Religija

Tumačenje snova o džihadu (borbi)

Tumačenje snova o džihadu (borbi)

Prenosi se od Ataa, koji je rekao: – Vidio sam u snu Vjerovjesnika s.a.v.a.s. pa sam mu rekao: – Allahov poslaniče, imam jedno pitanje. – On je rekao: – Da čujemo! – Ja mu rekoh: – Dali je bolji džihad ili tekija? – Pa je Poslanik s.a.v.a.s., rekao: – Tekija, tekija dan i noć bolja je od hiljadu godina ibadeta.
Poznati učitelj Ebu Sa’ad, neka je Allah -zadovoljan njim, rekao je: – Saznali smo od Allahovog Poslanika s.a.v.a.s. da je rekao: -Trudbenik je za svoju porodicu kao borac na Božijem putu, jer se on trudi za svoju porodicu, i postići će obimno dobro, kako kaže Uzvišeni: “.. naći će se na zemlji mnogo mjesta i obilje (u ishrani).”
Ako neko sanja da je na bojnom polju okrenut licem ka borbi , taj napušta trud za svoju porodicu i kida rodbinske veze i kvari din (svoju vjeru), shodno riječima Uzvišenog: “A zar možda ne biste i vi (licemjeri), kad biste zavladali, pravili nered (nasilje) na Zemlji i kršili rodbinske veze?!”
A ko sanja da ide u borbu, postići će pobjedu i slavu, dobrotu i ugled. Uzvišeni kaže: “Odlikovao je Allah borce nad neborcima velikom nagradom!”
Ako neko sanja da ljudi idu u džihad , zadobiti će pobjedu, moć i slavu, ti koji idu. Takođe, ko sanja da ubija nevjernike sam sabljom, udarajući njome i desno i lijevo, biti će pomognut protiv svojih neprijatelja, a ako sanja da je pomognut u boju, uspjeti će u svojoj trgovini.
Ako vidi gazija (junak) da je platio krvarinu, postići će plijen, a ako sanja da je poginuo na Allahovom putu, postići će radost, veselje, opskrbu i ugled. Uzvišeni kaže: “Naprotiv (oni su) kod Allaha živi i nagrađeni su (njegovim obiljem). Radosni su zbog onoga što im je Allah dao iz svog obilja.”
Sanjanje osvojenja u borbi znači osvojenje ovosvjetskih kapija.