Namazi

Podne namaz

Podne Namaz se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. Podne namaz ima deset rekata: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza, dva rekata sunsunneta (posljednji sunnet). Prvo se klanja sunnet, pa onda farz, i na kraju sunsunnet.

Podnevski sunnet-namaz se zanijjeti ovako:
“Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunnetiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti – Allāhu ekber.”

U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muškarac podiže ruke spram ušiju (ispruženi prsti i palčevima dotaći jagodice na ušima ) a žensko podiže ruke u visini ramena. Zatim svežemo ruke desnu preko lijeve, muškarci na pojasu a žensko na prsima i skrušeno stojeći pred Allahom dž.š gledamo preda se stojimo mirno i učimo u sebi sljedeće: Subhaneke, Euzu, Bismillu, Fatihu i jednu suru.
Kada završimo učenje, izvršimo rukū’ i dvije sedžde i ustanemo na drugi rekat. Na drugom rekatu učimo: Bismillu, Fatihu i jednu suru.
Nakon toga izvršimo rukū’ i dvije sedžde pa sjednemo na prvo sjedenje (kadei-ūla) i učimo samo Et-tehijjatu (bez salavata). Onda kažemo Allahu ekber i ustajemo na treći rekat.

Na trećem rekatu učimo: Bismillu, Fatihu i suru. Nakon toga izvršimo rukū’ i dvije sedžde pa ponovo ustanemo na četvrti rekat i učimo isto što na trećem rekatu, tj.: Bismillu, Fatihu i suru. Poslije ponovo izvršimo rukū’ i dvije sedžde i onda sjednemo na posljednje sjedenje (kadei-ehīre) i učimo Et-tehijjatu, salavate, dovu i predamo selam. Ovim je završen podnevski sunnet.

Podnevski farz-namaz ima četiri rekata. Sjedi se poslije drugog i četvrtog rekata namaza.

Nijjet se čini ovako:
“Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte fardiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti – Allāhu ekber.

Prva tri rekata klanjaju se isto kao akšamski farz, s tim što poslije trećeg rekata ustajemo na četvrti rekat, i na četvrtom rekatu učimo Bismillu i Fatihu (bez sure). Poslije toga izvršimo rukū’, dvije sedžde i posljednje sjedenje, pa predamo selam. Ovim je izvršen podnevski farz-namaz.

Podnevski sunsunnet-namaz ima dva rekata, klanja se poslije farza i zanijeti se ovako:
“Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte sunsunnetiz-zuhri edāen mustakbilel-kibleti – Allāhu ekber.”

Ovaj sunsunnet se klanja isto kao i sabahski i akšamski sunnet-namaz. Kada smo klanjali podnevski sunsunnet i predali selam onda učimo zikr, Ajetul-kursiju i tesbih i na kraju namasku dovu.