Religija

Tumačenje snova o ezanu i ikametu

Tumačenje snova o ezanu i ikametu

Poznati učitelj Ebu Sa’ad, Allah mu se smilovao rekao je: – Od sve vjerom propisane čistoće muškarcu je najpreče sunnećenje (obrezivanje). To je sastavni dio vjere.
Ko sanja da je osunnećen on će činiti dobra djela kojim će ga Allah dž.š. očistiti od grijeha i na najbolji način će izvršavati Allahove dž.š. naredbe. Ako neko kaže da sunnečenje otklanja brige, nije daleko od istine!
Ko sanja da nije osunnećen, to znaći da on napušta vjeru zbog dunjaluka, jer neobrezivanje znaći povećanje imetka a slabljenje vjere.
Ko sanja da je osunnećen i da mu mnogo teče krv – on će napustiti grijehe i prihvati će se sunneta Allahovog Poslanika s.a.v.a.s.
I čišćenje zuba misvakom je sastavni dio vjere.
Ove snove sanjaju oni koji pripadaju ehli sunnetu.
Ko sanja da čisti zube misvakom, znači da on pazi na svoju rodbinu i da im čini dobro. Ako neko sanja da čisti zube nekim prljavim predmetom, to znači da on haram pare dijeli u dobrotvorne svrhe.
Ako neko sanja da uzima abdest, to znači da će ga Allah dž.š. čuvati.
Ako neko sanja da je džunup, to znači da će ići negdje na put i da će tražiti nešto što neće naći. Ako neko sanja da je izvršio gusul (vjersko kupanje), to znaći da će udovoljiti nekoj potrebi. Gusul (vjersko kupanje) simbolizira čišćenje od grijeha i rasterečenje od briga.
Ko sanja da je izvršio gusul i obukao novu odjeću ako je skinut s položaja, bit će ponovo postavljen na taj položaj; ako je siromašan, zaimat će i zabogatiti; ako je u zatvoru, bit će oslobođen; a koje bolestan, ozdravit će; a ko je trgovac i slabo posluje ili neki zanatlija pa mu posao ne ide, u poslu ćemu doći do promjene i veIikog poboljšanja; ako nije obavio hadždž, obavit će ga; ako je u brigama, Allah dž.š. će ga osloboditi briga; ako je u dugovima, Allah dž.š. će ga osloboditi dugova… analogno Ejjubovoma a.s. slučaju koji,kad se okupao i obukao novu odjeću, Allah dž.š. mu je iz milosti svoje darovao čeljad i još toliko uz njih, oslobodio ga briga i dao mu tjelesno zdravlje. Ako neko sanja da je učinio gusul (okupao se) i obukao pohabanu odjeću, to znači da će se riješiti briga i da će osiromašiti.
Ko sanja da čini gusul (kupa se), ali to ne čini u potpunosti, znači da neće završiti neki svoj posao i da neće dobiti ono što traži.
Ako neko sanja da uzima abdest ili čini gusul na potočiću, to znaći da će dobiti nešto što mu je bilo ukradeno.
Ko sanja kao da je uzeo abdest i stupio u namaz riješit će se briga i bit će zahvalan Allahu dž.š. na izbavljenju.
Ko sanja da uzima abdest sa nećim čime nije dozvoljeno uzimati abdest bit će u brigama i iščekivat će izbavljenje, ali ga neće postići.
Ako trgovac sanja da klanja bez abdesta, to znači da će posiovati bez kapitala. Ako ovakav san sanja vojskovođa, to znaći da neće moći sakupiti vojsku. A ako to sanja neko ko ima neku profesiju, neće se dugo zadržati u tom poslu.
Ko sanja da klanja bez abdesta na mjestu na kome nije dozvoljeno klanjati, zapast će u neku situaciju iz koje neće znati kako da izađe.
Rečeno je da sanjanje abdesta simbolozira izvršavanje preuzete obaveze, ili vraćanje duga, ili izvršenje onoga zašta se neko zakleo da će izvršiti.
Prenosi se da je Vjerovjesnik s.a.v.a.s., rekao:- Vidio sam jednog čovjeka od ummeta kako se u kaburu nad njega nadnijela kazna, pa se pojavio njegov abdest i spasio ga od nje.
Ko sanja da uzima tejemum – to znači da će uskoro od nečeg biti oslobođen i rasterećen, jer tejemum ukazuje na skoro izbavljenje, uz Allahovu dž.š. pomoć.