Ashabi

  • Sanjanje ashaba i tabiina, radijallahu anhum ve erdahum

    Sanjanje ashaba i tabiina, radijallahu anhum ve erdahum Ko sanja jednog od njih, ili sve njih, i to tako kao…

  • Religija

    Salavat jednog ashaba

    Allāhumme salli ‘alā sejjidinā Muhammedin hattā lā jebkā min salātike šej’,ve sellim ‘alā sejjidinā Muhammedin hattā lā jebkā min selāmike…