Volim samo tebe 78 epizoda

Chirag pita oca gdje ga je to doveo. Ovaj mu odgovori da ga je doveo na mjesto gdje se svakog mjeseca sklapaju veliki dogovori i partnerstva. Gdin. Sanjeev ne želi da se promijeni, ali toliko novca ima da može da finansira svaku poslovnu ideju. Gdin. Javeri dođe i kaže da on uvijek sklapa nova partnerstva, vjeruje u pružanje ruku pomoći drugima, on uvijek sjedi na podu, jer ovi što “sjede” u vazduhu, zaboravljaju svoje porijeklo i mogu samo da pričaju. On pita prisutne da svoje ponude predaju asistentu, objavit će ime svog partnera uskoro. RV i Ishani stignu, ona pita da ostane napolje, ali on (RV) veli da i ona ide unutra. Ishaani ugleda Chiraga i nasmije se. Chirag pomisli da je u svemu tome nešto zanimljivo, pogleda Ishaani. RV primijeti ovo. Asistent dođe i poželi dobro došlicu RV, zove ga u kancelariju da se vidi sa gdin. Javeri, čeka ga. Gdin. Javeri kaže RV da izgleda umorno. RV odgovori da je on tu kompaniju kupio svesrdno, takvi ne prolaze dobro. Primijeti da Ishaani i Chirag flertuju. Chirag primijeti da je on (RV) uznemiren.