Namazi

Teravih namaz

U mjesecu ramazanu se pored pet propisanih – farz namaza Sabah, Podne, Ikindija, Akšam i Jacija namaz), klanja još i Teravih-namaz ili Teravija. Ovaj namaz je sunet muškarcima i ženama, a njegovo vrijeme je nakon Jacije-namaza a prije Vitr-namaza.

Iako se Teravih-namaz može klanjati samostalno, bolje i višestruko sevapnije je klanjati ovaj namaz u džematu. Teravih namaz je sunnet i sastoji se od dvadeset rekata. Teravija se klanja dva po dva, ili četiri po četiri rekata, gdje se poslije svakog selama pravi pauza na kojoj se uče tekbiri. Ako selam predajemo svaka dva rekata klanjaju se kao sabahski sunnet. Selam se može predati i na četiri rekata i tada se klanja kao ikindijski ili jacijski sunnet. Odnosno, kada klanjamo za imamom učit ćemo samo Subhaneke i onda slušati imama kako glasno uči Kur’an.

Teravih- namaz se zanijeti ovako: “NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATET-TERAVIHI ISRINE REKATEN, EDAEN MUSTA-KBILEL-KIBLETI (IKTEDEJTU BI HAZEL-IMAMI)–ALLAHU EKBER.
Prijevod: “JA ODLUČIH KLANJATI U IME UZVIŠENOG BOGA–TERAVIH NAMAZ OD 20 REKATA NA VRIJEME OKRENUVŠI SE PREMA KIBLI (A KLANJAJUĆI ZA OVIM IMAMOM) BOG JE IZNAD SVEGA.

Navodimo primjer kako se prva četiri rekata klanjaju i tako će se klanjati cijela teravija.

Prvi rekat učimo: Subhaneke, E’uzubilla, Bismilla, Fatiha, Sura
Drugi rekat: Bismilla, Fatiha, Sura
Prvo sjedenje: Ettehijjatu, Salavati
Treći rekat: Subhaneke, E’uzubilla, Bismilla, Fatiha, Sura
Četvrti rekat: Bismilla, Fatiha, Sura
Zadnje sjedenje: Ettehijjatu, Salavati, Dove, Selam
Pauza na kojoj se uče tekbiri. Nakon što završimo klanjanje teravije onda se klanja vitr namaz.