Home / Religija / Sura koja ima vrijednost pola Kur’ana

Sura koja ima vrijednost pola Kur’ana

Poslanik, s.a.v.s., u hadisu je rekao: “Sura „Zilzal“ ima vrijednost kao polovina Kur’ana, sura „Kafirun“, ima vrijednost četvrtine Kur’ana a sura „Ihlas“ ima vrijednost trećine Kur’ana.“ (Tirmizi)

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra r.a. da je jedan čovjek došao Poslaniku s.a.w.s i pitao ga:

“Kaži mi šta da učim Allahov Poslaniče?” Poslanik s.a.w.s je odgovorio:

“Uči tri sure koje počinju sa Elif-lam-mm.”

Čovjek je rekao:”Ja sam ostarao, srce mi otvrdlo i jezik ohrapavio!”

Poslanik s.a.w.s mu reče: “Uči tri sure koje počinju sa Ha-mim.”

Čovjek je ponovio ono sto je i ranije rekao. Onda mu Poslanik s.a.w.s reče:

“Uči tri Musebbihata.” Čovjek je ponovo rekao isto i dodao:

“Allahov Poslaniče, daj mi da učim jednu sveobuhvatnu suru.”

Allahov Poslanik s.a.w.s mu je proučio:

“Iza zulzileti-l-erdu zilzaleha.”
putem-islama

error: Zabranjeno kopiranje !!