Religija

Kurban-bajram ove godine se obilježava u ponedjeljak, 12. septembra.

kurban-bajram-Islamska zajednica je rekla da Kurban-bajram ove godine se obilježava u ponedjeljak, 12. septembra.

Hadži bajram ili Kurban bajram traje četiri dana, i to su „veliki mubarek dani, dani velikog Božijeg dobra, a njihovu važnost određuje klanje kurbana“.

Kurban bajram obilježava se dijeljenjem kurbanskog mesa siromasima, prijateljima, komšijama, te dani hadža , dani kada milioni muslimana idu na hodočašće u Mekku i Medini.

Hadž je u islamu namjera i putovanje (hodočašće) u Meku s ciljem obavljanja određenih obreda posjete Kabi, najvećem islamskom svetištu.

Hadž je dužan obaviti svaki musliman čim stekne materijalne uslove za to.