Religija

Sanjanje ashaba i tabiina, radijallahu anhum ve erdahum

Sanjanje ashaba i tabiina, radijallahu anhum ve erdahum

Ko sanja jednog od njih, ili sve njih, i to tako kao da su oni živi – to upućuje na jačinu njegove vjere i na njegovu porodicu.
Takode može da upućuje na to da će ta osoba postići čast i ugled.
Ako neko sanja da je on postao jedan od njih, imaće poteškoća, ali će na kraju izaći kao pobjednik.
Ako ih neko češće puta sanja, to upućuje na to da on živi ispravnim životom.
Ako neko sanja hazreti Ebu Bekra r.a. i to tako kao da je on živ, biće nadaren samilošću i sažaljivošću prema Allahovim dž.š. robovima.
Ko sanja hazreti Omera r.a. bit će mu podarena snaga u vjeri, pravednost u govoru i lijepo postupanje prema onima koji su mu podređeni.
Ko sanja hazreti Osmana r.a. i to tako kao da je on živ bit će obdaren stidljivošću i poštovanjem i imat će puno zavidmka.
Ko sanja emirul-mu’minina, hazreti Aliju ibn Ebi Taliba , kerremellahu vedžehe-hu, i to tako kao da je on živ, biće nadaren znanjem, hrabrošću i pobožnošću.
A ko neko sanja da su se na nekom mjestu sakupili učači Kur’ana, to znači da će se na tom mjestu sakupiti državni velikani, veleposjednici i naučnici.
Ako neko sanja da je neko od dobrih ljudi ko je već umro ponovo oživio u ne­kom mjestu, to znači da će u tom mjestu zavladati izobilje, radost i pravda od strane osobe koja upravlja tim mjestom, kao i to da će se poboljšati stanje njihovog vladara.
Hasan el-Basri , Allah mu se smilovao, sanjao je kao da je obukao vunenu odje­ću, da se je opasao vunenim pasom, da na nogama ima okove, da se je ogrnuo plastom boje meda, da stoji na smetljištu, da u rukama drži tamburu uz koju svira i da se je oslonio na Kabbu. Taj njegov san ispričan je Ibn Sirinu, koji je rekao: – To što je obukao vunu – to je njegova pobožnost; njegov pojas to je njegova ljubav prema Kur’anu i tumačenje Kur’ana ljudima; njegovi okovi – to je njego­va stabilnost u suzdržavanju od svega što je zabranjeno; to što stoji na smetljištu – to je njegov dunjaluk koji je Allah dž.š. učinio da mu bude pod nogama; to što svira uz tamburu – to je njegova mudrost koju on širi u narodu, i to što se os­lonio na Kabbu – znači da je on našao utočište kod Allaha dž.š.