduje, i ukoliko se dovodi u vezu s nekim zanatlijom, on je vrlo vješt u svom poslu i ljudima je i te kako potreban, ali nije ažuran.
Oblaci mogu da simboliziraju i vladare koji imaju vlast nad ljudima a nad kojima ljudi nemaju vlasti.
Ako se sanja visoki oblak koji prati sijevanje i grmljavina, on simbolizira pojavu strašnog vladara koji prijeti istinom.
Ako neko sanja nadolaženje oblaka, iz kojih posvuda pada kiša, to znači da će vladar u to mjesto postaviti na vlast čovjeka koji će pravedno upravljati, bez obzira na to da li su oblaci u snu bili bijeli ili crni.
Oblak crvene boje, ako se sanja da dolazi u nevrijeme, simbolizira nevolju, smutnju ili bolest.
Neki vele: Ako neko sanja da su se sa zemlje prema nebu podigli oblaci i da su natkrilili neko područje, oni simboliziraju dobro i blagoslov; ako to sanja neko ko želi ići na put, otići će na put i sretno se vratiti s puta, a ako to sanja nepoštena osoba, postići će zlo za kojim teži.
Drugi, opet, vele da oblaci koji se sa zemlje dižu prema nebu simboliziraju odlazak na put, a za onoga ko je na putu – da će se vratiti s puta.
Tamni oblak simbolizira brigu, a crni oblak simbolizira oštru hladnoću ili tugu.
GRMLJAVINA simbolizira vladarovu prijetnju i upozorenje. U narodu se, inače, za onoga ko prijeti kaže da grmi.
Grmljavina može da simbolizira i vladarovu pozitivnu prijetnju i korisna naređenja obzirom da grmljavina predstavlja naređenja meleka zaduženog za oblake koji tim naređenjima (grmljavinom) upozorava na budnost i pripravnost.
Grmljavina takođe može da simbolizira ratne i ekspedicione bubnjeve, oblaci – vojsku, munje – uzdignuta koplja i obojene zastave koje lepršaju, kiša – prolivenu krv, a gromovi – smrt.
Ako neko sanja da se nebom razliježe grmljavina, to simbolizira prenošenje vladarovih zapovijedi.
Ako to sanja neko kome kiša mnogo znači i ako ljudi,na javi, osjećaju potrebu za kišom, to može da simbolizira kišu ili vladarova korisna upozorenja, ili istovremeno i jedno i drugo.
Ako to sanja neko koga kiša ometa, npr. putnik ili bjelilac platna, zidar, žetelac i sl., to može da simbolizira kišu koja će ga omesti u njego­ vom poslu, ili najavu kiše, tako da se za nju može pripremiti, vladarovo naređenje, ili pak, neku smetnju koja mu može nanijeti štetu.
Ako se sanja da kiša dolazi u nevrijeme i da nanosi štetu, kao npr. u ljetnom periodu kada nanosi štetu usjevima, i ako je popraćena grmljavinom i sijevanjem, to znači da će se obistiniti upozorenja i prijetnje koje grmljavina simbolizira.
Ako se pritom iza oblaka pojavi sunce i ne bude kiše, takva grmljavina simbolizira vladarovo slavljenje nekog osvojenja i pobjede uz bubnjeve i zastave, slavlje povodom neke radosne vijesti koju je vladar čuo, povodom naimenovanja nekog namjesnika (upravitelja) ili povodom slanja ili dočeka vojnih ekspedicija.
Ukoliko je grmljavina bila popraćena kišom i tminom, to može da simbolizira nepogodu, kao npr. grad, vjetar, najezdu skakavaca,epidemiju i haranje smrti, smutnju ili rat ukoliko je zemlja u ratu ili se očekuje napad neprijatelja.
Neki vele da sanjanje grmljavine bez padanja kiše simbolizira strah; ako neko sanja grmljavinu, ako je dužan, vratiće dug a ako je u zatvoru, biće oslobođen; da grmljavina praćena kišom i sijevanjem za putnike simbolizira strah na putu, a za onoga ko nije na putu simbolizira nadu.
Rečeno je i to da grmljavina simbolizira vladarovog, čovjeka zaduženog za bezbjednost zemlje.
Neki vele da grom bez munje simbolizira iznenadni napad, zamku, neistinu ili laž obzirom da se grom očekuje tek nakon munje. Rečeno je i to da grmljavina simbolizira prepirku i raspravu.
MUNJA , ako se sanja, simbolizira strah od vladara, njegovu prijetnju i upozorenje, isukivanje sablje, udarac bičem, ili, pak, lijepo vladarovo obećanje, smijeh, radost, naklonost ili nadu obzirom da munju prate gromovi, koji simboliziraju patnju i kaznu, i kiša, koja simbolizira milost, a i stoga što se u haberima spominje da je munja – bič meleka zaduženog za oblake, a da je grom njegov fijuk, shodno riječima Uzvišenog: “… i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate…”.
Rečeno je da munja za putnika simbolizira strah, a za onog ko nije na putu ili za poljoprivrednike simbolizira nadu obzirom na kišu koja obično dolazi s munjom.
Munja bilo šta da simbolizira – to će se desiti ubrzo obzirom da ona brzo dolazi i brzo nestaje.
Ako neko sanja da on sam vidi munju a da je drugi ljudi ne vide, da vidi njenu svjetlost, da ga je munja ošinula, da mu je zaslijepila vid ili da mu je ušla u kuću, ako je na putu, obustaviće putovanje, bilo zbog kiše, bilo zbog neke vladarove naredbe, ako je poljoprivrednik i ako mu usjevi trpe od suše, biće obradovan kišom i milošću, ako je njegov gospodar, otac ili vladar srdit na njega, proći će ga ta srdžba i pokazaće naklonost.
Pjesnici uporeduju smijeh s munjom, a plakanje s kišom obzirom da Arapi smatraju da smijeh predstavlja razotkrivanje i osvjetljavanje skrivenih stvari, a blistanje oka otvorenog kapka nazivaju smijehom.
Ako munju prati kiša, to znači da će se snivaču desiti nešto neželjeno ili nešto što će ga rasplakati, bilo da su u pitanju riječi koje će ga rasplakati, bilo bič od koga će mu poteći krv, tako da mu kiša (pored suza) može da simbolizira krv ili sablju koja će mu uzeti dušu.
Ako je osoba koja sanja to (tj. munju popraćenu kišom) bolesna, pogled će mu se ukočiti iz očiju će mu teći suze, njegova porodica će ga oplakivati i neće dugo ostati u životu.
Ako neko sanja da je uzeo ili dobio munju ili munjom obasjani oblak, neki čovjek će ga podsticati na neko dobročinstvo i hajr.
Munja ponekad simbolizira i strah uz koji ide i korist. Rečeno je i to da munja simbolizira dobijanje neke koristi iz udaljenog mjesta.
Ako čovjek sanja da mu je munja sagorjela odjeću, umrijeće mu žena ako je bolesna. Gromovi simboliziraju nesreće i nevolje koje Naš Gospodar daje kome On hoće i koje otklanja od koga On hoće, kao što su skakavci, grad, vjetar, gromovi, razne bolesti i epidemije obzirom da te nesreće i nevolje izazivaju efekte slične onima koji izazivaju gromovi tj. ulijevaju strah stvorenjima, uzdrmavaju ih, pogađaju i uništavaju.
GROM takođe može da simbolizira tešku kaznu ili strašnu zapovijed koja dolazi od vladara, kao npr. oduzimanje imovine, rušenje ili ubijanje.
Grom može da simbolizira i posjetu nepravednog vladara mjestu u kojem je u snu pukao grom.
Grom može da simbolizira i druge događaje čije mjesto i način događanja pobuđuju veliko interesovanje ljudi, kao što su strašna smrt, požar, rušenje ili krađa.
Ako neko sanja da je u njegovu kuću udario grom, ako je bolestan, umrijeće, ako je neko iz te kuće odsutan, stići će vijest o njegovoj smrti, ako je neko iz te kuće sumnjiv ili izaziva smutnju, u toj kući će biti izvršen pretres ili će biti pod prismotrom policije, ako taj čovjek prati vladara, nad njim će biti izvršena vladarova zapovijed, ili to može da znači da će tu kuću pokrasti lopov, ili da će u njoj izbiti požar, ili da će se srušiti, ili da će je zadesiti nešto drugo, zavisno od ostalih pokazatelja u snu.
Ako neko sanja da gromovi udaraju u kuće, to može da simbolizira vijest o smrti odsutnih osoba, ili onih koji su otišli na hadž ili u borbu, ili, pak, razrezivanje nameta. Ako se sanja da gromovi udaraju u njive i vrtove, to simbolizira nepogodu, ubiranje desetine ili poreza, nanošenje nepravde ili izazivanje smutnje u tom mjestu.
BUJICA : ako se sanja da ulazi u grad, simbolizira epidemiju ukoliko za nju u narodu ima pokazatelja i ako je bujica bila mutna i boje krvi.
Bujica može da simbolizira i vojsku koja u miru ili kao pratnja ulazi u grad ukoliko bujica u snu nije nanosila štetu i ako se nje ljudi nisu bojali.
Ukoliko se sanja da bujica ruši kuće i odnosi imovinu, ona simbolizira neprijateja koji napada, ili vladara koji čini nasilje, zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi.
Neki vele da bujica simbolizira neprijateljski napad, a neprijateljski napad, opet, simbolizira nadolazak bujice. Ukoliko se sanja da bujica plavi, ona simbolizira potop ili vojsku nepravednog i agresivnog vladara.
Bujica takođe može da simbolizira okupatora.
Ako neko sanja da kroz OLUKE teče voda, ali da nije bilo kiše, to znači da će se u tom mjestu prolijevati krv; ako kroz oluke teče kišnica i oluci je odvode, stanovništvo tog mjesta će se riješiti neke brige i živjeće u blagostanju i sreći, zavisno od veličine oluka, a ako voda iz oluka ne otiče, to znači da se neće riješiti briga u kojima se nalaze.
Ako neko sanja da se oluk izlijeva na nekog čovjeka zapašće u patnju.
Ako neko sanja da se bujica slijeva u rijeku, napašće ga neki neprijatelj od vladarovih ljudi od čijeg zla će se sačuvati uz pomoć nekog čovjeka.
Ako neko sanja da branom odbija bujicu od svoje kuće, preduzeće mjere protiv neprijatelja kako bi ga spriječio da nanese štetu ili propast njegovoj porodici.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da su potekli izvori, ali da nije bilo kiše, i da ljudi uzimaju (vodu) s tih izvora. – Ibn Sirin mu je rekao: – Ne uzimaj s tih izvora! – a on je rekao: – Ja s tih izvora nisam uzeo ništa, – pa mu je ibn Sirin rekao:Dobro si uradio! – Nije prošlo dugo vremena a došlo je do smutnje koju je izazvao (Jezid) ibn El-Muheleb.
Oluci takođe mogu da simboliziraju usta, vratove ili oči obzirom da oni spuštaju vodu s gornjeg dijela kuće (krova).
Oluci mogu da simboliziraju i opskrbu. Ako neko sanja da iz oluka nekih kuća teče kišnica, ako su ljudi u nevolji i brigama, poteći će im opskrba i riješiće se briga obzirom da oluci odvode vodu koja bi mogla da zada brige.
Ako se sanja da iz oluka teče voda, ali da nije bilo kiše, to simbolizira smutnju i haram imetak. To se tumači time što otvori oluka, u ovom slučaju, simboliziraju ljudska usta i jezike koji izgovaraju ono što ih se ne tiče i izazivaju smutnju, a tečenje vode kroz oluke simbolizira prolivenu krv i odsječene glave. To je još potvrdnije ako se sanja da olucima teče krv.
Ako neko sanja da mu voda iz oluka teče u kući ili pod postelju, to može da znači da on ne želi da mu žena zatrudni niti da mu se rodi dijete, pa stoga izbacuje sjeme van.
Takav san može da znači i to da u toj kući živi osoba koja iz nekog razloga roni suze, zavisno od ostalih pokazatelja u snu.
BLATO, MULJ i GLIB , ako se sanjaju, ne simboliziraju nikakvo dobro.
Ako bolesnik sanja blato, dugo će bolovati, izuzev ako je sanjao da je izašao iz blata u kojem slučaju znači da će se riješiti bolesti i da će ozdraviti.
Ako zdrava osoba sanja da ide po blatu, ili da se zaglibila u blato, zapašće u smutnju, neugodnost i brigu, u zatvor ili u ruke vlasti; ako je u snu izašao iz blata, ili ako nije uprljao odjeću niti tijelo, oslobodiće se grijeha i teške situacije u koju je zapao, a ako u snu nije izašao iz blata, ili ako se je ublatio zaglibiće se u pogledu vjere i dunjaluka srazmjerno tome koliko je bio zaglibio u blato u snu.
Što je blato na snu Ijepljivije i dublje, to je situacija u koju će zapasti teža, a što je blato na snu crnje, to je veći snivačev haram, grijeh i namjera.
Sanjanje ilovače i pravljenje od nje ćerpiča takođe ne znači nikakvo dobro obzirom da ilovača simbolizira brigu i sporenje, sve dok se ona ili od nje napravljeni ćerpiči ne osuše, kada simboliziraju imetak koji će se dobiti nakon velikog truda, brige, sporenja i neprijatnosti.
DUGA : ako se sanja da je zelene boje, simbolizira sigurnost od oskudice i vladareve nepravde; ako se sanja da je žute boje, simbolizira bolest; i ako se sanja da je crvene boje, simbolizira prolijevanje krvi.
Neki vele: Ako čovjek sanja dugu, oženiće se.
Drugi, opet, vele: Ako neko sanja dugu sa svoje desne strane, ona mu simbolizira neko dobro, a ako je sanja s lijeve strane, ona mu simbolizira neko zlo.
SNIJEG, LED i GRAD simboliziraju razne nezgode, bolesti i patnje koje će zadesiti mjesto u kojem snivač živi ili mjesto na koje se nešto od toga sručilo.
To isto simbolizira i ako se sanja da iz neba pada kamenje ili vatra.
To stoga što sve navedeno uništava usjeve, drveće i plodove, onemogućava plovidbu, svojom hladnoćom nanosi štetu i upropaštava siromahe i što ponekad uzrokuje bolesti.
Navedeno može da simbolizira i rat, najezdu skakavaca ili epidemiju, a takođe može da simbolizira i rodnost godine i bogatstvo.
Ako neko sanja da je pao snijeg i da je prekrio zemlju, ako je to poljoprivredni kraj i ako je to vrijeme kad je snijeg koristan, to simbolizira obilje svjetlosti, rodnost i obilje prinosa, koji će zemlju u tom kraju prekriti hranom i prinosima kao što je bila prekrivena snijegom u snu, a ako je to vrijeme u kojem snijeg zemlji i raslinju ne donosi korist, to simbolizira nasilje vladara i ljudi od vlasti.
Ako se sanja da je snijeg zatrpao kuće, drveće i puteve, bilo da je to vrijeme kad je snijeg koristan ili kad nije, to simbolizira nepravdu koja će tom stanovništvu biti nanesena, ili propast njihove imovine, zavisno od ostalih pokazatelja u snu.
Isto tako, ako se sanja da je snijeg napadao po zelenilu ili po mjestima po kojima inače ne pada kao npr. u kuće ili radnje, to simbolizira patnju, nevolju, bolest, epidemiju i patnju koja će zadesiti taj kraj.
Snijeg može da simbolizira i opsadu, nemogućnost odlaska na put ili obavljanje nekog drugog posla.
LED simbolizira isto što i snijeg, i njegovo sanjanje obično ne predstavlja nikakvo dobro.
Led pokatkad može da simbolizira i smicalicu od strane šejtana, od vladara ili od nekoga drugog.
GRAD : ako se sanja da je pao po usjevima i rastinju ne nanoseći pritom nikakve štete, simbolizira dobro i rodnost.
Grad može da simbolizira i skakavce, prepelice, kata-ptice i vrapce, koji ne nanose štetu, pogotovo ako ljudi u snu grad uzimaju i sakupljaju u čaše i posude.
Isto tako, ako snijeg i led ne nanose nikakvu štetu, oni mogu da simboliziraju korist, prihode, plodove, plijen i bijele pare.
Ako se sanja da grad nanosi štetu usjevima i ljudima ili da je pao po kućama i radnjama, on simbolizira nesreću i zarazu koje ne traju dugo.
Ako neko sanja da grad kupi u sito, odjeću ili nešto u čemu se voda ne može nositi, ako je bogat, bogatstvo će mu se istopiti, ako ima neku robu da se prevozi morem, bojati se da će mu propasti, a ako je siromašan, sve što zaradi ili dobije neće dugo kod njega ostati i za cijelog svog života neće ništa uštediti.
Neki vele da veliki snijeg simbolizira vladarovo mučenje i vrijeđanje podanika.
Ako neko sanja da po njemu pada snijeg, otići će na daleki put koji će mu donijeti slavu.
Ako se sanja da je snijeg pao u manjim količinama, da je pao na vrijeme i u mjestu gdje je snijeg uobičajena pojava, on simbolizira rodnost godine u tom kraju, a ukoliko je napadao u velikim količinama i ako je sve zatrpao, on simbolizira brigu i patnju koje će zadesiti taj kraj.
Ako neko sanja da ga je, bilo ljeti, bilo zimi, uhvatila hladnoća od snijega, osiromašiće.
Ako neko sanja da je kupio tovar snijega u ljetnom periodu, zadesiće ga nešto što mu neće dati mira, a toga će se riješiti lijepim riječima ili dovom.
Sanjanje snijega koji se brzo topi simbolizira zamor i brigu koji će brzo nestati.
Ako se sanja da na sušnu zasijanu zemlju pada snijeg, on simbolizira isto što i kiša i znači milost i rodnost.
Ako neko sanja da po njemu pada snijeg ali da on na sebi ima nešto što ga štiti od snijega, to znači da je on odlučan čovjek i da mu ne predstavlja teškoću niti mu uliva strah ono što se na njega u životu sručuje.
Rečeno je i to: Ako neko sanja da na njega pada snijeg, neprijatelj će mu nanijeti neku neugodnost. Ako neko sanja da je dobio određen broj zrna grada, dobiće imetak ili bisere.
Rečeno je i to da grad, ako se sanja da pada s neba, simbolizira vladarovo mučenje podanika i uzimanje njihovih imetaka.
Sanjanje ležanja na snijegu simbolizira vezanost. Ako neko sanja da ga je snijeg nadvisio, zapašće u velike brige; ako se snijeg brzo otopi, ubrzo će se osloboditi briga.
Zimska hladnoća uglavnom simbolizira siromaštvo. Led simbolizira brigu i patnju, izuzev ako čovjek sanja da je u posudu nasuo vode i zaledio je, jer to simbolizira dobijanje trajnog imetka. Ledara simbolizira vladarovu (državnu) ili neku drugu riznicu.
ZEMLJOTRES i PROPADANJE ZEMLJE : ako se sanjaju, simboliziraju dolazak vladara u neko mjesto i njegovo kažnjavanje stanovnika tog mjesta.
Rečeno je da zemljotres simbolizira i tešku bolest.
Ako neko sanja da se neko brdo trese i ljulja od zemljotresa i da se potom ustabililo, vladar ili velikan tog mjesta će zapasti u tešku situaciju, koja će kasnije proći. Ako se sanja da se u nekom mjestu desio zemljotres, vladar će stanovništvu tog mjesta činiti nasilje, ili će među njima zavladati smutnja ili harati bolest. Ako neko sanja da čuje stropoštavanje oblaka, stanovništvo tog mjesta će zapasti u smutnju, neprijateljstvo i gubitke.