namazi

  • Namazi

    Teravih namaz

    U mjesecu ramazanu se pored pet propisanih – farz namaza Sabah, Podne, Ikindija, Akšam i Jacija namaz), klanja još i…

  • Namazi

    Akšam namaz

    Vrijeme akšam-namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Tačnije, svi islamski učenjaci saglasni su u vremenu početka akšam-namaza i…