Volim samo tebe 71 epizoda

RV pije sa ocem.Namjerava da mu pokloni sat, ali primijeti da on već ima jedan.Otac mu kaže da mu je sat poklonio Hašard.Rv je emotivan i kaže da sve zasluge pripadaju Hašardu što je danas on ono što jeste.On namjerava da se osveti svima koji su varali Hašarda.Ćirag dolazi u kući RV,ali ga straža zaustavlja.Ćirag kaže da je on poslovni partner RV-a i da dobro upamte njegovo lice.Ćiraga puštaju unutra.Rishag dolazi i rukuje se sa njim.Oni umalo sklope dogovor, ali tada Rishi shvata da to nije RV i traži njegovog šefa.Ćirag je šokiran i povlači svoju ruku.On kaže Rishu da jedino sklapa dogovore sa ljudima koji su na njegovom nivou..Oni ulaze unutra.RV stoji tu.Rishi odlazi.