Hadisi

Vrijednost namaza u džematu – hadisi

Rekao je Allahov Poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi we sellem: “Kada se jedan od vas abdesti po propisu, a potom ode u džamiju samo zbog namaza, Allah se obraduje takvom kao sto se porodica obraduje nekome svome koji je bio dugo odsutan.” (Hadis bilježi Ibn Madže)

“Namaz dvojice u džematu bolji je kod Allaha od namaza četverice koji klanjaju ponaosob. Namaz četvorice u džematu bolji je kod Allaha, dželešanuhu, od namaza osmorice, koji klanjaju ponaosob. Namaz osmorice u džematu bolji je kod Allaha od stotinu pojedinačnih namaza.” (Taberani)

“Kada čovjek izađe u džamiju, da obavi namaz radi Allaha, svaki put mu Allah, dž.š., pripremi mjesto u Džennetu, ljepše od onog što je imao prije toga. I tako svaki put kada dođe u džamiju radi namaza.” (Buhari)

Abdullah ibn Amr kaže: “Klanjali smo jednog dana sa Poslanikom, sallallahu alejhi we sellem, akšam namaz. Nakon namaza neki su otišli a neki su ostali u džamiji. Nakon toga dođe Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, žurno sa dubokim uzdisajima i reče: “Radujte se, vaš Gospodar je otvorio jedna od nebeskih vrata, ponosi se s vama pred svojim melekima i kaže: Pogledajte moje robove, obavili su jedan propisani namaz i čekaju drugi.” (Ahmed)

“Meleki se natječu oko zapisivanja boravka ljudi u džamiji između namaza, odlaska na namaze i upotpunjavanje abdesta u teškim okolnostima. Ko bude činio spomenuta djela živjet će u dobru I umrjet će u dobru.” (Hakim)

Ko ode u džamiju da obavi namaz u džematu, kada učini korak, briše mu se jedno loše djelo, a kada učini drugi korak, piše mu se dobro djelo, tako kada odlazi I kada se vraća.” (Ibn Hibban)
Preuzeto iz knjige “Odlike i propisi namaza u džematu” – dr. Safet Kuduzović