Religija

Tumačenje snova o islamu

Tumačenje snova o islamu

Poznati učitelj Ebu Sa’ad, Allah mu se smilovao, rekao je: – Koji god mušrik sa­nja, ili ako neko drugi njega sanja, da je u Džennetu, ili da ima srebrene naruk­vice, on će primiti islam, shodno riječima Uzvišenog: “. nakićeni narukvicama od srebra…” To isto važi i ako sanja da ulazi u neku tvrđavu. Naime, prenosi se da je Vjerovjesnik s.a.v.a.s. rekao: “Allah dž.š. veli: “Nema Boga osim Mene, neka je uzvišena moja tvrđava. Ko u nju uđe biće zaštićen od moje kazne.”
Ako mušrik sanja da je primio islam, ili da klanja prema Kibli, ili da zahvaljuje Allahu dž.š., bit će upućen u islam.
Ako živi u neislamskoj državi i usni da je prešao u islamsku državu, uskoro će umrijeti, jer je darul-islam – kuća na budućem svijetu (darul-Hakk).
Ako musliman sanja da u snu kaže: – Primio sam islam -, to znači da će mu postupci biti ispravni i da će se učvrstiti u odanosti Allahu dž.š.
Ako musliman sanja da je nanovo primio islam, to znači da će biti sačuvan od nesreće.
Ako neki od mušrika sanja da je umro pa onda oživio, primit će islam. Primit će islam i onaj ko (nije musliman), a sanja da osjeća neku širinu u grudima.
Takođe će primiti islam i onaj ko nije musliman, a sanja da ulazi u neku morsku lađu .