Religija

Tumačenje snova o džinima i šejtanima

Tumačenje snova o džinima i šejtanima

Poznati učitelj Ebu Sa’ad je rekao: – Ko sanja da se pretvorio u džina – ojačat će mu spletka. Sanjanje sihirbaza džinskih ukazuje na zlobu.
Kada čovjek usnije džina da stoji blizu njegove kuće, taj san ukazuje na jednu od tri stvari: propast (nesreću), prezir i obavezu zavjeta kojeg nije ispunio.
Ko sanja da podučava džina Kur’anu ili ga slušaju od njega – zadobit će karijeru i vlast, kako kaže Uzvišeni: “Objavljeno mi je da je prisluškivala grupa džina.”
Ko sanja da su mu džini ušli u kuću i rade neki posao – ući će u njegovu kuću lopovi koji će mu nanijeti štetu ili će mu na kuću navaliti neprijatelji.
Osnovno u tumačenju snova o džinima je da su oni društvo koje podvaljuje i vara i obmanjuje u stvarima ovoga svijeta.
Što se tiče šejtana , on je neprijatelj vjere i dunjaluka, spletkaroš, i on ne preza ni od kakve spletke, a nekad se objašnjava i kao vlast i kao puk (narod).
Ko usni grupu šejtana da ga dotiču dok je zauzet spominjanjem Uzvišenog Allaha – to se tumači da ima mnogo neprijatelja koji žele njegovu propast, međutim, neće postići svoje ciljeve, shodno riječima Uzvišenog: “Zaista, kada šejtanska sablast dotakne one koji su bogobojazni, sjete se (Božijih zapovjedi) i tada ugledaju pravi put.”
Ako neko sanja kometu kako progoni šejtana, njegov san ukazuje na ispravnost njegove vjere.
Ko sanja da ga šejtan prepada – to znači da je on besprijekorno čista vjerovanja i da je siguran od straha u kojem se nalazi, a dokaz za to su riječi Uzvišenog: “Ne bojte ih se, a bojte se Mene ako ste vjernici.”
Ko usni šejtana da je veseo i radostan – taj je preokupiran svojim strastima.
A ako sanja da šejtan skida odjeću sa njega, izgubit će vlast ako je upravitelj, ili će ga zadesiti šteta u nekretninama imovine. Uzvišeni kaže: “O sinovi Ademovi, neka vas nipošto ne zavede šejtan…”
Ako neko sanja da ga dohvaća šejtan , ima neprijatelja koji mu šuruje sa ženom i zavodi je. Kaže se da ovaj san ukazuje na oslobođenje sanjača od tuge ili lijek od bolesti, shodno riječima Uzvišenog: “Spomeni našeg roba Ejjuba kada je zamolio svog Gospodara: – Zaista me spopao šejtan…”
Ko sanja da ga šejtan slijedi ima neprijatelja koji mu podvaljuje i zavodi ga te mu umanjuje njegova djela i čast, kako kaže Uzvišeni: “Pa ga je šejtan za sobom poveo i postao je (jedan) od zavedenih.”
Ako neko sanja da je kralj šejtanima i da ga oni slijede i da su mu naklonjeni, postići će karijeru i moć i pobijeditće svoje neprijatelje, kako Uzvišeni kaže: “I (Mi smo potčinili njemu) od šejtana koji rone…”
Ako neko sanja da je svezao šejtana , zadobiće pomoć. Uzvišeni kaže: “Koji su vezani u okovima.”
Ako neko sanja kao da se šejtan spušta na njega, taj čini grijehe i izmišlja laži. Uzvišeni kaže: “Dolaze svakom lašcu, griješniku.”
Ako neko sanja da razgovara u znak molbe, on konsultuje svoje neprijatelje i upoznaje ih tj. priča im o dobrim ljudima.
Međutim, ne uspijevaju u tome. Uz­višeni kaže: “Tajno dogovaranje (o grijehu i neprijateljstvu) potiče od šejtana da bi rastužio vjernike.”
Ako neko sanja da ga šejtan poučava govoru, taj govori govorom podvale i spletkari ljudima ili lažne stihove sastavlja.
Ako neko sanja da je ubio Iblisa, on plete zamke i pravi podvale. Dedždžal je simbol čovjeka koji podvaljuje i sije smutnju među svijetom.