Volim samo tebe 79 epizoda

Išani pomogne RV da stigne do sobe. Njegova služavka je sve ovo posmatrala, ali nije prišla da pomogne. Išani, uz puno muke, konačno uspije da smjesti RV-a na krevet. Pogleda u sat, primijeti da je 9:30. Baa je zabrinuta jer se Išani još uvijek nije vratila kući. Čirag pita Baa da im kaže vrijeme i datum. Baa veli da nakon 15 dana, u devet, ujutru. Čirag se složi. Četali kaže da je to samo formalnost, oni već smatraju Išani svojom snahom. Falguni je uznemirena, Čirag uzme slatkiš i nahrani je. Baa objasni Četali da RV mora da je duže zadržao Išani. Išani zamoli RV-a da prestane da se pomijera i izvadi lijek za njega. Krene, ali je on uhvati za ruku i povuče prema njemu. Išani ga pita šta to radi. RV pita za fajl, ona odgovori da je kod kreveta.

Sluga dođe kod Ambe i kaže joj da je Išani tu. Ambu kopka šta li ona radi i ode da pogleda. Išani daje lijekove Ranviru i otkopča mu dugme na košulji, klekne kraj njega. Amba priđe od iza i šokirana je vidjevši ovo, pomisli da će sada Išanina porodica saznati za sve njene loše navike. Ona (Išani) krene, ali Amba vikne pitajući je čijom dozvolom je došla tu, da li ona Ranvira smatra vozačem iz prošlosti ili prijateljem. Podsjeti je na dan kada su oni pretukli Ranvira. Uhvati je za ruku i kaže joj da mora da se sjeća kako su okrutno tretirali Ranvira, ne želi više da je vidi u Ranvirovoj blizini. Išani veli da je dovezla Ranvira, bio je pijan. Amba veli da je mogla nju da pozove, mogla je i šofera da pozove, taktike njene majke ne pale na nju. U sebi pomisli da Išanini ne namjeravaju da ostave Ranvira.