Hadisi

Hadis Božijeg poslanika, s.a.v.s, koji govori o petorici koji će u vatru

Izvor: Hafiz Ammar Bašić

Poslanik, alejhisselam, je kod ashaba izgrađivao vjeru kojom su mijenjali društvo nabolje, a nije ih učio da vjeru koriste kao paravan za nepravdu koju čine! Zato je rekao da će petorica u Vatru:

1.Slabić koji nema pameti da razmisli.” Povodljiva osoba, sljedbenik i beskičmenjak. Kad ga pitaš zašto daješ mito, zašto ideš u kladionicu i slično, odgovara: “Pa svi to rade!” Lahko ga je potkupiti i iskoristiti. Razum je isuviše velika blagodat da se ne koristi!

2.Varalica koji ne može sakriti svoju pohlepu.” Vara i pronevjerava pa makar sitnicu: olovka, papir, telefon, ekseri sa posla… Državnu imovinu doživljava kao svoju. Nema osjećaja za pojam halal imetak!

3. “Čovjek koji omrkne i osvane ulagujući se tebi da dođe do tvog imetka.” Interesdžija, ulizica, zmija koja gazi preko svega da dođe do cilja.

4.Lažov.” Vjernik ne može lagati jer mu je draže da ga istina spasi kod Allaha nego laž kod ljudi!

5.Pokvarenjak.” Čovjek kojeg niko ne voli jer psuje, vrijeđa, potvara, jezikom i rukama straši druge.
Hadis bilježi imam Muslim. Bit će nam bolje u društvu kada mi kao pojedinci odlučimo Pejgambera slušati i čvrstu vjeru, a ne paravan imati!                                 (Saff.ba)