Religija

Tumačenje snova o žeđi, gladi, pijenju, jedenju, vlastitog ili mesa svog roda, žvakanju žvakaćih guma i kuhanju

Tumačenje snova o žeđi, gladi, pijenju, jedenju, vlastitog ili mesa svog roda, žvakanju žvakaćih guma i kuhanju

ŽEĐ , ako se sanja, simbolizira neku neispravnost u pogledu vjere.
Ko sanja da je žedan i da želi da pije s rijeke ali se pritom ne napije, to znači da će se on riješiti žalosti., shodno kazivanju Uzvišenog o Talutu: “Allah će vas staviti na iskušenje s jednom rijekom: onaj ko se napije iz nje – nije moj, a ona) ko se ne napije – moj je…”
Neki vele: Ako neko sanja da želi da se napije ali se ne napije, to zna či da neće udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ko sanja da se napio hladne vode dobiće neki halal imetak.
Ko sanja da se napio vode to mu ukazuje na ispravnost njegove vjere, da je na pravom putu i da je njegovo stanje u vjeri dobro.
GLAD simbolizira gubljenje imetka i pohlepu u traženju sredstava za život.
SITOST simbolizira dobijanje sredstava za život i povratak imetka.
Kad se sanja da se jede, to se različito tumači.
Neki vele da je bolje sanjati glad nego sitost, a da je bolje sanjati napojenost nego žeđ.
Rečeno je: Ko sanja da je gladan dobiće neko dobro i biće pohlepan. Ko sanja da ga neko poziva da jede – to znači da će otići na kraći put, shodno riječima Uzvišenog: “… jer smo se od ovog našeg pu tovanja umorili”.
Ko sanja da ga neko poziva na ručak – to znači da će se odmo riti od umora.
Ko sanja da ga neko poziva na večeru – to znači da će on prevari ti nekog čovjeka i napraviti mu spletku prije nego što to on njemu uradi.
Ko sa nja da je pojeo i probavio hranu – to znači da je on gramziv i pohitan u svome zanatu.
Ko sanja da jede svoje sopstveno meso – to znači da on jede ušteđevinu svog imetka.
Ko sanja da jede živo meso neke osobe – to znači da on ogovara tu osobu ili nekoga od njegove bliže rodbine.
Ko sanja da jede pečeno meso neke osobe – to znači da on jede imetak te osobe.
Ko sanja da grize svoje vlastito meso, da ga otkida i baca na zemlju, to znači da je on doušnik.
Ako žena sanja da jede meso neke druge žene – to znači da je ona lezbejka ili da je u svađi s tom ženom.
Ako žena sanja da jede svoje vlastito meso, to znači da je ona prostitut ka i da zarađuje na vlastitom tijelu.
Jedenje mesa čovjeka u snu ima isto značenje kao i jedenje mesa žene.
Jedenje mesa mladića ima jače značenje od jedenja mesa starca.
Ko sanja da jede svoj jezik- to znači da će svojim jezikom zarađivati neku korist.
Ovakav san takode simbolizira snivačevu naviku da šuti, da prigušuje srdžbu i da je ljubazan.
ŽVAKANJE ŽVAKE . Ko sanja da žvaće žvaku – to znači da će on sporenjem do biti neki imetak.
Rečeno je i to da žvakanje žvake u snu simbolizira činjenje ne morala obzirom da je to radio Lutov narod.
Ko sanja da se nešto kuha na vatri i da se to skuhalo – to znači da će postići ono što želi u vezi s imetkom, a ako se to nije skuhalo, to znači da neće dobiti ono što želi. Ko sanja da jede tamjan tamjan mu u tom slučaju simbolizira lijek.
Ko sanja da žvaće tamjan ili žvaku to znači da će biti uvučen u neku spletku u vezi s nekim velikim pričanjem i prepričavanjem, kao stoje svađa, tužakanja i si.
Svako žvakanje bez jedenja sim-. bolizira bezveznu priču, zavisno od toga koliko se žvakalo u snu.
Isto znači i ako se sanja da se siše šećerna trska, mada je u tom slučaju priča pomiješana s izvjes nom slašcu.
Ko sanja da jede ljudske glave, ili da njima hrani druge, ili da; je od ljudskih glava dobio kose ili kostiju, to znači da će dobiti imetak od poglavara i velikana u društvu.
Ko sanja da jede ljudske mozgove – to znaci da će dobiti neš to od njihovih zaliha.
Isto se tumači i kad su u pitanju glave zvijeri i životinja,s tim što one predstavljaju manje ugledne ljude u društvu.
Ko sanja odsječene ljudske glave u gradu, mahali, kući ili pred kućnom kapijom – to znači da će se velikani tog mjesta sastati na tom mjestu.
Rečeno je i ovo: Ako neko sanja da jede svoje vlastito meso, to znači da će dobiti imetak i veliku vlast.
Ko sanja da jede meso razapetog čovjeka ili meso gubavca, to znači da će dobiti ogromni ha ram kapital.
Ko sanja da je mrtvaca ili živog čovjeka obgrlio oko vrata – to znači aa će dugo živjeti.
To isto znači i ako se sanja rukovanje.
Ko sanja da jede svoje vlastito meso, životinjske meso ili meso nekoga drugoga, ako jedenje ostavlja vidan trag, to znači da će on jesti svoj ili nečiji tuđi imetak, a ako jedenje ne ostavlja vidan trag, to znači da će on ogovarati nekog iz svoje ili nečije tuđe porodice.
Ko sanja da jede meso razapetog čovjeka – to znači da on jede haram imetak nekog čovjeka koji ima visok položaj ukoliko jedenje ostavlja vidan trag