Sure

Eūza i Bismilla

Svaki dobar posao počinjemo Euzu bismillom. Prva rečenica s kojom se susreće čitatelj Kur’ana je Bismilla. Šta je, ustvari, Bismilla? Bismilla je jedno od imena Allaha Uzvišenog. Bismilla se uči prije svakog dobrog posla, npr. prije učenja Kur’ana, uzimanja abdesta, jela, pića, spavanja, prilaska supruzi, izlaska iz kuće, ulaska u kuću itd.

Arapski jezik (arapsko pismo)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Arapski jezik (latinično pismo)

E´ūzu billāhi mine-š-šejtāni-r-radžīm.
Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm.

Prijevod sure na bosanski jezik

Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.