džini i šejtani

  • Religija

    Znakovi boravka džina u kući!

    1. Igranje sa strujom (sijalica se pali-gasi, napon struje naglo opada i diže se) 2. Da se vidi malo kamenje…

  • Tumačenje snova o džinima i šejtanima

    Tumačenje snova o džinima i šejtanima Poznati učitelj Ebu Sa’ad je rekao: – Ko sanja da se pretvorio u džina…