Religija

Tumačenje snova o Hadžu, Umri, Kabi, Hadžer-ul-Esvedu, Zemzemu, prinošenju žrtava i klanju kurbana

Tumačenje snova o Hadžu, Umri, Kabi, Hadžer-ul-Esvedu, Zemzemu, prinošenju žrtava i klanju kurbana

Poznati učitelj Ebu Sa’d r.a. veli: – Ako neko sanja da je na vrijeme pošao na hadždž, to znači: ako nije išao na hadždž, otići će; ako je bolestan, ozdraviti će; ako je dužan, odužiti će se; ako se nečega boji, biti će siguran; ako je u nekoj tegobi, lahnuti će mu; ako je na putu, biti će bezbjedan; ako je trgovac, profitirati će; ako je smijenjen sa nekog položaja, biti će ponovo postavljen; ako je u zabludi, biti će upućen; i ako je u brigama, riješiti će se briga.
Ako, pak, neko sanja da je krenuo na hadždž, ali ga na vrijeme ne stigne obaviti, -to znači: ako je upravitelj, biti će smijenjen; ako je trgovac, pretrpjeti će gubitak; ako je na putu, prekinuti ce putovanje, i ako je zdrav, razboljeti će se.
Ako neko sanja da je obavio hadždž ili umru , to znači da će imati dug i ispravan život.
Ako neko sanja da čini tavaf oko Kabe , to znači da će mu neki od poglavara (imama) povjeriti neki časni zadatak.
Ako neko sanja da čini tavaf (kruži) oko Kabbe i Mekke, to znači da ima nepriličan odnos sa osobom sa kojom se ne može vjenčati po šerijatskom pravu.
Ako neko sanja da u harem-i šerifu uči telbiju, to znači da će pobijediti svog neprijatelja i da će se osloboditi straha koji ga je ovladao.
Ako, pak, sanja da uči telbiju van harem-i šerifa, to znači da će ga neko nadvladati i ulivati mu strah.
Ako neko sanja da je dužan obaviti hadždž , ali ga ne obavija, to znači da on iznevjerava ono što mu je povjereno i da nije zahvalan Allahu dž.š. na njegovim blagodatima.
Ako neko sanja da je na Arefatu na Dan Arefata , to znači da ima pravilan odnos prema rodbini, da se lijepo ponaša prema onome ko mu se suprotstavlja, i ako ima nekog odsutnog, vratiti će mu se sa najradosnijim stanjima, jer je Allah dž.š. sastavio Adema a.s. i hazreti Havu u tom danu i upoznao Aderna a.s sa hazreti Havom.
Ako neko sanja da klanja u Kabbi , domoći će se vlasti od uglednih ljudi i poglavara i postići će sigurnost i dobro.
Ko sanja da je uzeo od Kabbe neku stvar dobiti će od halife neku stvar.
Kabba na snu simbolizira halifu, princa ili ministra.
Pad jednog zida Kabbe znači smrt halife.
Viđenje Kabbe u snu je radosna vijest za ranije učinjeno dobro ili upozorenje za zlo koje se namjerava učiniti.
Ako neko sanja da je Kabba u Mekki, njegova kuća, on je dostojan slugu, vlasti, ugleda i popularnosti u narodu.
Ako neko sanja Kabbu u ružnom izgledu,to znači da nema u njemu dobra (dok je takav).
Ako neko sanja da je njegova kuća Kabba, znači da mu je vođa (imam) naklonjen i da mu ukazuje počasti.
Takođe je rečeno: – Ko sanja da je ušao u Kabbu on će u nju, inšaallah, i ući. Neki vele da ovakav san znači da će ući kod halife.
Ako neko sanja da je iz Kabbe ukrao šip, to znači da ta osoba ima nepriličan odnos sa osobom sa kojom se ne može po šerijatu vjenčati.
Ako neko sanja da klanja na Kabbi, vjera mu je manjkava, nesređena i poremećena.
Ako neko sanja da je postao upravitelj Mekke , halifa će ga odlikovati za neke njegove zasluge.
Ako neko sanja da se usmjerio prema Kabbi, ispravna mu je vjera.
Ako neko sanja da je u Kabbi izvršena neka inovacija,to ukazuje na to da će halifu snaći neka nesreća.
Ako neko sanja da se nastanio blizu Mekke, doživjeti će poznu starost.
Ako neko sanja da je u Mekki sa umrlima koji ga pitaju, umrijeti će kao šehid.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam kao da klanjam na Kabbi (iznad Kabbe), – pa mu je Ibn Sirin rekao: – Boj se Allaha! Ja te vidim kako si izašao iz islama. Neki graditelj je sanjao da je ušao u harem Kabbe i klanjao namaz na Kabbi (iznad Kabe), pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji je rekao: – Dobiti ćeš sigurnost i upravu i ubirati ćeš porez sa svih strana ružnim metodom i oprečno sunnetu. – Tako je i bilo.
Neki čovjek je sanjao kao da je prešao preko Kabbe, pa je svoj san ispričao Ibn Sirinu, koji mu je rekao: – Ovo je čovjek koji oponira sunnetu Allahovog Poslanika s.a.v.a.s. i slijedi niske želje! Zar ne vidiš da je on prešao preko Kabbe? – Tako je i bilo, jer se prepustio razuzdanosti. Ko sanja da je dotakao hadžeru-l-esved kaže se da će on biti muktedija (pristaša) imamu od ljudi Hidžaza.
Ako neko sanja da je izvadio i prisvojio hadžeru-l-esved, usamio se u svojoj vjeri s novotarijama.
Ako neko sanja da je našao hadžeru-l-esved, nakon što su ga ljudi izgubili, pa ga stavili na njegovo mjesto, taj misli da je on na pravom putu a da su ostali ljudi zalutali.
Ko sanja da se napio vode Zemzema snaći će ga dobro i postići će ono što želi na doličan način.
Ako neko sanja da je došao do mekami Ibrahima ili da je klanjao prema njemu, on održava i čuva šerijatske propise, obaviti će hadždž i postići će sigurnost.
Ko sanja da drži govor (hutbu) hadžijama u Mekki , ako on ili bilo ko od njegove porodice nije pozvan da drži hutbu, taj san se odnosi na njegovog imenjaka, ili njegovog premca, ili će ga zadesiti neko iskušenje, ili će njegovo ime postati poznato po dobroti.
Ko sanja da je na najbolji načih održao hutbu i klanjao namaz do kraja, a ljudi pažljivo slušali njegov govor, on će postati upravitelj kome će oni koji su pod njegovom upravom biti poslušni. Ako, pak, ne završi do kraja namaz, biti će smijenjen sa položaja na koji je postavljen.
Ako nemusliman sanja da drži hutbu, primiti će islam ili će ubrzo umrijeti.
Ako žena sanja da drži hutbu i daje savjete, to je njena snaga koja dolazi od njenih vrlina.
Ako njen govor ne bude sadržavao mudrost i savjete, ona će se obrukati i pročuti po nedoličnim ženskim rabotama.
Minber simbolizira arapskog vladara, počasni položaj ili islamski džemat.
Ko sanja da sa minbera drži hutbu o dobročinstvima, on će, ako je pozvan za takav govor, postići visok položaj i vlast, a ako nije pozvan da se penje na minber, proslaviti će se po dobru.
A ako, pak, nije pozvan da se penje na minber i sanja kao da na minberu uopšte ne govori ili kao da govori ružne riječi, to znači da će on biti razapet, obzirom da minber ima sličnost sa stubom.
Ako upravitelj ili vladar sanja da je na minberu, pa se minber slomi ili sruši, ili sa minbera bude skinut silom, to znači da će on biti skinut sa položaja i ostaviti će vlast, bilo da će umrijeti bilo na drugi način.
Ako osoba koja to sanja nije upravitelj ni vladar, njegov san se odnosi na nekog njegovog imenjaka ili na nekog iz njegovog roda ko ima neku vlast.
Prenosi se da je neki čovjek došao kod Džafera es-Sadika r.a. i rekao mu: – Sanjao sam kao da sa minbera držim hutbu. – Upitao ga je: – Šta si ti po zanimanju? – Rekao je: – Hamamdžija. – Tebe će privesti vladaru i biti ćeš razapet – rekao mu je Džafer es-Sadik. Kasnije se tako i desilo. Prenosi se da se jednom Vjerovjesnik s.a.v.a.s. probudio iz sna, osmjehnuo se i rekao: – Sanjao sam da se Benu Mervan (Mervanovi-potomci) izmjenjuju na mojoj minberi. – Kasnije je i bilo kako je sanjao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
Žrtva (kurban) u snu simbolizira radosnu vijest o izbavljenju od svih briga i pojavu blagoslova (berićeta), shodno riječima Uzvišenog: “…i obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i čovjekom dobrim, i blagoslovili smo i njega i Ishaka.”
Ako ovo sanja trudnica, roditi će sina koji će biti dobar.
Ko sanja da žrtvuje devu, kravu ili ovna, osloboditi će roba.
Ako rob sanja da kolje žrtvu , biti će oslobođen.
Ako ovaj san sanja zarobljenik, osloboditi će se; ako ga sanja dužnik, vratiti će dug; ako ga sanja siromah, obogatiti će se; ako ga sanja osoba koja je u nekom strahu, osloboditi će se straha; ako ga sanja neko ko nije išao na hadždž, otići će na hadždž; ako ga sanja ratnik, izvojevati će pobjedu i ako ga sanja neko ko je u brigama, osloboditi će se briga. Ko sanja da dijeli svijetu kurbansko meso riješiti će se briga i postići će čast i ugled.
Ko sanja da je ukrao nešto od kurbana on laže na Allaha dž.š.
Neki kažu, kada bolesnik sanja da kolje žrtvu, njegov san upućuje na to da će uskoro umrijeti. A neki, opet, kažu da će naći lijek.
Što se tiče sanjanja Kurban bajrama, to je povratak bivše radosti i spas od stradanja, jer je Ismailova a.s. otkupnina bila u žrtvi.