Home / Religija / Zaborav i propust u namazu: Sehvi-sedžda

Zaborav i propust u namazu: Sehvi-sedžda

Kad čovjek nehotice učini u namazu nešto drukčije nego što zahtjeva propis (izostavi Fatihu, suru ili prvo sjedenje), treba da učini Sehvi-sedždu. Sehvi-sedžda se čini na ovaj način:
Poslije predaje selama na desnu stranu učine se dvije sedžde, a onda se prouči Ettehijjatu, Salavati i Dove, pa se preda selam. Ako grešku učinimo hotimično, namaz treba ponoviti.