Sura Ez-Zilzal

  • Sure

    Sura Ez-Zilzal

    Sura Ez-Zilzal (arapski: سورة الزلزلة; bosanski: Zemljotres) je 99. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 8. ajeta i prema tefsiru…

  • Religija

    Sura koja ima vrijednost pola Kur’ana

    Poslanik, s.a.v.s., u hadisu je rekao: “Sura „Zilzal“ ima vrijednost kao polovina Kur’ana, sura „Kafirun“, ima vrijednost četvrtine Kur’ana a…