Religija

Tumačenje snova o raznim vrstama ptica i drugih životinja koja imaju krila, kao i o nekim morskim životinjama

Tumačenje snova o raznim vrstama ptica i drugih životinja koja imaju krila, kao i o nekim morskim životinjama

NEPOZNATA PTICA , ako se sanja, simbolizira meleka ako je iz kuće u kojoj ima neko bolestan i si. uzela kamenčić, list, ili crva i si. i sa tim odletjela u nebo.
Ptica ponekad simbolizira i putnika za onoga ko sanja da je pala na njega.
Ona ponekad simbolizira djela za onoga ko sanja da mu je ptica na glavi, ramenu, u kri­lu ili na vratu, shodno riječima Uzvišenog: “I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati…” Ako je ptica bijela, djela su mu čista, a ako je pomućena nekom bojom, djela su mu različita i nisu posve čista izuzev ako ima trudnu ženu.
Ako je ptica mužjak, dijete će mu biti muško, ako je ptica ženka, dijete će mu biti žensko, ako mu se ptica približi, dijete će mu poživjeti i ostati kod njega, a ako ptica odleti, dijete neće dugo ostati u životu.
Ptice koje ne može samo da se hrani i koje se obraduje onome ko ga ponese, nađe ili uzme, simbolizira usvojče izuzev ako snivač ima trudnu ženu kada ptice simbolizira dijete. Isto simboliziraju i mladunčad ostalih životinja.
Značenje neke poznate ptice zavisi od toga koja je to ptica.
Velike ptice i PTICE GRABLJIVICE simboliziraju vladare, poglavare, ugledne ljude, učenjake i ljude koji zarađuju ili imaju bogatstvo.
LEŠINARI kao što su vrane, orlovi, lunje i bijeli lešinari simboliziraju griješnike, lopove ili ljude koji čine zlo.
VODENE PTICE simboliziraju ugledne ljude koji su dobili dvostruko poglavarstvo i koji imaju veze s dva vladara, s vladarom vode i vladarom zraka.
One mogu simbolizirati i putnike koji putuju i morem i kopnom.
PTICE ŽALO POJKE simboliziraju žene koje nariču i plaču.
PTICE KOJE PJEVAJU ILI GUČU , bez obzira da li su mužjaci ili ženke, simboliziraju ljude koji se bave pjevanjem i naricanjem.
MALE PTICE (vrapčarke), kao što su vrapci, ševe, slavuji i si., simboliziraju djecu. Ko sanja da ima ili da je dobio jato ptica, one mu simboliziraju imetak, pogotovu ako sanja da te ptice čuva, hrani i brine se o njima.
SOKO simbolizira vladara. Klanje sokola simbolizira vladarovu smrt, a jedenje mesa sokola simbolizira imetak od vladara.
Rečeno je da soko simbolizira i odraslog sina koji opskrbljuje onoga ko ga posjeduje.
Rečeno je da soko simbolizira i kradljivca koji otvoreno krade. Ko sanja da u kući ima sokola pobijediće nekog neprijatelja.
Rečeno je i to: Ko sanja da u ruci ima poslušnog sokola, ako je dostojan vlasti, dobiće je i biće nasilnik, a ako je obični čovjek, postići će radost i spomen. Ako vladar sanja da čuva sokolove, dobiće arapsku vojsku, ili pomoć, ili će steći hrabrost.
Ako vladar sanja da na ruci ima sokola i da je soko odletio, ali da je od njega na ruci ostao konac ili perje, vladar će izgubiti vlast, a ostaće mu imetak srazmjerno količini konca ili perja u njegovoj ruci.
Priča se da je nekom čovjeku ukraden mushaf i on je saznao ko mu ga je ukrao, pa je sanjao da je ulovio sokola i da ga nosi na svojoj ruci. Sutradan je uhvatio lopova i od njega povratio mushaf.
Neki čovjek je došao tumaču snova i rekao mu: – Sanjao sam da sam uzeo bijelog sokola, pa se on preobrazio u bijelog kotrljana. – Imaš li ti ženu? – upitao ga je tumač, a kada je on rekao da ima, tumač mu je rekao: – Žena će ti roditi sina!
– Tada je čovjek rekao: – Protumačio si sokola, a kotrljana nisi! – pa je tumač rekao: – Preobražavanje sokola u kotrljana ti je zbrkani (neistiniti) dio sna i to se ne tumači!
KOBAC simbolizira vladara silnika u koga nema povjerenja i koji je činom i po­ ložajem niži od vladara kojeg simbolizira soko. Ko sanja da se preobrazio u kopca dobiće upravu, ali će brzo biti smijenjen s položaja.
ARAPSKI SOKO simbolizira jedno od dvoje: uglednog i čuvenog vladara nasilnika ili sina koji ima visok položaj. Ko sanja da ga prati soko na njega će se rasrditi neki hrabar čovjek.
JASTREB takođe predstavlja poglavara koji je po vlasti i položaju niži od poglavara kojeg simbolizira soko.
Rečeno je: Ako neko sanja da je uzeo jastreba u ruku, on će nekog lopova strpati u zatvor. Ko sanja da mu je iz mokraćne cijevi izišao jastreb – rodice mu se sin koji će biti silan i hrabar.
Priča se da je neki čovjek došao Se’idu ibn Musejjibu i rekao mu: – Sanjao sam da se bijela golubica nalazi na šerefetu glavne džamije i bio sam zadivljen njenom ljepotom, pa je došao arapski soko i odnio je. – Na to je Ibn Musejjib rekao:
– Ako je tvoj san istina, Hadždžadž će oženiti kćerku Abdullaha ibn Džafera. –
Nije prošlo dugo, a on ju je stvarno oženio. Kada je Ibn Musejjib upitan na osnovu čega je to zaključio, rekao je: – Golubica simbolizira ženu, a ako je bijela – onu koja je čistog roda, a nisam vidio ni jednu ženu čistijeg roda od kćeri džennetlije (Abdullaha ibn Džafera). Arapski soko je arapska ptica, a ne znam nikog ko bi mu više odgovarao od Hadždžadža ibn Jusufa.
CRNI ORAO simbolizira jakog čovjeka ratnika, od koga nije siguran ni onaj ko mu je blizak ni onaj ko nije. Mladunče crnog orla simbolizira hrabro dijete koje se druži s vladarom.
Ako neko sanja crnog orla na krovu kuće ili u dvorištu, njegov san ukazuje na meleka smrti.
Ko sanja da mu je crni orao pao na glavu – umrijeće, jer koga orao uzme u svoje kandže usmrtiće ga.
Ko sanja da je dobio crnog orla i da mu je on pokoran – družice se sa vladarom.
Ko sanja da ga je crni orao udario svojim kandžama zapašće u tjelesnu i finansijsku poteškoću.
Ko sanja da mu se crni orao približio ili da mu je nešto dao ili da s njim razgovara razumljivim govorom to mu je neka korist i dobro. Ako žena sanja da je rodila crnog orla, rodice velikog sina, a ako je žena siromašna, sin će joj biti vojnik.
Rečeno je da jahanje crnog orla u snu za velikane i poglavare simbolizira propast, a za siromahe – dobro.
Orao je najjača ptica, ptica koja visoko leti, koja ima najoštriji vid i koja najduže živi.
Ako neko sanja da se orao rasrdio na njega – na njega će se rasrditi vladar i odrediće nekog čovjeka silnika da ga nadzire obzirom da je Sulejman a.s. povjerio orlu nadzor nad pticama, koje su ga se bojale.
Ako neko sanja da ima pokornog orla, dobiće ogromnu vlast s kojom će vladati cijelim dunjalukom ili jednim njegovim dijelom i potčiniće nekog velikog vladara; ako mu orao nije pokoran i ako ga se on ne boji, postići će visok položaj i biti tvrdoglavi silnik koji će u svo­ joj vjeri preći svaku granicu, shodno kazivanju o Nimrodu; ako orao odleti u nebo i izgubi se iz vida, umrijeće, a ako se iz neba povrati, biće blizu smrti, ali će se spasiti. Ko sanja da je dobio orlovog perja ili kostiju – dobiće veliki imetak od velikog vladara.
Ko sanja da je pao s orlovih leđa zadesiće ga užas i briga, a možda će biti i uništen.
Ko sanja da mu je poklonjeno mladunče orla rodice mu se sin koji će imati spomen, ako to sanja u toku dana, to mu je bolest s kojom će se nadnijeti nad smrt, a ako ga je orao ogrebao, bolest će mu dugo trajati.
Rečeno je i to da orao simbolizira Kalifu ili velikog vladara kojeg će pobijediti onaj ko sanja da orla posjeduje.
Meso orla simbolizira imetak i upravu. Ko sanja da se preobrazio u orla – dugo će živjeti. Sve ptice grabljivice, kao što su
KOPČI, JASTREBOVI, SOKOLOVI, ORLOVI i si., u tumačenju se dovode u vezu sa vlašću i ugledom. Ko sanja da ga neka od tih ptica nosi i da je s njim u letu s blagim usponom dospjela do neba, ili mu se približila, napraviće kao vladar dalek put, zavisno od ptice koja ga je nosila, a ako uđe u nebo, umrijeće na tom putovanju.
U tumačenju snova svaki let sa blagim usponom smatra se poKvalnim. Uspravan let u nebo i zabadanje u njega simbolizira smrt, propast ili štetu.
SOVA simbolizira ogromnog do zuba naoružanog lopova koji nema društva. I sova je nastala od čovjeka.
KATA-PTICA simbolizira lijepu ženu koja zadivljuje svojom ljepotom.
TETRIJEB simbolizira arapsku ljepoticu. Klanje tetrijeba u snu simbolizira detlo riranje ljepotice, a njegovo meso simbolizira ženin imetak. Rečeno je da tetrijeb simbolizira i čovjeka varalicu u kojeg se ne može pouzdati.
DROPLJA simbolizira proždrljivu, bogatu, velikodušnu i darežljivu ženu.
Za ŠUMSKU JAREBICU jedni vele da simbolizira roba, a drugi vele da simbolizira Perzijanku.
JAREBICA simbolizira neprivrženu lijepu ženu, a uzimanje jarebice u snu simbolizira ženidbu takvom ženom.
Rečeno je da meso jarebice simbolizira odjeću. Ko sanja da je ulovio mnogo jarebica dobiće brojan imetak od ljudi na vlasti. Rečeno je i to: Ako neko sanja da je dobio mnogo jarebica, družice se sa nasmijanim ljudi­ma lijepog morala.
Takođe je rečeno da mnogo jarebica simbolizira žene.
Mužjak jarebice, ako ga sanja onaj ko ima trudnu ženu, simbolizira rođenje sina. Rečeno je i to da mužjak jarebice simbolizira ratnika.
SVRAKA simbolizira neprijatnog, nepovjerljivog i neprivrženog čovjeka koji lihvari i prodaje robu po visokoj cijeni. Kreštanje svrake simbolizira dobijanje vijesti o odsutnoj osobi.
NOJ simbolizira evnuha ili beduina.
FENIKS simbolizira poglavara koji je novator u vjeri, a govor feniksa u snu simbolizira dobijanje imetka od imama (vode) ili dobijanje poglavarstva. Re čeno je da feniks simbolizira i lijepu ženu.
ŽENKA NOJA za onoga ko sanja da je ima ili da ju je uzjahao simbolizira bogatu, lijepu i vjernu ženu.
Ona takode može da simbolizira evnuha obzirom na njenu visinu i činjenicu da ona nije ni ptica ni životinja. Ženka noja takode može da sim­bolizira osobu plemenitog roda obzirom da se ženka noja ne može preteći (u trčanju).
Ženka noja takode može da simbolizira i gluhu osobu obzirom da ona ne čuje.
Za onoga ko sanja da posjeduje ili da je kupio ženku noja ona simbolizira blagodat ukoliko nema nekog svog bolesnog, jer ako ima nekog svog bolesnog onda ženka noja simbolizira vjesnika smrti.
Ko sanja da u kući ima mirnu noje­vu ženku živjeće dugo i udobno.
Mladunče ženke noja simbolizira sina, a njena jaja simboliziraju kćeri. Ako vladar sanja da ima ženku noja, to znači da ima mnogo evnuha koji mu čuvaju robinje.
Klanje noja od potiljka simbolizira ho­moseksualnost. Jahanje noja simbolizira putovanje sredstvom kojim se prevozi pošta.
PAPAGAJ simbolizira trgovca robljem, lazova i nasilnika. I papagaj je od čovjeka pretvoren u životinju. Rečeno je i to da papagaj simbolizira filozofa.
SLAVUJ simbolizira bogatu ženu, bogatog čovjeka, malo dijete, nadareno dijete koje uči Kur’an ne izvodeći nepotrebnu melodiju prilikom učenja, lijepu ženu prijatnog govora, čovjeka pjevača ili učača Kur’ana.
Ako vladar sanja slavuja, on mu simbolizira ministra koji dobro vodi poslove.
ČVORAK simbolizira čovjeka koji mnogo putuje, kakav je npr. kurir ili oslar, ob­ zirom da čvorak ne pada u svom letenju. Rečeno je da čvorak simbolizira i slabašnog, skromnog i strpljivog čovjeka koji se hrani halal opskrbom.
MEDOKAZ simbolizira čovjeka koji dijeli savjete i uputstva.
LASTAVICA simbolizira blagoslovljenog čovjeka, robinju ili dječaka koji uči Kur’an.
Ko sanja da je uzeo lastavicu uzeće haram imetak, a ako sanja da u njegovoj kući ili u njegovom vlasništvu ima mnogo lastavica, imetak je halal.
Rečeno je da lastavica simbolizira i vjernog, odgojenog; pobožnog i prisnog prijatelja.
Rečeno je: Ako neko sanja da iz njego­ ve kuće izlaze lastavice, od njega će otputovati njegova bliža rodbina: Lasta takode simbolizira dobro u poslovima i u kretanju, a naročito u zasadivanju drveća. Lasta takode simbolizira i pomagača. Rečeno je: Ako neko sanja da se preob­ razio u lastavicu, na kuću će mu napasti lopovi.
SLIJEPI MIŠ (šišmiš) simbolizira pobožnog čovjeka. Rečeno je da šišmiš simbolizira i ženu sihirbazicu.
BIJELI STRVINAR simbolizira budalu, a ako se on sanja u toku dana, simbolizira bolest.
Uzimanje bijelog strvinara ukazuje na izbijanje rata i veliko prolijevanje krvi, a za bolesnika ukazuje na njegovu smrt.
Ako neko sanja da je u grad ušlo mnogo bijelih strvinara, vojska će u tom gradu prolijevati nedužnu krv.
Bijeli strvinari takode simboliziraju junake niskog roda, gasale ili ljude koji stanuju na groblji­ ma.
ŽUNA simbolizira lijepu i bogatu ženu.
PREPELICA simbolizira dvoličnjaka.
ZIMOVKA simbolizira ženu, robinju, dijete ili imetak.
VIVAK simbolizira robinju djevicu.
PAUN simbolizira plemenitog vladara ne-Arapa.
Paunica simbolizira lijepu i bogatu ne-Arapkinju.
Osoba koja u snu ukršta pauna i golubicu simbolizira svodnika. Rečeno je da pauni simboliziraju vedre; nasmijane ljude.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da mi je žena uručila pauna. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Ako je tvoj san istina, kupićeš robinju i prilikom isplate njene cijene ostaćeš dužan još sedamdeset šest dirhema i tvoja žena će biti zadovoljna tvojom kupovinom. – Na to je čovjek rekao: – Allah ti se, smilovao, juče se desilo upravo tako i došli su po dug koji je tačno toliko iznosio. – Rečeno je Ibn Sirinu: – Na osnovu čega si to znao, a on je rekao: – Paunica simbolizira robinju, a riječ “tavus” (paun) kod običnog svijeta je sinonim za dug, a broj dirhema sam izračunao prema brojčanoj vrijednosti slova: “ta” = 9 + “elif” = 1 + “vav” = 6 i “sin” = šezdeset (9+1+6+60=76).
GAVRAN (VRANA) – za onoga ko sanja da ga je dobio simbolizira dobijanje zaslužene vlasti ako je snivač dostojan vlasti, a ako nije simbolizira govorenje istine koja se ne prihvata od onoga ko je govori.
Ko sanja da se gavran bacio na njega – lopovi će ga zasresti u putu.
Crnobijeli gavran simbolizira podmuklog, kočopernog i oholog čovjeka. Gavran je takođe od čovjeka pretvoren u pticu.
Gavran takođe simbolizira griješnika i lažova. Rečeno je: Ako neko sanja da je ulovio gavrana, dobiće haram imetak sa svojim griješenjem i ohološću.
Ko sanja da je dobio gavrana ili da ga čuva – on mu simbolizira laž i obmanu.
Ko sanja da ima ulovljenih gavranova ugrabiće neki nedozvoljeni plijen. Ko sanja da gavran s njim razgovara zapašće u brigu, koje će se kasnije riješiti.
Ko sanja da jede meso gavrana dobiće imetak od lopova. Ko sanja gavrana na vladarovoj kapiji po- činiće zločin za koji će se kajati ili će ubiti svog brata, a potom tražiti oprost od Allaha dž.š. shodno riječima Uzvišenog: “Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga”.
Ko sanja da su ga gavranovi svojim kandžama izgrebali upropastiće ga žestoka studen ili će ga oklevetan’ lažljivci i nanijeti mu bol i patnju. Rečeno je i to da gavran simbolizira dug život.
Princ Nasr ibn Ahmed je sanjao da sjedi na svom krevetu, da mu je došao gavran koji je kljunom udario u njegovu kapu i kapa mu spala s glave. On je sišao s kreveta, uzeo kapu i stavio je na glavu. Svoj san je ispričao Havjetu en-Nejsa-buriju, koji mu je rekao: – Neki čovjek od tvoje familije će se dići protiv tebe s namjerom da preuzme tvoju vlast ali ćeš ti na kraju izaći kao pobjednik. – Kasnije se protiv njega digao Ebu Ishak es-Samani, koji mu je poljuljao vlast, ali je ona ipak ostala u njegovim rukama.
Neki čovjek je sanjao da se gavran spustio na Kabu, pa je svoj san ispričao Ibn Širinu koji je rekao: – Neki griješnik će oženiti čestitu ženu. – Kasnije je Hadždžadž oženio kćer Abdullaha ibn Džafera ibn Ebi Taliba.
Nije pohvalno sanjati gavrana na nekom određenom mjestu.
Ko sanja gavrana u svojoj kući – to znači da ga neki čovjek vara s njegovom ženom ili da će neki od vladarovih ljudi napasti na njegovu kuću.
GRLICA simbolizira neprivrženu ženu krnjavog imana koja ima dug jezik i koja laže. Rečeno je da grlica simbolizira i dijete koje laže.
KUMRIJA (vrsta grlice) simbolizira pobožnu ženu. Rečeno je da kumrija simbolizira i blagoslovljeno dijete.
DIVLJI GOLUB simbolizira nepoznatu (stranu) osobu. Rečeno je da on simbolizira i ženu, a takođe i neku vijest.
PUPAVAC (SMRDOVRANA) simbolizira čovjeka čiji posao je vezan za puto­ vanje, pisara, kritičara, onoga ko se bavi naučnim finesama ili onoga ko ima malo vjere i koga bije loš glas obzirom na ružan zadah pupavca. Dobijanje pupavca u snu simbolizira dobijanje dobre vijesti.
VRABAC simbolizira velikog čovjeka izuzetnog značaja koji posjeduje bogatstvo, čije vrijednosti ljudi ne znaju, koga obični ljudi smatraju da on nanosi štetu, koji lukavo obavlja svoj posao koji je savršen u svom poglavarstvu, koji je pronicljiv, dobar organizator i planer. Rečeno je da on simbolizira i lijepu i samilosnu ženu.
Rečeno je i to da on simbolizira zabavljača i pričalicu koji nasmijava ljude. Takođe je rečeno da on simbolizira dijete.
Ko sanja da posjeduje mnogo vrabaca obogatiće se i dobiti upravu nad ljudima od ugleda. Rečeno je i to da vrabac simbolizira dobar govor.
ŠEVA simbolizira malo dijete. Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da imam ranac, da lovim vrapce, da lomim njihova krila i da ih bacam u ranac. – Ibn Sirin mu je rekao: – Ti djecu poučavaš Knjizi i igraš se s njima.
Priča se i to da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam posegao za ženkom vrapca i htio sam da je zakoljem, a ona je progovorila i rekla mi: – Nemoj me zaklati! – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Traži oprosta od Allaha jer si uzeo sadaku, koju tebi nije dozvoljeno uzimati! – Bože sačuvaj, da ja uzmem sadaku! – rekao je čovjek, a Ibn Sirin mu je rekao: – Ako ti hoćeš, ja ću ti reći i koliko si uzeo. – A kada je čovjek upitao: – Koliko? on je rekao: – Šest dirhema. – Istinu si rekao! – rekao je čovjek, i upitao: – Na osnovu čega si to znao? – Ibn Sirin mu je rekao: – Na osnovu toga što vrabac ima šest dijelova, a svakom dijelu odgovara po jedan dirhem.
Priča se da je neki čovjek došao Ebu Bekru es-Siddiku r.a. i rekao mu: – Sanjao sam da u svom rukavu imam mnogo vrabaca i drugih ptica, pa sam ja jednu po jednu vadio, davio i bacao. – Na to mu je Ebu Bekr r.a. rekao: – Ti si čovjek koji širi kojekakve vijesti. Boj se Allaha i pokaj se za to !
Rečeno je da ŽDRAL simbolizira usamljenu, sirotu i slabašnu osobu.
Ko sanja da je dobio ždrala ženidbom će se sprijateljiti s ljudima lošeg morala. Neki vele:
Ako neko sanja ždrala, otići će na dalek put, a ako je na putu, vratiće se zdrav svojoj porodici.
Rečeno je da ždral simbolizira i čovjeka koji voli druženje i zajedništvo.
Ako neko sanja da ždralovi lete oko nekog mjesta, te godine će biti padavina i nepodnošljive hladnoće.
Ako neko sanja ždralove da su se skupili u zimskom periodu, oni simboliziraju kradljivce i presretače na putu. Ždralovi su simbol dobra ako ih sanjaju putnici, oni koji žele da se ožene i oni koji žele dijete.
Rečeno je i to: Ako neko sanja da je dobio ždrala, dobiće nagradu, a ako sanja da ga je uzjahao, osiromašiće.
PIJETAO uglavnom simbolizira bijelog roba ne Arapa ili osobu robovskog porijekla, a to isto simbolizira i kokoš obzirom da su oni kod čovjeka kao zarobljenici i da ne lete. Pijetao može da simbolizira i gospodara koji ima robove, a kokoš – gospodaricu koja ima sluškinje i robinje.
Pijetao takođe simbolizira čovjeka visokog značaja i glasa, kao npr. mujezina ili vladara koji je pod tuđom vlašću obzirom da je pijetao, i pored svoje veličine, kreste, podvoljka i perja, pitom, ne leti i živi kao potčinjeni. Nuh a.s. je u lađu ukrcao, između ostalih životinja, pijetla i tetrijeba. Kada je voda presahla, a još nije bio dobio dozvolu od Allaha dž.š. da iz lađe izvede ono što je bio uveo, tetrijeb je molio Nuha a.s. da mu dozvoli da izađe iz lađe i da mu donese vijest o stanju vode učinivši pijetla jamcem da će se vratiti.
Kaže se da je pijetao garantirao Nuhu a.s. za tetrijeba koji je izašao iz lađe i koji je učinio prijevaru jer se nije vratio, pa je pijetao postao rob. Bio je vješt letač, pa je postao pitomi zarobljenik, a tetrijeb je bio pitom, pa je postao divlji.
Rečeno je da pijetao simbolizira i izdržljivog ratnika niskog morala, koji govori lijepe riječi od kojih nema koristi. U svakom slučaju, pijetao simbolizira roba ili osobu robovskog porijekla, dok pilad simboliziraju djecu robova i robinja.
Omer Ibn el-Hattab r.a. je rekao: – Sanjao sam da me je pijetao jednom, dvaput ili tri puta udario kljunom, – pa je svoj san ispričao Esmi bint Umejs, koja mu je rekla: – Ubiće te rob ne-Arap.
Neki čovjek je došao Ebu Avnu ed-Darrabu i rekao mu: – Sanjao sam da je neki veliki pijetao zakukurikao pred tvojim vratima. – Ebu Avn je došao Ibn Sirinu, ispričao mu san koji je čuo, pa mu je Ibn Sirin rekao: – Ako je taj san istina, umrijećeš za trideset četiri dana! – Ebu Avn je dotada imao društvo sa kojim je pio, ali je tada sve to ostavio i pokajao se Allahu dž.š. Iznenada je umro i to tačno u dan kako je rekao Ibn Sirin. Ibn Sirrina su pitali kako je to zaključio, a on je re­kao: – Po brojčanoj vrijednosti slova u riječi pijetao (“dik”): “dal” = 4 + “ja” =10 + “kjaf” = 20 (4+10+20=34).
KOKOŠ – simbolizira lahkoumnu, glupu i lijepu ženu koja vodi porijeklo od roba, robinje, prilježnice ili sluškinje.
Ko sanja da je zaklao kokoš – oduzeće nevinost robinji djevici. Ko sanja da je ulovio kokoš – dobiće prijatan halal imetak.
Ko sanja da jede kokošije meso dobiće imetak od ne-Arapa. Ko sanja da paunica i kokoš kokodaču u njegovoj kući – on čini belaje i nemoral. Rečeno je da kokoš i kokošije perje simboliziraju koristan imetak.
GOLUBICA simbolizira dobru i dragu ženu koja ne želi drugoga pored svog muža. Golubica simbolizira i brzu vijest, glasnika i pismo obzirom da je ona pismonoša.
To potiče otuda kada je Nuh a.s. poslao vranu da mu donese vijest o stanju vode. Ona mu se nije vratila ali je našao njeno mrtvo tijelo kako pluta po vodi.
Pos­lije je poslao golubicu, koja mu je donijela zeleni list i on joj je proučio dovu. Za onoga ko je u nekoj teškoći ili ima nekoga odsutnog, golubica u snu simbolizira radosnu vijest ako padne na snivača ili ako mu doleti, izuzev ako je bolestan i sanja da mu je golubica pala na glavu, jer ona tada simbolizira smrt, pogotovu ako je od vrste grivnjaša i ako mu guče pored glave dok on spava. Golubica može da simbolizira i kćer.
Najbolje je sanjati golubicu zelene boje. Ko sanja da posjeduje nebrojeno mnogo golubica zadobiće plijen i neko dobro.
Nekoliko golubica simboliziraju kćeri ili robinje.
Golubarnik simbolizira skup žena. Mladunčad od golubice simboliziraju sinove ili robinje.
Ko sanja golubicu nekog čovjeka – to znači da je on bludnik, a ako golubicama baca hranu i poziva ih da jedu, on je svodnik.
Gugutanje golubice simbolizira čovjekovo korenje žene.
Bijela golubica simbolizira vjeru, zelena – suzdržavanje od harama (pobožnost), crna – gospodu među ženama i ljudima, šarena – svakakve osobe. Ko sanja da se golubica odvojila od njega i da mu se ne vraća – razvešće se sa svojom ženom ili će mu žena umrijeti.
Ko sanja da ima golubica – one mu simboliziraju žene i robinje na koje ne troši imetak. Ko sanja da je golubici odsjekao krila – zakleće se ženi da ona neće izlaziti, ili će mu žena roditi dijete, ili će zatrudnjeti.
Golubica može da simbolizira čovjeka, ili ženu, Arapa. Ko sanja da je zaklao golubicu – oduzeće nevinost djevici. Ko sanja da jede meso od golubice – ješće ženin imetak.
Golubovi, golubice i njihova mladunčad simboliziraju robove, robinje i njihovu djecu. Mirna ustrijeljena golubica simbolizira vijest koja će stići iz daleka. Ako to sanja čovjek koji ima trudnu ženu, ona će mu roditi sina.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam do­bio bijelu golubicu kojom sam bio veoma zadivljen. Jedno njeno oko bilo je jed­no od najljepših golubijih očiju, a drugo joj je imalo žut kolut. – Na to se Ibn Sirin nasmijao i rekao: – Ti ćeš oženiti lijepu ženu, koja ti se izuzetno sviđa. Neka te ne brine ono što si vidio na njenom oku, ona neće imati mahane na oku već će imati nešto na dražici i biće lošeg ahlaka, tako da će te ezijetiti. – Kasnije je taj čovjek oženio ženu koja je imala žestoku narav.
LUNJA (vrsta sokola) simbolizira nepoznatog do zuba naoružanog vladara, koji je ponizan koji čini zlo i koji dobro procjenjuje obzirom da lunja leti nisko i da rijetko promaši prilikom lova. Ko sanja da ima lunju i da mu ona donosi ulov – dobiće vlast i imetak.
Ko sanja da ima divlju lunju, koja mu ne lovi i koja mu se ne pokorava, sanjajući da je drži u ruci, rodiće mu se sin koji će postati vladar prije nego što izraste u čovjeka, a ako sanja da je u takvoj situaciji lunja otišla od njega, sin će mu biti mrtvorođenće, ili, ako se rodi živ, neće dugo živjeti.
Mladunčad lunje simboliziraju djecu.
Lunja simbolizira i ženu koja vara čovjeka i to ne krije.
Rečeno je da lunja simbolizira i kradljivce, presretače, otmičare ili varalice koji kriju dobro od svojih neprijatelja.
RODA simbolizira osobe koje vole druženje i zajedništvo. Ako neko sanja da su se rode u toku zime sastale u grupu, one simboliziraju kradljivce, presretače, neprijatelje ratnike ili hladnoću ili vremenske promjene.
Ako to sanja neko ko želi ići na put, ali da one nisu sastavljene u grupi, one mu simboliziraju dobro obzirom da se one u zimskom periodu pojavljuju, pa ih onda jedno vrijeme nestane, pa se poslije određenog vremena ponovo pojave. Rode takođe simboliziraju povratak osobe koja je na putu, a za onoga ko želi da se ženi simboliziraju dobro.
VODENE (MORSKE) PTICE po tumačenju imaju bolje značenje od ostalih ptica obzirom da one žive u najvećem izobilju i najmanje su izložene opasnosti.
Ko sanja da je dobio neku od morskih ptica dobiće imetak i plijen, shodno riječima Uzvišenog: “.. i mesom ptičijim kakvo budu željeli”.
Ptica simbolizira čovjeka čiji odnos prema drugim ljudima odgovara odnosu te ptice prema drugim pticama u pogledu njene snage, moći, “oružja”, ishrane, perja, načina i visine letenja.
Ko sanja da jede meso PATKE dobiće imetak od robinje i oženiće bogatu ženu obzirom da je patkino pribježište voda, koja joj ne može dosaditi. Rečeno je da patke simboliziraju ugledne ljude, koji se čuvaju harama, koji su pobožni i čestiti.
Ko sanja da patka s njim razgovara – dobiće čast i visok položaj od neke žene.
GUSKE simboliziraju punačke žene koje imaju popularnost i imetak.
Ako se sanja da guske na nekom mjestu gaču, one simboliziraju žene koje plaču i nariču.
Ako neko sanja da čuva guske, dobiće upravu nad ljudima visokog položaja i od njih će dobiti imetak.
Rečeno je da guska simbolizira i čovjeka koji je u brizi i tuzi i koji ima vlast i na kopnu i na moru. Ko sanja da je dobio morsku pticu rodiće mu se dijete.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam uzeo mnogo vodenih ptica i da jednu po jednu koljem. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Ako nisi sanjao vodu, one ti simboliziraju imetak koji ćeš dobiti.
Ko sanja da mu ptica kljuje iznad glave dobiće upravu i poglavarstvo, shodno riječima Uzvišenog: “Mi smo mu potčinili brda (da) s njime (oni) slave (Allaha) uveče i kad se sunce rađa, (kao) i ptice skupljene. Sve se Njemu obraća (slavi Ga)”.
Ako neko sanja da ptice lete po njegovoj mahali one simboliziraju meleke.
Priča se da je neki od ratnih junaka sanjao da mu je brijač obrijao glavu, da mu je iz usta izašla zelena ptica i digla se u nebo i kao da se vratio u majčinu utrobu učeći: “Mi smo vas od nje (zemlje) stvorili, i u nju ćemo vas povratiti i iz nje ćemo vas izvaditi drugi put”, pa je san ispričao svojim drugovima, a zatim ga protumačio rekavši: – Obrijana glava znači da će mi biti skinuta glava, ptica simbolizira moj ruh (dušu) i njegovo uzdizanje u Džennet, to što sam se vratio u majčinu utrobu znači da se vraćam u zemlju. – Drugi dan poslije tog sna on je poginuo.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da je iz neba došla ptica i da je pala preda me, – pa mu je Ibn Sirin rekao: – To je radosna vijest koju ćeš dobiti i koja će te obradovati.
Sanjanje PČELA simbolizira dobijanje poglavarstva i imetka.
Pčele simboliziraju i beduine ili ljude koji uporno i neumorno rade da bi obezbijedili i sakupili sredstva za život.
Pčele mogu da simboliziraju i učenjake, pravnike i ljude od pera obzirom da je med lijek i da je pčeli data objava i nadahnuće za njen posao, koji ona obavlja sa izvranrednim poznavanjem.
Pčele mogu da simboliziraju i voj­sku obzirom da one imaju svog zapovjednika i vođu tj. maticu, i što imaju podijeljene poslove.
Rečeno je da pčela simbolizira čovjeka koji radi, privređuje, koristi i koji je izuzetno značajan.
Ko sanja da je dobio ili da uzgaja pčele, ili da je od njih dobio meda zadobiće plijen i imetak bez ikakve muke i poteškoće.
Ako vladar sanja da je uzeo košnicu pčela, on će za sebe lično izabrati jednu naseljenu i naprednu oblast koja ostvaruje prihode na dozvoljen način; ako sanja da je ušao u košnicu, on će se okoristiti i dobiti imetak od te oblasti; ako je iz košnice uzeo sav med ne ostavivši pčelama ništa, on će nepravedno postupati prema stanovništvu te oblasti i otimače im njihove imetke; ako uzme svoj dio meda, a i pčelama ostavi njihov dio, on će pravedno postupati prema tom stanovništvu; ako ga pčele napadnu i počnu ujedati, ti ljudi će se međusobno potpomagati i vladaru nanijeti nevolja; ako pčele pobije on će progoniti stanovništvo iz te ob­lasti.
OSA simbolizira strašnog i borbenog čovjeka, predstavnika rulje i ološa. Ulazak osa u velikom broju u neko mjesto simbolizira ulazak vojske u to mjesto ili hrabrost, snagu i borbenost stanovnika tog mjesta. Kaže se da je i osa stvorena od čovjeka.
Osa simbolizira i čovjeka koji se prepire o neistini.
Kaže se da ona simbolizira i potkazivača, drznika i onoga ko se hrani svim i svačim. Ubod ose simbolizira uvredljive prostačke riječi.
LEPTIR simbolizira nejakog čovjeka veličanstvenog govora.
MUHA simbolizira nejakog, uvredljivog i niskog čovjeka.
Jedenje muha u snu simbolizira nečistu opskrbu ili haram imetak.
Ko sanja da mu je muha ušla u utrobu – to znači da se on druži s niskim i prostim ljudima i od njih uzima haram imetak koji nema trajnosti.
Roj muha simbolizira neprijatelja koji nanosi štetu. Ako putnik sanja da mu je muha pala na glavu, bojati se je da će na putu biti presretnut i opljačkan, shodno riječima Uzvišenog: “A ako bi im mušica nešto uzela, neće moći (to) od nje uzeti”. Takođe se treba čuvati lopova onaj ko sanja da mu je muha pala na nešto od njegovih stvari koje nosi sa sobom.
Rečeno je: Ako neko sanja da je ubio muhu, imaće udobnost i tijelesno zdravlje.
SKAKAVCI simboliziraju vojsku, obične ljude ili svjetinu koja se komeša.
Skakavci mogu da simboliziraju i kišu ukoliko se sanjaju kako padaju po krovovima kuća. Ukoliko se sanjaju u vrlo velikom broju, da su drugačiji od običnih skakavaca, da se nalaze među ljudima i u prostoru između neba i zemlje, oni simboliziraju kaznu.
Isto znači i ako se tako sanjaju uši, žabe ili krv obzirom da su to bili znaci kazne Izraelićana izuzev ako ih ljudi skupljaju ili jedu i ako ne nanose nikakvo zlo niti štetu, jer u tom slučaju simboliziraju opskrbu koja im pristiže i sredstva za život koja se uvećavaju. Opskrbu i sredstva za život simboliziraju i vrapci, kata-ptice, prepelice ili gljive ukoliko se sanjaju da padaju s neba. Kaže se i to da skakavci, ako se sanjaju skupljeni u nekoj posudi, simboliziraju novac.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam uzeo skakavaca i da sam ih stavio u krčag. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – To je novac koji ćeš dobiti i koji ćeš dati ženi.
Rečeno je i to da pojava skakavaca na nekom mjestu, ali ako ne čine štetu, simbolizira radost i sreću, shodno kazivanju o Ejjubu a.s. Ko sanja da na njega pada kiša zlatnih skakavaca dobiće sreću i blagodat.
Takođe je rečeno da skakavci simboliziraju pekara koji vara ljude na hrani koju im prodaje.
BUHE simboliziraju Allahovu dž.š. vojsku obzirom da je on njima uništio Nimruda.
Buha simbolizira i prostaka koji ponižava i nanosi uvrede.
Ko sanja da ga je ujela buha ili stjenica dobiće imetak. Ko sanja da je dobio veliku količinu svježe RIBE dobiće imetak i plijen.
Ko sanja da je dobio sitnih riba – one mu simboliziraju brigu u vezi sa djecom. Ko sanja da je dobio jednu ili dvije svježe ribe oženiće jednu ili dvije žene; ako u ribi nađe biser, ta žena će mu roditi dječaka; ako u ribi nađe loj, od te žene će dobiti imetak i neko dobro.
Ko sanja da je dobio usoljenu ribu zadesiće ga neka briga. Sitna usoljena riba takođe ne predstavlja nikakvo dobro.
Neki ljudi su takve prirode da, kad sanjaju usoljenu ribu, dobijaju imetak i neko dobro.
Ko sanja da mu je iz usta izašla riba – ona simbolizira riječi kojima vara ženu.
Ako čovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla riba, rodiće mu se kćer.
Svježa živa riba simbolizira djevicu.
Lovljenje ribe na kopnu simbolizira činjenje nemorala, a neki vele da to simbolizira radosnu vijest. Lovljenje ribe u mutnoj vodi simbolizira tešku brigu, a lovljenje ribe u čistoj vodi simbolizira opskrbu ili rođenje sina koji će biti sretan. Ko sanja da jede živu ribu dobiće vlast.
Svježe pržena riba simbolizira plijen, ili neko dobro, shodno kazivanju o Isaovoj a.s. trpezi.
Neki vele da svježe pržena riba simbolizira udovoljenje nekoj potrebi, uslišanje dove ili obilnu opskrbu ukoliko je osoba koja to sanja bogobojazna, a ako nije, riba mu simbolizira kaznu.
Usoljena pržena riba simbolizira odlazak na put radi traženja znanja ili mudrosti, shodno riječima Uzvišenog. “.. zaboraviše na ribu svoju…”
Ko sanja da je uvaljao male ribe u brašno i da ih prži na ulju – on popravlja ono od čega nema koristi ulažući u to trud i trošeći imetak da bi mu to na kraju donijelo prijatan imetak.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da na trpe­zi imam ribu i da njen stomak i njena leđa jedemo ja i moj sluga. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Provjeri ti svog slugu, jer on iskorištava tvoju porodicu! – Kad je čovjek provjerio slugu, otkrio je da ga on vara sa ženom.
KORNJAČA simbolizira ženu koja se uljepšava, miriše i pokazuje ljudima.
Rečeno je da kornjača simbolizira i vrhovnog sudiju obzirom da je kornjača najpametnija morska životinja koja se najbolje čuva.
Kornjača bačena na smeće simbolizira učenog čovjeka čiju vrijednost ne shvataju neznalice među kojima on živi.
Rečeno je da ona simbolizira učena i pobožna čovjeka koji uči Kur’an.
Ko sanja da jede meso od kornjače – dobiće imetak ili znanje.
I kornjača je od čovjeka pretvorena u životinju.
RAK simbolizira groznog spletkara velikih ambicija. Jedenje mesa od raka u snu simbolizira materijalnu korist ili dobijanje vijesti izdaleka.
Rečeno je i to: Ako neko sanja raka, dobiće haram imetak.
CRNI VODENI KUKAC simbolizira prokletnika koji krade grobove. I on je pretvoren u životinju.
KROKODIL simbolizira milicionera od koga nije siguran ni prijatelj ni nep­ rijatelj obzirom da je on jedna od najopasnijih životinja.
On takode simbolizira lopova varalicu i tretira se kao i ostale grabljivice.
Krokodil takode simbolizira trgovca koji čini zlo i koji vara.
Ako neko sanja da ga je krokodil odvukao u vodu i usmrtio ga, on će pasti u ruke milicioneru koji će ga ubiti i uzeti mu imetak, a ako se spasi od krokodila, spasiće se i od milicionera.
ŽABA simbolizira pobožnog čovjeka koji se trudi da bude pokoran Allahu dž š. Sanjanje mnogo žaba u nekom gradu ili mahali simbolizira kaznu.
Ko sanja da jede meso žabe – okoristiće se o nekog svog prijatelja.
Ko sanja da žaba s njim govori – dobiće vlast.
Žabe su ugasile Nimrudovu vatru.